ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, October 4, 2007

လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔အေပၚက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္သားႀကီးမ်ား

က
မၻာ့သမုိင္း တေလွ်ာက္၌ လူသားဆန္မႈကိုမ်က္ကြယ္ျပဳသည့္အျပင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔အား ရက္ရက္စက္စက္ သုတ္သင္ ကြပ္မ်က္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္လူဆိုး ရာဇ၀တ္သားႀကီးမ်ား ရိွခဲ့သည္။ မိမိအာဏာပုိင္စုိးလိုမႈ၊ အႏိုင္ရ လိုမႈ၊ မိမိ မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္မိမိအုပ္စု တခုသာ လႊမ္းမိုးထားလိုမႈ အစရိွသည့္ေလာဘမ်ားေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း လူသားမဆန္စြာ ရက္ရက္ စက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကား မ်ားျပားလွသည္။

ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ ဟစ္တလာကေတာ့ လူသားတို႔သမိုင္းတြင္ လူတုိင္းသိေနသည့္ လူဆိုးႀကီး ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ထပ္မံ၍အက်ယ္တင္ျပျခင္း မျပဳလိုပါ။ ဟစ္တလာ၏ အမိန္႔အာဏာ စက္ေၾကာင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး (၆)သန္းေက်ာ္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။

ရူေမးနီးယားမွ ေခ်ာင္စက္စကူးသည္လည္း သူ၏ႏုိင္ငံသားေပါင္းမ်ားစြာကို ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ယူဂႏၵာႏုိင္ငံမွာ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီဒီအာမင္သည္လည္း သူ၏ႏုိင္ငံသားေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ သုတ္သင္သတ္ ျဖတ္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ စလုိဗက္ႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္ မီလိုရွဗစ္၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ လူအေျမာက္အမ်ား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အေရအတြက္သည္ သန္းဂဏန္းမရိွ ေသာ္လည္း ရက္စက္မႈဒီဂရီကေတာ့ အထက္တြင္တင္ျပထားခဲ့သည္ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တန္းတူရိွေနသည္ ဟု ဆိုပါက လြန္မယ္မထင္ပါ။ ယခုသက္ရိွထင္ရွား မရိွေတာ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ထက္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူသတ္မႈမ်ား ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ေျခရာနင္း၍လိုက္ကာ ဆက္လက္သတ္ျဖတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို ရက္စက္စြာၿဖိဳခြင္းရာတြင္ တာ၀န္ရိွသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူသတ္မႈျဖင့္တရားစြဲဆိုရေပလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ဆႏၵျပေနသည့္အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ သာမန္အခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း ၎ေနာက္ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သြားေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္သုတ္သင္ျခင္းတို႔သည္ လူသားမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒါတြင္သာမကေသးပဲ မသကၤာသည္ဟု သူတို႔ယူဆေသာ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ သူတို႔ ဘယ္မွာဖမ္းဆီးခံထားရသည္၊ ေသသလား ရွင္သလား ဆိုတာကိုလည္း မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မသိရျခင္းတို႔သည္လည္း ရာဇ၀တ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ထင္သလိုဖမ္းဆီး၊ ႏိွပ္စက္၊ သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ေနျခင္းသည္ လူဦးေရသန္းဂဏန္းမရိွေသာ္လည္း လူသား မ်ဳိးႏြယ္တို႔အေပၚ ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တုိက္တြန္းလိုသည္မွာ တာ၀န္အရိွဆံုးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအား ႏုိင္ငံတကာခံုရံုးတင္၍ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ားအတြက္ အေရးယူ ရန္အခ်ိန္တန္ၿပီဟု တုိက္တြန္းလိုက္ရသည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

1 comment:

maung said...

ဒင္းကိုလည္းနိုင္ငံတကာခံုရံဳးတင္ဖိုျ UN ကိုစာတင္ျကရေအာင္ေလ...
အဲဒါက ပိုထိေရာက္မယ္ထင္တယ္
အခု UN ကိုအကူအညီေတာင္းသလိုရယ္.. ဘုန္းဘုန္းတို့
အတြက္နုဘယ္လ္ဆုရဖို့လုပ္သလို..ဒင္းကိုလည္းနိုင္ငံတကာ
စစ္ခံုရံုးတင္ဖို့လုပ္ရေအာင္ေလ

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.