ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, February 10, 2008

စစ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ဘယ္လဲ၊ ဘာလဲ။

လြ
န္ခဲ့သည့္ ညက စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ တခု လုပ္လာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္မည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္မ်ားလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာသြားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ျမင့္ဦး လက္မွတ္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပၚထြက္လာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သံဃာႏွင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းခဲ့ၿပီး၊ လူအမ်ား၏ မေက်နပ္ ခ်က္မ်ား တအံုေႏြးေႏြးရွိေနေသးခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ေနပါသည္ဟု ေျပာထားသည့္ အခ်ိန္၌ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ စစ္အစိုးရက သူတို႔ဘာသာ တလမ္းသြား တုန္းတိုက္တိုက္ က်ားကိုက္ကိုက္ ေမာင္းေတာ့မည္။

ဤသို႔ျဖင့္ တရြတ္ဆြဲလာခဲ့သည့္ လမ္းျပေျမပံု ေနာက္တဆင့္ တက္ေတာ့မည္ ဆိုေသာ္လည္း ၀မ္းသာဖြယ္ သတင္းမဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစ၍ (၂၂) ႏွစ္အၾကာ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ျပန္လည္ရရွိေတာ့မည္ ဆိုေသာ္လည္း ၀မ္းသာဖြယ္ ျဖစ္မေနခဲ့ပါ။ စစ္အစိုးရေရးဆြဲေန သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံက ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ ခဲ့ၿပီး၊ ျပႆနာမ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ား၊ အဖုအထစ္မ်ားျဖင့္ လံုးခ်ာလည္ေနခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မေက်လည္ သျဖင့္ ထြက္ခြါခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ ရပ္ အဖြဲ႔မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း အေက်အလည္ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ ခဲ့ျခင္း မရွိ။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံု မူၾကမ္း ေရးဆြဲၿပီးစီးၿပီဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ ပြဲသိမ္းသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ေအာင္ပြဲမခံႏိုင္ခဲ့ပါ။ ျပည္သူအမ်ားက ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ ဆန္႔ က်င္ျပခဲ့သည္။ ယခု လမ္းျပေျမပံု ေနာက္တဆင့္ တရြတ္ဆြဲလာျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လူ အမ်ားက ေ၀ဖန္ခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ထား သည့္ အေျခခံဥပေဒဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤကိစၥကို ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးလို ရင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထားဦးေတာ့။ ဤဆႏၵခံယူပြဲ ေၾကျငာခ်က္အေပၚ သက္သက္ၾကည့္လွ်င္လည္း စစ္အစိုးရ အတြင္း မည္မွ် ေက်လည္၍ ဤေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လာသည္ကပင္လွ်င္ သံသယရွိဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ဤသို႔ ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးသည္ စစ္အစိုးရအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ (နအဖ) စစ္ေကာင္စီ ၀င္မ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ား၏ ၄-လ ပတ္အစည္းအေ၀းျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ယခုတြင္မူ ဤသို႔ ၄-လ ပတ္အစည္းအေ၀း မ်ားက မလုပ္ႏိုင္သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပရမည့္ အစည္းအေ၀းကို ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။ တဖန္ ၂၀၀၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပရမည့္ ၄-လပတ္ အစည္းအေ၀းကိုလည္း မက်င္းပ ႏိုင္ေသး။ ေသခ်ာ သည္မွာ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္က “ေနျပည္ေတာ္အုပ္စု” ဟု ေခၚေနၾကသည့္ သက္ေတာ္ရွည္၀န္ တစုက ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ ျဖစ္ မည္။ ေမလတြင္ က်င္းပမည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလအရလည္း အလြန္တိုေတာင္း လြန္းေနသည္။

ထိုမွ်မက ယခု ၂၀၀၈ တြင္ ျပည္သူက အတည္ျပဳေပးရမည့္ ႏိုင္ငံတခု၏ အသက္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ က ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထားလိုက္ဦး။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ပင္ နိမ့္က်ေနသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းယုက ဥကၠ႒အျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ခဲ့ၿပီး၊ ပထမမူၾကမ္း၊ ဒုတိယ မူၾကမ္း အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေ၀၍ ျပည္သူထံ ခ်ျပေဆြးေႏြးေစခဲ့ၾကသည္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအတြက္ အၾကံျပဳစာမ်ားကိုလည္း တႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားမွ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ (လက္ေတြ႔ တြင္မူ အၾကံျပဳ စာ ေပးပို႔၍ အဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။) ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း အသစ္အတြက္လည္း အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သီခ်င္းစပ္ဆိုေစရန္ ေစခိုင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသးသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီတြင္ ျပည္သူလူထုကို လႈံ႔ေဆာ္ စည္းရံုးမႈမ်ား လည္း ရွိခဲ့ၿပီး၊ ထိုစဥ္က အဆိုေတာ္ ေအာင္ကိုလတ္၏ “မဲရံု... မဲရံုကိုလာ” သီခ်င္းသည္ ထိုအခ်ိန္က လူထုအၾကား ေရပန္းစား သည့္ သီခ်င္းတပုဒ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ယူခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ယခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေမလတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ (၃) လမွ်သာ က်န္ပါေတာ့သည္။ ၎ (၃) လတာ ကာလအတြင္း ျပည္သူသို႔ မည္သို႔ ခ်ျပမည္နည္း။ မဲဆႏၵေပးႏိုင္သူ လူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပႆနာ ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲမႈ မတိုင္မီက ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ ယူမႈ လုပ္ခဲ့ ေသးသည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၁၅%၊ (လူဦးေရ၏ ၃%) တြင္ သန္းေကာင္စာရင္း မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ဟု ဆိုေသာ္ လည္း တစံု တရာ လံုေလာက္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။ ယခု ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပဲြအတြက္မူ သန္းေကာင္ စာရင္း ေကာက္ယူမႈမ်ား စနစ္တက် မေတြ႔ခဲ့ရေသးပါ။ ထားဦးေတာ့။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ပ်မ္းမွ် တြက္ခ်က္မႈ သန္း (၅၀) ဆိုလွ်င္၊ အိမ္ေထာင္စု (၁၀) သန္းခန္႔ အနည္းဆံုး ရွိမည္ဟု တြက္ခ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။ (လူ ၅ ဦး၊ တအိမ္ ေထာင္ႏႈန္း) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳစဥ္က အိမ္ေထာင္စု တခုလွ်င္ ဖြဲ႔ စည္းပံု မူၾကမ္း တအုပ္ႏႈန္း ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ အလားတူ အေျခအေနႏွင့္ တြက္ဆမည္ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံု မူၾကမ္း စာအုပ္ (၁၀) သန္းကို ရိုက္ႏွိပ္ရန္အတြက္ ၃-လ အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဤစာအုပ္မ်ားကို ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား သည့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ား အပါအ၀င္၊ အိမ္တိုင္းေစ့သို႔ ျဖန္႔ခ်ိရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာတိုက္စနစ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဤဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုအမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ ေလာက္ငွ ပါမည္ေလာ။ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အခင္းအက်င္း ရွိပါမည္ေလာ။ ျပည္သူလူထုမ်ားက ျပန္လည္ တင္ျပခ်က္မ်ား ျပဳလာမည္ဆိုပါက ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းခ်က္ မျပဳဘဲ ၎မူလ အတိုင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူေစေတာ့ မည္ေလာ။ ျပည္သူလူထုမ်ားက အၾကံ ျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္လာမည္ဆိုလွ်င္ လက္ခံမည့္ စာတိုက္ပံုး၊ ထည့္သြင္းစဥ္း စားေပးမည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ရံုး မ်ား၊ တင္ျပႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား မရွိေတာ့ ၿပီေလာ။ ယခု အမ်ဳိးသားညီလာခံက ခ်မွတ္ထားသည့္ (၁၀၄) ခ်က္ကိုပင္ ျပည္သူအမ်ားက မခ်စ္ မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း၊ ဓါးမိုးထား၍ ေအာင့္ကာနမ္းၾကရေတာ့ မည္ေလာ။ အေတာ္ ျပႆနာရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူမ်ားအၾကား လူမႈစာခ်ဳပ္ ပဋိဉာဥ္ (social contract) တခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒတခုကို ဤနည္းျဖင့္ အတည္ျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာလၾကာရွည္ မေျပလည္ဘဲ ရွိေနခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမည့္အစား၊ တုိး၍ ဆိုးဖြယ္ ေပါက္ကြဲဖြယ္ရာ အေျခ အေနသို႔သာ ဦးတည္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲတခု ျပဳေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ရွိရမည္ဟူေသာ တင္ျပေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ အင္တာေနရွယ္နင္ အိုင္ဒီအီးေအ (International IDEA) အဖြဲ႔က တင္ျပထားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရယူ လိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (Burma Fund) ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွိပါသည္။) ဤအခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုေဆာင္ရြက္မည့္ ၂၀၀၈ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ သည္။

• ပထမအခ်က္တြင္ ဤဆႏၵခံယူပြဲသည္ အာဏာတည္ျမဲရန္ (ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းရန္) အတြက္ေလာ၊ လူအမ်ား ထံမွ အၾကံ ျပဳခ်က္ ရယူရန္အတြက္ေလာဟု မဲေပးသူ ျပည္သူအမ်ားကို ရွင္းေနေစရပါမည္။
• ထို႔အျပင္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပႏိုင္သည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္ မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားရန္လည္း လိုပါသည္။
• ေနာက္တခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ေဆာင္ရြက္မည့္ “ေမးခြန္းမ်ား” ျဖစ္ၿပီး၊ ဤေမးခြန္းမ်ားကို လြယ္ကူ ရွင္း လင္း ေစရန္၊ အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခား လြတ္လပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားေစရန္ ေစခိုင္းႏိုင္ပါ သည္။
• ထိုမွ်မက ဤျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ကို မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္မည္ကိုလည္း တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားရပါမည္။ ဆိုလို သည္မွာ “လူအမ်ားစု၏ မဲရရွိမႈ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ အနိမ့္ဆံုးမ်ဥ္း” ကို သတ္မွတ္ထားရပါလိမ့္မည္။ ပို၍ ရွင္းျပရမည္ဆိုပါက မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေပးမွ ဆႏၵခံယူပြဲ အထေျမာက္ပါသနည္း။ လူ (၁၀၀) တြင္ အမ်ားက သပိတ္ေမွာက္၍ လူ (၁၀) ဦး ေပးသည့္မဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက တရားမွ်တမႈ မရွိ ႏိုင္ပါ။ ထိုမွ်မက ရရွိသည့္ အတည္မဲမ်ား၏ (၅၀)% ေက်ာ္က ေထာက္ခံမဲ ရရွိမွသာလွ်င္ (simple majority) အတည္ျပဳမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ (၇၅%) ေက်ာ္မွ “ေထာက္ ခံမဲ” (ဧရာမ မဲအမ်ားဟု) အတည္ျပဳမည္ေလာ။ စသျဖင့္ တိတိက်က် ျပဌာန္းသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
• ပို၍ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ဤသို႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြင္း ျပည္သူ အမ်ားက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ (citizen initiatives) အခန္းက႑ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ စည္းရံုးၾကရာ၌ အဆိုကို ေထာက္ခံသူမ်ား ဘက္ကေရာ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ား (မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ား) ဘက္ ကပါ တန္းတူရည္တူ စည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္ ခြင့္ ရွိရပါမည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ ျပည္သူတဦးခ်င္းသာမက၊ အက်ဳိး စီးပြားတူရာ အစုအဖြဲ႔မ်ား (interest groups) အလိုက္လည္း စည္းရံုးလႈပ္ရွားခြင့္ ရွိရပါလိမ့္မည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒက ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြား မတူသည့္ အုပ္စုမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးက စည္းရံုးလႈပ္ရွား၍ မိမိတို႔ အျမင္ကို တင္ျပႏိုင္ၾကရပါမည္။ အမ်ဳိးသမီး အုပ္စုမ်ားကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုကို သူတို႔ အခြင့္အေရးရႈေထာင့္ က သံုးသပ္ပါလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း သူတို႔ ရရွိမည့္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးက႑အတြက္ အျမင္ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိရပါလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မကပါ။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက လည္း သူတို႔ရႈေထာင့္ႏွင့္သူ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္ အၾကံေပးမႈမ်ား ရွိရပါလိမ့္မည္။
• သို႔ေသာ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို အစိုးရက စနစ္က်ေစလိုလွ်င္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပး၍ တရား၀င္ေဆာင္ ရြက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားကို ဘ႑ာေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား (ႏိုင္ငံရပ္ျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ အခြန္ ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား စသ ျဖင့္) ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အစိုးရကလည္း တန္းတူရည္တူ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ဂရန္႔မ်ားလည္း ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရက ေထာက္ပံ့မႈေပးရာ၌ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားလည္း ေပးႏိုင္ပါ ေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေက် ေက်လည္လည္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားကို ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုမ်ားမွ တင္ျပႏိုင္ေစေရး အတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ေပး၍ ထုတ္လႊင့္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိလိုသမွ်ကိုသာ တဘက္သတ္ အတည္ျပဳခိုင္းပါက တရား မွ်တသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
• အျခား အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာ ေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ား ပါ၀င္ႀကီးၾကပ္ ေလ့လာခြင့္ရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတခုဟု ဆိုပါက မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားက အဖြဲ႔မ်ားစုဖြဲ႔၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရွိရမည့္ အျပင္၊ လြတ္လပ္သည့္ သတင္း မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခြင့္ျပဳရပါမည္။ သို႔မွသာ ၎အတည္ျပဳ လိုက္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္ တရားမွ်တေၾကာင္း ပို၍ယံုၾကည္မႈ ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေလ့လာခြင့္ ျပဳသည္ဆိုရာ၌လည္း မဲေပးခ်ိန္မွစ၍၊ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တေလွ်ာက္လံုး၊ ထိုမွ်မက လိုအပ္သည့္ ရံုးဌာနမ်ား (ဥပမာ- လူဦးေရတြက္ခ်က္မႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ စာရင္း ဇယားမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲ ေကာ္မရွင္၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား စသျဖင့္) သို႔လည္း သြားေရာက္ ေမးျမန္းသေဘာထား ရယူႏိုင္ခြင့္ ရွိရပါလိမ့္မည္။

ယခု ထုတ္ျပန္လာသည့္ စစ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိပါ။ ထိုမွ်မက အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားအရလည္း လက္ေတြ႔မက်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တိုေတာင္းလြန္းေန ပါသည္။ စစ္အစိုးရကေတာ့ လမ္းျပေျမပံုကို ၎တို႔၏ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ျမင္ေကာင္းျမင္၍ အေရးပါသည့္ ေျခတလွမ္း အျဖစ္ ယခုလို ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို အေလာသံုးဆယ္ ေၾကျငာလာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိအျမင္တြင္ စစ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱယားအတြင္း စနစ္တက် မရွိမႈမ်ားက အတိုင္းသား ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႔မက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ပို၍ ပို၍ ျပဳလာခဲ့ၿပီး၊ လိုက္လံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ပင္ အေတာ္ခက္ခဲသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ပို၍ ဆိုးလာသည္မွာ ျပည္သူလူထုအမ်ား၏ ဆႏၵ၊ သေဘာထားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ေက်ာခိုင္းသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို ေက်ာခိုင္း၍ လမ္းလြဲသို႔ ေ၀း၍ ေ၀း၍ ခ်ီတက္ေနပါေတာ့သည္။

(ယခု ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္မ်ားကို ဆက္လက္အၾကံျပဳ တင္ျပပါမည္။)

ေအာင္သူၿငိမ္း
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၉၊ ၂၀၀၈။

International IDEA အဖြဲ႔၏ “ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား” စာတန္းကို (ျမန္မာဘာသာျဖင့္) Burma Fund အဖြဲ႔၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ရယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.