ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, July 4, 2008

နာဂစ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး နာဂစ္ႏိုင္ငံေရး

နာ
ဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ လုိက္သည့္ အတြက္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ မ်က္ႏွာစာအခ်ဳိ႔တို႔တြင္ ထူးျခားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္ကို ျမန္မာျပည္ အေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား သတိထားမိၾကသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံ တကာမွေပးသည့္ အကူအညီ၊ ျပည္တြင္းမွ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုတို႔၏ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ကူညီမႈ စသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လံုး၀ ကြဲျပားကာ ကမၻာလူထုက နားလည္ရခက္ခဲသည့္ ကိစၥႀကီး တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး မၾကံဳဘူးခဲ့ၾက။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆူဒန္လိုႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အငတ္ ေဘး ဆိုက္ေရာက္ေန သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ရန္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားကို ကုလသမဂၢက အခ်ိန္ယူညိႇႏိႈင္းရသည္ကို ၾကံဳဘူးၾကေသာ္လည္း ျပည္ တြင္းစစ္လည္း မရွိသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းလို ေဒသကို ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ကို နားလည္ရန္ခက္ခဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းသည္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ တခုအျဖစ္မွ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ တစ္ခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရႈျမင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

နာဂစ္အ႐ံႈးနဲ႔ နာဂစ္အမုန္း
အထင္ရွားဆံုး မ်က္ႏွာစာကေတာ့ စစ္အစိုးရ၏ ကယ္ဆယ္ေရး ေနာက္က်ျခင္း၊ နာဂစ္အကူအညီအေပၚ တပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား အလြဲသံုးစား လုပ္သည့္ သာဓကမ်ားစြာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးက နကိုကထက္ နအဖ အစိုးရအေပၚ အမုန္းပြားခဲ့ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မကူညီတာလဲ။ ကုိယ္တိုင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မကူညီလ်င္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မွ ကယ္ဆယ္ကူညီေရး အဖြဲ႔ေတြကို ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အ၀င္မခံတာလဲ ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပေဟဠိ ဆန္ သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းမွဴးမ်ားက စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကို အမွန္ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက တိုက္တြန္းဖိအားေပးမႈမ်ားကို တင္ျပဖို႔ အခြင့္မသာ ေသာ ေၾကာင့္ လားဟု ထင္ျမင္မွန္းဆခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္ကိုၾကားရသည္။ ခ်င္းမိုင္ အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ေဇာ္ ကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္းသည္ စစ္အစိုးရအေပၚအာခံသည့္ ကရင္သူပုန္နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ န၀တ လက္ထက္မွာ ပင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ေထာ္ပိုင္အေရးအခင္း ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္သည့္ အေနျဖင့္ ေနာက္က်မွ ကယ္ ဆယ္ေရး၊ ကူညီေရးကို ဟန္ျပသေဘာမွ်သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သံုးသပ္ခဲ့သည္။

မည္သည့္ အေၾကာင္းကို အေျခခံသည့္ ျဖစ္ေစကာမူ လက္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္မွာ နအဖ အစိုးရ၏ ကယ္ဆယ္ေရး ေနာက္က် ျခင္း၊ အားသြန္ခြန္စိုက္ မလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးသည့္ အကူအညီ ပစည္းမ်ားကိုပင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ ျဖတ္ယူသိမ္းဆည္းျခင္း ေမွာင္ခို ထုတ္ေရာင္းကာ ကိုယ္က်ဳိးရွာျခင္း တို႔ကို ေဒသခံမ်ားကလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အျခားအရပ္ေဒသမွ လူထုကလည္း ၾကားသိရၿပီး မၾကည့္ရက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ လူထု အားလံုးက တက္ညီလက္ညီ ႏိုင္သည့္ အင္အား၊ ႏိုင္သည္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ကူညီ ေနၾကသည္။

ဒီအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နကိုကတည္းက ႏိုင္ငံေရး အရဆံုးရႈံးေနရာမွ ပိုဆံုးရႈံးခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အရၾကားေနသူမ်ားပါ အစိုးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရပ္တည္ခ်က္သို႔ ေျပာင္းလဲကုန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ နအဖ အစိုးရအတြက္ နာဂစ္ကေပးသည့္ အ႐ံႈးႏွင့္ အမုန္းမ်ားျဖစ္သည္။

နအဖအတြက္ နာဂစ္ထက္ အေရးပိုႀကီးသည့္ ဒုကၡ

အထက္ပါ အခ်က္ေတြသည္ ထင္ရွားျမင္သာသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း မသိမရွိမေန သိရွိၾကမည္ သာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေလွ်ာက္ဖို႔ ခ်မွတ္ ထားသည့္လမ္း၊ သူတို႔ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ထင္သည့္ လမ္းကို ဇြတ္မွိတ္ ေလွ်ာက္ေန ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ လူထုသိန္းႏွင့္ခ်ီ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ အတြက္ေရာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ခဲ့ၿပီး အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ထုပ္ကို ဟင္းလ်ာ အျဖစ္လုပ္စားကာ ေႏြးေထြးေစမည့္ အခင္းဘာမွ မရွိသည့္ ေျမႀကီးေပၚ၊ အဂၤေတခင္း အေပၚ၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္သလို အိပ္ေနၾကရခ်ိန္မွာ နအဖ အစိုးရက မဲဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ လူစာရင္းကို အတင္း လုိက္လံ ေကာက္ယူခိုင္းေနခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႔ဒုကၡသည္ မ်ားမွာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက စာရင္းလိုက္လံေကာက္ခိုင္းသည္ကို အကူအညီေပးရန္ ေကာက္ခံ ေနသည္ဟုထင္မွတ္ကာ အကူအညီ ရႏိုးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ သံဃာမ်ားကေတာ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူဟု ဆိုကတည္းက သူတို႔ဘာအတြက္ေကာက္သည္ကို ရိပ္မိေသာေၾကာင့္ ဒီလိုအခါမ်ဳိးမွာ အကူအညီေပးဖို႔ထက္ အေျခခံဥပေဒ ကပိုအေရးႀကီးသလား ဟုစိတ္ဆိုးကာ စာရင္းလာေကာက္သည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ သည့္ အျဖစ္လည္း လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္၀န္းက်င္မွာ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕သို႔ လာေရာက္သည့္ နအဖ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မွာ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ဗလာျဖင့္ အားေပးစကားေျပာကာ ထမင္းစားဖို႔အေရး၊ ေနေရးထိုင္ေရး အတြက္ဘာမွ ထိေရာက္စြာ ကူညီမေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ၿမိဳ႕ခံမ်ားကသာ တတ္ႏိုင္သည့္ ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ ကူညီခဲ႔ၾကသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ နာဂစ္အၿပီးမွာ လူထုမ်ားအၾကား "က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ၾက၊ အခုတစ္ေခါက္ေတာ့ ဘာမွ မပါလာေသးဘူး၊ ေနာက္တေခါက္လာမွ ယူလာေပးမယ္၊ က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္၊ ျခင္ကိုက္မခံၾကနဲ႔" ဆိုသည့္ ျပက္လံုးကိုပင္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ျပက္ကာ ေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။ အဆိုပါစကားမွာ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံစားရသည့္ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားသို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားမ်ား ျဖစ္သည္။

နာဂစ္ေၾကာင့္ လူထုအခ်င္းခ်င္းပိုမို နီးစပ္လာခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူ နအဖအစိုးရႏွင့္ ပိုမိုေ၀းကြာသြားခဲ့သည္။ နအဖ သည္ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္တတ္ခဲ့လွ်င္ ယခုလို အခြင့္အခါမွာ လူထု၏အားကိုးမႈကိုရေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အခါ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံ တကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပင္ ရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းမွ ၀ါရင့္ သတင္းစာ ဆရာႀကီး တစ္ဦးက " ဒီ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အရ အက်ိဳးအျမတ္ရွိတဲ့ ဟာကိုေတာင္ မလုပ္တတ္ဘူး၊ အခုလိုနာဂစ္ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို စီးပြားေရး အရပိတ္ဆို႔ထား၊ ႏိုင္ငံ ေရး အရ ဖယ္က်ဥ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ပံုမွန္ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကို ရယူႏိုင္ရင္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ ေတာင္ ေဘးေရာက္သလို ျဖစ္သြားမယ္၊ ဒီလိုႏိုင္ငံေရး အကြက္ကိုေတာင္ နားမလည္တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ" ဟု သံုးသပ္ ေျပာ ဆိုသည္။

သံဃာ့ ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က႑က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း

ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္း တုိက္ခတ္လိုက္သည့္ အခါ တိုင္းျပည္၏ အင္အားစုအသီးသီးကို မွတ္ေက်ာက္တင္လိုက္ သလိုျဖစ္ ခဲ့သည္။ တရုတ္ျပည္ စီခၽြမ္ျပည္နယ္တြင္ လႈပ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္သာ အရင္က်ခဲ့လ်င္ နအဖက သူ႔၏ ဆရာ ျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကို နမူနာ ယူကာ လိုက္လုပ္မည္လားဟု အခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမ်ားက ေတြးဆၾကသည္။ ယခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမုန္တိုင္းက အရင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီးမွ တရုတ္ငလ်င္က လႈပ္ခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံက ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြကို ဖိတ္ေခၚကာ အကူအညီလည္းယူ၊ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ကိုပါ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ယူႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ နအဖ အစိုးရကမူ ကမၻာ့အလယ္မွာ လူသားခ်င္းခ်င္း ကယ္ ဆယ္ခြင့္ မေပးသည့္ ရာဇ၀တ္မႈဟု ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔က ကင္မြန္းတပ္ခဲ့ရေအာင္ သိကၡာက်ခဲ့ရသည္။

ထင္ရွားသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား ေရာ မထင္ရွားသည့္ ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ သံဃာမ်ားပါ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီ ေရး တြင္ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အျပင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူထု၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ အျခား လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လည္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာကြဲမ်ား ထဲ ကပင္ သံဃာ ေတာ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေရးကို ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ဘာ သာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယံုၾကည္ခ်က္ တို႔ကိုေဘးဖယ္ထားၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း ကူညီဖို႔ဆိုသည္ အခ်က္တစ္ခု ကိုသာအာရံုစိုက္ နားလည္ႏိုင္ ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေမလ ၂၅ရက္ေန႔က စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ သီတဂူဆရာေတာ္ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလွဴခံ တရားေဟာစဥ္မွာ "ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကေနၾကည့္မေနပါနဲ႔၊ လူမ်ဳိးေရးရႈေထာင့္ကလည္း ၾကည့္မေနပါနဲ႔၊ ဘာသာေရး ရႈေထာင့္ကလည္း ၾကည္႔မေနပါနဲ႔ ကရုဏာ ရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကို ကူညီဖိ ု႔ ကရုဏာ ဘုံလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုခ်ပါ" လို႔ေဆာ္ၾသခဲ့ပါတယ္။

ယခုလုိ အခ်ိန္မွာ ပါ၀င္ ကူညီသူ အားလံုး ဘံုအေရးျဖစ္တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေရးမွာ သာအာရံုးစုိက္ထားၾကပါတယ္။ သို႔ေပ မယ့္ အဲဒီ ခံစားမႈမ်ားရဲ့ ေနာက္ကြယ္၀ယ္ ႏိုင္ငံေရး အရ ျဖစ္တည္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ကေတာ့ နာဂစ္လြန္ကာလမွာ အမွန္ တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီလုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူေတြ ခံစားနားလည္ေနၾကပါတယ္။

ေက်ာ္သစ္ႏိုင္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွ ေပးပို႔သည္။)


ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႔နယ္မွ မုန္တိုင္းဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတခု (ေမလ ဒုတိယပတ္တြင္ ရိုက္ကူးသည္။)


ရန္ကုန္-တြံေတးကားလမ္းေပၚမွ ကေလးမ်ား (ေမလ ဒုတိယအပတ္)


ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတခုတြင္ အစားအစာအတြက္ တန္းစီေနသူ ကေလးမ်ား (ေမလ တတိယအပတ္)


ေဒးဒရဲၿမိဳ႔မွ ေက်းရြာတခုတြင္ (ေမလ ၉ ရက္ေန႔)

1 comment:

da did did da da da said...

အလြန္ေကာင္းေသာ သံုးသပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဓါတ္ပံုနွင့္တကြ ဖတ္ရႈရသည့္အတြက္ ပိုမိုအားရ ေက်နပ္ပါ။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.