ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, October 29, 2008

ႏွစ္ေထာင္မွ ႏွစ္သိန္းသို႔

ဘယ္
သူႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ စစ္အစိုးရကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပဖို႔ စုိင္းျပင္းေနသည္။ ဇြတ္အတင္း အတည္ ျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အုတ္ျမစ္ထား၍ စစ္တပ္လူ႔မလိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ လက္တဆုပ္စာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဆက္လက္ စုိင္းျပင္းလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ ရိွမည္မဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔ လက္မခံေၾကာင္း သေဘာမတူေၾကာင္း အရိွန္ အဟုန္ႏွင့္ ျပသဖို႔ လိုအပ္လာသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ က်ေနာ္တို႔သည္ မိမိလက္ရိွ ေရာက္ရိွေနသည့္ အေျခအေနကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ ေန သည္။ တုိင္ပင္ေခၚ အခ်က္ေပးလုိက္သည္ႏွင့္ သူေထာင့္ သူေနရာ အသီးသီးတြင္ ရိွေနေသာ ျပည္သူမ်ား အားေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ ပါဝင္လာဖို႔ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးဖို႔လိုေနသည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက မီးေတာက္ေစခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ ေရးကို သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ သည္အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ကာလကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား အနစ္နာခံ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ရွစ္ေလးလံုး ေက်ာင္းသား မ်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ယခုထပ္မံ ဖမ္းဆီး ခံေနရေသာ ကိုမင္းကုိႏုိင္ အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ အၿပီး တြင္လည္း ေျမေအာက္ လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႔ ထြက္ေပၚလာသည္။ သူတို႔ တတ္စြမ္းသည့္ အတုိင္းအတာထဲမွ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ တခုေျပာရန္ ရိွသည္ကေတာ့ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု သည္တုိက္ပြဲထဲ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ပါဝင္လာဖို႔အထိ အေျခ အေနက မျမင္ရေသး။

ရွစ္ေလးလံုးမွသည္ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္လႈပ္ရွားမႈအထိ သည္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေဝေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို မၾကာမၾကာ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ သည္အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း လယ္သမားသမဂၢမ်ား (သို႔မဟုတ္) လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ လူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို မေတြ႔ရေသး။ အနည္းဆံုး အင္တာနက္ အီးေမးလ္မ်ားတြင္ တင္ေသာ ေၾကျငာခ်က္ပင္ မေတြ႔ရ။

ျမန္မာျပည္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ၈၅%ေသာ လူဦးေရကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ၊ လယ္ယာကို အေျခခံေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အသံကို အခုအထိ မၾကားရ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးကို ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကသာ ဦးေဆာင္သည္ ဆိုေသာ သမုိင္း အစဥ္အလာေအာက္တြင္ တိမ္ျမဳတ္ေနသလို ျဖစ္ေနရသေလာဟု စဥ္းစားမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသာ အေတြ႔မ်ား၍ လယ္သမား ယာ သမား အသင္းအပင္းမ်ား သမဂၢမ်ားမူ မေတြ႔ရဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေတြးထင္မိသည္။

တဖက္တြင္ စဥ္းစားျပန္ေသာ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြထဲတြင္ လယ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား မရိွေတာ့ၿပီေလာဟု ေမး စရာျဖစ္လာသည္။ ထိုလူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည့္ အဘယ္ေၾကာင့္ လယ္သမားလူတန္းစားကို ကုိယ္စားျပဳ၍ သူတို႔ေထာင့္ သူတို႔ေနရာမွ တုိက္ပြဲမဝင္ႏုိင္ဘဲ ရိွေနရသနည္း။ လယ္သမား၊ ယာသမား၊ ကုိင္းသမား၊ ကြ်န္းသမား၊ ျခံ သမားတို႔သည္ ျမန္မာျပည္၏ လူမ်ားစု ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုလူမ်ားစုကို ကုိယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္း မရိွသင့္ၿပီေလာ။ ကေန႔ကာလတြင္ ၿမိဳ႔ေပၚက ေက်ာင္းသားလူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသံႏွင့္ေၾကျငာခ်က္ မ်ားကသာ အမ်ားစု ျဖစ္ေန သည္။ လြဲေနတာေတြ လိုေနတာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနေသးသည္ဟု တြက္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေခတ္က တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤ အစဥ္အလာ ေကာင္းအရ ေနာင္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အေရးကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈသည္ ယခုအထိလည္း အေရးပါဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မေပၚေပါက္ေသးသည္မွာ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေလာက္ အေရးမပါဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္သေလာဟု ေနာက္ေမးခြန္းတခု ေပၚလာျပန္၏။

ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ ယေန႔လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႔ေပၚက ေက်ာင္းသားလူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ ႏိႈးေဆာ္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေတာကလူထုေတြ၊ ေတာမက်ၿမိဳ႔မက်က လူထုေတြ သည္တုိက္ပြဲထဲ ပါလာတာ အခုအထိ မေတြ႔ရေသး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ေခတ္ကလို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ဦးေဆာင္မႈ ဆက္လက္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ လည္း လူမ်ားစု ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ ေျမေအာက္လယ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ မေပၚေပါက္ရမည္နည္း။ လယ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္လိုကာလမွာမွ မေပၚေပါက္ပါက ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ေပၚၾကမည္ နည္း။ ၂ဝ၁ဝ သည္မေဝးေတာ့သလို ၂ဝ၁ဝ လြန္တုိက္ပြဲမ်ားကလည္း တန္းစီ၍ ရိွေနသည္။ လူမ်ားစုကို ကုိယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရိွလာဖို႔ အေလ့အက်င့္ကို အခုကတည္းက စတင္၍ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ လူမ်ားစုကို ဆြဲ ေခၚလိုပါက လူမ်ားစုအသံကို တုိက္ရုိက္ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ စုဖြဲ႔မႈ တရပ္ ရိွသင့္သည္ မဟုတ္ေလာ။

ေနာက္တခ်က္ကလည္း ေက်ာင္းသားခ်ည္းဆိုပါက စစ္အစိုးရအတြက္ ပစ္မွတ္က သိသာ၍ ေခ်မႈန္းရန္ ေႏွာက္ယွက္ရန္ လြယ္ သည္။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သဘာဝကလည္း အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားမွာသာ အေျခခံေသာေၾကာင့္ ေတာနယ္ႏွင့္ ေတာမက်ၿမိဳ႔မက် လူထုကို ဆက္စပ္ႏုိင္ဖို႔ အကန္႔အသတ္ ရိွေနသည္။ လူမ်ားစုကို အေျခခံေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚလာပါက စစ္အစိုးရအဖို႔ အကုန္လံုးကို တၿပိဳင္တည္း ေခ်မႈန္း ေႏွာက္ယွက္ရန္ ခါတုိင္းလို မလြယ္ကူေတာ့။

လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ အၿမဲတန္းေတာမွာသာ ေန၍ ေဆာင္ရြက္ေနရမည္ဟု မျမင္သင့္။ ကေန႔ ကမၻာ ရြာ ေခတ္ႀကီးတြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ ေျမေအာက္လယ္သမား ယူနစ္မ်ားလည္း ၿမိဳ႔ျပကို အေျချပဳ၍ မိမိတို႔ နစ္နာေန သည္မ်ားကို ႏိုင္ငံ တကာသို႔ တင္ျပႏုိင္သည္။ ထို႔အတူ ၿမိဳ႔ျပအေျချပဳ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသးသည္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္ လူတန္းစားတရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာ လႈပ္ရွားတုိက္ပြဲ ဝင္ေနရာမွ လူမ်ားစု စုိက္ပ်ဳိး ေရး လူတန္းစားကို အေျချပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက စစ္အစိုးရအဖို႔ လူေတြကို ပို၍ ဖမ္းဆီး လာရေတာ့မည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္လာေတာ့မည္။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခန္႔ ရိွေနသည္ဟု သိရသည္။ ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္အစိုးရကိုမွ အားမကိုးဘဲ၊ ကုလသမဂၢ ကိုလည္း အားမကိုးဘဲ ဒီမုိကေရစီေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လုိပါက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေသာ ကာလတြင္ မိမိလိုခ်င္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ လိမ့္မည္ဟု တင္ျပ ေျပာၾကားလုိေပသည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၉ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.