ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, June 29, 2012

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ဘယ္ကိုဦးတည္ေနလဲ

မာျပည္
သစ္ေတာေတြနဲ႔ ရာသီဥတုဟာ အျပန္အလွန္ မီတည္ေနပါတယ္။ ကေန႔ကာလမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံထဲမဟုတ္ဘဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အီေကြတာ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာေတြ၊ မုတ္သုန္ေတာေတြကို ဆက္တုိက္ဆိုသလို ခုတ္ယူၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ ရာသီဥတုကို ထိမ္းညိွေပးေနတဲ့ သစ္ေတာေတြကို အဲသလို ဆက္တုိက္ခုတ္ယူ ေရာင္းခ်ေနတာေၾကာင့္ ကမၻာ႔ေလထုထဲမွာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ေတြ ပိုမိုထူထပ္ မ်ားျပား လာရပါတယ္။ တဆက္ထဲမွာလည္း ခ်မ္းသာဖြံ႔ၿဖိဳးေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက စက္ရံုေတြ၊ ကားေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြက ထုတ္လႊင့္ တဲ့ အပူရိွန္မ်ား ကလည္း ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ေတြကို ပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါတယ္။ ကေန႔ ကမၻာေပၚမွာ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ အေမရိကန္၊ တရုတ္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံလည္း ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈမွာ အေတာ္ျမင့္တက္လာေနတယ္လို႔ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုပါတယ္။

သစ္ပင္ေတြ အလြန္ကြ်ံခုတ္တာေၾကာင့္ မိုးေခါင္တာကို ရင္ဆိုင္ရသလို၊ စက္ရံုေတြက စြန္႔ပစ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ရိွထားၿပီးသား ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ေတြက ေရအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ညစ္ညမ္းလာတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရႊ အပါအဝင္ သတၳဳတူးေဖာ္ တာေတြေၾကာင့္လည္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးကုန္ျပန္ပါတယ္။ အဲသလို ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မ်ဳိးမွာ အပူခ်ိန္ကလည္း ျမင့္တက္လာၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ ရွားပါးလာျခင္း၊ လိုအပ္တာထက္ မိုးမ်ားလို႔ ေရႀကီးျခင္း စတာ ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထားေနရဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားအဖို႔ ေရွ႔ေရွာက္ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ပိုၿပီး ရင္ဆုိင္ရမယ္လို႔ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို အားထားေနရဆဲ ႏုိင္ငံေတြမွာ ရိုးရာအရ တသီးပုဂၢလ လယ္သမားေတြ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနရတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ေတာင္သူေတြဟာ အရင္းအႏီွးအားေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ လာတာေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြကို တျဖည္းျဖည္း စြန္႔လႊတ္လာရတာမ်ဳိးေတြကို ရင္ဆုိင္ ေနရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း လယ္သိမ္းယာသိမ္း ကိစၥေတြဟာ အခုအထိ ျဖစ္ေနတုန္းပါ။ ေဇကမၻာက သိမ္းသြားလို႔၊ ယုဇနကသိမ္းသြားလို႔၊ စစ္တပ္က သိမ္းထားလို႔၊ လမ္းေဖာက္ဖို႔ ဂက္စ္ပုိက္လိုင္း သြယ္တန္းဖို႔ လယ္ေတြအသိမ္းခံရတာတို႔ စသျဖင့္ အမ်ဳိးကို စံုေနတာပါပဲ။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကို ပိုၿပီးအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမယ့္အစား ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ခ် ေနသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္ တခုျဖစ္တဲ ထုိင္းႏုိင္ငံက လယ္သမားမ်ားရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျပာလိုပါ တယ္။ ထုိင္းလယ္သမားေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ဳိးေတြကို အခုအခါမွာ ျမန္မာလယ္သမားေတြလည္း ရင္ဆုိင္ ေနရပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲက တပ္ခရိုင္မွာ မိုးေခါင္တာကို ရင္ဆုိင္ေနရတာ သံုးေလးႏွစ္ ရိွပါၿပီ။ အဲသလို မိုးေခါင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ တပ္ခရုိင္ထဲက စပါးစုိက္တဲ့ အေသးစားလယ္သမားေတြဟာ ေရျပတ္လတ္မႈ မလံုေလာက္မႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေန ရပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ ေနရတာကေတာ့ ျပင္ပကေန အသစ္ဝင္လာတဲ့ အရင္းအႏီွး ႀကီးမားတဲ့ ကုမၸဏီေတြက စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏီွးျမဳတ္ႏွံ လုပ္ကိုင္လာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္းအႏွီးႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရး ျမဳတ္ႏွံသူေတြနဲ႔ အေသးစားလယ္သမားေတြ အၾကား စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ တန္ဖိုးရိွလွတဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ကို လုရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာလည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာတဲ့ အရင္း အႏွီး ႀကီးမားတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ေစ်းကြက္ အတြင္းမွာ ေငြျဖစ္လြယ္တဲ့ သီးႏွံေတြကိုသာ အႀကီးအက်ယ္ စုိက္ပ်ဳိးလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသီးႏွံေတြက ဘာေတြလဲ ဆိုေတာ့ ႏွင္းဆီ၊ ေျပာင္းဖူးနဲ႔ အာလူးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါသီးႏွံေတြ စုိက္ပ်ဳိး ဖို႔ အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ အေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တဆက္ထဲမွာလည္း အဲသည့္ သီးႏွံေတြကို ႏွစ္တုိင္း ဆိုသလုိ ဆက္တုိက္ စုိက္ပ်ဳိးလာတာေၾကာင့္ ေရလိုအပ္မႈ ပမာဏ ကလည္း တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ျမင့္တက္လာေန ပါတယ္။

တပ္ခရုိင္အတြင္းက လယ္သမားေတြ အဆိုအရ ဟိုတုန္းကဆိုရင္ ေရျပတ္လတ္ သြားမွာကို စိုးရိမ္စရာ မလိုဘူးလို႔ ဆိုပါ တယ္။ ရာသီဥတုကလည္းေကာင္း မိုးကလည္း မွန္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ တႏွစ္တေလ မိုးမေကာင္းရင္ လည္း ဆည္ေရကို အလံုအေလာက္ ရရိွအသံုးျပဳႏုိင္တာေၾကာင့္ ပူပန္စရာမလိုဖူးလို႔ သိရပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ အႀကီးမားဆံုး ဆည္ျဖစ္တဲ့ ဘူမိေဘာဆည္ႀကီးဟာ တပ္ခရုိင္အတြင္းမွာ တည္ရိွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အရင္းအႏီွးႀကီးမားတဲ့ သူေတြက စုိက္ပ်ဳိးေရးမွာ ျမဳတ္ႏွံလုပ္ကိုင္လာျခင္းဟာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံသူ ေတြအတြက္ အက်ဳိးရိွတာမွန္ေပမယ့္ ေဒသခံလယ္သမားေတြ အတြက္ေတာ့ ဒုကၡမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရပါတယ္။ ေဒသခံ လယ္သမားေတြဟာ ဆင္းရဲသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္းအႏွီးႀကီးမားသူေတြကို မၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ပါဖူး။ အရင္းအႏွီးႀကီးမား သူေတြက လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို ေရအရင္းအျမစ္ကို သူတို႔ရဲ့ လယ္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ၾကပါတယ္။ မိုးေခါင္တဲ့ ကာလ ေတြမွာလည္း ေျမေအာက္ေရကို နက္နက္တူးၿပီး သူတို႔လယ္ေတြအတြက္ ေရကိုေပးေဝႏုိင္ပါတယ္။

ဆည္ကေနလည္းတဆင့္ လိုအပ္တဲ့ ေရကိုရႏုိင္ပါေသးတယ္။ တခါ ကုမၸဏီႀကီးေတြက ေနရာအႏွံ႔ ေျမေအာက္ေရကို တူးေဖာ္ အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲသား အေသးစားလယ္သမားေတြအတြက္ တူးေဖာ္ဖို႔ ေျမေအာက္ေရေတာင္ မက်န္ေတာ့သလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘူမိေဘာဆည္ႀကီးဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆံုးဆိုေပမယ့္ ႏွစ္တုိင္းလိုလို မိုးေခါင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ဆည္ႀကီးကေန ေရေပးေဝတဲ့ ေနရာမွာ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အေသးစား လယ္သမားေတြ အတြက္ လိုအပ္ သေလာက္ ေရအရင္းအျမစ္ကို ဆည္ႀကီးကေနလည္း အျပည့္အဝ မရဘူးဆိုသလို ျဖစ္လာျခင္းပါ။ တပ္ခရုိင္ထဲက ေဒသခံ လယ္သမားတခ်ဳိ႔ဟာ အခုဆိုရင္ သူတို႔လယ္ေျမေတြကို အရင္း အႏွီးႀကီးသူေတြလက္ထဲ ထိုးအပ္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာက ျမန္မာျပည္လို လယ္ေျမကို ဇြတ္အတင္း ဝင္သိမ္းတာမ်ဳိး မဟုတ္ေပမယ့္ အားႀကီးတဲ့ သူေတြကို ေရရွည္မွာ မၿပိဳဆုိင္ႏုိင္ေတာ့ဖူးဆိုတာ ျမင္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီ မွာက ဇြတ္အတင္းသိမ္းေတာ့ လယ္သမားေတြ ပိုၿပီးခံရပါတယ္။

ျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ဆင္းရဲသားေတြရဲ့ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေျမေတြကို အာဏာပိုင္ ေတြက စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး သိမ္းယူလာခဲ့တာ တျပည္လံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ဆိုရင္ မနည္းလွေတာ့ပါဖူး။ အခုလက္ရိွမွာလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပၿပီး လယ္ေတြယာေတြကို သိမ္းယူေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဆင္းရဲသား လယ္သမားလူတန္းစားဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လယ္မဲ့ယာမဲ့ေတြ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ အခုလက္ရိွ အေျခအေနတခုကို ေုျပာရမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ကေန ေနျပည္ေတာ္ကို သြားတဲ့ ကားလမ္းတေလွ်ာက္မွာ တည္ရိွေနတဲ့ လယ္ယာ ေျမေတြမွာ ရိုးရာအရ ေဒသခံလယ္သမားပုိင္ဆုိင္တဲ့ ေျမယာေတြဟာ နည္းနည္းပဲ က်န္ေတာ့တယ္လို႔ ေလ့လာသူ မ်ားက ဆိုပါတယ္။

ဘယ္ဖက္ကို လက္ညိဳးထိုးထိုး ဒီဖက္ကလယ္ေျမေတြက ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုိင္တာ၊ ဟုိဖက္က လယ္ကြက္ေတြကေတာ့ ဟိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ သားသမီးေတြ ပုိင္တာ၊ ဒီလယ္ေတြကေတာ့ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သူေဌးႀကီး ဦးဘယ္သူ ပုိင္တာ စတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ အခုလို မိုးေခါင္တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ (တခ်ဳိ႔ေနရာမွာေတာ့ ေရႀကီး) ျမန္မာလယ္သမားေတြ ဘယ္ေလာက္ ကာလအထိ ေတာင့္ခံထားႏုိင္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ မေတြးဝန္႔စရာဘဲလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာျပည္ရဲ့ ဂ်ီဒီပီဟာ တိုးတက္လာေနတယ္လို႔ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ တေလာေလးက ေျပာပါတယ္။ ဘယ္ဟာေတြ ထုတ္လုပ္လို႔ ဘယ္ဟာေတြကို ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ ဘယ္လိုမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္လို႔ ဂ်ီဒီပီ တက္လာသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ သမတက ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း မရိွပါ။ တကယ္တန္း လက္ေတြ႔မွာ ေဒသခံ အေသးစား လယ္သမားေတြကို အမွန္တကယ္ ကူညီဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

ေဇာ္မင္း
၂၈ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္

2 comments:

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://ads.com.mm/?cid=4fd9a687e4b0fa6db841e34f&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

phung bella said...

hi impressive blog.
We have a big website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_phung&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.