ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, June 21, 2013

ဘယ္လမ္းကို ဘယ္လိုေရြးမွာလဲ

၂ဝ၁၅
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ သမၼတ ဆက္ျဖစ္လိုဟန္ရိွသူ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတ ျဖစ္လိုပါသည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း။ ပီ၊ အာလို႔ ေခၚတဲ့ မဲအခ်ဳိးက်ႏႈန္းျဖင့္ ပါလီမတ္အမတ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ေရး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားမ်ား ေျပာေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ား တြင္ ေပါက္ေပါက္ ေဖာက္သလို ေသနတ္သံမ်ား။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လိုအပ္ပါက ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ႀကိဳတင္ကမ္းလွမ္းလာသူ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အန္အယ္ဒီသည္ ႀကံံ့ဖြံ႔ႏွင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားလာသည့္ အန္အယ္ဒီ ဝါရင့္ေခါင္းေဆာင္ တဦး။ အစရိွသျဖင္ ဒါေတြက အခုလတ္တေလာမွာ ေဟာ့ ျဖစ္ေနသည္။

မိမိပါတီ အႏုိင္ရ၍ သမၼတျဖစ္မွ မိမိေဖာ္ေဆာင္လိုသည့္ ကိစၥအေတာ္ မ်ားမ်ား ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ ဟု ေဒၚစုဖက္မွ တြက္ခ်က္ဟန္ရိွသည္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္လိုသည္ဟု ေျပာခဲ့တာျဖစ္သည္။ ဦးေရႊမန္းကလည္း သမၼတ ျဖစ္လိုသည္လို႔ ေျပာလုိက္ေတာ့ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီသည္ အန္အယ္ဒီကို အစြမ္းကုန္ ၿပိဳင္ဆုိင္မည္ဟု ေၾကညာလုိက္ျခင္း သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ၾကံ့ခုိင္ေရးကို လူမုန္းမ်ားတာ ဦးေရႊမန္းတို႔လည္း မသိမဟုတ္ သိသည္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးကိုယ္စား ဦးေအာင္ေသာင္းက ပီ၊အာ စနစ္ကို ေျပာလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ ရိွေသာ္ ႀကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ ကာမိေစရန္ဟု တြက္ႏုိင္သည္။ လက္ရိွအာဏာရအစိုးရ၏ စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ပီ၊ အာ စနစ္ကို ေျပာလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း မမွား။

အမွန္ကေတာ့ ပါလီမန္ထဲတြင္ စစ္သား ၂၅% အလိုအေလွ်ာက္ ထုိင္ခံုရထားၿပီးသား ျဖစ္တာမို႔ သိပ္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မလိုပါ။ ဒါ့အျပင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္စပ္ၾကား ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက တခ်ဳိ႔အခ်က္ေတြ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္သည္ ဆိုဦးေတာ့ စစ္သားအမတ္ ၂၅% ကို ေလ်ာ့ေပးစရာမလိုပါက ႀကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ ဒီေလာက္ႀကီး စိတ္ပူ စရာမလိုေသးပါ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ေဒၚစု သမၼတ ျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ဥပေဒတခ်ဳိ႔ကို ျပင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ဆိုဦးေတာ့ စစ္သားအမတ္ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့ မသြားေသးပါက ၾကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ အမ်ားႀကီး ခံသာေသး၍ ျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္း ဘာေၾကာင့္ အန္အဲဒီႏွင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ဖို႔ ေျပာသလဲ။ ၾကံ့ခုိင္ေရးအေနႏွင့္ မဲအေရအတြက္ အေလွ်ာ့အတင္းကို ႀကိဳတင္တြက္ဆ ထားတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဦးေရႊမန္းက သမၼတျဖစ္လိုသည္ဟု ေျပာျခင္းသည္ ေဒၚစုကို ဒုတိယ သမၼတရာထူးထက္ ပိုမေပးႏိုင္ဟူ၍ ဆိုသည့္ သေဘာလား။ ေစာေၾကာစရာပင္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္စပ္ၾကား ျဖစ္လာႏုိင္ေသးသည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္တခုကေတာ့ လူလုပ္ျပႆနာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ေဒသတခ်ဳိ႔တြင္ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာ၍ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး အေၾကင္းျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မေပးတာမ်ဳိးလည္း ရိွလာႏိုင္သည္။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေနရာမ်ားစြာတြင္ ဖန္တီးၾက ေပလိမ့္မည္။ ေရွးေဟာင္း နည္းအတုိင္း အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟု ဟစ္ေႂကြးၿပီး ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္ တခ်ဳိ႔အား အသံုးခ်ေပလိမ့္မည္။ လက္ရိွအာဏာရ ထားေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဒါမ်ဳိးေတြျဖစ္လာပါက အေရးယူႏိွမ္နင္းမွာလား ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုၿပီး လႊတ္ထားေပးမွာလား ဆိုတာကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္စပ္ၾကားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကံ့ခုိင္ေရးက ညစ္ပတ္သည္မ်ား၊ ဥပေဒလက္လြတ္ မတရားလုပ္သည္မ်ား ရိွလာပါက သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသား တင္ျပခြင့္ ရိွပါ့မည္ေလာ ဟူသည္ကလည္း ေနာက္ထပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
အားလံုးသိထားသည့္အတုိင္း ၾက့ံခုိင္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ စစ္တပ္ကလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတာဆိုးတာ အပထား သူတို႔တြင္ အထက္အမိန္႔ကို နာခံတတ္သည့္ အေလ့အထ ရိွေနသည္။ အန္အဲဒီတြင္ ဤကဲ့သို႔ သေဘာ သဘာဝမရိွ။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရရိွလာတဲ့ မဲရာခုိင္ႏႈန္းေၾကာင့္ ဘယ္ပါတီမွ မိမိပါတီတခုထဲျဖင့္ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ အစိုးရ မဖြဲ႔ႏုိင္ပါက ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ရေတာ့မည္။ ဤသို႔ ျဖစ္မည္ဆိုပါက အန္အယ္ဒီ ပါတီတြင္း၌ ပထမဆံုး သေဘာထား ကြဲလြဲေတာ့မည္။ ဆက္တုိက္ဆိုသလို လူထုထဲမွာလည္း ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ေရး မဖြဲ႔ေရး သေဘာထား ဆက္ကြဲၾကေပေတာ့မည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သင့္ မဝင္သင့္ သေဘာထား ကြဲခဲ့ၾကေသးသည္ မဟုတ္ေလာ။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနကို ရင္ဆုိင္ရသည္ဆိုပါက အမတ္ေနရာ အခ်ဳိ႔ ရရိွထားေသာ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑က အေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီတြင္ ယခုကထဲက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ၾကည့္၍ မည္သို႔မည္ပံု အစိုးရဖြဲ႔မည္ဆိုသည္ကို ေပၚလစီ တခု အေနျဖင့္ အဆင့္လုိက္ အဆင့္လုိက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျခထားဖို႔လိုသည္။ ပါတီတြင္းတြင္ သေဘာထားကြဲႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပါတီထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား အတြင္း အခုကထဲက ညိႇႏိႈင္းထားဖို႔လိုသည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဆိုရပါက ေဒၚစု သမၼတမျဖစ္ဘဲ ဒုသမၼတရာထူးသာ ရမည္ဆိုပါက ထိုရာထူးကို ယူမယူဆိုသည့္ ကိစၥမ်ဳိးလည္း အၾကံဳးဝင္သည္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ဖဲႀကိဳးျဖတ္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အလုပ္မ်ားပိုလုပ္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။

ပါတီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ယံု သက္သက္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားလူထုကို စည္းရံုးမည့္အစား လက္ေတြ႔ အက်ဳိးရိွေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ျပသင့္သည္။ ဥပမာ ဆိုရပါက ျမန္မာျပည္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ဘယ္ကာလ အတြင္း ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ၾကေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရိွေရးအတြက္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု ေဆာင္ရြက္မည္ စသည္မ်ားကို ထင္သာျမင္သာရိွရိွ လုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္သည္။ ၾကံ့ခုိင္ေရးအေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမ်ားမ်ား ရလိုပါက ေခတ္အဆက္ဆက္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမယာေျမမ်ားကို မူလပုိင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားလက္ထဲ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ေပးအပ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ အာဏာရ သည့္တုိင္ ျမစ္ဆံုလို စီမံကိန္းမ်ဳိးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္ေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ျပန္ၿပီး အေကာင္အထည္ မေဖာ္ပါဟူေသာ ကတိစကားမ်ဳိးလည္း လူထုကိုေပးဖို႔လိုသည္။ အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ကို တရားမွ်တစြာ ခဲြေဝသံုးစြဲပါမည္ ဆိုေသာ ကတိစကားမ်ဳိးလည္း အတိအလင္း ေပးဖို႔လိုသည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေသနတ္ေပါက္ေလေလ ၾကံ့ခုိင္ေရးအေနျဖင့္ မဲရနည္းေလေလ ဆိုသည္ကိုလည္း မေမ့သင့္။

ဦးေရႊမန္းက သူ႔အေနျဖင့္ သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လုိသည္၊ လိုအပ္ပါက အန္အယ္ဒီႏွင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းလည္း ဖြဲ႔ဖို႔ ဆႏၵရိွပါသည္ဟု ေျပာလာျခင္းသည္ အားအားလွ်ားလွ်ား ေျပာသည့္ စကားမဟုတ္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ သူသမၼတ ျဖစ္လိုသည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ ေဒၚစုကို သမၼတရာထူး မရေစရဟူေသာ အသြင္ကို ေဆာင္ထားသည္။ တဖက္မွာလည္း ၫႊန္႔ေပါင္းလို႔ ဆိုထား ျပန္တာေၾကာင့္ ေဒၚစုကို ဒုသမၼတ ရာထူးအထိသာ ကမ္းလွမ္းမည္ဆိုေသာ သတင္းမက္ေဆ့ခ်္ကို ႀကိဳတင္၍ ေျပာထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

ဒါေၾကာင့္ ထပ္၍ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ၂ဝ၁၅ တြင္ အန္အယ္ဒီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေၾကာင့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ၫႊန့္ေပါင္း ဖြဲ႔၍ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔ေရးမဖြဲေရးႏွင့္ ေဒၚစု သမၼတမျဖစ္ဘဲ ဒုသမၼတရာထူးသာ ရပါက ထိုရာထူးကို လက္ခံမခံဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အခုကထဲက ဝုိင္းဝန္းစဥ္းစား ထားဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။ အခုကထဲက ရွင္းထားမွ ေနာင္မွာ မရႈပ္မွာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေလာကႀကီးတြင္ အမွန္တရားဖက္က အၿမဲ ရပ္တည္သည္ဆိုေသာ္လည္း အေျခအေန အခ်ိန္အခါက အခြင့္အေရးမေပးပါက ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္တာ မဟုတ္သည့္ အတြက္ျဖစ္သည္။

ေဇာ္မင္း
၂၁ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.