ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, August 31, 2007

တန္ဖိုးႀကီးသည့္လြတ္ေျမာက္ေရး

လြတ္
ေျမာက္ရာလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ေပးဆပ္ရသည့္ တန္ဖိုးကား ႀကီးမားလွသည္။ ဘ၀၊ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်း အကုန္လံုး ေပးဆပ္ၾကရသည္။ အခ်ိန္တို႔ကလည္း ကုန္ခဲလွသည္ဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္လည္း ၾကာျမင့္တတ္သည္။ မေတာ္တဆ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္လည္း ၾကံဳရသည္။ တခ်ိန္က မွားသည္ဟု ထင္ထားေသာအရာမ်ားက အမွန္ ျဖစ္လာ၍ မွန္သည္ဟု ယူဆမိခဲ့သည္မ်ားက မွားေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ၾကရသည္။

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၊ အသားေရာင္ခြဲျခားသည့္ ေပၚလစီျဖင့္ ဖိႏိွပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ လူျဖဴအစိုးရကို အာဖရိကန္ လူမဲတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္ လူမဲမ်ား အေရအတြက္ ကား ေၾကာက္ခမန္းလိလိ မ်ားျပားလွသည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္က လူမဲဆႏၵျပသူ (၅, ၀၀၀) ခန္႔သည္ အဖမ္းခံရန္ သက္သက္အတြက္ ရဲစခန္းတခုဆီသို႔ သူတို႔သေဘာႏွင့္ သူတို႔ ခ်ီတက္၍ သြားေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုခ်ီတက္ပြဲအတြင္း ဆႏၵျပသူ အေရအတြက္ တိုး၍ တိုး၍လာခဲ့သည္။ ရဲတို႔ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ၾကရင္း လူေပါင္း (၁၀, ၀၀၀) အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္
နာမည္ႀကီး လူမဲေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ေသာ စတိဘီကို အဖမ္းခံရ၍ ရဲတို႔လက္တြင္း ရိုက္ႏွက္ႏိွပ္စက္မႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

လူမႈလူတန္းစား မ်ဳိးစံုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔ေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္UDF ဟုေခၚသည့္ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ တပ္ဦးကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေအအန္စီ (ANC) ေခၚ အာဖရိကန္ ေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္သည္ လူျဖဴအစိုးရ၏ ဖိႏိွပ္မႈ မ်ဳိးစံုေၾကာင့္ ေနရာတုိင္း၊ အခ်ိန္တုိင္း၊ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းအတြက္ ဦးေဆာင္မႈ မေပးႏုိင္ေသာကာလ အေျခအေနေအာက္တြင္ ေရာက္ေနခဲ့ရသည္။ ေအအဲန္စီေခါင္းေဆာင္ မင္ဒဲလား ကိုယ္တုိင္သည္ပင္ ေရာ္ဘင္ကြ်န္း ဆိုသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ေရာက္ရိွေနသည္မွာ ၁၉၆၃ ကတည္းက ျဖစ္သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ လူျဖဴအစိုးရက အက်ဥ္းေထာင္ အသစ္အမ်ားအျပား ထပ္မံတည္ေဆာက္လာခဲ့သည္။ ပို၍ပို၍ တုိးပြား လာေနေသာ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္သူမ်ားကို ႏိွမ္နင္းရန္အတြက္ အစိုးရမွ ဒုတိယ အျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚ အေျခအေနဥပေဒကို ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ၁၉၈၆ တႏွစ္တည္းတြင္ ခံုရံုးအတင္မခံရဘဲ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခံရေသာ လႈပ္ရွားသူ လူမဲဦးေရ (၂၅, ၀၀၀) အထိ ရိွလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ (၁၂) သန္း (၁၃) သန္းခန္႔မွ်သာ ရိွသည္။ လူဦးေရတသန္းတုိင္းတြင္ ပ်မ္းမွ်လူ (၂, ၀၀၀) ေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျဖစ္ေနရသည္ဟုပင္ ဆုိႏုိင္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာလည္း အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား၏ လက္ကုိင္ဒုတ္ ျဖစ္ေနေသာ အျခားလူမဲအုပ္စုမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား လူထုလႈပ္ရွားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို ဓာတ္ဆီမီးေလာင္ဗံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾက၍ အိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူ လူမဲအုပ္စုမ်ားဖက္မွလည္း လူျဖဴအစိုးရ အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ လူမဲေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ရဲသတင္းေပးမ်ားအား လက္စားေခ်ပြဲမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ လူျဖဴအစိုးရ ဘက္ေတာ္သားႏွင့္ သတင္းေပး လူမဲရာေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၅ တ၀ုိက္တြင္ ရဲသတင္းေပး လူမဲအေျမာက္အမ်ား လည္ပင္း၌ ကားတာစြပ္၍ မီးရိႈ႔အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

လူျဖဴအစိုးရမွ ပိတ္ပင္ထားေသာ ေအအဲန္စီအဖြဲ႔တြင္ တခ်ိန္က အေရးပါခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ မက္သယူး ဂို၀ီနီ သည္ ေထာင္ေလးႏွစ္က်ခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂို၀ီနီသည္ တုိက္ရိုက္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ကုိင္ေတာ့ဘဲ လူထု ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေစာက္ခ်လုပ္ကုိင္လာခဲ့သည္။ မူယစ္ေဆး၀ါး မသံုးစြဲရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာႀကိဳးစားရန္၊ အခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္ကူညီရန္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္သလို တဖက္တြင္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတဦး အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္။ ဂို၀ီနီ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ လူထုအား ဒီမိုကေရစီ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးေရး ျဖစ္သည္။ ဂို၀ီနီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိကတႏုိင္ငံလံုး ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး သူ႔အား ထက္ျမက္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၅ ႏွစ္လယ္တြင္ ဂို၀ီနီႏွင့္ သူ၏ရဲေဘာ္သံုးဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို လမ္းေပၚတြင္ ေတြ႔လိုက္ရေတာ့သည္။ ေသနတ္ႏွင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာအပစ္ခံထားရၿပီး၊ အေလာင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈ႔မေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခုတ္ထစ္ျဖတ္ေတာက္ ထားသည္။

UDF တပ္ဦး အေနျဖင့္ ထိုသို႔လူမဲအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ လူမဲမ်ားႏွင့္ လူျဖဴအစိုးရၾကားျဖစ္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္း၍ အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာၾကရန္ သတိေပးေဆာ္ၾသေဆာင္ ရြက္လာ ခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ တြင္တပ္ဦး အပါအ၀င္အားလံုးေသာ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈ မွ မလုပ္ရဟု အစုိးရက တားျမစ္လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရ၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ ဗံုးေပါက္ကြဲ၍ ေသဆံုးျခင္း စသည္တို႔ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ နာမည္ႀကီး လူထုေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား ထိန္းသိမ္း ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အသစ္မ်ားထဲတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လူျဖဴအစိုးရသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့။ တၿပိဳင္တည္းမွာလည္း ျပည္ပ တြင္ ေရာက္ေနေသာ ေတာင္အာဖရိက လူမဲမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက လည္း သူတို႔ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျဖန္႔က်က္ လုပ္ကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ ေတာင္အာဖရိကသား လူမဲမ်ားအေရအတြက္သည္ ေသာင္းဂဏန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရိွခဲ့သည္။ လူတစု၊ လူတအုပ္တည္းက ေမာင္ပုိင္စီး၍ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး မဟုတ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေနရာအသီးသီးရိွ လႈပ္ရွားသူမ်ား ညီၫြတ္စြာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးရလာဒ္အျဖစ္ ေထာင္ထဲတြင္ (၂၇) ႏွစ္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မင္ဒဲလားသည္ ၁၉၉၀ တြင္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ လူျဖဴအစိုးရသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးကို လက္ခံလုိက္ရသည္။

ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္္ဆိုးမ်ားကား ရပ္တန္႔မသြားေသး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ သြားေနစဥ္ ၾကားကာလအတြင္း အစြန္းေရာက္ လူျဖဴအုပ္စုမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ႀကံခံရေသာ အတုိက္ခံေခါင္းေဆာင္ အေရအတြက္ကား မ်ားလွသည္။ ထို႔အျပင္ အင္ကာသာပါတီမွ သူတို႔နယ္ေျမအား ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံအတြင္း မပါ၀င္ႏုိင္ဟု ျငင္းဆန္လုိက္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ကေတာ့ ေအအဲန္စီသစၥာခံမ်ားႏွင့္ အင္ကာသာပါတီတို႔ အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ လူမဲမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ထပ္မံေသဆံုးရျပန္သည္။ ၁၉၉၄ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္က်မွ အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ အင္ကာသာပါတီတို႔ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ အတူတကြ ပါ၀င္ေနထုိင္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ေအအဲန္စီသည္ (၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းမဖက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈသည္ ေနာက္္ဆံုးတြင္ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေပးခဲ့ရေသာ တန္ဖိုးကား ႀကီးမားလွသည္။ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လူ႔အသက္မ်ား ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး မေပးဘဲႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို မရနုိင္ ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာကို ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွလုိက္ရသည္။

ေတာင္အာဖရိက လူမဲလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ သူတို႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ တုိက္ပြဲကာလအတြင္း အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ရရိွခဲ့သည္ဟု ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္ သင္ခန္းစာတခုကေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ေရးသည္ ေနာက္ထပ္ပံုစံတမ်ဳိးႏွင့္ ရိွေနေသာ စြမ္းအားပင္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းလမ္းကို ေရွာင္ရွားလို၍ အၾကမ္းမဖက္သည့္ နည္းလမ္းကိုေရြးသည္ ဆိုရံုမွ်ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို မရႏုိင္။ နည္းလမ္းကို ေရြးရံုမွ်ႏွင့္မၿပီး အင္အားျဖစ္ဖို႔၊ စြမ္းအားျဖစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္သည္္ဆိုေသာ သင္ခန္းစာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၃၀ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။
Peter Akmen ႏွင့္ Jack Duvall တို႔ေရးေသာ A Force More Powerful မွ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ကိုးကားပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.