ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, September 7, 2007

မိုးလံုးျပည့္ မုသာ၀ါဒ


ကယ္ေတာ့ လိမ္ဆင္တခု ထပ္လုပ္လာတာလည္း အံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာင္စာဆီေစ်းေတြ ျမႇင့္တက္အၿပီး ျပႆနာတက္လာတဲ့အခါ တေယာက္ေယာက္ကို ဓါးစာခံရွာပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကပဲ အၾကံျပဳခဲ့သလိုမ်ဳိး စာရြက္စာတမ္းတခ်ဳိ႕လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက သတင္းမီဒီယာေတြ ၾကားထဲမွာ လက္သိပ္ထိုးျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါ တယ္။ တကယ္ေတာ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္” ဆိုတာ အစိုးရနဲ႔ မသက္ ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုလိုမ်ဳိး ေျပာထားေပမယ့္၊ တကယ္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ပါမစ္ခြဲေ၀တာေတြ လုပ္ၾကၿပီး၊ သူတို႔က အစိုးရအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ အၾကံေပး ၾသဇာလႊမ္းႏိုင္တဲ့အေနအထားလည္း မရွိပါဘူး။

အခ်ဳိ႕သံတမန္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေတာင္ ဘာမွဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျပာၾကပါ တယ္။ အခုလည္း ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္၊ ဘယ္သူဆံုးျဖတ္လာမွန္း မသိရတဲ့ ေလာင္စာဆီေစ်းျမႇင့္ဖို႔ကိစၥကို စီးပြားေရးပညာရွင္ ေတြနဲ႔ UMFCCI လို႔ေခၚတဲ့ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းခ်ဳပ္အေပၚ ပံုခ်လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလိမ္ေပၚသြားပါၿပီ။

ေအာက္မွာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ျဖန္႔တယ္ဆိုတဲ့ ျပန္႔ေနတဲ့ စာကို ျပန္ရိုက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မဇၥ်ိမ သတင္း ျမန္မာစာမ်က္ႏွာမွာလည္း တင္ထားတာဖတ္ရပါတယ္။
မူရင္းကိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒါကို စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က တုံ႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေပးစာေတြကို သတင္းမီဒီယာဌာနေတြကို ေပးဖို႔ ခဲ့ပါတယ္။ ဦးျမင့္က စီးပြားေရးဘာသာရပ္နဲ႔ Ph. D ကို ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ (ဘာကေလ) က ယူလာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးပညာဌာနမွာ ဆရာအျဖစ္၊ ဌာနမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးဌာနခြဲမွာ တာ၀န္ယူခဲ့ပါေသးတယ္။ ကုလသမဂၢ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြား၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွာ အႀကီးတန္းပညာရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းၿပီး အနားယူခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔မူရင္းစာကို ဒီေနရာမွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာစာဖတ္ပုရိသတ္ေတြအတြက္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ရွင္းသြားၿပီေပါ့ခင္ဗ်ာ။

ေအာင္သူၿငိမ္း
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္
အမွတ္ ၅၀၄/၅၀၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၂၄၆၄၉၅/ ၂၄၃ ၁၅၁/၃၁၁၂၈၅။ ဖက္စ္ ၉၅-၁-၂၄၀၁၇၇


စာအမွတ္။ က/၃/၇ (၁၂) ၀၅-၀၇ (၅၀၇၆)
ရက္စြဲ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း။
အက်ဳိးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္
၁။ ဤကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၁ ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၈ ရပ္တို႔ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးေဆာင္ ရြက္လွ်က္ ရွိရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အၾကံညာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ဤအသင္းခ်ဳပ္တြင္ UMFCCI Economic Studies and Research Institute (ESRI) ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီးလွ်င္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ကို ေရးသားျပဳစု၍ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပလွ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ အဆိုပါသုေတသန စာတမ္းမ်ားကို သုေတသနလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေရး၊ အရည္အေသြး ျမင့္ မားေရး၊ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုမွန္ကန္တိက်မႈရွိေစေရး လက္ေတြ႔အသံုး၀င္မႈရွိေစေရးတို႔ အတြက္ ႀကီးၾကပ္ညိႇိႏိႈင္းအၾကံ ေပးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ၀ါရင့္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာအၾကံေပးအဖြဲ႔ (ESRI Advisory Group) ကို ဖြဲ႔ စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း။
၃။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ပါသည္။
(က) ဦးခင္ေမာင္ရီ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း)
(ခ) ေဒါက္တာမန္းသက္စံ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း)
(ဂ) ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)
အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈ ဦးစီးဌာန
(ဃ) ဦးလွေမာင္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း)
(င) ေဒါက္တာေမာင္ျမင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) (UNCTAD)
(စ) ဦးျမတ္သိန္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
(ဆ) ဦးေမာ္သန္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
(ဇ) ေဒါက္တာကံေဇာ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
(စ်) ေဒါက္တာတင္စိုး ပါေမာကၡ၊ စီးပြားေရးပညာဌာန၊ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္
(ည) ေဒါက္တာရီရီျမင့္ ပါေမာကၡ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
၄။ UMFCCI စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(က) UMFCCI မွ ေရးသားျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ား၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ အၾကံျပဳေပးရန္။
(ခ) UMFCCI မွ ေရးသားျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ားေရးသားျပဳစုသည့္အခါတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈ၊ အၾကံေပးမႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။
(ဂ) UMFCCI မွ ေရးသားျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ားအေပၚ သုေတသနလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေရး၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရး၊ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတိက်မွန္ကန္ေရးႏွင့္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ အသံုး၀င္မႈရွိေစေရး တို႔အတြက္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္။
(ဃ) UMFCCI မွ ေရးသားျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ စာတမ္းရွင္ မ်ားက ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းတင္ျပရသည့္အခါမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါက ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္။

အေထြေထြ
၅။ UMFCCI မွ ေရးသားျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ားအေပၚ အၾကံေပးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထား၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို အၾကံျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တာ၀န္မရွိေစရဘဲ UMFCCI က တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ UMFCCI ESRI Advisory Group အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ညာဏ္ပူေဇာ္ခ (Honorarium) အျဖစ္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ဥကၠ႒ (ကိုယ္စား)
စိန္၀င္းလိႈင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)


သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား
မိတၱဴကို-
(၁) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား။
(၂) ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား
(၃) ESRI (1)/ ESRI (2)/ ESRI (3)
(၄) ဌာနအားလံုး၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္။
ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္သည့္ကိစၥရပ္အေပၚ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏အက်ဳိးကို သယ္ပိုးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လက္ရွိလူေနမႈစရိတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ရရွိထိုက္ေသာ လစာေငြမ်ား တိုးျမႇင့္သည့္ကိစၥသည္ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရရွိလာေသာ၀င္ေငြမ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးစြဲမႈျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စားသံုးမႈတိုးျမႇင့္ေစၿပီး တိုင္းျပည္၏၀င္ေငြ တိုးတက္မႈပမာဏကို တိုးျမႇင့္ေစပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ လစာတိုးျမႇင့္မႈသည္ တိုင္း ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဓနခြဲေ၀မႈ (Wealth Distribution) ျပဳလုပ္ရာ ေရာက္ေစပါသည္။ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ယခုတိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ လစာမ်ားသည္ တစ္ဦးျခင္းပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ (၃၀၀၀၀) က်ပ္ခန္႔ တိုးျမႇင့္သည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္းဦးေရခန္႔မွန္း (၁၅) သိန္းခန္႔ရွိသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လစဥ္လိုအပ္ေသာေငြပမာဏမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၅, ၀၀၀) ခန္႔ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္အတြက္ လိုအပ္ေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၄၀, ၀၀၀) ခန္႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္အရ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရး လိုေငြျပေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ယခုႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ တစ္ႏွစ္စာလစာအတြက္ ထပ္မံလိုအပ္ေသာ ေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၄၀, ၀၀၀) ခန္႔ အား ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ က်ခံသံုးစြဲမည္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ အကယ္၍ ထိုေငြပမာဏကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တိုးတက္ရရွိေအာင္ မရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ ေငြေဖာင္းပြမႈျဖစ္ကာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာအေလွ်ာက္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာတိုးျမႇင့္သည့္ကိစၥရပ္မွာ အရာ မေရာက္ပဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မွ်တမႈရွိေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းအၾကံျပဳတင္ျပ အပ္ပါသည္။

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိေလာင္စာေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ဂါလံလွ်င္ က်ပ္ (၁၅၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက လြန္စြာသက္သာေနပါသျဖင့္ တစ္ဂါလံလွ်င္ အနိမ့္ဆံုးက်ပ္ (၃၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်သင့္ပါသည္။ ထိုအခါ တစ္ဂါလံေပၚတြင္ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ (၁၅၀၀) က်ပ္သည္ ျပည္တြင္းတြင္ တစ္ႏွစ္သံုးစြဲ ေသာ ဆီဂါလံအေပၚတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၄၀, ၀၀၀) ခန္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြအျဖစ္ စီး၀င္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ပမာဏ က်သင့္ေငြမွာလည္း ကမၻာ့ေစ်းႏႈန္းေအာက္ အလြန္ နိမ့္က်ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္၏တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၀. ၀၈) ျမန္မာေငြ (၈၀) က်ပ္ခန္႔ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၀. ၁၃) ျမန္မာေငြ (၁၃၀) က်ပ္အထိ ရွိေနပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို (၁၀၀) က်ပ္ခန္႔အထိ တိုးျမႇင့္သင့္ပါသည္။

ထိုအခါ တစ္ႏွစ္သံုးစြဲေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား (၂၇၀၀. ၆၈ million kwh) အေပၚတြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၇၅) က်ပ္ခန္႔ အထိ တိုးျမႇင့္ရရွိပါက ျမန္မာေငြသန္း (၂၀၂၅၅) က်ပ္ခန္႔ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အထက္ေဖာ္ျပပါ (၂) ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္ျပဳလုပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ တိုးျမႇင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ကိစၥအား မွ်မွ် တတ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ရွိအခြန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဖိစီးမႈ မရွိေစပဲ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အခြန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားအား မွ်မွ်တတ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အခြန္ေကာက္ခံေစျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ ပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသျဖင့္ ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ျပဳလုပ္သင့္ပါ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းအား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ အမွန္က တြင္က်ယ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ Controlling Services ေစ်းကြက္၊ (Transportation Services) ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းေအာက္ ေလာင္စာဆီတစ္ဂါလံလွ်င္ (၃၀၀၀) က်ပ္အထက္ျဖင့္ တြက္ခ်က္လုပ္ ေဆာင္ေနပါသျဖင့္ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းအား ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ေလာင္စာဆီတစ္ဂါလံလွ်င္ (၃၀၀၀) က်ပ္သို႔ မတိုးျမႇင့္ပဲ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါက ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ တစ္ဂါလံလွ်င္ (၃၇၅၀) က်ပ္၊ (အေမ ရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀၀ ယူဆလွ်င္) အထိ ေစ်းျမင့္တက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ဂါလံ လွ်င္ (၃၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ပါက ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်စ္လစ္သြားၿပီးလွ်င္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ (၁၀၅၀) ေအာက္ က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းလာသျဖင့္ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာအေလွ်ာက္ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္သည့္ကိစၥ အက်ဳိးထိေရာက္မႈ ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္သည္ကို တင္ျပအၾကံျပဳအပ္ပါ သည္။


မွတ္ခ်က္။ ။
.... .... .... ဖတ္မရပါ။
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆီတစ္ဂါလံႏႈန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂. ၆)
Thailand Board of Investment
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဆီတစ္ဂါလံႏႈန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂. ၅၆)

တစ္ရက္လွ်င္ သံုးစြဲေသာ ဆီဂါလံ ၁ သန္း (ခန္႔မွန္း) ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါသည္။
.... .... .... ဖတ္မရပါ။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.