ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, September 21, 2007

စီးပြားေရး စကား၊ ႏုိင္ငံေရး စကား - မိုးသီးဇြန္

စီး
ပြားေရး စကား၊ ႏုိင္ငံေရး စကား - မိုးသီးဇြန္
စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္
“အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္း တက္လာမႈအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြကို ႀကဳိတင္ တားဆီးႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာမႈ လိုတယ္။ ဒါကို ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တျခား ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတဲ့ သူေတြက အေရးဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ကြယ္မွာ စစ္အစိုးရက မပါဘူး။ လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ်ကို ေသးေသး၊ ႀကီးႀကီး က်ေနာ္တို႔ ဆက္လုပ္ရမွာပါပဲ။”

ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လိုက္တာကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ျဖစ္လာခဲ့တာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ဓာတ္ဆိီေစ်း တက္လာေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း ဆက္တိုက္ တက္လာေတာ့မယ္။ ဒါဆို လူထုက ပိုၿပီး စီးပြားေရးအရ ပိုမို က်ပ္တည္းလာမယ္။ အေထြေထြ စီးပြားေရး အၾကပ္ဆိုက္မႈႀကီးက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို တစတစ ဦးတည္လာေနၿပီ။

လက္ရိွ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနဟာ ပိုလန္မွာ ၁၉၈ဝ ဝန္းက်င္က ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ တူေနပါတယ္။
စစ္ေအးကာလ တေလွ်ာက္လံုးမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရေတြဟာ စီးပြားေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ (စီးပြားေရး ပညာအရ ေျပာရင္ ေစ်းကြက္ကို အစိုးရက လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားတာ)။ ဒီေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေတြကို အစိုးရက သတ္မွတ္တယ္။

စီးပြားေရး ပညာအရ ေစ်းႏႈန္းကို ေစ်းကြက္ရဲ့ ဝယ္လိုအား Demand နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ Supply မ်ွေျခဟာ ေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေအးကာလက ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရေတြဟာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို မထိန္းတတ္ၾကဘူး။ ေစ်းႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းကေတာ့ Subsidy လုပ္ၿပီး ထိန္းလာခဲ့ၾကရတယ္။
Subsidy ဆိုတာ အရံႈးခံ ေရာင္းရတာ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရက ေငြကိုစိုက္ၿပီး အရံႈးခံ လာလိုက္ၾကတာ ေနာက္ဆံုးမွာ မစိုက္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနကို ပိုလန္ ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရက ရင္ဆိုင္လာရတယ္။

ဒီေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေတြကို မတက္ခ်င္ဘဲ တက္လိုက္ရေတာ့တယ္။ ဒီတုန္းက ေပါင္မုန္႔ကေန အိမ္သာသံုး စက� ဴအထိ ေစ်းတက္တယ္။ လူေတြ မသံုးစြဲႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ လီနက္ သေဘာၤက်င္းက အလုပ္သမားေတြက စလိုက္တဲ့ သပိတ္ဟာ ပိုလန္ အစိုးရကို ျပဳတ္က် သြားေစခဲ့တယ္။

ဒီေန႔လည္း စစ္အစုိးရက အလားတူ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္လာရေတာ့တယ္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ မဆလ၊ နအဖ အစိုးရေတြက ဓာတ္ဆီကို Subsidy လုပ္ေနခဲ့ၾကတယ္။ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းက ဝယ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ အ႐ံႈးခံ ေရာင္းေပးလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ၿပီ။

ဒီေတာ့ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြထဲက ကားရိွတဲ့ အရာရိွေတြက တေန႔ကို ဓာတ္ဆီ ၄ ဂါလံရရင္ တဂါလံကို သံုး၊ ၃ ဂါလံကို ေရာင္းစားနဲ႔ အသက္ဆက္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ၿပီ။ တနည္းအားျဖင့္ မဆလ၊ နအဖ ထိပ္ပိုင္း လူေတြကလည္း ခိုးစားတယ္။ အရာရိွေတြကိုလည္း တရားဝင္ ဓာတ္ဆီကေန ခိုးရာပါ ေဝစုကို ေပးစားလာခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္လာၿပီ။

ဒီေန႔မွာေတာ့ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ လာၾကရၿပီ။ အစိုးရ ဝန္ထမ္း (စစ္တပ္က အရာရိွ၊ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း အရာရိွ၊ ရဲခ်ဳပ္မ်ား) ေဝစုကို ေက်နပ္ေအာင္ ခြဲေပးဖို႔ လိုေနေသးတယ္။
ဒီေတာ့ ဓာတ္ဆီေစ်း တက္လိုက္ရတယ္။ ဓာတ္ဆီေစ်းကို အရင္ကလို အိပ္စိုက္ မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး။

ေဒါက္တာ ေမာင္ျမင့္က ျမန္မာ လူထုေတြဟာ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ ဝင္ေငြ အနိမ့္ဆံုး ဝင္သူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကို ခံႏုိင္ရည္ မရိွဘူးလို႔ ေထာက္ျပထားတယ္။ ဓာတ္ဆီေစ်း တက္လာရင္ တျခား ကုန္ပစၥည္းေတြလည္း လိုက္တက္လာတာ သဘာဝ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိမႈဟာ ေလာင္စာေပၚမွာ မွီခိုေနရလို႔ ျဖစ္တယ္။ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းက ကမၻာေပါက္ေစ်း ျဖစ္ေနရင္၊ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေပါက္ေစ်းကလည္း ကမၻာေပါက္ေစ်း အတိုင္းပဲ ျဖစ္လာမယ္။ အေျခခံ စားကုန္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ဆက္တိုက္ တက္လာမယ္။

အေမရိကန္လူမ်ဳိး တေယာက္ရဲ့ ဝင္ေငြက တႏွစ္ကို အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၃ ေသာင္းခြဲ၊ ျမန္မာတဦး ဝင္ေငြက တႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၂ဝဝ ေအာက္ ျဖစ္ေနတယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာေတြ ဘာကိုစားၿပီး၊ ဘယ္လို အသက္ရွင္ၾကမလဲ ဆိုတာ မစဥ္းစားရဲဘူး။ ဓာတ္ဆီေစ်း တက္တာဟာ ဆန္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ၁၉၉ဝ ဝန္းက်င္က အာရွ စီးပြားေရး အၾကပ္ဆိုက္မႈ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ထိုင္းက ကမၻာ့ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖဲြ႔) တို႔က ေငြေခ်းခဲ့ရတယ္။

ဒီေတာ့ အေႂကြးရွင္၊ ၿမီရွင္ အဖြဲ႔စည္းေတြက သူတို႔ ထိုင္းကို ေခ်းထားတဲ့ေငြေတြ ေသခ်ာေပါက္ ျပန္ရေအာင္ စီမံခ်က္ေတြ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္ေတြကို ေရးဆြဲ လာေတာ့တယ္။

ဒီထဲမွာ ဓာတ္ဆီေစ်း တက္ခိုင္းတာလည္း ပါတယ္။ မူလ ေပါက္ေစ်းထက္ တက္ေရာင္းခိုင္းတယ္။ ေစ်းတက္ေတာ့ အစိုးရက ေငြပိုရလာတယ္။ ဒီေငြ ပိုရလာမွ ၿမီရွင္ ႏုိင္ငံေတြကို ေသခ်ာေပါက္ ျပန္ဆပ္ လာႏုိင္တာေပါ့။

ထိုင္းႏိုင္ငံက ေစ်းတက္ခဲ့တယ္။ ဓာတ္ဆီေစ်း တက္လို႔ ျပႆနာ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ့ ေစ်းကြက္ဟာ အလြန္ကို ခိုင္မာေနတယ္။ ဓာတ္ဆီေစ်း တက္လာတဲ့ ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ ရိွေနတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာကေတာ့ ခံႏုိင္ရည္ မရိွသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေစ်းကြက္ တခုလံုးက ပ်က္စီးေနတယ္။ တံခါးဖြင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို စစ္အစိုးရက သြားမယ္လို႔ ေလသံေကာင္း ဟစ္ေနေပမယ့္ ေစ်းကြက္ကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားတယ္။ ဒီဒဏ္ကို အခုေတာ့ စစ္အစိုးရေရာ၊ လူထုပါ ခံေနရတယ္။
ဓာတ္ဆီေစ်းတက္လာရင္ တျခား ကုန္ပစၥည္းေတြကလည္း လိုက္တက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာျပည္ ေလာင္စာထုတ္လႈပ္မႈနဲ႔ စားသံုးမႈ အေျခအေန
စီအိုင္ေအ ဝပ္ဆိုဒ္ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလာင္စာ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ စားသံုးမႈကို ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားခ်က္ အရ -
စဥ္ Total Year
1 Oil Production 9500 bbl/day 2006
2 Oil Consumption 20,460 bbl/day 2006
3 Oil Export 5,000 bbl/day (2006 est.)
4 Oil Import 19,180 bbl/day (2004 est.)
5 Oil Reserve less than 50 million bbl (1 January 2005)
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားအရ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီဇယားအရ ျမန္မာျပည္က ေရနံထြက္တယ္။ ထြက္တာက ေရနံစိမ္း၊ ေရနံကို မသန္႔စင္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ေရနံစိမ္းအတိုင္း ေရာင္းတယ္။ ျပန္ဝယ္သံုးရတာက တေန႔ကို ၁၉၁၈ဝ စည္ ရိွတယ္လို႔ သိရတယ္။ တစည္မွာ ၄၈ ဂါလံ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဂါလံေပါင္း ၉၂ဝ၆၄ဝ ဂါလံ သံုးစြဲမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အထိ စစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ တေန႔ကို ေဒၚလာ ၉၂ဝ၆၄ဝ ခန္႔ Subsidy လုပ္ေနရမယ့္ သေဘာ ရိွတယ္။ တေန႔ကို ေလာင္စာအတြက္ ေဒၚလာ တသန္းနီးပါး ရံႈးေနရမယ္။ တလဆိုရင္ သန္း ၃ဝ ရံႈးမယ္။ တႏွစ္ကို သန္း ၃၆ဝ ခန္႔ သံုးစြဲရမယ္။

စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ဝင္ေငြရေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခု ရိွေနတယ္။ ဒါကေတာ့ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ကို ႏုိင္ငံျခား ေရာင္းရတဲ့ ေနရာကေန ရတဲ့ ဝင္ေငြ။ ၂ဝဝ၆ ခုနစ္က ထိုင္းတႏုိင္ငံထဲကို ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်မႈက ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ ရထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အစိုးရက Subsidy လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက လူထုအတြက္ မသံုးစြဲေတာ့တာလဲ ဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြက စစ္အစိုးရက ပ်ဥ္မနား ၿမ့ဳိေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ဒလေဟာ သံုးစြဲခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရတနာပံု ဆိုတဲ့ ၿမ့ဳိကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ေနျပန္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီအတြက္ ေငြေတြသံုးစြဲဖို႔ လိုအပ္ ေနျပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူထုအတြက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္လာေအာင္ သံုးရမယ့္ ေလာင္စာအတြက္ေတာ့ သံုးစရာေငြ မရိွဘူး ျဖစ္ေနတယ္။

ေဆာက္ေလ ႐ံႈးေလ
အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြား တက္ႏုိင္သလို စီးပြားလည္း ပ်က္ႏုိင္ပါတယ္။ စီးပြား ပ်က္ႏုိင္တာကေတာ့ အေဆာက္အဦေတြက ဝင္ေငြကို ျပန္ရွာမေပးႏုိင္တဲ့ အခါမွာ စီးပြား ပ်က္ေစပါတယ္။ က်ေနာ့္ မ်က္စိေရွ့မွာ စီးပြားပ်က္ ကပ္ကို ၾကံဳလိုက္ရတဲ့ ႏုိင္ငံက ထိုင္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉ဝ ဝန္းက်င္ေလာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံထဲမွာ လႈပ္ရွား သြားလာေနစဥ္က ထိုင္းႏုိင္ငံထဲမွာ ၿမ့ဳိသစ္ေတြ၊ အိမ္ေတြ သန္းနဲ႔ ခ်ီ ေပၚေပါက္လာတာကို ျမင္ေနရပါတယ္။

ေတာထဲကို တခါဆင္းၿပီး ေနာက္လ အနည္းငယ္မွာ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္ကို ျပန္တက္လာတဲ့ အခါမွာ ၿမ့ဳိသစ္တခု ေပၚေနပါတယ္။ ဧရာမ အေဆာက္အဦႀကီး တခု တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေတာ့ လူေတြက ထိုင္းေတြ စီးပြား တက္လာခ်ည္လားလို႔ ထင္လာတယ္။ တကယ္က ထိုင္းႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြနဲ႔ စီးပြားေရး သမားေတြ ေပါင္းၿပီး လုပ္စားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြက ေငြေခ်းေပးတယ္။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရး သမားေတြက အိမ္ေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြကို ေဆာက္ၾကတယ္။ အမ်ားစု ငွားစားဖို႔ အႀကံနဲ႔ပါ။
၁၉၈ဝ ေလာက္က ထိုင္းစီးပြားေရး တဟုန္တိုး တက္ထားတယ္။ အိမ္ငွားစားတဲ့ စီးပြားေရးက အလြန္ကိုက္တယ္။ ေက်းလက္က လူေတြ ၿမ့ဳိကို လိႈင္းလံုးေတြလို လိွမ့္တက္ေနတယ္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူေတြ၊ ႏုိင္ငံျခား လူမႈေရး အသင္းအပင္းေတြက ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ထိုင္းႏုိင္ငံကို ေျခစံုပစ္ ဝင္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ အိမ္ေတြ၊ ေနထိုင္စရာ Apartment ေတြ လိုေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ငွားတဲ့ စီးပြားေရးက အရင္းကို ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္က စီးပြားေရး သမားေတြက မဆင္မျခင္ လိုက္ၿပီး အေဆာက္အဦေတြ ထပ္ေဆာက္တယ္။ အၿပဳိင္အဆိုင္ ေဆာက္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဝယ္လိုအားထက္၊ ထုတ္လုပ္မႈက မ်ားသြားေတာ့တယ္။ အိမ္ငွားမယ့္သူေတြ (Customers) ေတြထက္၊ ငွားစားမယ့္ အေဆာက္အဦေတြက (Suppliers) မ်ားသြားတယ္။ အေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္ၿပီးတဲ့အခါ လူမရဘူး။ ေဟာင္းေလာင္းေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေဆာက္လက္စတန္းလန္း ရပ္ကုန္တယ္။ အေဆာက္အဦေတြ ေငြေပါရင္ ျပန္ဆပ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားေပမယ့္ ေငြမေပါတဲ့ အခါမွာေတာ့ စီးပြားေရး ပ်က္သလို ျဖစ္လာၾကတယ္။ အေဆာက္အဦေတြဟာ ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာရိွတယ္။ ဒါကေတာ့ အေဆာက္အဦ ေဆာက္တဲ့အခါ ေငြကို သံုးစြဲလာၾကတဲ့အတြက္ GDP တြက္တဲ့အခါမွာ တက္လာတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ ရတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္တယ္ေပါ့။ အေဆာက္အဦ ေဆာက္ေနတဲ့ ကာလေတြမွာ လူေတြ အလုပ္ရတယ္။ အလုပ္ရိွေတာ့ ဝင္ေငြရိွတယ္။ သံုးႏုိင္ စဲြႏုိင္ၾကတယ္။
ဒါေပမဲ့ အေဆာက္အဦေတြက ဘာျပန္ၿပီး ေငြရွာေပးမွာလဲ ဆိုတာက ေမးခြန္း ျဖစ္လာတယ္။ ေရရွည္ စီးပြားေရး တြက္ကိန္းက်ေတာ့ ဘာပဲေဆာက္ေဆာက္ ေငြျပန္ဝင္ဖို႔ လိုလာတယ္။ ေငြျပန္မဝင္ရင္ ႐ံႈးမယ္။ ႐ံႈးရင္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္တိုင္း ဒီအေဆာက္အဦေတြက ေငြဘယ္လို ျပန္ဝင္မွာလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားရမယ္။

ေပါေမာကၡ ဒီဆိုတိုးရဲ့ Mystery of Capital ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ဘုရားတည္တာ၊ ဗလီေဆာက္တာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ေဆာက္တာေတြ အားလံုးဟာ ေငြအရင္းကို ထိခိုက္ေစတယ္။ ဘုရားေတြ၊ ဗလီေတြ၊ ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္းေတြ မ်ားေလ၊ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး နစ္နာေလပဲလို႔ ေထာက္ျပထားတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ဆင္းရဲရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦေတြ မ်ားလြန္းလို႔ ေထာက္ျပထားတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီအေဆာက္အဦေတြက စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ဘာတခုမွ အထာက္အကူ ျပန္မျပဳႏုိင္လို႔ပဲ။ အသံုးပဲရိွၿပီး၊ အဝင္မရိွတဲ့ သေဘာ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘာသာေရး အယူအဆေပၚမွာ လိုက္ပါလာၾကတယ္။ ဒီလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးပဲရိွခဲ့ၿပီး စုေဆာင္းတာ၊ ရင္းႏွီးတာ မရိွခဲ့တာေတြက ဒီေန႔ ျပန္ထိခိုက္လာၾကတဲ့ သေဘာ ျဖစ္လာတယ္။ ျပႆနာက ဒီအခ်က္ကို လူေတြကို ေျပာလို႔ မႀကဳိက္ၾကျပန္ဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္၊ မိစၦာဒိ႒ိဆိုၿပီး ေျပာတတ္႐ံုကလြဲလို႔ အသိဉာဏ္ မရိွဘူး။ ေရရွည္ကို မစဥ္းစားတတ္ၾကဘူး။

သိပ္ခ်မ္းသာလာၿပီ ဆိုရင္ ေဆာက္ၾကစမ္းပါ။ မိုးပ်ံဘုရားေတြ၊ ဗလီေတြ၊ ဘုရားေက်ာင္းေတြ တည္ၾကစမ္းပါ ကိစၥမရိွဘူး။ တိုင္းျပည္ ကုန္းေကာက္စရာ မရိွေအာင္ ဆင္းရဲ ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ဒါဟာ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ လူေတြ ဆင္းရဲလာတယ္။ လူေတြ ဆင္းရဲလာေတာ့ တိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးၾကတယ္။ အိ္မ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကို တရားမဝင္ ေျပးၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံထဲမွာ လူဦးေရ က်ဆင္းတယ္။ လူမ်ဳိး ေပ်ာက္သြားႏုိင္တယ္။ ေျမေတြကို ေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူ မရိွေတာ့ဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မရိွေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက လစ္ဟာသြားတဲ့ ေနရာေတြမွာ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာလို႔ ျဖစ္တယ္။ ဆင္းရဲမႈဆိုတာ ထြက္ေျပးလို႔ မလြတ္ဘူး။ မ်က္ႏွာခ်င္း ရင္ဆိုင္မွရတယ္။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ေယာက္်ားေလးေတြ ႏုိင္ငံျခားကို ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္။ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးေတြကို ယူမယ့္သူ နည္းလာတယ္။ မိန္းကေလးေတြ အပ်ဳိႀကီးေတြ မ်ားလာတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ ယူတာ မ်ားလာတယ္။ လူမ်ဳိး ေပ်ာက္လာႏုိင္တယ္။ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ရင္ ဘာသာလည္း ေပ်ာက္မွာပဲ။

ဒီေန႔ နအဖ အစိုးရကလည္း အေဆာက္အဦေတြကို ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ...
(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ မျပဳတ္မီလက လူေတြက အိမ္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ေဆာက္ၾကတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေတြ ေပၚလာတယ္။ အိမ္ခန္းေစ်းေတြက အရမ္းကို ေစ်းႀကီးေနတယ္။ တခ်ဳိ့လူေတြ အိမ္ခန္းေတြကို အရစ္က်ေငြ သြင္းၿပီး ဆက္မေပးႏုိင္တာေတြ ျဖစ္လာတယ္။
(၂) ႏုိင္ငံျခားေရာက္တဲ့ ျမန္မာေတြက အိမ္ေတြ ၿခံေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္ဝယ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အိမ္ေစ်း၊ ေျမေစ်းေတြက မတန္တဆ ေစ်းတက္လာတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ျပန္ၿပီး ေငြဝင္တာ မရိွဘူး။ လူေတြက ေငြကို မယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ ေျမေစ်းေတြကို နင္းကန္ တင္ထားၾကတယ္။ ေစ်းေတြက နင္းကန္ တက္ေနတယ္။ တကယ္တမ္း အလုပ္လည္းမျဖစ္ဘူး။
ေငြေတြ ျမဳပ္ကုန္သလို ျဖစ္လာတယ္။ ေငြတန္ဖိုး ေဖာင္းပြလာတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာျပန္တယ္။ ပိုက္ဆံ ရိွတဲ့သူေတြ မဆင္မျခင္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲတဲ့ သူေတြအတြက္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ့ ေစ်းကြက္ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္လာတယ္။ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာတယ္။
(၃) နအဖ ပ်ဥ္းမနားမွာ ၿမ့ဳိသစ္ေဆာက္တယ္။ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းေတြ တူးေနတယ္။ ရတနာပံုလို႔ ေခၚတဲ့ ၿမ့ဳိသစ္ တခုကိုလည္း ထပ္ေဆာက္ေနတယ္။ ဒါေတြက ဧရာမ ပေရာဂ်က္ (စီမံကိန္း)ေတြ။ ေငြေတြ အသံုးပဲရိွၿပီး ဘာမွ ေရေရရာရာ ျပန္မဝင္ႏုိင္ေတာ့မယ့္ ဟာေတြ။ ဒီေတာ့ အသံုးပဲရိွၿပီး ျပန္မဝင္ေတာ့ ျမန္မာ့ စီးပြာေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္စရာ ျဖစ္လာျပန္တယ္။

စစ္အစိုးရက တဖက္လွည့္နဲ႔ ဆႏၵျပမႈေတြ လုပ္ေနတာလား
ေနာက္တခု ေဆြးေႏြးစရာ ရိွတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္ဟာ စီးပြားေရ းျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရၿပီ၊ လူထုက မေက်နပ္မႈေတြ မ်ားလာၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ဆူပူမႈေတြကို တဖက္လွည့္နဲ႔ ဖန္တီးေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ တခ်ဳိ့ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အင္တာနက္မွာ တခ်ဳိ့ လူငယ္ေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးသံကို က်ေနာ္ ၾကားေနရပါတယ္။
ဒါကေတာ့ အေတြးေခါင္မႈ တခုလို႔ ျမင္တယ္။ အစိုးရတိုင္းဟာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ တတ္ၾကပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးဟာ အစိုးရတိုင္း မ်က္လံုးအိမ္သဖြယ္ ထိန္းသိမ္းေနရတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။
တခါတရံမွာေတာ့ အစိုးရေတြက ႏုိင္ငံေရး ထြက္ေပါက္အေနနဲ႔ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ ဖန္တီးေလ့ ရိွပါတယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ဆန္ရွားတယ္၊ ဆန္ျပတ္ၿပီ၊ လူေတြဆူမယ့္ အေနအထား ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရက တ႐ုပ္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းကို ဖန္တီးခဲ့တယ္။

အဓိက႐ုဏ္းကို ဖန္တီးတဲ့ပံုကေတာ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ေမြးထားတဲ့ ဘိုးေတာ္ တင္ဦးဆိုတဲ့ သူက စတင္ မီးေမႊးေပးပါတယ္။ တ႐ုတ္ သံ႐ံုးကို သူက စတင္ တိုက္ခိုက္ျပတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လူေတြ ပါလာတယ္။ စစ္တပ္က ဝင္ထိန္းတယ္ေပါ့။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ အေထြေထြ လူထု အံုႂကြမႈႀကီး ျဖစ္ခါနီးမွာ မဆလ က မူစလင္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ အဓိက႐ုဏ္းကို ဖန္တီးခဲ့ေသးတယ္။ ဒီေလာက္ေတာ့ ျပန္႔ႏွံ႔မသြားဘူး။ ဗကသ နဲ႔ မူစလင္ လူႀကီးေတြက ေက်ညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး နီးစပ္ရာကို တားဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။ သိပ္ေတာ့ အက်ယ္အျပန္႔ႀကီး မဟုတ္ေပမယ့္ မူအရ လက္မခံဘူး ဆိုတာကို ခ်ျပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရး ေတာင္းဆို ဆႏၵျပမႈ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ေဟာေျပာခဲ့၊ စည္း႐ံုးခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းေတြကို စစ္အစိုးရေတြက ဖန္တီးေလ့ ရိွေပမယ့္ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာ ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုေတာ့ မဖန္တီးရဲၾကပါဘူး။

အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္း တက္လာမႈအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြကို ႀကဳိတင္ တားဆီးႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာမႈ လိုတယ္။ ဒါကို ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တျခား ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတဲ့ သူေတြက အေရးဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ကြယ္မွာ စစ္အစိုးရက မပါဘူး။
လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ်ကို ေသးေသး၊ ႀကီးႀကီး က်ေနာ္တို႔ ဆက္လုပ္ရမွာပါပဲ။

မိုးသီးဇြန္
ဒီေဆာင္းပါးကို မဇၥ်ိမ ျမန္မာစာမ်က္ႏွာမွာလည္း ဖတ္လို႔ရပါတယ္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.