ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, September 21, 2007

ေဒါမာန္ဟုန္ (စာအုပ္ေဒါင္းလုပ္)

ေဒါ
မာန္ဟုန္ (စာအုပ္ေဒါင္းလုပ္)

ဒီစာအုပ္ဟာ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့စာအုပ္ပါ။ မူရင္းကို ဘာေတးလ္လင့္တနာ (Bertil Lintner) ေရးသားၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုကို မွတ္တမ္းတင္ထားရာမွာ အခ်ဳိ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း အေတာ္ျပည့္စံုတဲ့ စာအုပ္လို႔ ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။

အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားက ေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တင္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ လင့္ကို ေပးတဲ့ မခင္မမမ်ဳိးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ရြက္မြန္

http://www.mediafire.com/?2dkzdmumtb0

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.