ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, September 27, 2007

တရုတ္အစိုးရေပၚလစီႏွင့္ စီးပြားေရးကိုဆန္႔က်င္ၾက

ျပ
ည္သူ႔ဆႏၵကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ထုတ္ေဖာ္ျပသေနေသာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား နအဖ လက္နက္ကိုင္ စစ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ားမွ ေသြးထြက္သံယို ႏိွပ္ကြပ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ရက္စက္ေသာ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖၚျပသလုိက္သည္။ သံဃာေတာ္အပါး (၂၀၀) ေက်ာ္ (၃၀၀) နီးပါးခန္႔ အဖမ္းဆီးခံရသည္။ သံဃာေတာ္ အနည္းဆံုး (၅) ပါး ေသနတ္ႏွင့္အပစ္ခံရ၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္ဟုလည္း မေန႔ကသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာပို႔သဆု ေတာင္းျခင္းကို အၾကမ္းဖက္၍ စတင္ႏိွမ္္နင္းျပီ ဟုဆိုႏုိင္သည္။

သည္ကေန႔မနက္သတင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရိွ သံဃာေတာ္မ်ားသီတင္းသံုး ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းတုိက္မ်ား အတြင္း စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္စီး နင္းသည္ဟုလည္း ဆက္လက္ၾကားသိရသည္။ ရုိင္းျပလြန္းလွသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ယဥ္ေက်းေသာအစိုးရမ်ားက ျမန္မာစစ္ဗိုလ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္နိမ္ႏွင္းျခင္းမျပဳရန္ ၀ုိင္း၀န္းေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားအစိုးရတို႔က ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္ရိွအေျခအေနအား သူတို႔ႏွင့္မဆုိင္ ကာယကံရွင္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးသာ ျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ကင္းမဲ့စြာ ေျပာဆိုလိုက္ၾကသည္။တရုတ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၈ ကတည္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရအား လက္နက္မ်ား၊ စစ္သေဘၤာမ်ား၊ သံခ်ပ္ကားမ်ား၊ အစု လုိက္အပံုလုိက္ ေရာင္းခ်ေနေသာအစိုးရျဖစ္သည္။ အခုလည္း ဆက္လက္ေရာင္းျခေနဆဲျဖစ္သည္။ တရုတ္အစိုးရထံ မွ ၀ယ္ယူထားေသာ လက္နက္မ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ လက္ေတြ႔အသံုးျခေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက စစ္အစိုးရကိုေ၀ဖန္တုိင္း တရုတ္အစိုးရက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာျပည္က သယံဇာတမ်ားကို ဂုတ္ေသြးစုတ္၍ ရသမ်အကုန္ယူေနသည္။ စစ္အစိုးရဘာေတြ က်ဴးလြန္ က်ဴးလြန္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ တရုတ္အစိုးရက အၿမဲအသင့္ရိွေနသည္။

တရုတ္အစိုးရကို ႏုိင္ငံတကာမွ ျပည္သူမ်ား၀ုိင္း၀န္း ဆန္႔က်င္ရန္အခ်ိန္ ၾကေပၿပီ။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ တိဗက္အေရးလႈပ္ရွားေနေသာ တိဗက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဆူဒန္အေရးအတြက္ တရုတ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေနေသာ အာဖရိကန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ဖို႔ အႀကံေပးလိုသည္။ ၁၉၈၉ တီရန္နန္ မင္ လႈပ္ရွားမႈမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အေ၀းေရာက္ ဒီမိုကရက္တစ္တရုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္းလိုသည္။ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားေနသည့္ တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ေရးအား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း အထူး လိုအပ္သည္။

တရုတ္အစိုးရ၏ အကာကြယ္အားကိုးျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဘယ္သူ႔မွလူမထင္ ဆိုသည့္ အေပါက္ကို ခ်ဳိးေနသည္။ တရုတ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအထူးတုိးတက္ လာေနသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။ သူ႔၏ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားကို ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားက အာဏာရွင္မ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွတမ်ဳိး၊ ေျပာင္က်က် တမ်ဳိး ပံ့ပုိးေနသည္။ တိုးတက္လာေနသည့္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းမႈ ျဖင့္ တရုတ္အစိုးရကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔သတိ ေပးရန္လိုသည္။ တရုတ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးလက္တံမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ ရမည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူအားေပးျခင္းမျပဳရန္ ကမၻာအႏွံ႔ ေဆာင္ရြက္ေဆာ္ၾသရမည္။ တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမွန္သမ် သပိတ္ေမွာက္ရန္ အတြက္ စတင္ၾကပါစို႔။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၇ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.