ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, September 28, 2007

ဒီေန႔အက်ဥ္းသား မနက္ဖန္အစိုးရ

လြန္
ခဲ့ေသာ ၁၉ ႏွစ္က၊ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုး လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္း၌ပါ မက်န္ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူတို႔သည္ သူတို႔လိုလားသည္မ်ားကို လက္နက္ဆို၍ အပ္တိုတေခ်ာင္း မကိုင္ေဆာင္ပဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။ ထိုျပည္သူတို႔အား စစ္တပ္မွလက္နက္မ်ားသံုး၍ ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ ႏိွမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသြးေျမၾက ေသဆံုးခဲ့ရသည္မွာ အေျမာက္အမ်ား။

စစ္တပ္၏အၾကမ္းဖက္ႏိွပ္ကြပ္မႈ အက်ိဴးဆက္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အမ်ားအျပား စစ္အစိုးရကို လက္နက္ ကိုင္၍ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ေရာက္ရိွလာခဲ့တယ္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ ေရာက္ ရိွလာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ သူငယ္ခ်င္းတဦး၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္လည္ ေျပာျပလိုပါတယ္။ သည္အျဖစ္ အပ်က္ကလည္း ေနာက္ပိုင္းသူျပန္ေျပာ၍ သိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသူငယ္ခ်င္းအား ၿပည္တြင္းျပန္လည္၀င္ေရာက္၍ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ သူ၏အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္း၌ သူလုပ္စရာရိွသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရင္း တခ်ိန္တြင္အဖမ္းခံလုိက္ရပါ တယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈကို ခံရပါတယ္။ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရးတို႔၏ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္စစ္ေၾကာမႈေအာက္တြင္ လေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ရတယ္။ လူတကိုယ္လံုး ေပ်ာ့ဖတ္သဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ႏိွပ္စက္ခံရရံု သာမက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ လက္နက္ခ်ေအာင္လည္း သူႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေန အားလံုးကို သူသည္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ၍ ရင္ဆုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္သူ႔အား အက်ဥ္းေထာင္သို႔ အက်ဥ္းသမားအျဖစ္ လႊဲအပ္လုိက္တယ္။ ေထာင္တြင္းမွာ ရိွေနသည့္ ႏွစ္မ်ား စြာအတြင္း စစ္အစိုးရ၏ ေထာင္၀န္ထမ္း ေနာက္ပိတ္ေခြးတို႔ရဲ့ ႏိွပ္စက္မႈမ်ဳိးစံုကိုလည္း ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ ရပါေသးတယ္။

တေန႔တြင္ ေထာင္အရာရိွတဦးမွ သူ႔ကိုဤသို႔ေျပာလာတယ္။ ‘မင္းတို႔ေက်ာင္းသားေတြက ဘာနားလည္လို႔ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ေနတာလဲ။ ႏုိင္ငံေရးကိုမင္းတို႔ ဘယ္ေနာက္နားလည္လို႔လဲ။ မင္းတို႔ေလာက္ေကာင္ေတြကို ဒို႔ အစိုးရက လက္ေခ်ာင္းေလး ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွာ ထည့္ဖ်စ္လုိက္ရံုပဲ’။ အဲသည့္အခါမွာ သူကလည္း ‘က်ဳပ္တို႔က ႏုိင္ငံေရးနားလည္တယ္။ နားလည္လို႔လည္း အနာခံၿပီးလုပ္ေနတာ’ လို႔ျပန္ေျဖတယ္။ ‘ေအး ... ခံေပါ့ကြာ၊ အနာ ခံၿပီး ဆက္လုပ္ေပါ့ ဟုတ္လား ေခြးမသားေတြ’ ဆိုၿပီးေထာင္အရာရိွက ဆဲၿပီးျပန္ေျပာတယ္။ အဲသည့္အခါမွာ သူက ေထာင္အရာရိွကိုဘာဆက္ ေျပာလုိက္သလဲဆိုေတာ့၊ ‘က်ဳပ္တို႔ဘာျဖစ္လို႔အနာခံ လုပ္ေနသလဲသိလား၊ က်ဳပ္တုိ႔ လမ္းစဥ္က ဒီေန႔အက်ဥ္းသား မနက္ဖန္အစိုးရ၊ ဒါေၾကာင့္အနာခံလုပ္ေနတာ’ လို႔ျပန္ေျဖလိုက္သတဲ့။ သူ႔အေျဖ ေၾကာင့္ေထာင္အရာရိွဟာ အံ့အားသင့္သြားၿပီး မ်က္ႏွာက ေပ်ာ့ေျပာင္းသလိုျဖစ္သြားတယ္။ သူျပန္ေျပာျပခ်က္အရ အဲသည့္အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ ႏုိင္ထားၿပီးကာစကာလ။

အခု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ စေနၿပီ။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ေရွ႔ကအနာခံၿပီး ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အႏၱရာယ္မွန္သမ်ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ အနာခံ၍ ဇြဲနပဲျဖင့္ေတာင့္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ သည္ကာလဟာ ၁၉၈၈ တံုးက လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း အေျခအေနႏွင့္ကြာျခားခ်က္ အခ်ဳိ႕ရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူထုက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရိွလာသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရိွထားႏွင့္ပါတယ္။ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရး ရလဒ္မ်ားလည္း ရိွထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။

ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား၊ ေထာက္ခံမႈမ်ား အထူးလုိအပ္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ တုိင္တုိက္ပြဲ၀င္ရသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဖက္က အနာခံရသည္မွာလည္း ယခုပင္လက္ေတြ႔မ်က္ျမင္ပါပဲ။ သူ ငယ္ခ်င္း ေျပာခဲ့သလို ျပည္သူဆႏၵနဲ႔အတူ ဓြန္တဲြ၍ ေပၚေပါက္လာမည့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ တရပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ အားလံုး အနာခံ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

အနာခံမွ အသာစံရမည္ဟူေသာ ျမန္မာစကားပံုရိွသည္ မဟုတ္တံုေလာ။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၈ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.