ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, September 19, 2007

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ သံဃာ့ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ပြဲ ဓါတ္ပံုမ်ား

သံ
ဃာေတာ္မ်ား၏ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈ ဓါတ္ပံုမ်ား


မူရင္းကို www.moezack.blogspot.com ႏွင့္ အျခားမိတ္ေဆြမ်ားမွ ရရွိေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.