ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, September 24, 2007

ေမတၱာပို႔


မတၱာပို႔

လူအခ်င္းခ်င္းႏွိပ္စက္ျခင္း
ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
တို႕ေမတၱာစြမ္း ကမၻာလႊမ္း
ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.