ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, October 25, 2007

ၾကားညပ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း


ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာ လူသားတို႔ဘ၀မ်ား နဂိုရိွေနသည့္ အေျခအေနထက္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ျခင္းကို ရည္စူးပါတယ္။ စီးပြားေရး သက္သက္တခုတည္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆိုတာကို တခ်ဳိ႔က ဘယ္လိုျမင္သလဲ ဆိုေတာ့ ကေန႔တည္ရိွေနတဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔ အညီ လုိက္ပါႏုိင္မွ တုိးတက္ရမလိုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းလို႔ ေျပာလုိက္ရင္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာမႈနဲ႔ ယွဥ္တြဲျမင္ေလ့ရိွၿပီး အျခားနယ္ပယ္မ်ား ကေတာ့ မိွန္ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းလို႔ ဆိုလုိက္တာနဲ႔ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ တခုတည္းကိုသာ ၫႊန္းဆိုတဲ့ ဂ်ီဒီပီ ကိန္းဂဏန္း ျမင့္မားလာျခင္း တခုတည္း မဟုတ္ပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈရဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီရိွျခင္းနဲ႔ တန္းတူညီမွ်ျခင္းတို႔ အျမဲကပ္ပါေနမွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈလို႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။

အိႏိၵယနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔ဟာ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းက ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ အားသာမႈမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရး ေကာင္းမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ရိွေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာ အမ်ားအျပားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား အဖို႔က်ေတာ့ အဲသလို အခြင့္ေကာင္းမ်ား ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ အေျခအေန မရိွဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကေန႔ ကမၻာႀကီးမွာ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ အခြင့္အလမ္း ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္သူမ်ား အတြက္လိုသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီကို အုတ္ျမစ္ခံထားတဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ မရိွေသးတာ ၀မ္းနည္းစရာပါပဲ။ ”

ၾသည္စကားမ်ားကို ေျပာခဲ့သူကေတာ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုကို ရရိွထားတဲ့ ပါေမာကၡ ဂ်ဳိးဆက္ စတိဂလစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါေမာကၡ စတိဂလစ္ဟာ တခ်ိန္က အေမရိကန္ သမတ ကလင္တန္ရဲ့ စီးပြားေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီမွာ အၾကံေပး လုပ္ခဲ့သူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမၻာ႔ဘဏ္မွာလည္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူေျပာခဲ့တဲ့ စကားမ်ားကို ျပန္ေကာက္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း ဆိုတာ ႏိုင္ငံတခုမွာ စီးပြားေရး ေကာင္းလာတာ တခုတည္းကိုသာ သူ႔အေနနဲ႔ မဆိုလိုပါ။ လူသားတို႔မွာ ရိွရမဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းမႈကိုလည္း သူက ထဲ့တြက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တန္းတူညီမွ်မႈကိုလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခ်က္ အေနနဲ႔ ထပ္မံႁမႊက္ဆိုထား ပါေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွျဖစ္တည္ေနတဲ့ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းရဲ့ ေအာက္မွာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္သူမ်ား ရိွသလို မဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ ျဖစ္ေနရတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားရဲ့ အေျခအေနကိုလည္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။

တရုတ္နဲ႔ အိႏိၵယတို႔ဟာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဆုပ္ကုိႏုိင္ဖို႔ အေျခအေနေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆိုထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို မဆုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ ငမြဲႏုိင္ငံမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနတာ ကိုလည္း သူက ေမ့မထားဘဲ ေထာက္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းရဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို ခံစားဖို႔ အရင္းအျမစ္နဲ႔ အေျခအေန မရိွပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း တရုတ္နဲ႔ အိႏိၵယလို အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရိွေနတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားမွာလည္း ညႇပ္ၿပီး တည္ရိွေနပါတယ္။

အိႏိၵယဟာ လြတ္လပ္ေရးရကတဲက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးလဲ ခ်ီးက်ဴးခံရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယဟာ သူ႔ရဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံငယ္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားဖို႔ မမွ်ေ၀ႏုိင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကေန႔ အိႏိၵယမွာလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ဘယ္ႏုိင္ငံ ရိွသလဲ ဆိုတာ လက္ခ်ဳိးေရလို႔ေတာင္ ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္အာရွနဲ႔ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းမွာပါ ဒီမိုကေရစီ ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖို႔ ဘာမွ် မကူညီႏုိင္ခဲ့ပါဖူး။ ဒါျဖင့္ရင္ ဥစၥာဓန ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ဘာကူညီခဲ့သလဲ ဆိုတာ ျပန္ၾကည့္ရင္ သူကူညီခဲ့တာ ဘာမွမရိွပါဖူး။ အေစာပုိင္း ကာလက သူကိုယ္တုိင္လည္း စီးပြားေရး မေကာင္းခဲ့ေသးတာ တပုိင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခုေတာ့ အိႏိၵယအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သဘာ၀ဓတ္ေငြ႔ ၀ယ္ဖို႔ေလာက္ကိုသာ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ သူ႔ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ က်င့္သံုးတာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲသားအမ်ားစုနဲ႔ လယ္သမားမ်ား အတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ဓနေငြေၾကးသံုးၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီဖို႔လိုေနေသးတယ္ ဆိုတာကို စတိဂလစ္က ေထာက္ျပထားပါတယ္။

တရုတ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမဟုတ္တဲ့ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ျဖန္႔က်က္မွ်ေ၀ျခင္း ဆိုတာကိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္ တရုတ္အစိုးရဆီက ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရပါ။ သို႔ေသာ္ ေလာက္ေလာက္လားလား တျခားအကူညီ ဘာရသလဲ ေမးရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအဖို႔ တရုတ္ဆီက ဘာမွအကူအညီ မရခဲ့ပါ။ ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဟိုတံုးက လက္နက္ေတြ အစုလုိက္အပံု လိုက္ေပးတာမ်ဳိးပဲ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အခုလက္ရိွ စစ္အာဏာရွင္မ်ား လက္ထက္မွာေတာ့ တရုတ္ဆီက ေလယာဥ္ေတြ၊ တုိက္သေဘၤာေတြ၊ အေျမာက္ေတြ စတဲ့လက္နက္ေတြ အပံုလုိက္၀ယ္ လို႔ရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္လာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္က ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ ရည္ၫႊန္းတဲ့ အျခားအကူအညီ ဆိုတာကေတာ့ မရသေလာက္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ အျခားသဘာ၀ ရင္းျမစ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ ကေန ရသေလာက္ ယူေနပါတယ္။ သူ႔ျပည္တြင္းေရးကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အားမေပးပါ။ ေဘးႏုိင္ငံေတြ ဒီမိုေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးမွာကိုလည္း လိုလားသူ မဟုတ္ပါဖူး။

ျခံဳေျပာရရင္ သည္အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံႀကီးႏွစ္ခုဟာ သူတို႔ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္သာ သည္ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းထဲမွာ စီးေမ်ာပါတယ္။ အဲသလို စီးေမ်ာရင္းနဲ႔ စီးပြားေရး တက္လာတာ တခုတည္းကို ရည္ၫႊန္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာတယ္လို႔ ဆိုေနပါတယ္။ စတိဂလစ္ ေျပာသလို ဒီမိုကေရစီကိုအုတ္ျမစ္ခံထားတဲ့ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ေပၚေပါက္ဖို႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ သူတို႔ဖက္က ၀ုိင္း၀န္းကူညီတာမ်ဳိး မလုပ္ခဲ့ပါ။ အခုလည္း လုပ္ေနျခင္းမရိွပါ။

ဆိုလိုျခင္တာကေတာ့ သည္ရာစုႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လစ္လ်ဴရႈေနတာ၊ ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနတာဟာ သည္ႏုိင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံလို႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ကေတာ့ အခြင့္အေရး အရဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္တြက္ၾကည့္ရင္ ဘာမ်ား ထူးပါသလဲ။ ၁၉ နဲ႔ ၂၀ ရာစုမွာ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဂုတ္ေသြးစုတ္ အျမတ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပုိင္း ကေန ကေန႔အခ်ိန္ထိ အျမတ္ထုတ္ ေနတာကေတာ့ တရုတ္အစိုးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ ခံၿပီးရင္းခံေနရတာ အလြန္ ၀မ္းနည္းစရာပါပဲ။ အားလံုး ၾကားသိတဲ့အတုိင္း ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ့အစ ေမခ၊ ေမလိခ ျမစ္ဆံုကေန ဆည္ေတြေဆာက္၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ထုတ္ၿပီး တရုတ္ကို ေရာင္းမလို႔ ျပင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ အခ်ိန္ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာေနပါၿပီ။

ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ကစားပြဲရဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြကို မေျပာင္းမျခင္းကေတာ့ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံအမ်ားအဖို႔ အက်ဳိးရိွလာေပမဲ့၊ အဆင့္သင့္ မျဖစ္ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားအဖို႔ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ခက္ခဲေနဦးမယ္။ အဲသလို ကစားပြဲရဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲအစည္းႀကီးမ်ား ကိုယ္တုိင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ပါမွ အားလံုး အက်ဳိးရိွႏုိင္မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡစတိဂလစ္က သတိေပးေထာက္ျပသြားပါတယ္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

စာကိုး။ ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔က အိႏိၵယႏုိင္ငံ ခ်န္ႏုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေသာ ပါေမာကၡ ဂ်ဳိးဆက္ စတိဂလစ္ (Joseph Stiglitz) ၏ Making Globalization Works ေဟာေျပာခ်က္မ်ားထဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.