ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, November 7, 2007

ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္း

ႏုိင္
ငံတခုရိွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရန္ ဆိုသည္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္း ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ရိွသနည္း ဆိုသည့္ အေပၚတြင္မူတည္သည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပားရိွဖို႔ ဆိုတာကလည္း ထိုလူအဖြဲ႔ အစည္း အတြင္း အေျခခံအားျဖင့္ ပြင့္လင္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ဘယ္ေလာက္ရိွသနည္း ဆိုတာႏွင့္ အထူး သက္ဆုိင္သည္။

ယေန႔ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရးစနစ္သည္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈ ဘယ္ေလာက္ရိွပါသလဲ။ ပိတ္ဆို႔ေန သည့္ အတုိင္းအတာ နည္းပါးသေလာ သို႔မဟုတ္ လိုတာထက္ပိုမ်ား၍ ပိတ္ဆို႔ေနသေလာ။ ဤသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။

နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း မ်ားမ်ားစားစား မရိွပါ။ ထိုအထဲတြင္မွ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနကို ပိုမို မီးေမာင္းထိုး၍ ေျပာလိုသည္။ က်ေနာ္တို႔ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ဘ၀ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူငယ္မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း ဆိုေသာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီးတြင္ စီးေမ်ာေနခဲ့ရသည္မွာ ယခုအထိပင္။ ထိုအခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္ စစ္ဗုိလ္မ်ား အရပ္၀တ္ လဲ၀တ္ထားသည့္ ေအာက္မွာရိွသည့္ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္။

ဆယ္တန္းေရာက္ၿပီ ဆိုကတည္းက မိဘမ်ားအဖို႔ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ ေရွ႔အနာဂတ္ေရးကို စတင္ တြက္ခ်က္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားတို႔အဖို႔လည္း ဆယ္တန္းေအာင္ရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ ဆိုသည့္ကိစၥက ေအာင္စာရင္းထြက္ခါနီး လာသည္ႏွင့္အမွ် စဥ္းစားၾကရသည္။ အနာဂတ္အတြက္ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို တန္းစီ၍ဇယားခ်ရ စျမဲ။ သို႔ေသာ္ လူငယ္အမ်ားစုႀကီး၏ အိပ္မက္မ်ားကား ေနာက္ဆံုးတြင္ ေလႏွင့္အတူ လႊင့္ပါ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကရသည္။

ထိုကာလမ်ားဆီက ေက်ာင္းသားတဦးသည္ ဆယ္တန္းေအာင္၍ တကၠသိုလ္တက္မည့္ အခ်ိန္တြင္ ရင္ဆုိင္ရေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရိွေနသည္။ ဆယ္တန္းေအာင္သည့္ အခ်ိန္၌ ပထမဆံုး ရင္ဆုိင္ရသည္ ကေတာ့ ေဆးတက္ဖို႔ မီွသလားဟု အေမးခံရေသာ ကိစၥက လူငယ္တို႔အဖို႔ အေတာ္ေလး ခံရခက္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ေမးခြန္းကေတာ့ ေဆးတက္ဖို႔ အမွတ္မမွီရင္လည္း (RIT) အာအုိင္တီဟု အတိုေကာက္ေခၚသည့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ တက္ဖို႔ မွီသလားဆိုေသာ ေနာက္အေမး ျဖစ္သည္။ အဲသည့္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ တက္ရန္ တေက်ာင္းမွာမွ မမီွပါက ဒီအက္စ္ေအ (DSA) ဆိုသည့္ စစ္တကၠသိုလ္ တက္ဖို႔ေလွ်ာက္ထားသလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္း၊ လုိင္းသံုးလိုင္းကို တခုမွမမီွေသာ ေက်ာင္းသားကား မ်က္ႏွာငယ္ရသည္။ အနာဂတ္တြင္ ဆရာ၀န္လည္း မျဖစ္ႏုိင္၊ အင္ဂ်င္နီယာလည္း မျဖစ္၊ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ဖို႔ကလည္း ေ၀လာေ၀း ဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တန္းမမီွေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေသာ သူမ်ားအျဖစ္ ေပတံထိုးအတုိင္းခံရသည္။ ထိုအခ်ိန္ ထိုကာလက ထိုသံုးမ်ဳိး သုံးစားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ မခ်ိတ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၀ိဇၨာ၊ သိပံၸဘြဲ႔မ်ားေပးသည့္ တကၠသိုလ္ အသီးသီးသို႔ေရာက္ရိွၾကသည္။

ေက်ာင္းၿပီး၍ အဆိုပါ ၀ိဇၨာ၊ သိပံၸဘြဲ႔မ်ား ရလာသည့္ သူမ်ားကိုအမ်ားက အထင္မႀကီး။ ေကာင္းစားမည့္သူမ်ားဟု လည္းမျမင္ၾက။ ေတာေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေခ်ာက္တီးေခ်ာက္ခ်က္ က်ဴရွင္ဆရာမ်ား၊ ရံုးစာေရးမ်ား အစရိွသည့္ဘ၀ မ်ားတြင္ ဂိတ္ဆံုးရမည့္ သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဆရာ၀န္ခ်င္းအတူတူ သြားဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္ဆရာ၀န္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ကံသိပ္မေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ အသတ္မွတ္ခံရေသးသည္။ ဥပေဒႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆိုပါကလည္း ထီးျဖဴဖိနပ္ပါး ျဖစ္မည့္ေရွ႔ေနမ်ားအျဖစ္ အျမင္ခံရသည္။ စီးပြားေရး ကဆင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆိုလွ်င္ စာရင္းကုိင္အဆင့္ေလာက္သာ ျမင္ၾကသည္။ ေဆး၊ စက္ႏွင့္စစ္ လုိင္းမ်ားကို ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္သာ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သည္ၾကားထဲ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု တက္ေရာက္သည့္ ၀ိဇၹာ၊ သိပံၸဘြဲ႔မ်ားေပးေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ျပဌာန္းထားသည့္ ေမဂ်ာဘာသာရပ္မ်ားက ေရွးရိုးအစဥ္အလာ အတုိင္းသာျဖစ္သည္။ ၀ိဇၹာသမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သမုိင္း၊ အေရွ႔တုိင္း၊ ဒႆနိက၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ပထ၀ီ သည္ေလာက္ပဲရိွသည္။ သိပၸံသမားမ်ား အတြက္ ဆိုပါက ဘူမိ၊ ရူပ၊ ဓာတု၊ သတၱ၊ ဇီ၀၊ သခၤ်ာ စသည္တို႔ေလာက္သာရိွသည္။ သည့္ထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းလည္း ေက်ာင္းသားတို႔တြင္မရိွ။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ထိုအခ်ိန္က တပါတီအာဏာရွင္အစိုးရအေနႏွင့္ ပညာေရးသည္ လြတ္လပ္၍ က်ယ္ျပန္႔ရမည္ ဆိုသည္ကို နားမလည္။ နားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း နားမေထာင္။ ထို႔အျပင္ က်င့္သံုးေနေသာ အတုအေယာင္ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကလည္း ပညာေရးစနစ္ က်ယ္ျပန္႔လာရန္ အားမေပးေသာ ေပၚလစီမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားရိွလာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးမထားေသာ ေခ်ာင္ပိတ္ပညာေရးစနစ္ သက္သက္သာ။

တုိးတက္ပြင့္လင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းစျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပညာေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေျမာက္အမ်ား ဖန္တီးေပးထားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ က်ေနာ္တို႔ေခတ္က မၾကားဖူးေသာ ဘာသာရပ္မ်ား အဲသည့္ေခတ္ကတည္းက ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည္။ ဥပမာ အခ်ဳိ႔ကိုဆိုရပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး၊ လူႏွင့္လူ႔ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အက်ဳံး၀င္ေသာ မ်ားျပားလွသည့္ လူမႈသိပံၸဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ၊ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ျပဇတ္မွစ၍ အိမ္တြင္းဒီဇုိင္းဖန္တီးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအထိ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးၾကသည္။

ထိုသို႔မ်ားျပားလွေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏုိင္ျခင္းမွာ ထိုႏုိင္ငံက လူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးပါက ေလာက္ေလာက္လားလား အသက္ေမြးရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆး၊ စက္၊ စစ္လုိင္းမ်ားရမွသာ အာမခံခ်က္ရိွေသာ ဘ၀မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု ထိုႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးစနစ္က မျပဌာန္းထား။ လြတ္လပ္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားေပကိုး။

ယခင္က တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္စိုးသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရိွေတာ့။ ထိုစဥ္က ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား မွားယြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးလည္းေနာက္က်ကာ လူငယ္တို႔ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း မ်ားမ်ားစားစား မရိွခဲ့။ ယခုကာလတြင္ လက္ရိွစစ္အစိုးရက စီးပြားေရးစနစ္ကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးေန၍ တုိးတက္လာေန သည္ ဟုဆိုသည္။ ဘာေတြမ်ား တုိးတက္လာပါသလဲ။ ပညာေရးစနစ္သည္လည္း တုိးတက္မလာသည့္အျပင္ ပို၍ပင္ ဆုတ္ယုတ္လာေနသည္။ အရင္ကေခတ္ေကာင္းခဲ့သည့္ ေဆး၊ စက္၊ စစ္ လုိင္းမ်ားတြင္ ေဆးႏွင့္စက္တို႔လည္း ေခတ္ မေကာင္းေတာ့။ ကုန္သည္မ်ား၊ ကားပြဲစားမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္သမား အၾကားတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား ပို၍မ်ားလာ သည္ဟုပင္ ဆိုၾကသည္။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ ေသာအခါ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးတည္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ရွင္သန္ခြင့္ ျပဳသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ရုပ္ျပသက္သက္သာ ျဖစ္ေနသည္။ ပါတီစံုစနစ္ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ ဟု အသံေကာင္းဟစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ေသာ လြတ္လပ္မႈဆို၍ တခုမွမရိွပါ။ ဘာမ်ားပို၍ ထူးလာပါသနည္း။ ဘာမွထူးျခား၍ ေျပာင္းလဲမလာပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယခုစစ္အစိုးရသည္လည္း တပါတီအာဏာရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ သူတို႔ခ်ည္း တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လာတာ အႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ေတာ့မည္။

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း နည္းေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းနည္း ေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ မြဲေနဆဲလည္းျဖစ္ေတာ့သည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၇ ရက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.