ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, January 7, 2008

ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး

လူ
ေတြရယ္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာ မီွတင္းေနထုိင္တဲ့ လူသားအားလံုး သူတို႔ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္ အေရး ေတြ ရရိွျခင္းဆိုတာ သဘာ၀က်တဲ့ ကိစၥျဖစ္သလို အင္မတန္ လူသားဆန္တဲ့ ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးဖြား လာကတဲက လူေတြဟာ သူတို႔ရရိွရမဲ့ လူသားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတြ ကပ္လွ်က္ ပါလာၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ၾကား ဆည္းပူး ခြင့္၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ခြင့္၊ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ အသက္ ေမြးေၾကာင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ ခြင့္၊ မိမိႏွစ္သက္ရာေနရာတြင္ ေနထုိင္အေျခခ်ခြင့္၊ မိမိယံုၾကည္သည့္ အေတြးအျမင္ အယူအဆမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြး တင္ျပခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အစရိွသျဖင့္ အျခားအျခားေသာ မ်ားျပားလွသည့္ လူသားတို႔ ရရိွ ရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေနပါတယ္။ လူသားမွန္သမွ် ဒီလိုအခြင့္အေရးေတြ ရရိွပုိင္ ဆုိင္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း ကေန႔ ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလံုး လက္ခံထားၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုထိုေသာ လူသားတို႔ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳပ္ကုိင္ ေသာ့ခတ္ထားတဲ့ အေျခအေနကလည္း ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ က်န္ရိ္ွေနပါေသးတယ္။ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးေနတဲ့ ယႏၱရားမ်ား ေတြထဲမွာ အစိုးရဆိုတဲ့ ယႏၱရားကေတာ့ အဆိုးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရျဖစ္တဲ့ အတြက္ အာဏာရိွေလေတာ့ အဲသည့္ အာဏာကို အသံုးျပဳၿပီး ပိတ္ဆို႔ ပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔ ရရိွရမဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား လက္လြတ္ဆံုးရံႈးေနရ ျခင္းပါပဲ။ အဲသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးတဲ့ လြတ္လပ္မႈ ဆိတ္သုန္းသြားတာကေတာ့ အဓိကလို႔ ဆုိရမွာပါ ပဲ။

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ေတြ လက္ထက္ တေလွ်ာက္လံုး လူသားတို႔ရပုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသား တို႔ ရပိုင္ခြင့္ ဆိုတာ ေခတ္မစားေသးပါဖူး။ အမ်ားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ၾကားေတာင္ ၾကားဖူးခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ ဘုရင္ေတြ ေခတ္ က စာေပေတြမွာလည္း အဲသည့္ရပုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာတခုမွလည္း အထူးတလည္ ရည္ၫႊန္းျပဆို ထားတာမ်ဳိး ပညာေပးခဲ့တာမ်ဳိးမရိွခဲ့ပါ။ အားလံုးက ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ ေတြသာျဖစ္ေနပါတယ္။

အဲသည္ကေန ျဗံဳးကနဲဆို အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကိုလိုနီ လက္ထက္ တေလွ်ာက္လံုး ကိုျပန္ၾကည့္လုိက္ ေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာေရာ၊ စာေပနယ္ ႏွစ္ခုစလံုးမွာ လြမ္းမိုးခဲ့တာက နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္ ပါတယ္။ လူသားတို႔ ရပုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားတို႔ ရပုိင္ခြင့္ဆိုတာမ်ဳိးကို ကိုလိုနီတုိက္ပြဲကာလ အတြင္းမွာ ျဖန္႔က်က္ေပးႏုိင္ မႈ အားမေကာင္း ခဲ့ပါ။ ဒါကလည္း တဖက္မွာ ျပန္ၾကည္ေတာ့ အဆိုး၀ါးဆံုး ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔ကို တုိက္ေနရေတာ့ အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒ ကိုသာ ပိုၿပီး ေရွ႔တန္းတင္ခဲ့ ရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မွားတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုႏုိင္ပါဖူး။ သို႔ေသာ္ တဖက္မွာက်ေတာ့လည္း ျမန္မာျပည္သူေတြ အတြက္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မိတ္ဆက္ေပးမႈ၊ တြန္းတင္ေပးမႈ အားနည္း ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုလိုနီေခတ္ တုိက္ပြဲေတြမွာ အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးေနမႈကို တုိက္ပြဲ၀င္တာ အလြန္အင္မတန္ နည္းပါးခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၃၀ ဂဠဳန္ဆရာစံရဲ့ လယ္သမားသူပုန္ထမႈက လယ္သမားမ်ား နစ္နာလို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့ရတာ ဆိုေပမဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္တဲ့ တုိက္ပြဲသ႑န္ သိပ္မေဆာင္လွပါဖူး။ ေက်းလက္က ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ကလည္း တဖက္မွာ ဆရာစံကို ကယ္တင္ ရွင္ မင္းေလာင္းလို႔ သတ္မွတ္ ယံုၾကည္ေနတာက ပိုမ်ားပါတယ္။ သတင္းစာမ်ား ကလည္း ပထမပုိင္းမွာ လယ္သမား သူပုန္ ထမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခုအေနနဲ႔ ေရးသားၾကေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းၾကေတာ့ ခႏုိးခနဲ႔ေရးသားလာၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူပုန္ ထေနတဲ့ နယ္မ်ားမွာ ေန႔ခင္းဆိုရင္ အဂၤလိပ္ စစ္ပုလိပ္တပ္မ်ားကို ေၾကာက္ရတယ္၊ ညဆိုရင္ ေၾကာက္ရတာ ဂဠဳန္ ဆိုၿပီး ေရးသားလာတာ မ်ဳိးလည္းရိွခဲ့ပါေသးတယ္။ မီဒီယာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အဲသည့္ ေခတ္တံုးက အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္မႈ ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာမ်ားကလည္း ဒါကို အခြင့္အေရး အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ပံုေပၚလာေအာင္ ပညာ မေပးႏုိင္၊ မေရးသားႏုိင္ခဲ့တာ ကိုေတြ႔ရပါ တယ္။

သို႔ေသာ္ ၁၃၀၀ျပည့္ ေရနံေျမသပိတ္တုိက္ပြဲကေတာ့ ရွားရွားပါးပါး အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးတုိက္ပြဲ တခုျဖစ္ ခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ နဲ႔လည္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး ခ်ိတ္ဆက္ မိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရနံေျမသပိတ္ တုိက္ပြဲဟာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းမွာ ထူးျခားခဲ့သလို အလြန္လည္း အားေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ သူရဲေကာင္း အမ်ားအျပား ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့တဲ့ ပြဲႀကီးဆိုရင္လည္း မမွားပါဖူး။

လြတ္လပ္ေရးရေတာ့ သတင္းစာေလာက၊ စာေပေလာက စတဲ့နယ္ပယ္မ်ား အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံသားတို႔ ရရိွခံစားရမဲ့ အခြင့္ အေရးေတြ (ဒီမိုကေရစီအပါအ၀င္) ကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ ပညာေပးတာက အလြန္႔အလြန္နည္းပါးၿပီး ႏိုင္ငံ ေရးအရ သူတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ဖက္ ကသာ ပိုမွန္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အသာစီးရေအာင္ပဲ ေရးၾကသားၾကပါတယ္။ ပညာေရး စနစ္မွာလည္း ႏုိင္ငံသားတို႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြမွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဟုတ္တိပတ္တိ ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္တာ မ်ဳိးမရိွခဲ့ပါ။

ဒီေနရာမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံက သတင္းစာမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာပါရေစ။ လြတ္လပ္ေရး ရကတဲက အိႏိၵယသတင္းစာမ်ား ဟာ ဒီမိုကေရစီ ကို ဆက္တုိက္ ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ တန္ဖိုးကို အထူးတလည္ ေရးသား ပညာေပးႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ သူ႔အုပ္စု၊ ကိုယ့္အုပ္စု ေကာင္းေၾကာင္းေရးတဲ့ သတင္းစာမ်ားလည္း မရိွမဟုတ္ ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူထု အၾကား ၾသဇာ ႀကီးတဲ့ သတင္းစာမွန္သမွ်ဟာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒီမိုကေရစီကိုထိပါးလာရင္ တလြဲအသံုးခ် လာရင္ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ အင္ဒီရာဂႏီၵက ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေန အက္ဥပေဒထုတ္ၿပီး တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အတြက္ ပထမဆံုး တုိက္ပြဲ၀င္သူေတြဟာ သတင္းစာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ အက္ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာ သက္တန္း ၾကာရွည္သြားရင္ ဒီမိုကေရစီ ယုိင္နဲ႔လာ မွာ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

(မဆလ) ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ ရိွစုမဲ့စုလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အားလံုးဆိတ္သုန္း ကုန္ေတာ့ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သူတို႔ရရိွရမဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ အသိပညာေပးဖို႔ဆုိတာက ေ၀းသထက္ပို ေ၀းသြားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာေရး စနစ္ကလည္း မဆလ အစိုးရကို က်ားကန္ ေထာက္ကူ ေပးတဲ့ ပညာေရးစနစ္ သာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဘ၀ဟာ လက္ညိဳး ေထာင္ ေခါင္းညိတ္နဲ႔ပဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ ရိွလက္စ ပုဂၢလိက (သို႔မဟုတ္) လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာ၊ စာေစာင္ ဆိုတာ မ်ဳိးေတြအားလံုး ပိတ္ပင္ခံလုိက္ရပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူတို႔အား အသိပညာေပးတယ္ ဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေျပာရရင္ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း နဂါးနီသီခ်င္းဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ဆန္႔က်င္ေရးကာလ တေလွ်ာက္လံုးမွာ အလြန္ထူးျခား ေတာက္ေျပာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးႏုိးၾကားေစတဲ့ သီခ်င္း ျဖစ္ခဲ့ ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ သီခ်င္းထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ စာသားေတြကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ “လူမြဲေတြက မေႏွး ေခတ္မီွ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မည္....... ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႔ ရွင္ဥဇၥေဃာနတို႔ မတဲ့ကိန္းဆုိက္မည္” အစရိွ သျဖင့္ ေတြ႔ရပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႔ကို တြန္းလွန္တဲ့ တုိက္ပြဲအတြက္ကေတာ့ ဒီသီခ်င္းဟာ အလြန္အက်ဳိးရိွ ခဲ့တယ္ ဆိုတာက ေတာ့ ျငင္းစရာမလိုပါ။ သို႔ေသာ္ တဖက္မွာေတာ့ သီခ်င္းမွာ မိမိရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္တာထက္ ကယ္တင္ရွင္ ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစတဲ့ အေတြးက ပိုလို႔လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။

အခုစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္မွာ တခ်က္တခ်က္ ကယ္တင္ရွင္ေမွ်ာ္တဲ့ ေတြးလံုးေလးေတြ ေတြ႔ေနရပါေသးတယ္။ တခ်ဳိ႔ အေမရိကန္ ၀င္လာႏုိင္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္ၾက ေျပာၾကတာ ရိွပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ကုလသမဂၢက တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အေရးယူ လာရင္ေတာ့ စစ္အစိုးရျပဳတ္က် သြားႏုိင္တယ္လို႔လည္း ယူဆၾကပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ ဒီလိုပဲ ကယ္တင္ရွင္ ေမွ်ာ္ရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ေတာ့မွာလားလို႔ ေျပာသူေဆြးေႏြးသူေတြ ရိွလာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္မႈ အသစ္ေတြ ျဖစ္ထြန္းလာတာ ကိုလည္း တဖက္မွာ ေတြ႔လာေနရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈ အတြင္းက ဦးပဇင္းတပါးက သည္လိုမိန္႔ၾကားခဲ့တာ ေတြ႔ရေတာ့ အားတက္စရာပါပဲ။ “ဘုန္းႀကီးတို႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္ယူရမယ္ ဆိုတဲ့အတုိင္း အဲသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။” ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ အဆိုအမိန္႔ပါပဲ။

မိမိရရိွရမည့္ ေမြးရာပါ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရင္း ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း မိမိအခြင့္အေရး တုိက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္း တို႔သည္သာ မည္သူ႔ကိုမွ အားကိုးစရာ မလိုေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၇ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.