ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, June 15, 2008

အေရးေတာ္ပံုကား မ်ဳိးဆက္တိုင္းအား တပ္လွန္႔၍ ေနေခ်ၿပီ


ႏိုင္ငံသားတိုင္း၌ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ အစိုးရမ်ဳိးကို မိမိတို႔ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကေပသည္။
ဤအခြင့္အေရးကို ဆုပ္ကိုင္၍ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ မိမိတို႔ဘာသာ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါက မိမိတို႔မလိုခ်င္သည့္ အစိုးရမ်ဳိးကိုသာ ရရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အရာရာေႏွာင္းသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အစိုးရကိုသာလွ်င္ မိမိတို႔ႏွင့္ တန္သည့္အစိုးရ အျဖစ္ သေဘာပိုက္၍ လူမဆန္သည့္အစိုးရ၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ျပားျပား၀ပ္မွ် ခံၾကရေပလိမ့္မည္”

စစ္အုပ္စုက ဆႏၵခံယူပြဲ၌ (၉၂।၄)ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ စကတည္းက လိမ္လည္ညစ္ပတ္ လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ႀကိဳခန္႔မွန္းထားႏွင့္ၾကသည့္ လူမ်ားအတြက္မူ ဤေၾကညာခ်က္သည္ ျပက္လံုးတခုသဖြယ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤျပက္လံုးသည္ ဘ၀ႏွင့္ရင္း၍ ရယ္ရမည့္ ျပက္လံုးမ်ဳိး၊ အနာဂတ္ကို ထိုးေကၽြး၍ ရယ္ရမည့္ ျပက္လံုးမ်ဳိး၊ သခင္ေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္၍ ကၽြန္ရယ္ ရယ္ရမည့္ ျပက္လံုးမ်ဳိး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရယ္ရခက္ၾကေပလိမ့္မည္။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ကို ၆၀% - ၄၀% ခန္႔ ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ရာရွိသည္ဟူ၍ မွန္းဆထားခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ လူထု ကို ေလွ်ာ့တြက္၍မဟုတ္ဘဲ စစ္အုပ္စု၏ လိမ္လည္ညစ္ပတ္မႈကို ထည့္တြက္၍ ဤသို႔ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူအမ်ားမွန္းဆထားသလို စစ္အုပ္စုက ႏွာတဖ်ားသာ႐ံုေလး ကပ္၍ေၾကညာခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ လူတိုင္းလိုလို မ်က္ေစ့လည္သြား ႏိုင္ပါသည္။ (၁) စစ္အုပ္စုကို လိမ္လည္ညစ္ပတ္သည္ဟူ၍ တိတိက်က် ေျပာရန္ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ (၂) ျပည္သူလူထုအတြင္း ငါက ကန္႔ကြက္တယ္၊ နင္က ေထာက္ခံတယ္ဟူ၍ အခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါသည္။ (၃) ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ားအားလည္း ရွင္းျပရန္ အေတာ့္ကို ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္စုက (၉၂।၄%)ဟု ေၾကညာလိုက္သျဖင့္ (၁) စစ္အုပ္စု၏ လိမ္လည္ညစ္ပတ္မႈမွာ ဘြားဘြားႀကီး ေပၚထြက္ လာခဲ့ပါသည္။ (၂) ျပည္သူအားလံုးသည္လည္း မိမိတို႔ လိမ္ညာခံရ၊ မတရားျပဳခံရသည္ကို မ်က္ျမင္ဒိဌ သိရွိခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ ၾကပါသည္။ (၃) ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ားအားလည္း ရွင္းျပရန္မလိုေတာ့ေလာက္ေအာင္ပင္ စစ္အုပ္စု ၏ ငါတေကာေကာသည့္ လုပ္ရပ္က ဘူးေပၚသလို ေပၚေနပါေတာ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ဗံုးမိုးရြာေနသည့္ ဂ်ပန္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားအား ခုခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥကၠဌ ေမာ္ေျပာခဲ့သည့္ စကားတခြန္းရွိပါသည္။ “ငါတို႔က ဂ်ပန္စစ္တပ္ဟာ မေကာင္းဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ကို ခံတိုက္ၾကဆိုၿပီး ငါတို႔ျပည္သူေတြကို တကူးတက ရွင္းျပေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ငါတုိ႔ေျပာခ်င္တဲ့စကားကို ငါတို႔ကိုယ္စား ဂ်ပန္ေတြက ဗံုးေတြ က်ဲၿပီး ေျပာလိုက္ၾကၿပီ။ ရန္သူက ငါတို႔ျပည္သူေတြကို အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ ဆင္ၾကဖို႔ လံႈ႕ေဆာ္ေပး လိုက္ၿပီ” ဟူ၍ ေမာ္က အဆိုးထဲမွ အေကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေမာ္က “ဂ်ပန္ စစ္တပ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဘယ္တုန္းကမွမရွိခဲ့ဘူးတဲ့ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကို ယူေဆာင္လာခဲ့တယ္” ဟူ၍ တပ္နီေတာ္ ႏွင့္ ကူမင္တန္တို႔အၾကား အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းပြင့္သြားမႈကိုပါ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည္။

က်ေနာ္တို႔အေနျဖင့္လည္း စစ္အုပ္စုသည္မတရား၊ စစ္အုပ္စုသည္ မမွ်တ၊ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုကို ေတာ္လွန္ၾကဟူ၍ ေျပာ ေနရန္ လိုပါဦးမည္လား။ စစ္အုပ္စုသည္ အမ်ားေျပာခ်င္သည့္စကားကို အားလံုးကိုယ္စား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေၾကညာေပးခဲ့ သည္။ ေရဒီယိုမွ ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္။ သတင္းစာမ်ားမွ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက စစ္အုပ္စု၏ လိမ္လည္ညစ္ပတ္ မႈသည္ “ဒုတိယရွစ္ေလးလံုး”ဟုဆိုႏိုင္မည့္ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးတရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ပင္ တပ္လွန္႔ေပးလိုက္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ အႏွစ္(၆၀)လံုးလံုး စစ္ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေနခဲ့ၾကရသည္မွာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားအေရအတြက္က စစ္သားအေရအတြက္ထက္ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလမည္လားမေျပာတတ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလႈပ္ရွားမႈအပါအ၀င္ အျခားေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီးငယ္မ်ားတြင္ ပြဲတိုင္းလိုလို ဒီလူေတြခ်ည္း လႈပ္ရွားလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း ေထာင္ခ်ခံရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း ေျမလွ်ဳိးၾကရလိုက္၊ ဒီလူေတြ ခ်ည္း နယ္စပ္သို႔ ေရွာင္တိမ္းၾကရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း ဘ၀ပ်က္ခံၾကရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း မိသားစုႏွင့္ ေကြကြင္းၾကရ လိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း အသက္စြန္႔လႊတ္ၾကရလိုက္ႏွင့္ တကယ္လႈပ္ရွားၾကသူ အေရအတြက္မွာ လက္ခ်ဳိးေရႏိုင္႐ံုေလာက္ မွ်သာ ရွိခဲ့သည္ဟူ၍ အေရးေတာ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားက သက္ေသထူျပေနသည္ကို က်ေနာ္တို႔ မျငင္းႏုိင္ပါ။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ဒီလူေတြခ်ည္းလိုလို ျဖစ္ေနရသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာဖူးပါ သည္။ အေျခခံျပႆနာမွာ လူထုစည္း႐ံုးမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းကို မခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အေရးေတာ္ပံု တပ္သားမ်ား (တနည္း) လူထုစည္း႐ံုးေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ကြင္းဆင္း၍ လူထုစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဇာက္ခ်မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌သာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းကို ေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတုန္းက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အထက/အလက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ (ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ပစ္လိုက္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍) ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ကြင္းဆင္း၍ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအား လႈပ္ရွားမႈထဲ ဆြဲ ေခၚႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားမွ ေကာ္လာျပာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမား မ်ားအား လႈပ္ရွား မႈထဲ ဆြဲေခၚႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အေထြေထြလူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးတရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါ သည္။ ယေန႔ အေျခ အေန၌ဆိုလွ်င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ပါ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကသျဖင့္ လူထုစည္း႐ံုးေရးနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အခြင့္အခါသင့္လွေပသည္။

ဆိုၾကပါစို႔။ ယေန႔၌ အသက္(၂၀)အရြယ္ရွိသည့္လူငယ္ေလးတဦးသည္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ အႏွစ္(၂၀)မွ် ျဖတ္သန္း ႀကီးျပင္းခဲ့ရေပလိမ့္မည္။ ထိုလူငယ္၏မိဘႏွစ္ပါးသည္ အသက္(၄၀) ၀န္းက်င္အရြယ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ တပါတီအာဏာရွင္ စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွစ္ခုေပါင္းေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)မွ် ျဖတ္သန္းႀကီးျပင္းခဲ့ၾကရေပလိမ့္မည္။ ထိုလူငယ္ေလး၏ ဘိုးဘြားတို႔သည္လည္း အသက္(၆၀) ၀န္းက်င္အရြယ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးအရ ျပည္တြင္းစစ္အစဟုဆိုရမည့္ ေခတ္ကာလမ်ားမွသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလမ်ားအထိ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ၀ဋ္နာကံနာ ခံစားခဲ့ၾကရရွာေပလိမ့္မည္။

မ်ဳိးဆက္(၃)ဆက္မွ် ေခတ္ဆိုးစနစ္ဆိုးမ်ားေအာက္၌ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည့္ သမိုင္းသည္ ဤတြင္ တခန္းရပ္သင့္ပါၿပီ။ ထို႔အတူ ထိုလူငယ္ေလးမွ ေမြးဖြားလာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ရင္ေသြးေလးမ်ားချမာ ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားနည္းတူ ေခတ္ဆိုး စနစ္ဆိုး ႀကီးမ်ားေအာက္၌ ထပ္မံျဖတ္သန္းၾကရဦးေတာ့မည့္အေရးကို က်ေနာ္တို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကသင့္ ပါ၏ေလာ။ အနာဂတ္၏ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား (တနည္း) စတုထၳမ်ဳိးဆက္ေလးမ်ားအား ဤေခတ္၊ ဤစနစ္ႏွင့္ ဤလို ဖက္စစ္အုပ္စု၏ ေသနတ္ေျပာင္း ေအာက္၌ ႀကီးျပင္းေစသင့္ပါ၏ေလာ။ လူလားေျမာက္ေစသင့္ပါ၏ေလာ။

ဆန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီျပႆနာကို ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ရင္ဆုိင္ေနၾကရခ်ိန္တြင္ မြဲျပာက်၍ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနသည့္ ျမန္မာျပည္အဖို႔ ပို၍ အလူးအလဲခံရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေခ်။ ယေန႔ (သို႔) မနက္ျဖန္၌ လူထုသည္ သူတို႔အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး အတြက္ အစားအစာရရွိေရး၊ အမိုးအကာရရွိေရး၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးစရာ ရရွိေရး စသျဖင့္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ား အတြက္ ေတာင္းဆိုၾကေပလိမ့္မည္။ ငတ္၍ေသရမည့္အတူတူ တိုက္၍သာ ေသေတာ့မည္ဟူသည့္ ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈသည္ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေပသည္။ ထိုသို႔ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ လူထုအုံႂကြမႈအား တေနရာ တည္း၌ကြက္က်ားမျဖစ္ေစဘဲ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ အက်ယ္အျပန္႔ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေရာ၊ ေက်းလက္ပါ ပါ၀င္ေစ ေရး တို႔ အတြက္ လူထုစည္း႐ံုးေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ၾကရန္လိုေပမည္။ ထိုမွ်မက ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစ ေရးအတြက္ ရႏိုင္သမွ်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳၾကရန္လည္း လိုေပလိမ့္မည္။

“ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္နည္းျဖင့္ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေသတြင္းပို႔႐ံုႏွင့္ အားမရ၊ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ မဲလိမ္သည့္နည္းျဖင့္ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကၽြန္ျပဳရန္ စီမံကိန္းခ်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စစ္အုပ္စုကို သည္ အတိုင္း ထင္တိုင္းက်ဲခြင့္ ျပဳထားဦးမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၌ ရာဇ၀င္႐ိုင္းရေပေရာ့မည္။

သခင္ေအာင္ဆန္း ဥပမာေပးခဲ့သည့္ xxxx ႏုိင္ငံလိုဘ၀မ်ဳိးသို႔ မုခ်ပင္ ေရာက္ရွိသြားရေပေရာ့မည္”

ေအာင္ေမာ္ဦး
ဇြန္၊ ၁၄၊ ၂၀၀၈။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.