ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, June 12, 2008

တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း အင္အားမရွိခဲ့ပါ။ တိုင္းျပည္လည္း မြဲျပာက်ခဲ့ပါသည္။


၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စစ္အစိုးရ တက္လာခ်ိန္မွစ၍ "တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေအာင္ ခ်ဲ႔ထြင္ေရး" ဟူ၍ အစဥ္ တစိုက္ ေႂကြးေၾကာ္ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ ထိုထိုက္ပိုဆိုးသည္မွာ "တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္အင္အားရွိမည္" "တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖ" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား မတန္တရာ တင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္း ဌာနမွ "ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သမိုင္း" ဟူ၍ အတြဲမ်ားစြာ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ယခုေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ပင္ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ၌ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္တာ၀န္ယူရန္" ဟူ၍ အတိအလင္းျပဌာန္း ထည့္သြင္းလာခဲ့ပါသည္။

တင္လာခဲ့သည့္အတိုင္း စစ္တပ္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႔လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္နက္၀ယ္ယူ တင္သြင္းမႈမွာ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းထက္ နည္း၍သာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၀ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ၾကည့္လွ်င္လည္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းမွ်သာ ရွိခဲ့ပါေသးသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း ခ်ိန္မွစ၍ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့သလို၊ လက္နက္ဆန္းမ်ားကိုလည္း တိုးတက္၀ယ္ယူလာခဲ့ပါသည္။ အာဏာသိမ္း ၿပီးစကာလတြင္ပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ သန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ဖိုး တလံုးတခဲတည္း ၀ယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ ပိုင္းတြင္လည္းယူကရိန္း၊ ရုရွားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းေနခဲ့ပါသည္။ ေလတပ္တြင္ MiG-29, Chendu F-7 M, NAMC A-5C, SOKO G-4 Super Galeb, FT-7, Shenyang FT- 6 စသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အျခားသံုးေလယာဥ္၊ ရဟတ္ ယာဥ္ အစီးေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံျဖည့္ဆီးခဲ့ သည္။ ေရတပ္တြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဟိုင္နန္အမ်ဳိးအစား စစ္သေဘၤာ မ်ား အပါအ၀င္ စစ္သေဘၤာသစ္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံျဖည့္ဆီးခဲ့ပါသည္။

ဂ်ိန္းစ္ ကာကြယ္ေရးမဂၢဇင္း (Jane's Defence Weekly) မွ ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္တြင္ ၾကည္း-ေရ-ေလ စုစုေပါင္း အင္အား ၂၇၀,၀၀၀ အထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး၊ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ ၁၉၈၈ မွစ၍ ၆၀% တိုးခ်ဲ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (ICG) ၏ အစီရင္ခံစာတခုအရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္သည္အင္အား ၁၉၀,၀၀၀ ရွိရာမွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၀၀,၀၀၀ အထိ ရွိလာခဲ့သည္။ (န၀တ) စစ္အစိုးရ ကလည္း စစ္အင္အား ၅၀၀,၀၀၀ အထိ ေရာက္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႔မည္ဟု ေျပာင္ဖြင့္ေျပာေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ျမန္မာ့ စစ္တပ္တြင္ တပ္ရင္း (၅၀) မွ်သာ ရွိေသးၿပီး၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ရင္း (၁၂၀) မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးဌာန (IISS) ၏ အဆိုအရ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ တပ္ရင္း ၂၄၅ ရင္း ရွိလာၿပီး၊ ယခုအခါ တပ္ရင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးခ်ဲ႔ ထားခဲ့ပါသည္။

မစ္တိုက္ေလယာဥ္အသစ္မ်ား၊ လက္နက္မ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့ သလို၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း တီ-၅၂ အမ်ဳိးအစား တင့္ကားမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ အင္တာနက္ ဆိုင္ဘာစစ္ဆင္ေရး အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေရး ကရိယာမ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုမွ် မက စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားျပားလွေသာ အဏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖို စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႔ထြင္လာခဲ့ပါေသးသည္။ စစ္အသံုးစားရိတ္လည္း တစတစ တိုးတက္လာေနခဲ့သည္။

ထိုမွ်မက စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အမိန္႔ေပးဌာနမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႔လာခဲ့သည္။ ယခင္က အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔ ၁ ခုသာ ရွိရာမွ ယခုအခါ ၅ ခုသို႔ တိုးခ်ဲ႔ခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္အသစ္ႏွင့္ ၾကည္း-ေရ-ေလ တပ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း တိုး၍ ခန္႔ထားခဲ့ေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ထံမွ မသိနားမလည္သူမ်ားထံ ႂကြားလံုးမ်ားလည္း ၾကားခဲ့ရေသးသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေကအဲန္ယူက ဘိုကေလး ေဒသသို႔ ထိုးေဖာက္၍ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာအၿပီး ကာလတြင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ယခုအခါ၌ သူတို႔ထံတြင္ လိုအပ္လွ်င္ ေလေၾကာင္းခ်ီတင္ပို႔ႏိုင္ေသာ တပ္မႀကီးမ်ား ရွိေနၿပီဟု ဆိုခဲ့ၾကေသးသည္။ အသစ္ ၀ယ္ယူထားေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးျပ၍ ၾကည္း-ေရ-ေလ ပူးတြဲ စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္သည္အင္အား ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ၾကည္း-ေရ-ေလ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ား ကို ဧရာ၀တီတိုင္း ေငြေဆာင္၊ မိတၳီလာတို႔တြင္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းကို "ေရႊျပည္ သာ" "ေရႊျမန္မာ" စသျဖင့္ သဲေျမပံုစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၂ ခါ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုမွ်မက မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ လာပါက ခုခံရန္ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖင့္ အသင့္ျပင္ထားေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကပါေသးသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အသံုးစရိတ္သည္ ဘ႑ာေရး ဘတ္ဂ်က္၏ (၆၀%) မွ် ရွိမည္ဟု တြက္ခ်က္ ေနၾကပါသည္။ သို႔ ေသာ ဆင္ႀကီးေျခမခိုင္သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္က ေအာက္ေျခက ၿပိဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္တြင္း ဖိႏွိပ္မႈ၊ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ် မရွိမႈမ်ား၊ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း ရဲေဘာ္မ်ား တပ္ေျပးေနၾကၿပီ။ ဂ်ိန္းစ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မဂၢဇင္း (၂၀၀၆ ဧၿပီထုတ္) အဆိုအရ ၎တို႔ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္မွတ္တမ္းတခု အရ (အတိအက် မသိႏိုင္ေသာ ကာလအတြင္း) တပ္ေျပးေပါင္း ၈,၇၆၀ ဦး ရွိခဲ့သည္ ဆိုသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ ၄,၇၀၁ ဦးမွာ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္သား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မသိရဘဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ၎မွတ္တမ္းအရပင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတခုတြင္ စစ္သား ၇၅၀ ဦး ပံုမွန္ရွိေသာ္ လည္း၊ တပ္ရင္း စုစုေပါင္း ၅၀၄ ခုရွိသည့္အနက္မွ တပ္ရင္း ၂၂၀ မွာ စစ္သား ၂၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀ ၾကားသာ ရွိေနၿပီး၊ တပ္ရင္း ၂၈၄ ခုတြင္ စစ္သား ၂၀၀ ေအာက္ေလွ်ာ့နည္း၍သာ ရွိေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။ သူတို႔ ခိုင္းစားေနရသည့္ တပ္မေတာ္ ကလည္း ဟန္သာ က်န္ပါေတာ့သည္။

ယခု နာဂစ္မုန္တိုင္း အၿပီးကာလတြင္ တပ္မေတာ္၏ ခ်ိနဲ႔ေနမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ပ်က္ျပားေနမႈ အေျခအေနက ပို၍ သိသိ သာသာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔လာရပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စစ္သားမ်ား ခ်က္ခ်င္း ေရာက္မလာခဲ့ ၾကပါ။ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ (BEME) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စက္ယႏၱယားမ်ား မေတြ႔မျမင္ၾကရသလို၊ စစ္ေဆးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ကပ္ေဘး သင့္ေဒသမ်ားတြင္ မျမင္ခဲ့ၾကရပါ။ မေရွးမေႏွာင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေမလ ၁၂ ရက္ ေျမငလွ်င္၌မူ တရုတ္ႏိုင္ငံက တရုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ စုစုေပါင္း (၈၄,၀၀၀) ႏွင့္ ေဆး၀န္ထမ္း၊ ရဲႏွင့္ အရံတပ္ဖြဲ႔အင္အား ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ခ် သံုးခဲ့ပါသည္။ ငလွ်င္ျဖစ္ပြားၿပီး ၂ နာရီအတြင္းမွာပင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား ၁၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကယ္ ဆယ္ေရးေခြးမ်ား ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ ရဟတ္ယာဥ္ မဆင္းသက္ႏိုင္ သည့္ ေဒသမ်ားသို႔လည္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ ေျခလွ်င္တပ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔နံနက္တြင္မူ အမွတ္ ၁၂၇ စက္ယႏၱယားတပ္ ေျခလွ်င္တပ္မမွ စစ္သား ၅,၀၀၀၊ အမွတ္ ၁၅ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မွ ေလထီးစစ္သား ၆,၄၂၀ ကို ၂၄ နာရီအတြင္း၊ စစ္တပ္ ေလယာဥ္ ၂၂ စီး၊ အရပ္ဖက္သံုးေလယာဥ္ ၁၂ စီးျဖင့္ ေလယာဥ္ ၇၉ ေခါက္တိုင္တိုင္ ႀကိဳပို႔ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း တြင္ပင္ အႀကီးမားဆံုး ေလေၾကာင္းခ်ီ စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၊ ရာသီဥတု ဆိုးရြားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ေလထီးမ်ားျဖင့္ပင္ ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ (၃) ရက္ၾကာ ကာလေရာက္ေသာအခါ စစ္သားႏွင့္ အရံတပ္ဖြဲ႔၀င္ တသိန္းေက်ာ္ ကပ္ေဘးသင့္ေဒသတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိုလံပစ္ပြဲတြင္ အေရးေပၚကပ္ေဘးသင့္ အေျခအေနျဖစ္လာပါက တရုတ္ႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ထားသည့္အေနျဖင့္ တပ္မတခုကိုလည္း ကယ္ဆယ္ေရးတပ္မအျဖစ္ ေလ့က်င့္ထားခဲ့ပါသည္။ ဤတပ္မကိုလည္း ယခု ကယ္ဆယ္ေရးတြင္ အဆင္သင့္ခ် သံုးႏိုင္ ခဲ့ပါ သည္။

သို႔ေသာ္လည္း နာဂစ္ေလမုန္းတိုင္း ကိစၥ၌မူ အလားတူ အေျခအေနမ်ဳိး မေတြ႔ၾကရပါ။ အမည္မေဖာ္လိုသူ မိတ္ေဆြတဦး၏ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာအရ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တိုင္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းသို႔ တပ္မ ၆၆ ကို ေစလႊတ္ရန္ လ်ာထားရာမွ (သံုးပံုတပံု ခန္႔သာ) ေရာက္ရွိ ေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ တပ္မ-၄၄ ကို ေစလႊတ္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း မေတြ႔ရဟု ဆိုပါ သည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္မွ တပ္မ-၁၁ ကို ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစပ္ ကြမ္းျခံကုန္းေဒသသို႔ တာ၀န္ျဖင့္ ေစလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။) သို႔ေသာ္ လည္း ေစလႊတ္လိုက္သည့္ တပ္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လက္နက္ ကရိယာမ်ား ပါမလာခဲ့ပါ။ ရိကၡာအတြက္ကိုပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ထံမွ ခြဲေကၽြးေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ၾကားသိရ ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဧရာ၀တီတိုင္း ကပ္ေဘးသင့္ေဒသအတြင္း ပို႔လႊတ္ထားသည့္ တပ္မမွာ အင္အား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ သာ အမ်ားဆံုး ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း အေျချပဳရာ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ တပ္ရင္းမ်ား (၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ၁၃ ရင္း) ႏွင့္ပါ ေပါင္းေသာ္မွ ၄,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ ၾကားတြင္သာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ အေရ အတြက္ ယခုခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ နည္းႏိုင္ပါ ေသးသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အားကိုးဖြယ္ရာ မေတြ႔မျမင္ၾကရပါ။ ရုပ္ျမင္သံၾကား၌သာ ယူနီ ေဖာင္း ၀တ္အခ်ဳိ႔ သစ္ပင္ခုတ္ျဖတ္ေနသည္၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေလယာဥ္ေပၚမွ သယ္ခ် ေနသည္ကို ျမင္ၾကရပါသည္။ စစ္တပ္၏ အင္ဂ်င္နီယာ ယႏၱယားတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း မျမင္မေတြ႔ၾကရပါ။ တပ္မေတာ္ ေဆးတပ္ဖြဲ႔က ဒုကၡသည္မ်ားကို ေဆးကုေပးေနပံုကို လည္း မျမင္ၾကရပါ။ ထို႔အျပင္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ လမ္း၊ တံတားမ်ား ကို စစ္တပ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္၏ တံတားခင္း စက္ယႏၱယားမ်ား (armoured bridge layers) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေနၾကသည္ကိုလည္း မျမင္ၾကရပါ။ ေလေၾကာင္း ခ်ီတပ္မကို ေမွ်ာ္လင့္ရန္ကား ပို၍ ေ၀းပါေတာ့မည္။ ဧရာ၀တီ တိုင္းသို႔ ေခါက္တုံ႔ျပန္ ပစၥည္းသယ္ပို႔ ေနသည့္ ရဟတ္ယာဥ္သည္ပင္ ၇-၈ စီးမွ် ရွိပါသည္။

ဤသို႔ေသာ ကပ္ေဘးသင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ "ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ" ဆိုသည့္ စစ္ဗ်ဴဟာႀကီးႏႈိး၍ ျပည္သူ မ်ားကို ကယ္တင္ရန္ မသင့္ပါေသးသေလာ။ လူတသိန္းနီးပါး ေသဆံုးရ၊ သန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ရသည့္ အေျခအေနသည္ အမွန္တကယ္ အေရးေပၚေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အေျခအေန မဟုတ္ပါသေလာ။ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနပါသည္။ ေလေၾကာင္းခ်ီ တပ္မႀကီးမ်ားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားအသက္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ၾက ေတာ့ၿပီေလာ။ တပ္မေတာ္၏ စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေဆးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား မည္သည့္ အခ်ိန္မွ ေတြ႔ၾကရမည္ေလာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမးခြန္းသာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္။ ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ေတြ႔ေနရသည္မွာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကသာ ဦးေဆာင္၍ သစ္ပင္ခုတ္ လမ္းရွင္းသည္မွစ၍ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးအဆံုး လုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ ကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲ မဲအႏိုင္ရရွိေရးအတြက္၊ ေရရွည္အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ လံုးပမ္းေနၾက ပါသည္။

အမွန္ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းထားပံုအရပင္ ျပႆနာရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မမ်ား၊ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားက အျခားႏိုင္ငံမွ တပ္မ်ား ကဲ့သို႔ ယႏၱယားတပ္ တပ္မမ်ား (mechanised brigades) မဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ ဤသို႔အေရးေပၚ ကပ္ေဘးမ်ား ကယ္ဆယ္ႏိုင္ရန္၊ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ အိမ္နီး ခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ ဦးေဆာင္သည့္ "ေႏြပတၱနာ ခလင္းထိ" ေခၚ နယ္လွည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် (အင္အား ၂၀,၀၀၀ နီးပါးခန္႔) ရွိေနပါသည္။ သူတို႔က နယ္စပ္ေဒသမ်ား တြင္ စာသင္၊ ေဆးကုေပးၾကသလို ဘုရင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳ ႏိုင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္မူ ဤမွ်အထိ ျပည္သူအေပၚ ေစတနာရွိရွိ စဥ္းစားဖြဲ႔စည္းထားသည့္ပံု မေတြ႔ရေသး ပါ။

ထို႔အျပင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပက်ဴးေက်ာ္ရန္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကာကင္းအျဖစ္ တပ္ခ်ထားသည့္ ပမၼ၀တီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္လည္း ရစရာ မရွိေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းပါ သတင္းတပုဒ္အရ သိရွိရ ပါသည္။ ရန္လြန္းေအာင္၊ ရန္တိုင္းေအာင္၊ ရန္စစ္ေအာင္ စသည့္ A Class ကမ္းေျခကာကြယ္ေရး ေရယာဥ္မ်ား ဆံုးရႈံးရ သကဲ့သို႔၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူထားသည့္ ခ်န္ဂီ အမ်ဳိးအစား ေရငုတ္သေဘၤာဖ်က္ယာဥ္မ်ား (Jianghuclass frigates) လည္း ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ NDD ၏ သတင္းမ်ားအရ ဆိုင္ကလံုးေၾကာင့္ ေရတပ္သေဘၤာ ၂၅ စီး နစ္ျမဳပ္ရၿပီး၊ အနည္းဆံုး အရာရွိ ၃၀ ဦးႏွင့္ ေရတပ္သား ၂၅၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ ဆံုး ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤအခ်က္ကပင္ စနစ္ကိုယ္တိုင္က ၿပိဳလဲက်ဆံုးေနေၾကာင္း သိသာေစပါသည္။ ေရတပ္ သေဘၤာမ်ား ဆိုသည္မွာ ေရထဲ၊ မိုးထဲ ရွင္သန္ၾကံ့ခံေအာင္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ထားၾကသည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္းကဲ့သို႔ ေသာ သဘာ၀ ေဘး အႏၱရာယ္သာမက၊ ရန္သူအနံ႔ခံ ေရဒါကဲ့သို႔ေသာ ကရိယာမ်ားပါ တပ္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ဤေရ တပ္ႀကီး မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ၿပိဳလဲသြားသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ မည္မွ် အားကိုးအားထားစရာ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ထိုမွ်မကပါ၊ အျခား အားကိုးခ်င္စရာ သတင္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ အသစ္၀ယ္ ယူထားေသာ တင့္ကားမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားလည္း အိုမင္းၿပိဳဆင္းေနၾကၿပီ ဆိုပါသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ယူကရိန္းမွ ၀ယ္ယူထား သည့္ T-69 II ႏွင့္ T- 63 တင့္ကားမ်ားမွာလည္း အက္ေၾကာင္း ထင္ေနၾကၿပီဟု ဆိုသည္။ အေျမာက္ပင္ စမ္း၍ မပစ္ရဲဟု ဆိုေနၾက ပါသည္။ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ မစ္တိုက္ေလယာဥ္ ၆ အုပ္ (အစီး ၆၀ ေက်ာ္) အနက္ ၂၁ စီးမွာ ပ်က္က်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ က်န္ အစီး ၂၀ ေက်ာ္မွာ ေျမျပင္ေပၚ ဆင္းသက္ရပ္နားေနရၿပီး၊ အစီး ၂၀ ခန္႔သာ ပ်ံသန္းႏိုင္ပါေတာ့သည္။ ဤေလယာဥ္ မ်ားအတြက္လည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ပစၥည္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တြင္ေတာ့ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တပ္မေတာ္ကိုယ္လည္း အမွန္တကယ္ အင္အားႀကီးေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေပါ ေခ်ာင္ေကာင္း လက္နက္မ်ား ျဖင့္ ခဏတာ ႂကြားလံုးထုတ္ ဟန္ေရးျပခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ၾသစေၾတလ်မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာေနသူ ပညာရွင္ ေရွာင္တာနဲက တခါက သံုးသပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အျခား အာဏာရွင္ မ်ားကေတာ့ မာဖီးယားႏွင့္ တူသည္။ အျခားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေပၚမွ အညြန္႔ဖူးကို ခူးစားရံုသာ စားသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကေတာ့ ဖုတ္သဘက္တေစၦႏွင့္ တူသည္၊ အားလံုး ရသမွ်ကို သိမ္းက်ဳံး၍ စားေနသည္ဟု သံုးသပ္ထားခဲ့ ပါသည္။ ဤသဘက္ႀကီးက ဖုတ္သက္ငင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဤဖုတ္သဘက္ႀကီးေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း အင္အား ႀကီးထြားမလာခဲ့ပါ။
တိုင္းျပည္လည္း မြဲျပာက်ခ့ဲရပါသည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း

အကိုးအကား
၁။ Samuel Blythe, Army Conditions Leave Myanmar Under Strength, Jane's Defense Weekly, April 5, 2006.
၂။ Andrew Selth, Transforming the Tatmadaw: The Burmese Armed Forces Since 1988, Australian National University, 1996.
၃။ MYANMAR: THE FUTURE OF THE ARMED FORCES, International Crisis Group, 27 September 2002.
၄။ Sino-Defense Blog, PLA Mobilised for the Quake Rescue Operation, May 18, 2008. avialable online at http://sinodefence.blogspot.com/2008/05/pla-mobilised-for-quake-rescue.html
၄။ ေအးခ်မ္းေျမ့၊ နာဂစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ အဓိက ေရတပ္စခန္း ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားျပား။ ဧရာ၀တီ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္း၊ ေမ ၂၆၊ ၂၀၀၈။
၅။ ေအးခ်မ္းေျမ့၊ ျမန္မာ့ေရတပ္ သေဘၤာမ်ားလည္း မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္၊ ဧရာ၀တီအြန္လိုင္း မဂၢဇင္း၊ ေမ ၁၂၊ ၂၀၀၈။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.