ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, November 17, 2008

ရာဇဝတ္မႈသည္ ရာဇဝတ္မႈသာျဖစ္သည္

ျမ
န္မာျပည္သည္ လံုးလံုး လူမဆန္ေသာ လူတစု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွလာေနသည္မွာ ပို၍ပို၍ သိသာထင္ရွား လာသည္။ လူမဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းသူျပည္သားတို႔ လူဆန္စြာ မေနႏုိင္ၾက။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တဖက္တြင္ ရင္ဆုိင္ ေနရသလို အမ်ဳိးစံုလွေသာ ဖိႏိွပ္မႈအေပါင္းကိုလည္း တခ်ိန္တည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ေအးခ်မ္းမႈကို လိုလားေသာ ျမန္မာသားတို႔တြင္ ေျပာေလ့ရိွေသာ စကားစုမ်ား ရိွသည္မဟုတ္ေလာ။ ေက်ာပူတာကို ခံႏုိင္သည္ နားပူတာကို မခံႏိုင္။ ထမင္းၾကမ္းကို ယပ္ခတ္စားမည္ အစရိွသည့္ စကားစုမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ေက်ာလည္းပူရ သည္။ နားလဲပူရသည္။ ထမင္းၾကမ္းကိုလည္း ယပ္ခတ္မစားႏုိင္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ပူေလာင္ေနသည့္ ေက်ာျပင္ကိုပါ ေဗ်ာ တင္ ခံေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္သည္။ သူတို႔အမႈကို လုိက္ေန ေသာ ေရွ႔ေနမ်ားလည္း ေထာင္ဒဏ္အပစ္ေပး ခံရသည္။ မိမိဆႏၵ၊ မိမိအျမင္ကို တင္ျပမိေသာေၾကာင့္ ရရိွလုိက္သည့္ ေထာင္ဒဏ္က ၆၅ ႏွစ္တဲ့။

ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ ႀကီးေလးေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရသည္။ တဦးက ႏွစ္ကိုး ဆယ္ေက်ာ္ ေထာင္ဒဏ္။ ေနာက္တဦးရဲ့ ေထာင္ဒဏ္က ႏွစ္တရာေက်ာ္။

ဒါ့အျပင္ တုိင္းျပည္အႏွံ႔အျပား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသူေတြ၊ ႏိွပ္စက္ခံရသူေတြ၊ ေထာင္ခ်ခံရသူေတြ လည္း ဆက္တုိက္ရိွေနသည္။ အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကို ရင္ဆုိင္ရသည္။ အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ႏိွပ္စက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ရြာလံုးကြ်တ္ ထြက္ေျပးၾကရသည္မွာ ေသာင္းဂဏန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ရိွသည္။ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား တြင္ ပို၍ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံေန ၾကရသည္။ ထိုကိစၥမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား မဟုတ္ၿပီေလာ။

တဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္း ႏိွပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အမႈမ်ားကလည္း ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သလို ေနရာတုိင္းမွာ ျဖစ္ေန သည္။ မိတီၴလာတြင္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား တဦးကို စစ္ဗိုလ္က ဓါးႏွင့္ထိုးသတ္ျခင္း၊ ျမင္းၿခံတြင္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား တဦးကို ၾကံ့ဖြတ္မ်ားက ဝုိင္း၍ ရိုက္သတ္ျခင္း၊ ေမာင္းေတာတြင္ သမီးလုပ္သူကို ဖေအေရွ႔တြင္ စစ္တပ္က မုဒိန္းျပဳက်င့္ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦးကို စစ္တပ္ အဓမၼျပဳျခင္း စသျဖင့္ ေျပာလို႔မကုန္ေအာင္ ဖိႏိွပ္ျခင္းက အမ်ဳိးစံု လွ သည္။ ဒါေတြလည္း ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆံုးကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဗုဒၾၶြဘာသာဝင္မ်ားဟု ေႂကြးေၾကာ္ လင့္ ကစား ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်သည္ အထိ လက္ရဲ ဇက္ရဲ လုပ္ကုိင္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုန္ေတာ္ႀကီးမ်ာကို စစ္တပ္ကသတ္သည္မွာ ရာဇဝတ္မႈ မဟုတ္ဟု မည္သူေျပာ ရဲသနည္း။

နာဂစ္မုန္တုိင္း မက်ေရာက္ခင္ စစ္အစိုးရသည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေလယာဥ္ မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ ေခတၱေျပာင္းေရႊ႔ထားရန္ လွ်ဳိ႔ဝွက္အမိန္႔ ထုတ္ခဲ့သည္ဟု ၾကား သိရသည္။ သို႔ ေသာ္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကိုေတာ့ အဆိုပါမုန္တုိင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ အႏၱရာယ္ရိွေၾကာင္း အသိ မေပးခဲ့။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေပးမႈ ဘာမွမရိွခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေပါင္းသိန္းခ်ီ၍ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ ပို၍ ႀကီး မားေသာ ရာဇဝတ္မႈကို ႀကိဳတင္၍ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သူတို႔ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသင့္သည္ဟု စစ္တပ္ေနာက္ၿမီးဆြဲ တတိယလုိင္းသမားမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ဆိုသူအခ်ဳိ႔တို႔က ဆိုေနသည္။ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလို တုိင္းျပည္အတြင္း မင္းမဲ့စရုိက္ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ထား ေသာေၾကာင့္ဟု စာဖတ္သူတို႔ ထင္ျမင္ပါသလား။ တုိင္းသူျပည္သားေတြ ႏိွပ္စက္ခံေနရ သည္မွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ဆုိင္ပါသေလာ။

တကယ္တန္း ဆိုရပါက ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံုေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဳးလြန္ေနသူမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ ကိုယ္တုိင္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကို ပညာရွင္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ တတိယလုိင္းသမားမ်ားက ဝင္၍ အကာကြယ္ ေပးေနၾကသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အတြက္ ေရွ႔ေန လုိက္ ေပးေနၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံ အစိုးရမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္မ်ားတြင္ လုိက္လံေဟာ ေျပာေနၾကသည္။ ရာဇဝတ္ေကာင္ မ်ားကို ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားဟု မျမင္ႏုိင္ၾက။ ထူးဆန္း လွသည္။

သည္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အကုန္ ဘရပ္ဆဲတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္တခုတြင္ ျမန္မာပညာရွင္ ဆိုသူ မ်ားႏွင့္ တတိယလုိင္းသမားမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈသည္ အလုပ္မျဖစ္ ေတာ့၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းပါရန္ ဥေရာပအစိုးရ တခ်ဳိ႔အား ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အျခားအကူအညီမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျခင္းသည္ အက်ဳိးရိွမရိွ ဆိုသည္ကို ျငင္းခံုလာၾကသည္မွာ ဆယ္ႏွစ္မကေတာ့။ လူတုိင္းတြင္ ကုိယ့္ အျမင္ ကိုယ့္ ရႈ႔ေထာင့္ ရိွႏုိင္သည့္အတြက္ အျပန္အလွန္ျငင္းခံုၾကသည္မွာ မဆန္း။ သို႔ေသာ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ေနသည့္သူ မ်ားကို ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား မဟုတ္ပါဟု ကာကြယ္ျခင္းက ဆန္းေနသည္။ လူေတြကို သတ္ျဖတ္ေနသည္။ လူေတြကို ႏိွပ္စက္ ေနသည္။ လူေတြကို မတရားပုဒ္မမ်ား သံုး၍ အက်ဥ္းရုန္းစနစ္ျဖင့္ ေထာင္ျခေနသည္။ ေထာင္ဒဏ္ ေတြကလည္း ကမၻာမွာ မၾကားဖူးသည့္ ေထာင္ဒဏ္ေတြ။ ကမၻာ့သမုိင္းကို အစာမေၾကသည္လား သို႔မဟုတ္ အျခား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မ်က္ေစ့မိွတ္ ေနၾကသည္လား ဆိုတာကေတာ့ ကာယကံရွင္မ်ားသာ သိေပလိမ့္မည္။

ကမ္ေဘာဒီးယားႏုိင္ငံကို ပိုေပါ့ဦးေဆာင္ေသာ ခမာနီမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အခ်ိန္က ဆီြဒင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ လူငယ္ ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႔အား တရားဝင္သေဘာမဟုတ္ဘဲ ပိုေပါ့ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္က ေစလႊတ္ခဲ့ဖူးသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ေလးဦးပါ ဆီြဒင္ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္က ဂန္နာ ဘရက္စေတာင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ထိုအခ်ိန္က ဆီြဒင္-ကမ္ေဘာဒီး ယား ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ထိုကာလက ပုိေပါ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ကမ္ေဘာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ နာမည္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ကမ္ပူးခ်ား ျဖစ္သည္။

ခမာနီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆီြဒင္ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္မ်ားအား ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား လိုက္လံျပသခဲ့သည္။ ျပံဳးေပ်ာ္ ေနေသာ ျပည္သူမ်ား၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ ေဆးရံုမ်ား၊ စုေပါင္းလယ္ယာ၏ ထမင္းစားခန္းမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စား ေသာက္ေနေသာ လူမ်ားကို ဆီြဒင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ပိုေပါ့ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးခြင့္ရခဲ့သည္။ ပိုေပါ့က ဆီြဒင္ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သူ႔ကို မ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ေနသူ အျဖစ္ တံဆိပ္ ကပ္၍ ေျပာေနၾကေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ အေနာက္ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်က္ႏွင့္ လိမ္ညာမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ဆီြဒင္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔မွာလည္း ပုိေပါ့ႏွင့္ခမာနီအစိုးရအတြက္ ဂရုဏာသက္ခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ အရင္းရွင္တို႔ လက္ခ်က္ ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ခရီးစဥ္အၿပီး ဂန္နာဘရက္စေတာင္းက ပိုေပါ့ အေနျဖင့္ အမွားအယြင္းရိွေကာင္း ရိွမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေနာက္တုိင္းက စြပ္စြဲသေလာက္ မဆိုးပါဟုလည္း ထင္ျမင္ ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ခမာနီတို႔ ျပဳတ္က်အၿပီးကာလမ်ားတြင္ ထြက္ရိွလာေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ခမာနီတို႔ အုပ္စိုးစဥ္ကာလ အတြင္း သတ္ ျဖတ္မႈ၊ ငတ္မြတ္မႈႏွင့္ ေရာဂါဘယေဘးတို႔ေၾကာင့္ ကမ္ေဘာဒီးယား ႏုိင္ငံသား ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ရသည္ကို တကမၻာ လံုး သိရိွခဲ့ရသည္။ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာပင္။

ယခုအခါ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္ေသာ ဂန္နာဘရက္စေတာင္းသည္ ထိုအခိ်န္က သူထင္ခဲ့သည္မ်ား တက္တက္စင္ ေအာင္ လြဲမွားခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံေလသည္။ သူ႔အမွားကို ဝန္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဘရက္စေတာင္းသည္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးသား၍ ခမာနီမ်ားအေပၚ ထားရိွခဲ့သည့္ သူ၏ ေထာက္ခံမႈအား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းပါသည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခရီးစဥ္အတြင္းက ရုိက္ကူးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အား ကမ္ေဘာဒီးယား ဗဟိုမွတ္တမ္း ဌာနသို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့သည္။

သမုိင္းေၾကာင္းအရ အေမရိကန္တို႔ ဗိုလ္က်စိုးမိုးလိုသည့္ ေပၚလစီသည္ ထိုအခ်ိန္က ထိုေဒသအတြင္း ရိွခဲ့မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း တဖက္တြင္ လက္ဝဲအမည္ခံ ခမာနီတို႔ လူမဆန္ေအာင္ရက္စက္ျခင္းကိုလည္း သတ္သတ္ခြဲျမင္ဖို႔ လိုသည္။ အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္လိုသည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္အုပ္စုမ်ား ဘာလုပ္လုပ္ မွန္သည္ ေကာင္းသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျခင္းသည္ ဉာဏ္နည္းရာက်သည္။

ျမန္မာပညာရွင္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ တတိယလုိင္းသမားမ်ား ဂန္နာဘရက္စေတာင္း အျဖစ္အပ်က္ကို သင္ခန္းစာယူ ေလ့လာသင့္ သည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရာဇဝတ္မႈသည္လည္း ရာဇဝတ္မႈသာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ ကာလတခု ေက်ာ္လြန္သည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသည္ ရာဇဝတ္မႈကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ေတာ့။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၁၇ ရက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္

2 comments:

FTC said...

ျပတ္ျပတ္သားသား အျမင္ကို ေလးစားပါတယ္ ကိုေဇာ္မင္း။

ဒူကဘာ said...

ရန္၊ ငါ၊ စည္း ကြဲပါေပ႔။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.