ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, December 12, 2013

အခြန္စနစ္နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း

ဒီ မုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေအာက္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးေနတဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ႀကီးသည္ငယ္သည္မဟူ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ တုိင္းျပည္ကို အခြန္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အလားတူဆိုသလို အလုပ္လက္မဲ့ေတြကလြဲလို႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံသားတုိင္းဟာလည္း အခြန္ေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ သာမန္ႏုိင္ငံသား တဦးခ်င္းစီရဲ့ ဝင္ေငြဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက လူေတြနဲ႔ ႏုိင္းစာလုိက္ရင္ အလြန္နိမ့္က်ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ သာမန္လူေတြအတြက္ အလုပ္ရိွတယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ ရုန္းေနရတာမို႔ အခြန္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ လက္ေတြ႔မွာ မလြယ္ပါဘူး။ ျဖစ္လည္းမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ တဖက္မွာလည္း တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးေနခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ လာသူမ်ားေကာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏႈန္းထားအတုိင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ အခြန္ေပးေဆာင္ရဲ့လား ဆိုတာ စိစစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္လာတာနဲ႔အမွ် သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္မွန္မွန္ ေပးေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲသလို ေပးေဆာင္တဲ့ အခြန္ေတာ္ ေငြမ်ားကို အစိုးရက လူထုအတြက္ လမ္း၊ တံတား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး အစရိွတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျပန္လည္ သံုးစြဲရပါတယ္။ အကယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေတာ္ေငြ မွန္မွန္ကန္ကန္ မေပးေဆာင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ့ဘ႑ာတုိက္ထဲမွာ ဝင္ေငြနည္းပါးေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံသား ေတြ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း ခက္ခဲေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီကို ရည္ၫႊန္းသလို လူတဦးခ်င္း ပုိင္ဆုိင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဦးပုိင္လို စုဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔မ်ားလည္း အႀကံဳးဝင္ပါတယ္။ အဲသလိုဆိုေတာ့ ေမးရမွာက ဦးပုိင္ကေကာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္သလား ဆိုတာပါ။

တသီးပုဂၢလအေနနဲ႔ ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မ်ားျပားလာေနတယ္လို႔ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ ဒီထက္ ပိုၿပီး ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ သန္းႂကြယ္ သူေဌး အဆင့္ထက္ ပိုမိုခ်မ္းသာတဲ့ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌး တခ်ဳိ႔ေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာ ရိွလာေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ ခ်မ္းသာတဲ့ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္တဲ့ ေနရာမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲ့ သန္းႂကြယ္သူေဌး မ်ဳိးကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဖူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္သံုးဆယ္ ကာလတုန္းက ျမန္မာ ျပည္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းငါးဆယ္၊ သိန္းတရာ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ေျပာစမွတ္ျပဳခဲ့ ၾကပါတယ္။ နယ္ၿမိဳ႔ေလးေတြက ဆယ္သိန္း၊ ဆယ့္ငါးသိန္းေလာက္ ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြဆိုရင္ သူတို႔နယ္ေတြမွာ တကယ့္ သူေဌး ပေဂးႀကီးေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုကာလမွာေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ မတုိင္းတာေတာ့ဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔သာ တုိင္းတာၾကပါတယ္။

ကေန႔ေခတ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ အခြန္ေငြကို ဘယ္လိုေကာက္ခံသလဲ၊ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုႏႈန္းထားနဲ႔ ေပးေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတာကို ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုႀကီး အေနနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခြင့္မရေသးပါဖူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အခ်မ္းသာဆံုးလို႔ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားႀကီး တဦးရဲ့ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးဟာ သူရဲ့ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြထဲက ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေတာ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္သလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္သူမွ မသိၾကပါဖူး။ ေပးေဆာင္တယ္ ဆိုရင္လဲ ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္တယ္ဆိုတာ လူသိခံရဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ဓနႂကြယ္ဝမႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ အစုစု ဘယ္ေလာက္ ရိွတယ္ဆိုတာကို ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တရားဝင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာေျပာၾကား ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေငြသား၊ ေရႊေငြရတနာ၊ မေရႊမေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ စုိက္ထုတ္တားတဲ့ အရင္းအႏွီးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ရရိွတဲ့ဝင္ေငြ အစရိွတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ ပုိင္ဆုိင္ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈကို လူသိမခံရဲဖူးဆိုရင္ ရာဇဝတ္မႈ မကင္းတဲ့ တရားမဝင္လုပ္ငန္းေတြကေန ခ်မ္းသာလာတာမို႔ လူသိမခံရဲတာ လား (သို႔မဟုတ္) လက္ရိွလုပ္ငန္းကေန ဥေပဒကို လက္တလံုးျခား လုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာလာတာမို႔ လူသိမခံရဲတာလား ဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာတယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေတာ္ေငြ ဘယ္ေလာက္ေပးသြင္း ေနတယ္ဆိုတာကို တရားဝင္ ေၾကညာေျပာၾကားတာမ်ဳိး အခုထိ မၾကားဖူးေသးပါ။

ေကာင္းပါၿပီ။ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္မွန္မွန္ကန္ကန္ မေပးေဆာင္ဘူး ဆိုရင္ အေရးယူ ခံရတာမ်ဳိးေကာ ရိွသလားဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ေတာ့ အဲသလို အခြန္ေငြကို လိမ္လည္ၿပီး ေလွ်ာ့ေပးလို႔ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေရွာင္လို႔ အေရးယူခံရတဲ့ သန္းႂကြယ္သူေဌးဆိုတာ တဦးမွ မရိွေသးတာကိုလည္း ေတြ႔ရ ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ျမန္မာသန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္မွန္မွန္ေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေတြလို႔ ဆိုႏုိင္ပါသလား။ တကယ္လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလံုးက သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း အခြန္မွန္မွန္ ေဆာင္တယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ လက္ခံရရိွတဲ့ အခြန္ေတာ္ ေငြေတြကို ဘယ္ေနရာ သံုးစြဲသလဲဆိုတာကလည္း ထပ္ၿပီး ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဟာ အခြန္ေငြေတြကို ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး က႑ေတြမွာ သံုးစြဲသလား မသံုးစြဲဖူးလားဆိုတာ လူထုကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ ဘာမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထင္သာျမင္သာ မသိရဘူး သိခြင့္မရဘူးဆိုရင္ အစိုးရအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြေပါင္းၿပီး ပုလင္းတူ ဗူးဆို႔ ေပါင္းစားေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲရေတာ့မွာပါ။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေနတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို က်င့္သံုးေနတဲ့ တုိင္းျပည္တုိင္းမွာ အခြန္ေရွာင္တယ္၊ အခြန္ကို လိမ္လည္ၿပီး ေလွ်ာ့ေဆာင္ တယ္ ဆိုတာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ ပါတယ္။ အဲတာအတြက္ ႀကီးေလးတဲ့ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ဳိးအထိ အျပစ္ေပးခံရေလ့ ရိွသလို ပုိင္ဆုိင္မႈ ေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္က သိမ္းယူခြင့္ ရိွပါတယ္။

အခုျမန္မာႏုိင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြဟာ တခ်ိန္တုန္းက အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အလြမ္းသင့္သူေတြ ျဖစ္သလို စီးပြားဖက္ေတြလည္း ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ့ မိသားစုဝင္ေတြ ကိုယ္တုိင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြျဖစ္ေနျခင္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ဘယ္သူကမွ မထိရဲ မတို႔ရဲေတာ့ပါ။ ထိုသူေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို မွန္မွန္ေပးသြင္းရမယ့္ အခြန္ေတာ္ေငြေတြကို ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ၿပီး တဖက္လွည့္နဲ႔ မေပးသြင္းဘဲ ပ်က္ကြက္ ေနၾကတယ္လို႔ဆိုရင္ လြန္မယ္မထင္ပါဘူး။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူထုရဲ့ ပညာေရး က်န္းမာေရးဟာ ရုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ နိမ့္က်ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြဟာ ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္၊ ဓနႂကြယ္ဝမႈအစုစု ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ ဆိုတာ တရားဝင္ေၾကညာဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရွ႔အရင္ႏွစ္မ်ားက အခြန္ေတာ္ေငြ မွန္မွန္မေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးဆိုရင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားအလုိက္ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခြန္ေတာ္ေငြ ေပးေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ အာဏာပုိင္တခ်ဳိ႔နဲ႔ ေပါင္းၿပီး မျဖစ္စေလာက္ ေငြေၾကး ပမာဏ ကို အခြန္ေတာ္ေငြ သေဘာမ်ဳိး ေပးေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆုိရင္လည္း ဒါမ်ဳိးေတြကို ျပန္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔လုိပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီတုိင္းျပည္ေတြက သာမန္ျပည္သူေတြ အေပၚမွာ အခြန္ေကာက္ခံတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တင္ျပ လိုပါတယ္။ နားလည္လြယ္ေအာင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသေဘာ ေျပာပါ့မယ္။ သာမန္လူတဦးရဲ့ ဝင္ေငြဟာ တႏွစ္မွာ ေဒၚလာ တေသာင္း ဆိုပါစို႔။ ေဒၚလာေလးေထာင္ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿပီး က်န္တဲ့ ေဒၚလာေျခာက္ေထာင္ အေပၚမွာ ႏွစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေဒၚလာ တေထာင့္ႏွစ္ရာကို အခြန္ေငြအျဖစ္ ေကာက္ခံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတဦးရဲ့ အခြန္ေပးၿပီး တႏွစ္လံုးစာဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာရွစ္ေထာင္နဲ႔ရွစ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ သက္ႀကီးစုေငြကိစၥေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ တေထာင့္ငါးရာေလာက္ ထပ္ေပးရေသးေတာ့ တကယ္တန္း တႏွစ္လံုးစာ အသားတင္ ဝင္ေငြဟာ ခြန္ႏွစ္ေထာင့္သံုးရာ ရိွတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္း ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ အသက္ႀကီးလို႔ အလုပ္က အနားယူတဲ့အခ်ိန္မွာ သက္ႀကီးစုေငြကို အစိုးရကျပန္ေပးပါတယ္။ တႏွစ္လံုးဝင္ေငြ ေဒၚလာ တေသာင္းေအာက္ ဝင္သူမ်ားကိုေတာ့ ဝင္ေငြ နည္းပါးသူလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ သက္ႀကီးစုေငြလို ဟာမ်ဳိးကလြဲလို႔ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း မရိွပါဘူး။ တခါ တႏွစ္ကို ေဒၚလာေလးေသာင္း ဝင္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ ႏွစ္ဆယ္ရာႏႈန္းထက္ အခြန္ကို ပိုေပးရပါတယ္။ တႏွစ္ကို ေဒၚလာတသိန္း ဝင္တဲ့သူမ်ား အတြက္လည္း ရာႏႈန္းပိုျမႇင့္ ထားပါတယ္။ ဝင္ေငြမ်ားလာရင္ မ်ားလာသလို အခြန္ေကာက္တဲ့ ႏႈန္းထားကလည္း ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ဒါက ႏုိင္ငံအလုိက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခြန္အခ ႏႈန္းထား အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ တႏွစ္တႏွစ္ ေဒၚလာသန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီး ဝင္ေငြရိွတဲ့ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးေတြဆိုရင္ ေပးရတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားက အေတာ္ႀကီးျမင့္မားပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ နည္းနာေတြနဲ႔ အခုိင္အခန္႔ လုပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေတာင္ အခြန္ေရွာင္တာ၊ ဝင္ေငြလိမ္ျပၿပီး အခြန္ေလွ်ာ့ေပးတာ အစရိွတဲ့ ျပႆနာေတြကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းပါးတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္လို အခြန္ေကာက္ခံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏွစ္ဖက္ လက္ဝါးရုိက္ လုပ္ေလ့ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ရရိွရမယ့္ အခြန္ေတာ္ေငြဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ မရရိွဘူးဆိုတာ က်ိန္းေသေပါက္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္မွာ သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ တိုးပြားလာတယ္ မ်ားလာတယ္ ဆိုေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဆင့္အတန္း တခုအထိ ပညာမသင္ယူႏုိင္ဘဲ ဆင္းရဲတြင္းကလည္း နက္သထက္နက္ လာတယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ မွားယြင္းေနၿပီး တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား မခုိင္ခံ့တာ အားနည္းတာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး မွားယြင္းေနတာကို ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ အခုအာဏာရ အစိုးရမွာ အဓိက တာဝန္ရိွပါ တယ္။ ေခါင္းေရွာင္ဖို႔ မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ကို ေခတ္နဲ႔အညီျဖစ္ေအာင္ ခုိင္ခန္႔ေအာင္ စနစ္တက် ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ထားဘဲ အခြန္ေတာ္ကို ေကာက္ခံဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါ ေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၅ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.