ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, March 14, 2014

ေက်ာင္းသားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸဘာသာရပ္

ျမန္ မာႏုိင္ငံရဲ့ ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို ထပ္တိုးသင္ၾကား ေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တုန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေျမာက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ အဆင့္မွာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားဖို႔ အဆိုကို တင္သြင္းသူကေတာ့ ဧရာဝတီတုိင္းက အမတ္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္လင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မွတ္မိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း လက္ထက္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကလုိ အမွားမ်ဳိး ထပ္ျဖစ္လာ ေတာ့မွာလားလို႔ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ သင္လိုသူမ်ား ေလ့လာ သင္ၾကားဖို႔ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ဌာနတခုေတာ့ ရိွသင့္တာ မွန္ပါတယ္ယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ ဆိုတာ တကၠသိုလ္ အဆင့္မွာေကာ အထက္တန္း အလယ္တန္း အဆင့္မွာပါ ေက်ာင္းသားမွန္သမွ် မသင္မေနရဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ဳိး အျဖစ္နဲ႔ေတာ့ မျပဌာန္းသင့္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြမွာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု တည္ရိွရမယ္ဆိုတကို နားမလည္တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရိွအစိုးရအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရလုိ ဦးေဏွာက္ေဆးဖို႔ ႀကိဳးစားလာတဲ့ ေျခလွမ္းလားဆိုတာလည္း ေမးလိုပါတယ္။

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို တကၠသိုလ္အဆင့္မွာ မသင္မေနရ သင္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွခဲ့ပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸမွာ တဖုန္းဖုန္းက်ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸမွာ က်တာမ်ားလြန္းလို႔ စာေမးပြဲခ်ဖို႔ ဆိုတာကလည္း တျခားဘာသာေတြမွာ ေအာင္ေနေတာ့ အခက္ေတြ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္မ်က္ႏွာ သံုးမ်က္ႏွာေလာက္ အေျဖလႊာေပၚမွာ ေတာေရးေတာင္ေရး ေရးၿပီးေျဖလုိက္ရင္ အေအာင္ေပးရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား မႀကိဳက္ဆံုး စိတ္ဝင္စားမႈ မရိွဆံုး ဘာသာရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ သင္ၾကားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ေလးေလးစားစား သိပ္မရိွတာကိုလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္း ဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸသင္ၾကားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအေပါင္းက အစိုးရလူလို႔ သတ္မွတ္ ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ဘာသာရပ္နယ္ပယ္က ဆရာ ဆရာမေတြ ဆိုရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဌာနက ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏီွး အေရာတဝင္ ေနေလ့မရိွပါဘူး။ မေနရတာကလဲ သူတို႔ဟာ တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္ အတြင္းက ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို အစိုးရအတြက္ သတင္းေပးေကာင္း ေပးႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္ကာလတုန္းက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းထဲက ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးလက္ခြဲ ဌာနတခုလို ျမင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ စိတ္မေကာင္း စရာပါ။ တခါ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸသင္ၾကားရတဲ့ ဆရာဆရာမေတြ ကိုယ္တုိင္၌ကလည္း ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့သူေတြ မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရရဲ့ ေဖာင္ႀကီးဗဟိုႏုိင္ငံေရး တကၠသိုလ္ကေန ကာလတို အေရးေပၚ သင္ၾကားေပးခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြျဖစ္ေနပါတယ္။

ပညာေရးကို အစိုးရက ေနရာတကာမွာ ဝင္စြက္ဖက္ေနျခင္းဟာ ပညာေရးစနစ္ကို မျမင့္မားေစတဲ့အျပင္ ေရရွည္မွာ အဆင့္အတန္း နိမ့္က်လာတယ္ဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း က်ေနာ္တို႔အားလံုး ႀကံဳခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ၂၆ ႏွစ္တာကာလ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ပညာေရးကို အမ်ဳိးမ်ဳိးစမ္းသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ တခုမွ မရခဲ့ပါ။ အဲသလို မေအာင္ျမင္ရတဲ့အထဲ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံဘာသာရပ္ကို တကၠသိုလ္ အဆင့္မွာ မသင္မေနရ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သင္ၾကားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ဟာ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္သာ ေကာင္းတယ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သာ လူအဖြဲ႔အစည္းကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးနဲ႔ သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြက တကၠသိုလ္မ်ားမွာ သင္ၾကားေပးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ဟာ မတူကြဲျပား တဲ့ တျခားေသာ စနစ္၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ အျမင္ဒႆန ေတြကိုလည္း သင္ယူေလ့လာခြင့္ ရိွပါတယ္။ အေရွ႔တုိင္း အေနာက္တုိင္း အေတြးအေခၚမ်ား၊ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ စက္မႈ ထြန္းကားျခင္းနဲ႔ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးေတြ၊ ကုန္စည္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွတဆင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအားသာမႈ အားနည္းမႈ စတာေတြကို ေလ့လာျခင္း၊ စစ္ေအးတုိက္ပြဲႀကီးရဲ့ အက်ဳိးဆက္ အစရိွတာေတြ အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ ကိစၥရပ္အေျမာက္အမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္မွာ သင္ယူႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္တမ်ဳိးထဲ ေကာင္းတယ္လို႔ သင္ၾကားတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ အခု ျပန္ၿပီးသင္ၾကားေတာ့မယ့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ဟာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးစံုကို ခြင့္ျပဳမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ္ဆိုတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ဳိးလား။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံသည္သာ ႏုိင္ငံအတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုးဆိုတဲ့ သင္ၾကားမႈမ်ဳိးေကာ ပါဦးမွာလား ဆိုတာ ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။

ေနာက္တခ်က္ ေျပာလိုတာက ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို ဒီမိုကေရစီ တုိင္းျပည္ေတြမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတုိင္း မသင္မေနရဆိုၿပီး ျပဌာန္းမထားပါ။ မိမိသက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္အလုိက္သာ လိုအပ္ပါက သင္ယူၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြတ္အတင္း မသင္မေနရဆိုတာမ်ဳိး မရိွပါဖူး။ ဥပမာ ေျပာရရင္ ညဴကလီးယားဖီးဆစ္ ဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳ ေလ့လာေန တဲ့ ေက်ာင္းသား တဦးဟာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံကို ဘာသာရပ္ တခုအေနနဲ႔ သင္ယူဖို႔ မလိုပါ။ အလားတူ ဂီတအႏုပညာ ဘာသာရပ္ တခုခုကို သင္ယူေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတဦးဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကို ေနာက္ထပ္ ဘာသာရပ္တခုအေနနဲ႔ သင္ယူစရာ မလိုပါ။ ေဆးေက်ာင္းသားေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေလာင္းေတြလည္း ႏုိင္ငံေရးသိပံၸကို သင္စရာမလိုပါ။ ထို႔အတူ အလယ္တန္းအဆင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ မသင္မေနရဆုိၿပီး ဇြတ္အတင္း သင္ယူခုိင္းတာမ်ဳိး မရိွပါ။

ျမန္မာျပည္ရဲ့ ပညာေရးေလာကမွာ အလိုအပ္ဆံုး ဘာသာရပ္တခုကေတာ့ ဆိုရွယ္ဆုိင္းရင့္စ္လို႔ ေခၚတဲ့ လူမႈေဗဒ (သို႔) လူမႈသိပၸံ ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ လူမႈေဗဒ ဘာသာရပ္ဟာ အျမစ္ကပါမက်န္ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတြမွာ လူမႈေဗဒ ဘာသာရပ္ကို ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ မူလတန္း အရြယ္ကေန အထက္တန္းအထိ နည္းနည္းျခင္း တဆင့္ျခင္း ဆိုသလို သင္ၾကားပို႔ခ်ပါတယ္။ မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းအဆင့္မွာ လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ကို လူမႈေဗဒလို႔ နာမည္မတပ္ဘဲ Humanities (လူသားႏွင့္ လူသားဝန္းက်င္) ဆိုၿပီး ေလ့လာသင္ယူေစပါတယ္။ အဲဒီနာမည္ေအာက္မွာ သမုိင္း၊ ပထဝီ၊ သဘာဝဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္မႈ၊ ဘယ္လိုအေသြးအေရာင္ပဲရိွရိွ၊ ဘယ္လို ဘာသာေရးကို ကိုးကြယ္ ကိုးကြယ္ လူသားအားလံုး တန္းတူ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအျမင္ စတာေတြကို အတန္းအလုိက္ အရြယ္အလုိက္ အဆင့္ကေလးေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ အဆင့္ေရာက္တဲ့အခါမွာ သက္ဆုိင္ရာ အဓိက ဘာသာကို ေလ့လာဆည္းပူးရင္း လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ကို ႏွစ္သက္ရင္ ဆက္သင္ႏုိင္သလို၊ ဆက္မသင္ခ်င္ရင္လည္း မသင္ယူခြင့္ ရိွပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ငယ္ငယ္ကထဲက လူမႈေဗဒဘာသာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစတစ သင္ၾကားေပးတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က လူသားဆန္မႈဆိုတဲ့ ညႇာတာေထာက္ထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကိန္းေအာင္လာေအာင္၊ ဗိုလ္က်ႀကီးစိုးတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ဝင္မလာရေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ကို ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ကထဲက သင္ၾကားေပးတာမ်ဳိး ရိွခဲ့ပါသလား။ လံုးဝမရိွခဲ့တာ ရာစုႏွစ္တဝက္ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အခုလည္း လူမႈေဗဒဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ သင္ၾကားေပးေနျခင္းလည္း မရိွေသးပါ။ Social science လို႔ေခၚတဲ့ လူမႈသိပၸံ (ဝါ) လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ဟာ အလြန္က်ယ္ေျပာတဲ့ ဘာသာရပ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ ကိုယ္၌က လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ ေအာက္က ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲက တခုျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ငယ္ရြယ္စဥ္ အတန္းထဲမွာ သင္ယူေလ့လာသင့္တဲ့ လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ကို လစ္လွ်ဴရႈ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို တကၠသိုလ္အဆင့္မွာ မသင္မေနရ ျပဌာန္းသင္ၾကား ပါေတာ့မယ္။ လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ကို ေလ့လာ သင္ယူခြင့္ မရိွဘဲ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံတခုထဲ သင္ၾကားေစရံုနဲ႔ေတာ့ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္ငံေရးကို နားလည္လာ လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးစနစ္ ဘယ္လိုရိွသင့္တယ္၊ ဘာေတြကို ဘယ္လိုျပဌာန္းသင့္တယ္ ဆိုတာ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ပိုၿပီး နားလည္ပါတယ္။ ပညာရွင္အမ်ားစုဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မဟုတ္သလို လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစု ဟာလည္း ပညာရွင္ မဟုတ္ဖူးလို႔ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားရဲ့ အလုပ္က ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပညာရွင္ေတြ တင္ျပလာတာကို ဂရုတစုိက္ နားေထာင္ေပးဖုိ႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အႀကံညဏ္ေတြကို လက္ခံ အသံုးျပဳဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ႏုိင္ငံေရးသိပံၸကိစၥမွာ သမတရဲ့ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားဆီက ဘာအၾကံေပးသံမွ ထြက္မလာတာ ကလည္း အံ့ၾသစရာပါပဲ။

ျမန္မာျပည္ရဲ့ ပညာေရးကို အမွန္တကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုရင္၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ညီေစလိုရင္၊ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားတတ္တဲ့ စက္ရုပ္မဟုတ္တဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္လိုတယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားရဲ့ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ရယူပါ။ ပညာေရးစနစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာဖို႔ အမွန္တကယ္ နားလည္တတ္သိတဲ့ ပညာရွင္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးပါလို႔ တင္ျပလုိက္ရပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၃ဝ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.