ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, March 7, 2014

လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ခုဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဖြဲ႔အစည္း အသင္းအပင္းေတြ တစထက္တစ တိုးတက္မ်ားျပား လာေနတာ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ ဘာသာေရး လူမႈေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ အသင္းအပင္းေတြ၊ ပညာေရး က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ စသျဖင့္ အမ်ဳိးအစား စံုလင္လွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမား လယ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားလည္း ရိွပါေသးတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး စတာေတြအတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အေတာ္ေလး မ်ားျပားလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလို အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာ ရယူဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ဖို႔ စတာမ်ဳိးေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီလို အဖြဲ႔အစည္းေတြ မဟုတ္ပါဖူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးေတြကို ႏုိင္ငံတကာမွာ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားဆိုၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ ေခၚဆိုၾကပါတယ္။
ႏုိင္ငံတခုရဲ့ လူအဖြဲ႔အစည္းတခု အတြင္းမွာ အခုလို လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ တိုးတက္မ်ားျပားလာတာဟာ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေအာင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပြင့္လင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ အခန္းက႑ဟာ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ပညာရွင္ မ်ား ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာဆိုေထာက္ျပ ပါတယ္။ တခါ တည္ရိွလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ခုိင္မာသထက္ ခုိင္မာလာေအာင္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မိတ္ဖက္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ နယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ ရာမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားရဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ေသာ အေရအတြက္ နည္းပါးတဲ့ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘယ္သူ႔ေငြကိုမွ မယူဘဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တႏုိင္တပုိင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ တာမ်ဳိးလည္း ရိွပါတယ္။ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေငြေၾကးအျမတ္ အစြန္းအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ စီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြလို အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါဖူး။ အျမတ္အစြန္းအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပမဲ့ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ လုပ္သားေတြကို ထုိက္တန္တဲ့ လုပ္အားခေတာ့ ေပးရပါတယ္။ တခါ ဝင္လာတဲ့ အလွဴေငြေတြကို လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းေတြ အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရပါတယ္။

အဖြဲအစည္းရယ္လို႔ ျဖစ္လာတဲ႔အခါမွာ စနစ္တက် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခါမ်ဳိး၊ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့ကိစၥမ်ဳိး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပထမဆံုး ထင္သာျမင္သာရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တဦးႏွစ္ဦးပဲ သိၿပီး အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းက အဖြဲ႔ဝင္လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ သိရိွခြင့္ မရဖူးဆိုရင္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးဟာ မွားေနၿပီလို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွဖို႔ လိုအပ္သလို တခ်ိန္ထဲမွာလည္း တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းဖို႔လည္း လိုအပ္ ပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပထမဆံုး ေျပာရမယ့္ ကိစၥကေတာ့ ဘ႑ာေငြေၾကး ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ အဖြဲ႔အစည္း ကို လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးအရ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေနတဲ့ အလွဴရွင္ေတြက ဘယ္သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုး သိရိွ ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္က ဘယ္ေလာက္ ျပည္ပအလွဴရွင္က ဘယ္ေရႊ႔ဘယ္မွ် လွဴဒါန္းတယ္ဆိုတာ လည္း အဖြဲ႔အစည္းဝင္ အားလံုး သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ပအလွဴရွင္လို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရတခုခုက တုိက္ရုိက္ လွဴဒါန္းတာမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံျခားအေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္း အသင္းအပင္း တခုခုက လွဴဒါန္းတာမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံျခားအေျခစုိက္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လွဴဒါန္းတာမ်ဳိး စတာေတြ အားလံုး အႀကံဳးဝင္ပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို မိမိ အဖြဲ႔အစည္းဝင္ လုပ္သားမ်ား အားလံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ လက္ခံရရိွတဲ့ အလွဴေငြဟာ ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ ဆိုတာကို အားလံုးသိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ လုပ္ရင္းကုိင္ရင္း အဖြဲ႔အစည္းဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ အဖြဲ႔အစည္းဝင္ေတြအၾကား ေငြေၾကးအရ လုပ္ငန္းအရ ပြင့္လင္းၿပီး ထင္သာျမင္သာရိွဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ တခု အေနနဲ႔ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ တႏွစ္ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴရွင္ေတြဆီက ေငြဘယ္ေလာက္ ရရိွတယ္ဆိုတာ အတိအက် စာရင္းဇယားနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္ကေန လုပ္သားမ်ား တဦးခ်င္းစီရဲ့ လစာ သို႔မဟုတ္ လခ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာကို အတိအက် အဖြဲ႔အစည္းဝင္ေတြ သိရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ ဝင္လာတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို ဘယ္လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လိုပမာဏနဲ႔ အသံုးျပဳတယ္ ဆိုတာ မ်ဳိးေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ ျမင္သာေအာင္ ေျပာရရင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေငြစာရင္းရွင္းတန္းလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ မိမိအဖြဲ႔အစည္းရဲ့ အရြယ္ပမာဏ အႀကီးေသးနဲ႔ အလွဴဝင္ေငြကို ႏိႈင္းခ်ိန္ၿပီးမွ လိုအပ္တဲ့ အတုိင္း အတာနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရံုးဖြင့္တာ၊ ရံုးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္တာ လုပ္ရပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ရံုးခန္းႀကီးကို ဟိန္းေနေအာင္ ဖြင့္ထားမ်ဳိးကို မလုပ္ဖို႔ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လို႔ ရံုးအေဆာက္အဦ ႀကီးႀကီးမားမား ရိွေနတာမ်ဳိးကို မဆိုလိုပါ။ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လုပ္သားမ်ားကို ခန္႔ထားရာမွာလည္း စနစ္က်ဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔နီးစပ္လို႔ အလုပ္ခန္႔တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘဲ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္းအရ အလုပ္ခန္႔ထားတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္း မိမိနဲ႔ တနည္းမဟုတ္တနည္း ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ သို႔မဟုတ္ ဇနီး ခင္ပြန္း စတာေတြကို အလုပ္ခန္႔ထား တာမ်ဳိး အထူးေရွာင္ရွားဖို႔ လိုပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ျဖစ္တတ္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္တဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးေတြပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘယ္သူ႔ကိုေတာ့ လက္ေတာ့ ကြန္ျပဴတာဝယ္ေပးတယ္၊ ဘယ္သူကိုေတာ့ ၿမိဳ႔ေပၚက သက္သာတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးခုိင္းၿပီး ဘယ္သူကေတာ့ နယ္မွာပဲဆင္းၿပီး လုပ္ေနရတယ္။ ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ ရိွတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ဘယ္သူေတြကိုပဲ လႊတ္တယ္၊ ဘယ္သူေတြကိုေတာ့ သြားခြင့္မျပဳဘူး။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ရက္တို သင္တန္းမ်ဳိးေတြ ရိွတဲ့အခါမွာလည္း သူတို႔ခ်ည္းပဲ သြားတက္တယ္၊ ဘယ္သူေတြကျဖင့္ တေခါက္မွ မသြားရေသးဘူး အစရိွတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကိုလည္း ႀကံဳရေလ့ ရိွပါတယ္။ အဲတာ အျပင္ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ဘယ္လို အယူအဆရိွတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ ဦးစားေပးတယ္၊ အဲတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ အယူအဆ ရိွသူေတြကိုေတာ့ ေခ်ာင္ထိုးထားတယ္ ဆိုတဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကိစၥမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုပါတယ္။

အဂတိလုိက္စားတယ္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ရိွေနတယ္ဆိုတာ အစိုးရ ဌာနမ်ားအတြင္းမွာသာ ရိွတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရံဖန္ရံခါ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြင္းမွာလည္း သူ႔အထြာနဲ႔သူ ရိွေနတတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ တုိင္းျပည္ တျပည္မွာ အစိုးရဌာနေတြ အတြင္းမွာလည္း ျခစားမႈနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈေတြကႀကီးမား၊ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အတြင္းမွာလည္း အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွၾကဘူးဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာဖို႔ဆိုတာ ေဝးေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။

ဒီဖက္ေခတ္မွာေတာ့ အင္တာနက္ နည္းပညာက တိုးတက္လာတာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေတြ ဖြင့္လွစ္လာပါတယ္။ အဲဒီ ဝက္ဆုိဒ္ေတြကို သြားၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္း ထားတယ္၊ ဘယ္လို လုပ္ကုိင္တယ္၊ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ား တာဝန္ရိွသူမ်ား လုပ္သားမ်ား စတာေတြကို အစီအစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းရဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အလွဴေငြေတြကို ဘယ္သူ ဘယ္ဝါက ဘယ္ေလာက္ပမာဏ လွဴဒါန္းတယ္ ဆိုတာလည္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပအလွဴရွင္ေတြက ဘယ္သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ အဲသလို ဝက္ဆုိဒ္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပထားတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြသာမက စိတ္ဝင္စားသူ ျပည္သူေတြလည္း ေလ့လာဖတ္ရႈ သိရိွႏုိင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြင္းမွာေတာ့ အဲသလို ကိုယ္ပုိင္ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မိမိလုပ္ငန္း အေျခအေနကို အေသးစိတ္ တင္ျပထားတာမ်ဳိး သိပ္မေတြ႔ရေသးပါဖူး။ နည္းေနပါေသးတယ္။ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပးတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးေတြကို လုပ္တယ္ လို႔ ဆိုထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွဘဲနဲ႔ မတိုးတက္ႏုိင္ပါ။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.