ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, April 24, 2014

ဆရာႀကီး ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္သြားမႈအေပၚ ႏွေျမာတသ ေၾကကြဲရပါသည္။

မ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္သြားမႈအေပၚ ရြက္မြန္ ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားကလည္း ႏွေျမာတသ ေၾကကြဲရပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ သံႏၷိဌာန္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေလးျပဳအပ္ပါသည္။

ရြက္မြန္ ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.