ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, January 19, 2015

ဘယ္သူမွားေနတာလဲ

၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွာ အယ္လာဘားမားျပည္နယ္ ေမာင္ဂိုမာရီၿမိဳ႔မွာာ မာတင္လူသာကင္း မိန္႔ခြန္းတခု ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္တည္ရိွေနတဲ့ မတရားမႈေတြကို တုိက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ လူမည္း အေမရိကန္ ျပည္သူေတြကို မာတင္လူသာကင္း အခုလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနတာ ေတာင္းဆိုေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွမမွားဘူး။ အကယ္၍ တစံုတဦးက က်ေနာ္တို႔ဟာ မွားေနသူေတြလို႔ ေျပာလာခဲ့ရင္ အဲတာဟာ က်ေနာ္တို႔ မွားတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးရဲ့ အျမင့္ဆံုးေသာ တရားရံုးခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင္က မွားေနတာသာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ တစံုတဦးက က်ေနာ္တို႔ဟာ မွားေနသူေတြလို႔ ေျပာလာခဲ့ရင္ အဲတာဟာ က်ေနာ္တို႔ မွားေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုယ္၌က မွားေနတာသာျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ ခရစ္ယာန္တဦးမွာ ရိွရမယ့္ ေမတၱာတရား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို အေျခတည္ၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ ေတာင္းဆို တုိက္ပြဲဝင္ပါ။ အဲသလို ေမတၱာတရား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္တာေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေရးသားလာမယ့္ သမုိင္းစာအုပ္ေတြထဲမွာ သမုိင္းဆရာေတြ ကိုယ္တုိင္က လူမည္းေတြဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ လူသားေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ဝန္ခံလာရပါလိမ့္မယ္။
မာတင္လူသာကင္းဟာ အေမရိကန္လူမည္း ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ဂိုမာရီၿမိဳ႔က ဘတ္စ္ကားေတြ ေပၚမွာ လူျဖဴနဲ႔ လူမည္းထုိင္ဖို႔ ထုိင္ခံုေနရာ သီးျခားစီ ခြဲျခားသတ္မွတ္တဲ့ ကိစၥကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဆန္႔က်င္ေဟာၾကား ရင္း လူမႈတရားမွ်တေရး တိုက္ပြဲေတြကို စတင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူမည္းေတြ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံေနရတာကို အျခားအေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ား နည္းတူ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္လာေစဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သူ တဦးလို႔လည္း ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

သူရဲ့မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ရွင္းလင္းလွပါတယ္။ လူမႈနယ္ပယ္မွာ ခြဲျခားခံေနရၿပီး မတရားမႈေတြကို ခါးစည္းခံေနရတဲ့ လူမည္းေတြက တန္းတူေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုတာကို မွားတယ္လို႔ ေျပာရင္ ဘယ္အရာက မွန္တဲ့ အရာလဲ ဆိုတာကို ေထာက္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိႏိွပ္ခံေနရတဲ့ လူမည္းေတြဖက္က ဆႏၵျပေတာင္းဆို တုိက္ပြဲဝင္တာကို မွားတယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရ့ဲ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ မွားေနတာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ျပန္ေထာက္ျပ ပါတယ္။ တရားရံုးေတာ္ဆိုတာ မတရားလုပ္သူကိုသာ အျပစ္ေပးရိုး ထံုးစံရိွတယ္ မတရားအလုပ္ ခံေနရသူ ေတြကို အျပစ္ေပးရိုး ထံုးစံမရိွဘူးဆိုတဲ့ တကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အမွန္တရားကို ဆုပ္ကိုင္ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

အလားတူပဲ တန္းတူေရး တရားမွ်တေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ လူမည္းေတြဟာ မွားေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုယ္၌က မွားေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရျခင္းကလည္း အေၾကာင္း ရိွပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ႏုိင္ငံသားတို႔ရဲ့ ေကာင္းက်ဳိးကို ေထာက္ကူျပဳ သယ္ေဆာင္ရမယ့္ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ရလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံသားတို႔ကို ကာကြယ္ေရးမယ့္ ဥပေဒေတြသာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္လို႔ ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူမည္းေတြဟာလည္း လူျဖဴေတြလို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီတရားဥပေဒ အလံုးစံုဟာ လူမည္းေတြအတြက္လည္း ေကာင္းက်ဳိးနဲ႔ ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာလည္း လူမည္းေတြဟာ တန္းတူေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈ အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္မယ္ဆိုရင္ ေမတၱာတရား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာေတြနဲ႔အတူ တုိက္ပြဲဝင္ရမယ္လို႔ ဆိုလုိက္တာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး တုိက္ပြဲဝင္မယ့္ အျပဳအမူမ်ဳိးကိုလည္း တားျမစ္တယ္ မက်င့္သံုးဘူးဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ပါတယ္။

အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေကာ ဘာေတြျဖစ္ေနပါသလဲ။ ေတာင္သူေတြ လယ္သမားေတြ ဓားမဦးခ် လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ အသိမ္းခံရပါတယ္။ စက္ရံုေတြေဆာက္ၿပီး စက္မႈေခတ္ႀကီးကို ထူေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါသြားတဲ့ လယ္ေတြေျမေတြဟာ မနည္းလွပါဘူး။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြရဲ့ သတၳဳမုိင္းေတြ၊ ဆည္ေတြ၊ စက္ရံုေတြ အစရိွတဲ့ စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးရတဲ့ လယ္သမားေတြလည္း မ်ားလွပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာလည္း လယ္သမားေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ ၿမိဳ႔ျပက ဆင္းရဲသား လူတန္းစားေတြလည္း အိမ္သိမ္းေျမသိမ္း ခံရတာေတြ မနည္းလွပါ။ ကိုယ့္လယ္ေျမေပၚမွာ ကိုယ္ျပန္ထြန္ယက္လို႔ ဖမ္းဆီးခံရ တရားစြဲခံရ ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ လယ္သမားေတြ ျမန္မာျပည္မွာ တိုးလာေနပါတယ္။

လယ္သမားေတြ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲဝင္တာမွားတယ္။ လယ္သမားေတြ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပတာမွားတယ္။ မိေက်ာင္းကန္က အိုးအိမ္အသိမ္းခံရသူေတြ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမေရွ႔မွာ ဆႏၵျပတာမွားတယ္။ လမ္းမကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ ေစတာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သြားေရးလာေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတာေၾကာင့္ မွားတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ပညာေရး ဥပေဒကို မတရားဘူးလို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ဆႏၵျပတာဟာ မွားတယ္။ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရမႈ အေပၚ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ဖို႔ ဆႏၵျပတဲ့ သူေတြမွားတယ္။ လယ္သူမႀကီး ေဒၚခင္ဝင္း ရဲေတြရဲ့ေသနတ္မွန္လို႔ ေသဆံုး ရတဲ့အေပၚ မေက်နပ္လို႔ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြ မွားတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လက္မွတ္ေကာက္တာ ငါးသန္းရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ရိွေနေတာ့ တႏုိင္ငံလံုး ဆႏၵကိုမထင္ဟပ္ဘူး။ အခ်ိန္ကုန္တာသာ အဖတ္တင္လို႔ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ မွားတယ္။ ထပ္ေျပာဦးမယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ပါ့မယ္လို႔ ကတိသစၥာဆိုထားေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာသာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့လုပ္ရပ္ဟာ မွားတယ္။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ဆႏၵျပတယ္ဆိုတာက ရိုးေနၿပီ။ ဘယ္သူမွ စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႔က ေန႔တြက္ရလို႔ ဆႏၵျပသူ ေတြသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို ဆႏၵျပသူေတြ မွားေနတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ မာတင္လူသာကင္း ေထာက္ျပသလို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္သူေတြက မွန္ေနတဲ့ သူေတြလဲ။ ကုိင္း ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ျမန္မာျပည္က တရားရံုးေတြကိုယ္တုိင္ မွန္ကန္ပါသလား။ တရားသူႀကီးေတြ ကိုယ္တုိင္ကေကာ အမွန္အတုိင္း ဆံုးျဖတ္ေပးတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါသေလာ။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေကာ တရားမွ်တစြာ လုပ္ကုိင္ ပါသေလာ။ စစ္တပ္ကေကာ လက္နက္ အားကိုးနဲ႔ ဗိုလ္မက်တဲ့ စစ္တပ္ျဖစ္ပါသေလာ။ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကေရာ တုိင္းသူျပည္သား ႏုိင္ငံသားေတြ အတြက္ လက္ေတြ႔မွာ အကာအကြယ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသေလာ။

ရွင္းရွင္းေျပာပါ့မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက တရားရံုး အဆင့္ဆင့္ဟာ မွားေနပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုယ္၌ကလည္း မွားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ လူေတြ ေက်ာင္းသားေတြ အျခားနစ္နာသူေတြ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ္လို႔ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပသူဆိုတာ မရိွပါ။ ဒါေပမဲ့ တစံုတခု အက်ဳိးအျမတ္ရလို႔ လမ္းေပၚ တက္သူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဥပမာ ဒံေပါက္ထုပ္လိုခ်င္လို႔ လမ္းေပၚ လုိက္တက္သူ တခ်ဳိ႔ေတာ့ ရိွေကာင္းရိွႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔တြက္ရလို႔ တုတ္ကုိင္ ဒါးကုိင္ၿပီး လူစိတ္ကင္းတဲ့ မ်က္ႏွာမ်ဳိးေတြနဲ႔ အရက္ကိုးေမာင္း ေသာက္ထားသူေတြ လမ္းေပၚ တက္လာတာလည္း ရိွႏုိင္ပါေသးတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း သူတို႔ကေတာ့ အမွန္တကယ္ နစ္နာလို႔ ဆႏၵျပသူေတြကို တန္ျပန္ဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးကို ခုတုန္းလုပ္ၿပီး ေဟာေျပာသူေတြ လမ္းေပၚတက္သူေတြ၊ လံႈ႔ေဆာ္သူေတြကိုေတာ့ အေရးယူျခင္း မရိွတာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ မမွားဘဲ မွန္ေနတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါသလား။

တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့တာမ်ဳိး၊ မိသားစုေတြဘဝပ်က္ၿပီး နစ္နာတာမ်ဳိး၊ အသြင္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ဖိႏိွပ္ခံေနရတာမ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ခံရတာမ်ဳိး အစရိွတာေတြ သက္ဆိုးရွည္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး နစ္နာေနတဲ့ဘက္က ဆႏၵျပတာ ေတာင္းဆိုတာေတြ တုိက္ပြဲဝင္တာေတြ ရိွေနဦးမွာပါ။ ဒီလူေတြဟာ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ ေနသူေတြ မွားယြင္းေနတဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္မွာ တည္ရိွေနတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ရပ္ေတြ၊ အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေတြကသာ မွားယြင္းေနတာေၾကာင့္ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြ တည္ရိွေနရျခင္းပါ။

တုိင္းျပည္မွာ အခုလို နစ္နာတာေတြ ဆံုးရံႈးတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ေနဆဲဟာ တုိင္းျပည္မွာ တည္ရိွရဲ့ လူသားရင္းျမစ္၊ သဘာဝရင္းျမစ္ေတြကို အက်ဳိးရိွေအာင္ အသံုးမခ်ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတစုရဲ့ အာဏာရွင္ဆန္မႈ၊ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ အက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ ေစာင္းေပးခဲ့တာေတြေၾကာင့္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အခုလည္း ျမန္မာျပည္ဟာ အာဏာရွင္ တပုိင္းတစ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေရာေမႊထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံ ႏုိင္ငံတခုအေနနဲ႔သာ တည္ရိွေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာပုိင္နဲ႔ ခရိုနီေတြက အရာရာမွာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲ တုိင္းျပည္ပါ။ အဲသလို တုိင္းျပည္မ်ဳိးမွာ အမွားေတြ မ်ားေနတာဟာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီအတုိင္းဆက္သြားရင္ ေနာက္ထပ္အမွားေတြ ထပ္ၿပီး စုပံုလာဦးမွာပါပဲ။

ဒီလိုမ်ဳိး အလားသဏၭာန္တူ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမဆံုး ဒီမိုကရက္တစ္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ သမၼတျဖစ္သူ ဗားစလပ္ ဟက္ဗယ္က သမုိင္းဝင္မိန္႔ခြန္း တခု တုိင္းျပည္ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းကို အတုိခ်ဳပ္တင္ျပပါ့မယ္။ ဗားစလပ္ ဟက္ဗယ္ဟာ ျပဇတ္ေရးဆရာတဦးျဖစ္သလို ႏိုဗဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကိုလည္း ရရိွထားသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ဒီမိန္႔ခြန္းကို ေျပာတဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ေလးဆယ္ကာလမွာ က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲ။ အခြင့္အေရးတန္းတူရိွတဲ့ အလုပ္သမားႏုိင္ငံေတာ္ ဆိုၿပီး သမုတ္ခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တန္းမွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ကိုယ္မေျပာခ်င္တဲ့ စကားကို ဟန္ေဆာင္ေျပာခဲ့ရပါတယ္။ ကိုယ္မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ အယူဝါဒကို အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ေပြ႔ဖက္ခဲ့ရပါတယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံက အရင္းအျမစ္ေတြ သူတပါးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ရပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရတယ္။

ပညာေရးအဆင့္အတန္းမွာလည္း နိမ့္က်သြားလုိက္တာ ကမၻာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္းအရ အဆင့္ ၇၂ အထိ နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းျပည္က ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ အဆင့္အတန္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အစားအေသာက္ ရိကၡာေတြဟာ အာဏာရွင္လူတန္းစား အတြက္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာ ခ်စ္ခ်င္း ေမတၱာ၊ ၾကင္နာမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ စတာေတြလည္း ေခါင္းပါးသြားခဲ့ရပါတယ္။ ကေန႔ ဒီလိုတည္ရိွခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အရာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးဟာ ဘယ္လိုပဲ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚအရ၊ လူမ်ဳိးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ကြဲျပားသည္ျဖစ္ပါေစ က်ေနာ္တို႔ရ့ဲ စိတ္ေန သေဘာထား ေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔က အခရာက်တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္အတြင္း တရိွန္ထိုးတိုးတက္ ခဲ့ပါၿပီ။ အမွားေတြကို ပယ္ႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အမွားေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ အမွားေတြ ေနာက္ထပ္စုပံုမလာဖို႔ စိတ္ဓာတ္ အေဟာင္း၊ အက်င့္အေဟာင္း၊ စနစ္အေဟာင္း၊ ဥပေဒအေဟာင္းေတြကို စိတ္ဒံုးဒံုးခ် စြန္႔ပစ္ဖို႔လိုၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၁၂ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.