ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, May 1, 2015

ဒီတခါတင္ေနတဲ့အေႂကြးက ဆယ္သိန္း

ျမန္မာျပည္မွာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ အခုအထိ အဓိကက်တယ္လို႔ ေျပာတုိင္း ဒီလူဟာ ကြန္ျမဴနစ္လား၊ လက္ဝဲေၾကာင္ လားဆိုၿပီး လူတခ်ဳိ႔ရဲ့ အၾကည့္ခံရပါတယ္။ ေက်းလက္ကိုအေျခခံတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီလိုခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးဟာ လက္ဝဲေတြပဲ လုပ္ေလ့ရိွတယ္လို႔ အထင္ခံရေလ့ ရိွပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ကက်ေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္ဝဲ ဘာညာ စတာမ်ဳိးလို႔ေတာ့ မထင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာ တျခားေသာ ၿမိဳ႔ျပကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း စတာေတြေလာက္ အေရးမပါဘူးလို႔ ထင္ျမင္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ေတာကေတာ့ ေတာက်မွာပဲ။ တိုးတက္မႈ နိမ့္ေနတာက သဘာဝပဲလို႔ ထင္ျမင္ယူဆသူေတြ ရိွပါတယ္။

ႏုိင္ငံတခုခ်င္းစီမွာ မတူညီတဲ့ သဘာဝေတြရိွပါတယ္။ ဥပမာ စကၤာပူလို ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလို႔ သြားေျပာရင္ လူရယ္စရာ ျဖစ္မွာပါ။ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ မူလသဘာဝကို၌က လယ္သမားမရိွသလို ေက်းလက္ဆိုတဲ့ ေဒသမ်ဳိး လည္း မရိွတာေၾကာင့္ပါ။ ႏုိင္ငံေသးတာလည္း ပါတာေပါ့။ ႏုိင္ငံေသးတာေၾကာင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကို အဓိက ထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္း ႀကီးငယ္လတ္ေတြ အေျခစိုက္ခြင့္ ျပဳပါတယ္။ အဲဒီ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးအဖြဲ႔ အစည္းေတြအေပၚမွာ အမ်ဳိးစံုတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ပါတယ္။

ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားလို ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းေရး လုပ္ငန္းေတြ တည္ရိွေနသလို၊ စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ မွာလည္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကို မမီေသးေသာ္လည္း အေတာ္ေလး ထြန္းကားလာေနပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာလည္း ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ လယ္သမားဆိုတဲ့ အဝန္းအဝုိင္းလည္း ဆက္လက္တည္ရိွေနပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ဆိုတာ ေက်းလက္ကို အေျခခံရတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လယ္သမားလူတန္းစားကို ပစ္မထားပဲ အစိုးရမ်ားအေနနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီ ရပါတယ္။ နည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လယ္ယာသံုး စက္မႈပစၥည္းေထြေထြနဲ႔ ထြက္လာတဲ့ စုိက္ပ်ဳိး ကုန္ေတြကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေတြမွာ အျမတ္ရရိွေအာင္ အစိုးရလုပ္သူက ဖန္တီးရွာေဖြ ေပးပါတယ္။ ဥပမာ ထုိင္းဆန္ဟာ ကေန႔ ကမၻာတလႊားမွာ ေနရာယူထားႏုိင္တာကို ၾကည့္ရင္ သိသာပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေက်းလက္ဆိုတာ ဆက္လက္တည္ရိွ ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႔ႀကီးျပႀကီး ေတြကို ထြက္ခြာၿပီး အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြတာ ျမင့္မားလာ တာေၾကာင့္ ေက်းလက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ေရွးတုန္းကနဲ႔ ႏိႈိင္းစာရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေသးငယ္စလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုးလံုးေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္သြား ျခင္းမရိွပါဘူး။

အိႏိၵယႏုိင္ငံကို ၾကည့္လုိက္ရင္လည္း သေဘာျခင္းတူေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ ေက်းလက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းဟာ ထုႀကီးထည္ႀကီးနဲ႔ တည္ရိွေနတုန္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ အိႏိၵယအစိုးရဟာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံု သံုးၿပီး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရလို လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္သမားေထာင္ခ်တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ျမင္ရပါတယ္။ အိႏိၵယအစိုးရဟာ စုိက္ပ်ဳိးေရးအမီျပဳေနတဲ့ လယ္သမားလူတန္းစားရဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ၿပိဳဆင္းမသြားရေအာင္ ဂရုတစုိက္လုပ္ပါတယ္။ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ထုထည္ ႀကီးမား တာေၾကာင့္ ၿပိဳဆင္းသြားတယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္နစ္နာတာနဲ႔ အတူတူျဖစ္တာေၾကာင့္ ဂရုစုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိန္ထဲမွာလည္း တသီးပုဂၢလ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာေအာင္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္။ ကန္႔သတ္ထားတာ မ်ဳိး မရိွပါဘူး။ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ မရိွဘူးဆိုေပမယ့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြ လုပ္ခ်င္သလို မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညိႇပါတယ္။

ကေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ကြန္ျပဴတာ ေဆာ့ဝဲပရိုဂရမ္ေတြ ေရးဆြဲတဲ့ ပညာရပ္နဲ႔ လုပ္ငန္းက ႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာပါ တယ္။ ႏုိင္ငံတကာတန္းမီတဲ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံသား ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ေတြ တိုးပြားလာပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက စီလီကြန္ဗယ္လီမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံသား ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ေတြ တစတစ စိုးမိုးလာေနပါတယ္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ့ အားသာခ်က္က ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႀကီးႀကီးမား ဆက္လက္တည္ရိွေနသလို စက္မႈလုပ္ငန္း ေတြလည္း ေထာင္တက္လာေနပါတယ္။ တဖက္က အရမ္းျမင့္တက္ေနၿပီး ေနာက္တဖက္က အရမ္းနိမ့္က်ေနတာမ်ဳိး မရိွပါ။ ဒီရလဒ္က ပညာေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေကာင္းမြန္အေျခခုိင္ခဲ့တာက အေရးႀကီးတဲ့ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ပါ။

ျမန္မာျပည္လို စစ္တပ္တခုထဲရဲ့ က႑ကို ေဇာင္းေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ဳိး မက်င့္သံုးဘဲ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္ကို ေဇာင္း ေပးခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အရိွန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္လာေနတဲ့၊ ညဴကလီးယား လက္နက္ပါ ပုိင္ဆုိင္ေနတဲ့ ကေန႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာ ဆက္ရိွေနေသးသလို ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုတာကိုလည္း မေမ့မေလွ်ာ့ဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြ၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြ (စကၤာပူနဲ႔ ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံမ်ားကလြဲလို႔) မွာ ေက်းလက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆိုတာ အင္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဆက္လက္တည္ရိွေနပါတယ္။ အေရွ႔အာရွႏုိင္ငံမ်ားထဲက ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ေက်းလက္ဆိုတာ ဆက္လက္တည္ရိွေနေသးေပမယ့္ ထုထည္ေသးသြားပါၿပီ။ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို မီွခိုရတဲ့ ဂ်ပန္လယ္သမား ကိုရီးယား လယ္သမား လူတန္းစားဟာ ၿမိဳ႔ေနလူတန္းစားထက္ လူဦးေရအရ ေသးငယ္သြားတာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတုိင္းအတာ တခုအရ ေက်းလက္ေဒသဟာ ဆက္လက္တည္ရိွေနပါတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ မတုိင္ခင္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေက်းလက္ေန လူဦးေရဟာ ၿမိဳ႔ေနလူဦးေရထက္ ပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး ကို အမီျပဳတဲ့ လယ္သမားယာသမား လူတန္းစားမ်ားခဲ့တာပါ။ စစ္ႀကီးအတြင္း အာရွတုိက္က ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဂ်ပန္ေတြ သိမ္းပုိက္တုန္းက ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေအာက္ေျခဂ်ပန္စစ္သားအမ်ားစုဟာ လယ္ကြင္းေတြထဲကေန မျဖစ္မေန စစ္ထဲကို ဝင္လာရတဲ့ သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အရိွန္အဟုန္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရိုးရာအရ အလြန္အင္မတန္ ခ်မ္းသာတဲ့ ေျမပုိင္ရွင္ႀကီးေတြဆီက လယ္ေတြကို အစိုးရက ဝယ္ယူၿပီး ေဒသခံေျမမဲ့ လယ္သမားေတြကို ေဝျခမ္းပါတယ္။ ပထမေတာ့ ေျမရွင္ႀကီးေတြက သူတို႔ေျမေတြကို မေရာင္းလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မေရာင္းရင္လည္း အစိုးရက သိမ္းမွာဆိုေတာ့ ေရာင္းရပါတယ္။

ဒီေတာ့ အစိုးရဖက္က ဘာျပန္လုပ္ေပးသလဲဆိုေတာ့ ေျမရွင္ႀကီးေတြ သူတို႔ေျမကို ေရာင္းခ်ၿပီး စြန္႔လႊတ္လုိက္ရတဲ့အတြက္ ေျမေရာင္းလို႔ရတဲ့ ေငြမ်ားကို စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏီွးျမဳတ္ႏွံေစပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဟာ စိတ္ခ်ေသခ်ာမႈရိွတယ္ ဆိုတာ ျမင္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေျမပုိင္ရွင္ေတြဟာ တဆင့္ျခင္း ဆိုသလို ေျမရွင္ဘဝကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အခု ေျမယာေတြကို အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ပုိင္ဆုိင္ေနတဲ့ ေျမပုိင္ရွင္ႀကီးေတြရိွပါတယ္။ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ တေခတ္တခါက ဂ်ပန္ေျမပုိင္ရွင္ ႀကီးေတြလုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း ေလးငါးရာကတည္းက အစဥ္အဆက္ ပုိင္ဆုိင္တာမ်ဳိးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ပုိင္းကာလၾကမွ ဇြတ္အတင္းသိမ္းယူလို႔ ပုိင္တာမ်ဳိးလား ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဂ်ပန္ေျမရွင္ေတြက သူတို႔ပုိင္ဆုိင္တဲ့ လယ္ယာေျမကို လယ္မဲ့ယာမဲ့ လယ္သမားေတြဆီ ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေျမရွင္ကေန စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာက ေျပာင္းျပန္ပါ။ အခုေခတ္အထိ ေျမမဲ့လယ္သမားေတြကို ေျမယာျပန္လည္ေဝျခမ္းရမယ့္အစား လယ္သမားဆီက လယ္ေျမ ယာေျမေတြကို သိမ္းေကာင္းေနတုန္းပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာက ဘာကို ျပေနသလဲဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ အဆင့္ဆင့္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာဖို႔အတြက္ ေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနတရပ္ မရိွေသးဘူး ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပေနတာပါ။

ေကာင္းပါၿပီ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔ အေျခအေနက မေပးေသးဘူးရင္ဆိုရင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေနတဲ့ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ပိုၿပီးဦးစားေပး မလုပ္သင့္ဘူးလားလို႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ တခါ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ လုပ္မယ္ ဆိုေတာ့ ေငြကလိုလာပါတယ္။ သမဝန္ႀကီးက တရုတ္ဆီက အတိုးမ်ားတဲ့ ေငြေၾကးေခ်းယူမႈ လုပ္ပါတယ္။ အဲသလို အတိုး မ်ားတဲ့ ေခ်းေငြဟာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ လူတုိင္း သေဘာေပါက္ ေနပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ အဲဒီေခ်းေငြကို လည္သလိုလုပ္စားမယ့္ ဆုိင္ရာပုိင္ရာေတြကလည္း ရိွပါေသးတယ္။

အဲသလိုဆိုေတာ့ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေခၚၿပီး တြက္ခ်က္ခုိင္းစရာေတာင္ မလုိပါဘူး။ ပရမ္းပတာ စီမံမႈေအာက္က အတိုးမ်ား တဲ့ ေခ်းေငြကို တေန႔ ျပန္ဆပ္ရတဲ့အခါ ကိုယ့္ဖက္ပဲ နာမယ္ဆိုတာ အားလံုးျမင္ေနၾကပါတယ္။ သမဝန္ႀကီးရဲ့ စဥ္းစား ေမွ်ာ္ျမင္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ တိမ္သလဲ ဆိုတာ ျမင္ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ေတာ့ Common sense ေလာက္ေတာင္ မရိွဘူးလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

အခုကမၻာ့ဘဏ္က ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြေပးဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၾကားရတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၆ဝဝ အထိ ပမာဏမ်ားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏွစ္အလုိက္ေပးသြားမယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ပါ။ စုိက္ပ်ဳိးေရး အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ေက်းလက္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့က႑ေတြ အတြက္လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဲသေလာက္ ပမာဏမ်ားျပားလွတဲ့ ေငြေၾကးကို ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုစီမံမွာလဲဆိုတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား လက္ထက္ကလုိ ပလုိင္း ေပါက္နဲ႔ဖားေကာက္သလို ျဖစ္ၾကဦးမွာလား။ အမွန္တကယ္ အကူအညီလုိအပ္ေနတဲ့ လယ္သမားေတြ လက္ထဲ အဲသည့္ေငြက ဒုတ္ဒုတ္ထိ ေရာက္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဘာေကာ္မတီ ညာေကာ္မတီနဲ႔ ဟိုဝန္ႀကီးဌာန ဒီဝန္ႀကီးဌာနေတြ အၾကားမွာ ဇီးသီးဗန္းႀကီး ေမွာက္က်ဦးမွာလား။ ေနာက္တခ်က္ကလည္း လယ္သမားေတြလက္ထဲ အမွန္တကယ္ေရာက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပေတာ့ ေခတ္သစ္ေျမပုိင္ရွင္ႀကီးေတြက တျခားဟုတ္ရိုးလား က်ေနာ္တို႔က အဲဒီလယ္ေျမေတြ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ လယ္သမားေတြပါလို႔ ရိုက္စားလုပ္ၾကဦးမွာလား။

အတုိးမဲ့ေခ်းတဲ့ေငြဆိုေပမယ့္ ေခ်းေငြဆိုတာ တေန႔ျပန္ဆပ္ရမယ္ဆိုတာ ေမ့ထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အခုေတာင္ အစိုးရ အေျပာ အရ ႏုိင္ငံသားတဦးခ်င္းစီမွာ တင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေႂကြးၿမီဟာ က်ပ္ေငြငါးသိန္းခန္႔စီ ရိွတယ္လို႔ ေျပာထားတယ္ မဟုတ္လား။ ေက်းလက္ေဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းမဲ့ အတုိးမဲ့ေငြေၾကးဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးရိွရိွ သံုးစြဲမယ္ ဆိုတာကို အစိုးရအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရိွ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ခ်ျပဖို႔လိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပလို ပါတယ္။ အဲသလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ သံုးေလးႏွစ္က်မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တဦးခ်င္းစီအေပၚမွာ တင္ရိွေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေႂကြးၿမီဟာ ဆယ္သိန္းေက်ာ္သြားပါၿပီဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာမ်ဳိးေတာ့ မဖတ္လိုမၾကားလိုပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၂၆ ရက္၊ ဧၿပီလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.