ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, June 27, 2007

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခု

“စစ္
အာဏာရွငဖ်က္ၿဖိဳကာအတည္၊
ျပည္သူ႔ေခတ္တြင္ ဒုိ႔တေတြေက်ာင္းတက္မည္။
မီးေလာင္ေျမတစျပင္မွသည္
ထြန္းသစ္တ့ဲတကၠသိုလ္ ဒို႔တည္ေဆာက္မည္။”

နီလည္းနီသည္၊ ခၽြန္လည္းခၽြန္သည္ အမည္ရေသာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သီ ခ်င္းတပုဒ္ကို ၾကားရာမွ က်ေနာ္အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ ေနမိသည္။ ယခင္ကေတာ့ ဤသီခ်င္းကို ႀကိဳက္သည္၊ ဤမွ်ေလာက္ႏွင့္ အမႈမ့ဲအမွတ္မ့ဲသာ ထားခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္စဥ္းစားမိေတာ့ အေတြးကရွည္လ်ားလာသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ဖ်က္ၿဖိဳမၿပီးလွ်င္၊ ေက်ာင္းမတက္ၾကေတာ့ဘူးလား။ သည္အတိုင္း တိုက္ပြဲခ်ည္း ဆက္၀င္ၾကမည္လား။ မီးေလာင္ပ်က္သုဥ္းကုန္မွ တကၠသိုလ္အသစ္ကိုျပန္ေဆာက္၊ ေက်ာင္း တက္ၾက၊ အသစ္ကို ျပန္စၾကမည္လား။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အလွ်င္အျမန္ေျပးေနေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ မေနခ့ဲဘူးလား။ နည္းနည္း အစြန္းမေရာက္ဘူးလား။ အေဟာင္းရွိေနစဥ္မွာပင္၊ အသစ္က သေႏၶတည္ ျဖစ္ေပၚေနမေနႏုိင္ ဘူးလား။ သီခ်င္းေရးသူက ဤမွ်ေလးေလးနက္နက္ေတြးခ့ဲဘူးခ်င္မွ ေတြးဘူးပါမည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတြးေလ ရွည္ေလျဖစ္ရသည္။

က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳခ်ၿပီးမွသာ၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္ကို ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေယဘုယ် ယူဆထားၾကသည္။ ဤအတိုင္းေရးၾက၊ ဤအတိုင္းေျပာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဆစ္ယွဥ္တြဲ ရပ္တည္၍ မရွင္သန္ ႏုိင္ဟု ေျပာခ့ဲၾကေသးသည္။ ရုတ္တရက္ေတြးၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ဟုတ္သလိုရွိသည္ စစ္အာဏာရွင္ ရွိေနလွ်င္ ဖိႏွိပ္သူတို႔က ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ၾကလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီ ပန္းေပါင္းစံုမ်ား မဖူးပြင့္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးဖ်က္စီးၾကလိမ့္မည္။ မည္သို႔ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ ဤသို႔ ေတြးစရာျဖစ္လာသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ဤသို႔မဟုတ္ဟု မိမိကျမင္လာသည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာပင္ ျမန္မာတို႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္က သေႏၶတည္လာခ့ဲသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၊ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ပ်ဳိးေထာင္ရွင္သန္ေစခ့ဲ ၾကသည္ ပင္နီ၀တ္ ၾကသည္။ ၀ံသာႏုစိတ္ေမြးၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္ကို အိပ္မက္မက္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ ခ့ဲသည္သာျဖစ္သည္။ ကမာၻသမိုင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရွိ လူထုမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ေသာ အခါ တြင္လည္း ရုတ္ခ်ည္း ဒီေန႔ အာဏာရွင္ျပဳတ္က်၊ မနက္ျဖန္ ဥဳံဖြ ဆို၍ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ခ့ဲၾကသည္မဟုတ္။ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္း လဲခ့ဲၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ( ၃၀ ) ေက်ာ္တေရြ႕ေရြ႕ခ်ီတက္ခ့ဲၾကရသည္။ အျခားေသာကိုးရီးယား၊ တိုင္၀မ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူ။ ယခုအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုဒီမိုကေရစီ မျဖစ္ႏိုင္
ၾကေသး။ ခ်ီတက္ေနၾကရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကိုသြားသည့္ ခရီးက ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

တေရြ႕ေရြ႕ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈျဖစ္ သည္။ ပညာရွင္မ်ားေရးထားေသာဖတ္စာမ်ား တြင္လည္း လူမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ ေပါင္းလဲမႈ (social transformation) ကအခ်ိန္ယူ ၾကရသည္။ မ်ဳိးဆက္တိုင္ၾကာတတ္သည္ အေၾကာင္းမွာ လူအမ်ား၏ ခံယူမႈ၊ ယံူၾကည္မႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ စသည္မ်ားအားလံုးေျပာင္း လဲေစရန္ဖန္တီးၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာသည့္အခ်က္ကေတာ့ ဤ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚ ရန္အတြက္ ထိုႏုိင္ငံမ်ားရွိ လူထုမ်ား ေသြးႏွင့္ေခၽြးႏွင့္ရင္း၍ လႈပ္ရွားခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သံကြန္ခ်ာေအာက္မွ စတင္လာေသာလူအဖြဲ႕အစည္း ဤေနရာတြင္ အေရွ႕ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးခ့ဲၾကေသာ “အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း” (alternative society) တခုအေၾကာင္း ေျပာခ်င္လာသည္။ သူတို႔သည္လည္း ဆိုဗီယက္ သံကြန္ခ်ာေအာက္ မွာပင္ သူတို႔လိုလားေသာ အျခားလူကအဖြဲ႕အစည္းအသစ္တခုကို တည္ေဆာက္ခ့ဲၾကရသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘာလင္တံတိုင္းၿပိဳက်ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္လည္း ေျပာင္းလဲလာခ့ဲရေတာ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ျပန္စဥ္း စားစရာရွိ လာသည္မွာ ဤႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္မွ ေက်ာင္းတက္မည္ဆို၍ ေစာင့္မေနခ့ဲၾက။ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာပင္ သူတို႔လိုခ်င္ေသာ လြတ္လပ္မႈ၊ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ခ့ဲၾကသည္။ သူတို႔လိုခ်င္ေသာေက်ာင္း၊ သူတို႔လိုခ်င္ေသာ တကၠသိုလ္ကို ဖန္တီးသင္ယူခ့ဲၾကသည္။ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ၾကားမွာပင္ သူတို႔ဖတ္ခ်င္ေသာ သတင္းစာကို သူတို႔ ထုတ္ေ၀ခ့ဲ ၾကသည္။ သူတို႔ဖတ္ခ်င္ေသာ စာကို သူတို႔ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခ့ဲၾကသည္။ ထိုသူမ်ားက တတ္ႏုိင္သမွ်အစိုးရႏွင့္ ဦးေဆာင္ ေနေသာ ပါတီကိအားမကိုး။ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္း ၾကသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေသးလွ်င္ေသး ငယ္မည္။ အရာ ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ သူတို႔၏ ဘ၀အတြင္း လြတ္လပ္ေသာတေနရာကို ဖန္တီးထားႏုိင္ခ့ဲၾကသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ဒီမိုကေရစီမရွိႏိုင္ဟူေသာ အယူအဆမွားေနၿပီဟူ၍ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ သူတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာပင္ လြတ္လပ္မႈကို သေႏၶတည္ထား ႏိုင္ခ့ဲၾကသည္။ ေမြးျမဴယူခ့ဲၾကသည္။ ေပါင္းသင္ေရေလာင္း ပ်ဳိးေထာင္ခ့ဲၾကသည္။ သူတို႔လိုခ်င္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ သူတို႔ လိုခ်င္လူအဖြဲ႔အစည္းကို ဖန္တီးထားႏုိင္ခ့ဲၾကသည္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ ေသြးစည္းညီၫႊတ္ေရးအလုပ္သမားသမဂၢ ( ေဆာ္လစ္ဒဲရတီ ) ႏွင့္အျခား ေသာသူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေၾကာင္းကို တခ်ိန္ကေျမေအာက္သတင္းစာထုတ္ေ၀၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို တခ်ိန္က ေျမေအာက္သတင္းစာ ထုတ္ေ၀၍ လႈပ္ရွားတက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ ကြန္စတန္တီဂီးလ္ဘတ္က ျပန္လည္ရွင္းျပဖူးသည္။ သူတို႔က
“အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း” (alternative society) တခုကို စဥ္းစားခ့ဲၾကသည္မွာ သူတို႔ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန အရျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ သူတို႔က အၾကမ္းဖက္၍ မျဖစ္ႏုိင္။ ဆိုဗီယက္ရုရွားက အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္ေခ်မႈန္း ႏုိင္သည္။ ေျပးစရာနယ္စပ္မရွိ။ သူတို႔နယ္စပ္မ်ားကို သံကြန္ခ်ာတံတိုင္းျဖင့္ ပိုင္းျခားခတ္ထားသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရးေတာင္းဆို၍ မျဖစ္ႏုိင္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ ေလသံဟ၍ပင္မျဖစ္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအယူအဆကိုယ္၌က ႏုိင္ငံေတာ္က လက္ခံထားေသာ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚနွင့္ ျပဒါးတလမ္းသံတလမ္း ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔တေတြ ျပည္သူ႕ရန္သူေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ လုပ္အားေပးစခန္းမ်ား ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားရွိ လူထုမ်ားအုံ႔ႂကြဆန္႔က်င္ဘူးၾကသည္။ ( ၁၉၅၆ ) တြင္တႀကိမ္၊ လက္နက္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံခ့ဲရသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအသတ္ခံရ၊ ေထာင္ခ်ခံခ့ဲရသည္။ ( ၁၉၇၀ )ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ခ့ဲဘူးသည္။ ေခ်မႈန္းခံရျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သူတို႔အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအၾကား ျပန္ဆန္းစစ္ၾကသည္ဟု ကြန္စတန္တီဂီးလ္ဘတ္က ေျပာသည္။ တဖက္မွာလည္း ပိုလန္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက အနည္းငယ္ပြင့္လင္းေသးသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ အစိုးရကပညာတတ္မ်ား၊ အတိုက္အခံမ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မွာထိုင္ၿပီး ေျပာေနတာမွ်ႏွင့္ေတာ့ အစိုးရကိုမၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ပါဘူးဟု ယူဆခြင့္ျပဳထားေသး သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသံကို အနည္းငယ္နားေထာင္ေသးသည္။ ဤအေျခအေနက သူတို႔အတြက္ လူပ္သာလွည့္သာ သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္မႈကို က်ဳပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပဲ စတင္ရမည္။ ထိုသို႔မဟာဗ်ဴဟာ ထု ဆစ္သူမ်ားၾကားတြင္ ထင္ရွားသူမွာ လက္စ္ဇက္ ကိုလာေကာ့စကီး ( Lesezek Kolakowski ) ၊ ယဲဆက္ ကူရြန္ ( Jacek Kuron ) ႏွင့္ အဒမ္မီခ်နစ္ ( Adam Michnik) တို႔ျဖစ္သည္။ ကိုလာေကာ့စကီးက ၀ါေဆာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး၊ ( ၁၉၆၈ ) ခုႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္တြင္း မွေရာ၊ ပါတီမွပါ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခ့ဲရသည္။ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ေျပး ျဖစ္ခ့ဲရသူ ျဖစ္သည္။ ယဲဆက္ကူရြန္က ( ၁၉၅၆ ) ခုႏွစ္တြင္ ၀ါေဆာတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တေေယာက္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး၊ ပါတီကိုေ၀ဖန္မႈေၾကာင့္ ( ၁၉၆၅ ) ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္း ခံရသည္။ မီခ်နစ္သည္ ကူရြန္၏ အေပ်ာ္ထမ္း ကင္းေထာက္တပ္ဖြဲ႕၀င္တဦး ျဖစ္ခ့ဲၿပီး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ကူရြန္ႏွင့္ မိုဖယ္လ်ဴးစကီးတို႔၏ “အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀မႈျဖင့္ အဖမ္းခံခ့ဲရသည္။ ( ၁၉၆၈ ) ခုႏွစ္တြင္ ၀ါေဆာ တကၠသိုလ္တြင္း ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲၿပီး၊ ေထာင္ခ် ခံခ့ဲရသူျဖစ္သည္။

(၁၉၇၀) အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ျပည္ပေရာက္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဆာင္ပါးမ်ားတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔လႈပ္ရွားမႈ၏ အမွားမ်ားကို ဆန္းစစ္ခ့ဲၾကသည္။ ဤဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ဆန္႔က်င္ၾကမည္နည္းဆိုေသာအခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲၾကသည္။ အာဏာရွင္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္သည္၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္မႈ၊ မျဖစ္ႏုိင္ေသာလုပ္ရပ္ တခုေတာ့မဟုတ္မဟုတ္၊ မိခ်နစ္က မွတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရန္က ရွိေနသည္။ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံက့ဲသို႔ အေရးတြင္ၾကား၀င္ စြက္ဖက္လာ ႏုိင္ သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္သာအက်ဳိးျပဳေစလိမ့္မည္။ လူထုအား ပို၍ စိတ္ေျခာက္ျခားေစၿပီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ရန္စသလို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံသူမ်ားအတြင္း တိတ္တဆိတ္သပ္လွ်ဳိလာေသာ အတိုက္အခံမ်ားကို ေခ်မႈန္းပစ္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္ပါကလည္း အင္အား အၾကမ္းပတမ္းသံုး၍ ေအာင္ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္၊ တရားေသအစိုးရတခုကို ေနာက္ထပ္ တရားေသအစိုးရတခုျဖင့္ အစားထိုး သည့္ႏွယ္သာ ရွိလိမ့္မည္။ “လက္ရွိရွိေနတ့ဲ ဘာစတီးလ္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို အင္အားသံုးၿပီး ၿဖိဳခြင္းမည္ဆိုပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ အမႈမ့ဲအမွတ္မ့ဲ ေနာက္ထပ္ဘာစတီးလ္ အက်ဥ္းေထာင္အသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္မိသားျဖစ္
ေနလိမ့္မည္။” ဟုမွတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲသည္။

အာဏာရွင္မ်ား၏ စိတ္ေကာင္းေစတနာ ရွိမႈကို ေမွ်ာ္သည့္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခ့ဲသလို၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္လည္း လမ္းဆံုးပိတ္ေနေသာ လုပ္ရပ္တခုလို ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုလာ ေကာ့စကီး၊ ကူရြန္ႏွင့္ မိခ်နစ္တို႔က အျခားနည္းလမ္းတခုခုေတာ့ရွိရမည္ဟု ယုံၾကည္ေနခ့ဲသည္။ အစိုးရ ကို ေျပာင္းလဲေစမည့္အစား အစိုးရ၏ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားသည္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ လူမႈဘ၀ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ ပါတီခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၏ အျပင္ဘက္မွ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အဖြဲ႕အစည္းနမူနာမ်ားသည္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားကို စိန္ေခၚေနျခင္းသာ
ျဖစ္သည္ဟု ကူရြန္ကေၾကညာခ့ဲသည္။ အတိုက္အခံပညာတတ္မ်ား၏ လက္ငင္း တာ၀န္ သည္ “လြတ္လပ္သူမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာေန႔စဥ္ဘ၀ပတ္၀န္းက်င္” တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ သည္ဟု မိခ်နစ္က ေရးသားခ့ဲသည္။

သူတို႔တင္ျပခ်က္တြင္ ထူးျခားသည္က၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ရည္မွန္းကာမွ၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းကြာ၍ ေဆာင္ရြက္၊ လုပ္ငန္းစရမည္က့ဲသို႔ ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္ ဤနည္းလမ္းသည္သာ လူထုအပါေခၚႏိုင္ေသာ၊ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေသာ လမ္းျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ “က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္မႈ ကို က်ဳပ္တို႔ပဲ စတင္ရမယ္” ဟု မိခ်နစ္က ေႂကြးေၾကာ္ခ့ဲသည္။ ဤနည္းမ်ားမွာ အဆန္းေတာ့မဟုတ္။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ေပါင္း (၆၀) က အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ဂႏၵီႀကီး၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို အတုယူခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂႏၵီ၏ မဟာဗ်ဳဟာမွ ရတ နာ (၂) လံုးငွား ယူခ့ဲသည္။ တခုမွာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ပယ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေနာက္တခုမွာကိုယ္ ကိုကိုယ္တာ၀န္ယူတတ္မ်ားအျဖစ္ အေလ့အက်င့္ မ်ားတိုးပြားလာေစရန္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား စုစည္းျခင္းသည္ အာဏာစြမ္းအားတခု ျဖစ္သည္” ဟု ကူရြန္က ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

(၁၉၇၀) ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားေတြအုံႂကြၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရုံးတခုကို မီးတင္ရႈိ႕ခ့ဲ ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ကူရြန္က သူ၏ အေတြးအေခၚကို ထင္ဟပ္၍ေျပာခ့ဲသည္။ “ခင္ဗ်ားတို႔ သူတို႔ပါတီရုံးကို မီးတင္ရႈိ႕ဖို႔မလိုဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ဖာသာ ဒီပါတီရုံး အစား၊ ကိုယ့္ဘာသာ အသစ္တခုျပန္တည္ေဆာက္ၾကပါ” ဟုေျပာခ့ဲသည္။ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ၾကပံုက တတ္ႏုိင္သမွ် အစိုးရႏွင့္ ပါတီထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းလြတ္ေသာေနရာတိုင္းတြင္ မိမိ၏စုစည္းမႈ၊ အင္အားကိုခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် မိမိအားကို မိမိကိုးသည္။ အစိုးရကို အားကိုးရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္သည္။ သူတို႔က သပိတ္အၿပီး အဖမ္းခံရေသာအလုပ္သမားမ်ား၊ သူတို႔
၏ မိသားစုမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာက္ေရွာက္ရန္အတြက္ သူတို႔ေကာ္မတီ တခုဖြဲ႕၊ ေငြေကာက္ခံ ေထာက္ပံ့ၾကၿပီး သူတို႔၏ လုပ္ငန္း ကို စတင္ခ့ဲသည္။ ဤရံပံုေငြေထာက္ပ့ံေပးေရးေကာ္မတီမ်ားကို ပိုလန္ဘာသာအားျဖင့္ ေကအိုအာ (KOR) ေခၚသည္။ သူတို႔ က ပိုက္ဆံ ေကာက္ရင္း၊ ေဆး၀ါး၊ အမႈကိစၥေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကူညီမႈေတြ လုပ္ရင္း၊ ျပည္သူလူထုေတြကို ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ကူညီမႈေတြ လုပ္ရင္း၊ ျပည္သူလူထုေတြကို မည္သို႔စည္းရုံးရမည္ကို နည္းလမ္းအသစ္ေတြ ေတြ႔လာၾကသည္။

ပိုလန္တြင္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားကို လြန္ဆန္၍ လြတ္လပ္ေသာ သတင္း မီဒီယာေတြကို သူတို႔ဘာသာ တည္ေထာင္ၾကသည္။ ေျမေအာက္ သတင္းစာမ်ားကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။ ပိုးသားဇကာျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျပဳလုပ္ေသာနည္းကို သံုး၍ သတင္းစာထုတ္ခ့ဲၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေျမေအာက္သတင္းစာမ်ား မိုလိုေပါက္ေအာင္ ထြက္လာခ့ဲသည္။ စာအုပ္မ်ားလည္း ထုတ္ၾကသည္။ ဤစာေစာင္မ်ားကို စာမစ္ဒက္မ်ား (samizadat) ဟုေခၚသည္။ ( ၁၉၈၀ ) ခုႏွစ္ ပိုလန္အစိုးရ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ေျမေအာက္သတင္းစာဖတ္သူေပါင္း လူ ( ၄ ) သန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခ့ဲၾကသည္။ (ထိုအခ်ိန္တြင္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ လူဦးေရ
က သန္း ၄၀ ရွိသည္။) ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားပါ တည္ေထာင္ခ့ဲၾကသည္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံတြင္ အနည္းငယ္ကံေကာင္းသည္က အနည္းငယ္လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း ခ်ပ္ခ်္ မ်ားရွိသည္။ လူမ်ားက ဘုရားေက်ာင္း ခ်ပ္ခ်္ ေက်ာင္းေတြမွာ စုေ၀းၿပီး၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကသည္။ စုစည္းႏုိင္ၾက သည္။ ဘုရားေၾကာင္းမ်ားကလည္း ကူညီၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အျမင့္ပ်ံ တကၠသိုလ္မ်ား (Flying University) ေခၚေသာ ေျမေအာက္ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကိုလည္း တီထြင္ခ့ဲၾကသည္။
ဆရာမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားက လိုအပ္ေသာ သင္ရုိးၫႊန္းတမ္း စာအုပ္စာတန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးခ့ဲၾကသည္။ ထိုတကၠသိုလ္မ်ား က တရား၀င္တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားက့ဲသို႔မဟုတ္၊ အပါတ္မင့္ အခန္းက်ဥ္းမ်ားတြင္ သင္ၾကသည္။ တကယ့္တကၠသိုလ္ ဆရာ မ်ားကပင္ ေက်ာင္းတြင္ သင္ေနရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲ၍ သင္ေပးၾကသည္။ လူငယ္မ်ားကို သမိုင္းအမွန္သင္ ေပးၾကသည္။ သူတို႔ယံုၾကည္သည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကသည္။ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားရသည္ကေတာ့ အစိုးရခြင့္ျပဳ ထားေသာ၊ ျပဌာန္ထာေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤလြတ္လပ္ေသာ အျမင့္ပ်ံေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရေဖာ္ျပထား ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲသည့္စီးပြာေးရး ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားၾကရသည္။ ႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ပါတ္္၀န္းက်င္ အေျခ အေနကို သင္ၾကားေလ့လာၾကရသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက လူစိတ္၀င္စားၿပီး၊ မ်ားစြာေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟုဆို သည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားကလည္း သူတို႔မယံု ၾကည္ရေသာကိစၥကို မလုပ္ေတာ့၊ မေျပာေတာ့။ အႏုပညာရွင္မ်ားက အစိုးရရုပ္ျမင္သံ ၾကားတြင္ သရုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ရပ္လိုက္ၾကသည္။ ဤမွ်သာမက၊ အစိုးရကက်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားကိုလည္း၊ မဲရုံမ်ားေရွ႕တြင္ တိတ္တဆိတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ အေျခအေနမွန္ကို တင္ျပခ့ဲသည္။ အစိုးရေထာက္ျပ ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားက မမွန္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခ့ဲသည္။

သူတို႔စတင္ဖန္တီးေသာ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈမယ္ပယ္က က်ဥ္းက်ဥ္း၊ ေနာက္ေတာ့က်ယ္လာသည္။ အစိုးရက တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာအာဏာရွိ၍၊ ႏိုင္ငံတခုလံုးတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးသမဂၢ(ေဆာ္လစ္ဒဲရတီ) ထံတြင္ ေရာက္လာခ့ဲသည္။

“အေရးႀကီးတ့ဲ အခ်က္ကေတာ့ ပိုလန္ႏုိင္ငံျပည္သူေတြ၊ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးသမဂၢရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္က အာဏာသိမ္း ေရး မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ေအာက္က အာဏာေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ဲ လူမႈဘ၀ေတြကို ထူေထာင္ ဖို႔ကိုသာလိုလားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီေန႔ကိစၥေတြကို ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္လုပ္မလဲဆို တာကို စဥ္းစားၿပီး၊ မနက္ျဖန္မွာ အတြက္ေကာင္းလာမယ္ဆိုတ့ဲ ကတိက၀တ္ေတြကို မစဥ္းစားပဲ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ကြန္စတန္တီ ဂီးလ္ဘတ္ကျပန္ ေျပာျပပါတယ္။

ပိုလန္ျပည္သူေတြရဲ႕အင္အားက အစိုးရန႔ဲ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈကေန ရလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပမွာရွိတ့ဲ အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးကို အင္အားေကာင္း၊ ႀကီးထြားလာေအာင္လုပ္ၿပီး ရလာတာပါ။ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြကို အားေကာင္းလာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ရလာတာပါ။ လူထုကိုေအာင္ပြဲခံစိတ္ဓါတ္ရလာေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ အေသးအဖြဲေလးေတြ ကိစၥမ်ားကတဆင့္ လူထုမ်ားဟာ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔အားကိုးႏုိင္ေၾကာင္း စိတ္ဓါတ္ရရွိလာဖို႔ လိုပါတယ္။ ” လို႔ကြန္စတန္တီ ဂီးလ္ဘတ္က ျပန္ေျပာျပသည္။ မ်ားမ်ားမေျပာင္းလဲႏုိင္လွ်င္ေတာင္မွ၊ နည္းနည္းေျပာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္ သည္။ ဥပမာ-ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္ကို တစံုလံုးေျပာင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္။ သို႔ေသာ္ မိဘဆရာ အသင္းအစည္း အေ၀းပြဲမ်ားမွတဆင့္ ကေလးမ်ားကို ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ အခ်ိန္ မ်ားရလာေစရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းစာအၿပီးမွာ၊ မိမိဘာသာ ေလ့လာႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္ခ်ိန္ (Open hours) မ်ားမ်ားရေအာင္ေလာက္ေတာ့ လုပ္ေပးႏိုင္ေသးသည္။ ေအာင္ပြဲႀကီးရလဒ္ထက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အဆင့္ငယ္ေလးမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေစရန္ ပို၍အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ ေပးခ့ဲၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္း ဆိုဗီယက္ယူနီယံတြင္ ေဂၚဗာေခ်ာ့ လက္ထက္ေရာက္ေသာအခါ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ဤအခ်ိန္ တြင္ ပိုလန္ႏုိင္ငံက ေျပာင္းလဲရန္ အဆင့္သင့္ပိုျဖစ္ေနခ့ဲၿပီ။ ေျမေအာက္တြင္လူတေသာင္းခန္႔ ဖက္ေပါင္းစံုအဆင္သင့္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ရွိေနၿပီ။ ထိုမွ်သာမက ဤသူမ်ားက လူထုကိုကိုယ္စားျပဳၿပီးသား လူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန ေသာ လူမႈအေဆာက္အဦ အေသးေလးေတြလည္းရွိေနခ့ဲၿပီ။ လြတ္လပ္ ေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း တရား၀င္ခြင့္ မျပဳရခင္ကပင္ ေလ့က်င့္ၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးသား ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းၾကသည့္ အေရွ႕ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဦးဆံုးျဖစ္ခ့ဲသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကျငင္သာခ့ဲသည္။ ေသြးထြက္ သံယိုမႈ၊ လူအမ်ား ထိခိုက္ နစ္နာရမႈ မရွိေတာ့မဟုတ္။ အနည္းဆံုးျဖစ္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေတြ႕အၾကဳံ

အခ်ဳိ႕က (နအဖ) စစ္အစိုးရသည္ အျခားမည္သည့္ဖိႏွိပ္သူ အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူ။ ထူးထူးျခားျခား ရက္စက္ပါေပသည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ကာ အေတြးကိုရပ္လိုက္ေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး ဟူေသာအေျဖကိုသာ ရလာေစသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာပင္ လႈပ္ရွားေနႏုိင္ေသးေသာ တက္ႂကြသူမ်ား၊ လူမႈအသင္းအပင္းမ်ား၊ လူထု
လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကားေန ဖတ္ေနရေသးသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာဆက္၍ နည္းနာရွာလွ်င္ ရွိႏုိင္ဦးမည္ဟု မိမိေတာ့ ယူဆေန သည္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံသားတို႔ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကေသာ နည္းနာမ်ားသည္ မိမိတို႔လူထုအတြက္ အစိမ္းေတာ့မဟုတ္။ ကိုလိုနီေခတ္က အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းေတြ ေထာင္ခ့ဲၾကဖူးသည္။ ၀ံသာႏုအသင္းေတြေထာင္ခ့ဲၾကဖူးသည္။ ပင္နီ၀တ္ခ့ဲဖူးၾကသည္။ ဘူးအသင္း ေတြ ဖြဲ႕ခ့ဲၾကဖူးသည္။ ေျမေအာက္ကဗ်ာစာအုပ္ ေတြလည္း ထုတ္ခ့ဲၾကဖုူးသည္။ ဖိႏွိပ္ပါသည္ဆိုေသာ စစ္အစိုးရက ဘုရား ေက်ာင္းကန္တိုင္း၊ ခ်ပ္ခ်္ေက်ာင္းတိုင္းကို ၀င္စြက္ေနသည္မဟုတ္ေသး။ စစ္တပ္အတြင္း၌ပင္ မေၾကနပ္သူစစ္သား၊ စစ္ဗိုလ္မ်ားက အမ်ားအျပားရွိေနေသးသည္။ ၀န္ထမ္းတိုင္းကလည္း အစိုးရလခႏွင့္ထမင္း၀ၾကသည္မဟုတ္။ စစ္အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကိုလည္း ယံုၾကည္သူက ခပ္နည္းနည္း။ ခ်ဲ႕လွ်င္ခ်ဲ႕ႏုိင္သလိုေတာ့ ရမည္ထင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အျခားေရြးခ်ယ္ စရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေျခ အမ်ားႀကီးရွိေနပါသည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း

အကိုးအကား
1. Constanty Gilbert, Lecture on Poland Non-violent Expression,
2005,Maesod.
2. Peter Ackerman and Jack Du Vall, A Force More Powerful:
A Century of Nonviolent Conflict, St.
Martin Press, 2000, New York.


No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.