ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, July 9, 2007

ပန္းတပြင့္ေတာ့ေႂကြေလၿပီ။


ေလာက အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ရုိဆာပါ့က္ (Rosa Parks) ၏ နာေရးသတင္းက ႀကီးစိုးထားသည္။ သူမ၏ စ်ာပနကို လူမ်ားစြာ တက္ေရာက္ဂါ၀ရျပဳခ့ဲၾကသည္။ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္၌ကပင္ ဤလူမဲအမ်ဳိးသမီးႀကီးကို ကြန္ဂရက္လြတ္ေတာ္ ခမ္းမေဆာင္တြင္ထား၍ လူအမ်ား ဂါရ၀ျပဳႏိုင္ေအာင္ အခမ္းအနား စီစဥ္ေပးခ့ဲရသည္။ အေမရိကန္ သမတအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားသူ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္သို႔လာေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခ့ဲၾကသည္။ ကြန္ဂရက္ အေဆာက္အဦတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအလံကို တ၀က္ခ်၍ သူမကို ဂုဏ္ျပဳခ့ဲသည္။ မိမိလည္း ရုိဆာပါ့က္ကို ေနာက္ဆုံး ဂါရ၀ျပဳရန္၊ မိတ္ေဆြတဦးႏွင့္အတူသြားခ့ဲေသးသည္။

ပန္းတပြင့္ေတာ့ေႂကြေလၿပီ။
ပန္းေတြမ်ားစြာ ဆက္ပြင့္ေနဦးမည္။

တေလာက အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ရုိဆာပါ့က္ (Rosa Parks) ၏ နာေရးသတင္းက ႀကီးစိုးထားသည္။ သူမ၏ စ်ာပနကို လူမ်ားစြာ တက္ေရာက္ဂါ၀ရျပဳခ့ဲၾကသည္။ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္၌ကပင္ ဤလူမဲအမ်ဳိးသမီးႀကီးကို ကြန္ဂရက္လြတ္ေတာ္ ခမ္းမေဆာင္တြင္ထား၍ လူအမ်ား ဂါရ၀ျပဳႏိုင္ေအာင္ အခမ္းအနား စီစဥ္ေပးခ့ဲရသည္။ အေမရိကန္ သမတအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားသူ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္သို႔လာေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခ့ဲၾကသည္။ ကြန္ဂရက္ အေဆာက္အဦတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအလံကို တ၀က္ခ်၍ သူမကို ဂုဏ္ျပဳခ့ဲသည္။ မိမိလည္း ရုိဆာပါ့က္ကို ေနာက္ဆုံး ဂါရ၀ျပဳရန္၊ မိတ္ေဆြတဦးႏွင့္အတူသြားခ့ဲေသးသည္။ ကြန္ဂရက္အေဆာက္အဦေရွ႕တြင္ လူေတြက အမ်ားအျပား တန္းစီ ေနၾကသည္။ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္၊ ေလးေလးနက္နက္။ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ဤလြတ္ေတာ္ခန္းမေဆာင္၌ စ်ာပနကို ဂါရ၀ျပဳရန္ ထားခ့ဲသူဆို၍ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ လူအနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤသူမ်ားအနက္မွ သူမက ပထမဆုံး ဂုဏ္ျပဳခံရသူ သာမန္ျပည္သူတဦး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္သူမက လူမဲတဦးျဖစ္ေနေသးသည္။ သူမ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ( ၂၅ ) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၉၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

က်ေနာ္က သူမအေၾကာင္းဖတ္ရေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရုိဆာပါ့က္မ်ားကို သတိရလာသည္။ သူတို႔သည္ ပန္းမ်ားလို ေမႊးလွ သည္။ သူတို႔၏လုပ္ရပ္က အျခားသူမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ရေလေအာင္၊ ပန္းခင္းလမ္းသဖြယ္ျဖစ္ရေလေအာင္ စြမ္းခ့ဲၾကသည္။ သူတို႔က သတၱိေျပာင္ေျမာက္လွသလို ႏိုင္ငံတခု၏လမ္းေၾကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းေစႏိုင္ခ့ဲၾကသူ ရွားရွားပါးပါး ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႀကီးကိုပါ ပို၍ သစ္လြင္လာေအာင္ ထုဆစ္ႏိုင္ခ့ဲၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ရုိဆာေပါ့က္ မည္သူနည္း။
သူမကို အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္း၊ အယ္ဘားမားျပည္နယ္၊ တက္စ္ကီဂီၿမိဳ႕ေလးတြင္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ( ၄ ) ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခ့ဲသည္။ အေဖကလက္သမားဆရာ၊ အေမကေက်ာင္းဆရာမျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ေမာင့္ဂိုမာရီ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စက္မႈေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

သူမႀကီးျပင္းရသည့္အခ်ိန္တြင္ လူမဲမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးကလည္း အလြန္ရွားပါးလွသည္။ “အဲဒီအခ်ိန္က က်မတို႔မွာ လူမႈအခြင့္အေရးေတြ မရွိရုံတင္မကဘူး။ ဘ၀ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ပါ အခက္အခဲရွိၾကတယ္။ တေန႔ၿပီးတေန႔ ရွင္သန္ေရးအတြက္ကိုပဲ စဥ္းစားေနၾကရတယ္။” သူမက ဘ၀တသက္တာလံုးေၾကာက္႐ြံ႔မႈႏွင့္ ေနခ့ဲရေသာအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာျပဖူးသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေရမြန္ပါ့က္ႏွင့္ လက္ထပ္၍ ေမာင့္ဂိုမာရီတြင္ပင္ အေျခခ်ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမက အသားအေရာင္ရွိသူမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအစည္းအရုံး (National Association for the Advancement of Colored People ( NAACP ) တြင္ေရာက္အက်ဳိးေဆာင္ေပးခ့ဲသည္။

ထိုအခ်ိန္က ေတာင္ပိုင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ အျပင္းထန္ဆုံးၾကံဳေနရေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူျဖဴဂိုဏ္းမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္သူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ေနရာအႏွံ႔အျပား ရွိေနခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ (NAACP) က တတ္ႏိုင္ သမွ် ပညာေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခ့ဲသည္။ (NAACP) ေရွ႕ေနမ်ားက တရားရုံးမ်ားအတြင္း “ခြဲျခားထားမည္ သို႔ေသာ္ တူညီရမည္” ဟူေသာ ပညာေရးကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနစဥ္တြင္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ သာမန္လူမဲျပည္သူမ်ားမွာလည္း လူအမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ၊ လူမဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ မ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ စီးပြားေရးစစ္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲေနၾကသည္။

လူမဲခရီးသည္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္စကားမ်ား၏ေနာက္ပိုင္းရွိ သတ္မွတ္္ထားေသာ ထိုင္ခံုမ်ားတြင္သာ စီးႏိုင္ၾကသည္။ အကယ္၍ လူမဲမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ထိုင္ခံုမ်ားျပည့္ေနပါက လူျဖဴမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရွ႕ပိုင္း ထိုင္ခံုမ်ား လြတ္ေနေသာ္လည္း ထိုင္ခြင့္မရွိပဲ မတ္တပ္ရပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူမဲခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

တရက္တြင္ေတာ့ ရုိဆာပါ့က္က လူျဖဴေယာက္်ားတဦးကို ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ထိုင္ခံုေနရာဖယ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သူမအဖမ္းခံခ့ဲရၿပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးလည္း ေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚ လာေစခ့ဲသည္။ ထိုေန႔က ( ၁၉၅၅ ) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ( ၁ ) ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔ကို ေနာက္ပိုင္းသမိုင္းမွတ္တမ္းတင္သူမ်ားက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏လူမႈအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ စတင္သည့္ေန႔ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားခ့ဲၾကသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွေန၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏လူမႈအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီး ေပါက္ဖြားလာခ့ဲသည္။ လူမဲမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္သူေခါင္းေဆာင္ မာတင္လူသာကင္း အပါအ၀င္ ထင္ရွား ေသာေခါင္းေဆာင္အေျမာက္အမ်ားကို ေမြးဖြားေစခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ ထိုင္ခံုေနရာ ဖယ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခ့ဲမႈေၾကာင့္ သူမ အဖမ္းခ့ဲရသည္။ ဤသို႔သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲမႈေၾကာင့္ သူမထံသို႔သတ္ျဖတ္ပစ္မည္၊ အိမ္မီးတင္႐ႈိ႕မည္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ၾကံဳရသည္။ အလုပ္ျပဳတ္ခ့ဲရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ရက္ေပါင္း ၃၈၀ ၾကာ ဘတ္စ္ကားသပိတ္ႀကီး ျဖစ္လာ ေစခ့ဲသည္။ လူမဲမ်ား ႏိုးၾကားအံုႂကြေစခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ား၊ အိမ္ယာေနရာခ် ထားေရးကိစၥမ်ားတြင္ပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခ့ဲေတာ့သည္။

ထိုအျဖစ္သသည္ ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္မႈသာျဖစ္သည္။ လူတဦးတည္း၏ သတၱိရွိရွိမနာခံပဲ ျငင္းပယ္လုိက္မႈသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအျဖစ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအရ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆံုး အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးစံုလူထုအားလံုးတန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိေစရမည္ဟု ဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ မီခ်ီဂန္မွ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီလႊတ္ေတာ္အမတ္ဂၽြန္ကြန္းယား ဂ်ဴနီယာက “အေမရိကန္ လူမႈအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ တကယ့္ကို ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူတေယာက္ပဲ” ဟု ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားခ့ဲသည္။ “ႏိုင္ငံတခုလံုးကို အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေစေအာင္ သူတို႔လုပ္ရပ္ကေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူဆိုလို႔ ရွားရွားပါးပါးပဲ။ ဒီအထဲမွာ သူမကတေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။ ” သူက ေျပာခ့ဲ သည္။ ရုိဆာပါ့က္ကေတာ့ သူမဤသို႔ထိုင္ခံုေနရာဖယ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခ့ဲစဥ္က ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္ခ့ဲမႈသာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လိုက္ေလ်ာနာခံရမႈမ်ားကို စိတ္ကုန္ေနၿပီဟု ဆိုခ့ဲသည္။ မာတင္လူသာကင္းကေတာ့ သူ၏စာအုပ္တြင္၊ ဤသို႔ရုိဆာပါ့က္၏ ျငင္းပယ္ခ့ဲမႈသည္”လူသာတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ငတ္မြတ္ ေတာင့္တခ့ဲရသူတို႔၏ ပုဂၢလိကေဖာ္ျပလိုက္မႈ” ျဖစ္သည္ဟုေရးခ့ဲသည္။

သမိုင္းက မွ်တစြာပင္ သူမဖက္က ရပ္တည္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သမတကလင္တန္က အရပ္သားတို႔ကို အျမင့္ဆံုးခ်ီးျမႇင့္သည့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သမတ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို အပ္ႏွင္းခ့ဲၿပီး၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အျမင့္ဆံုးဂုဏ္ထူးေဆာင္ေရႊတံဆိပ္ကို အပ္ႏွင္းခ့ဲသည္။ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေပါင္း မ်ားစြာက သူမကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ကို အပ္ႏွင္းခ့ဲၾကသည္။ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္သူမအတြက္အပ္ႏွင္းထားရွိ ေသာအဆင့္ေနရာကို ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။

ျမန္မာျပည္က ရုိဆာပါ့က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရုိဆာပါ့က္လို ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ လူသားသိကၡာမ့ဲရမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္မႈဆိတ္သုဥ္းေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္ခ့ဲသူေတြရွိသည္။ ဆက္လက္ျငင္းပယ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ထန္းမႏိုင္႐ြာသူ မစုစုေႏြးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ရုိဆာပါ့က္ဟုပဲ ျမင္မိသည္။ သူမက အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈေတြကို မတရားဟု ျမင္သည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္ အာဏာပိုင္မ်ားက သူမကို အညႇိဳးအေတးထားသည္။ ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ အမႈဆင္ကာ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ( ၁၃ ) ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ အျပစ္ေပးခ့ဲသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ (ယခုဤေဆာင္းပါး ျပန္လည္တင္ျပခ်ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ဆက္လက္လႈပ္ရွားလွ်က္ ရွိပါသည္။)

အလားတူ အာဏာရွင္တို႔ေျပာခ့ဲသမွ်ကို ရုိးရုိးေလး ျငင္းပယ္ခ့ဲၾက သူမ်ားရွိသည္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဆလိုင္းသန္းထြန္း မွသည္၊ ဦးအုန္းသန္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မွေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအးျမင့္ စသည့္သူမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ား၏ မတရားေသာအမိန္႔မ်ားကို နာခံရန္ ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္ခ့ဲၾကသည္။ ဤသို႔ ျငင္းပယ္မႈအတြက္ သူတို႔ အႏၱရာယ္ရွိမွန္းသိလွ်က္ႏွင့္ သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာ ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကသည္။ တကယ့္ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ ဤက့ဲသို႔ရုိဆာပါ့က္လိုလူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဂုဏ္ျပဳ မခံၾကရေသးေပ။ ညကေမွာင္ မိုက္ဆံုးကာလျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ထိုသူရဲေကာင္းတို႔၏ သတင္းက လူခ်င္းေဆာင္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိခ့ဲၿပီ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ယံုၾကည္သည္။ ဆက္လက္၍ ရုိးရုိးေလး ျငင္းပယ္ေနၾကမည့္သူ အမ်ားအျပားဆက္၍ ရွိေနၾကဦးမည္ ဆိုသည္ကိုပင္။

ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္မႈ၏ အလွ

ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္မႈ၏ စြမ္းအားကႀကီးလွသည္။
ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဂႏၵီႀကီးက ေရွ႔ဦးေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ အိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ား နာခံေနၾကသည့္ အတြက္သာ ၿဗိတိသွ်တို႔ အိႏၵိယကို ကိုလိုနီကၽြန္ျပဳႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာခ့ဲသည္။ သူကစ၍ နာခံရန္ ရိုးရိုးေလး ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ျငင္းပယ္ၾကရန္ သူက တိုက္တြန္းနားခ်ခ့ဲသည္။

အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း ျပဳစုထားေသာ “ပို၍ ႀကီးေသာ စြမ္းအား တခု” ဆို႔သည့္ စာအုပ္တြင္ စာေရးသူက ဤသို႔ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္မႈ၏ အလွကို ေသခ်ာမွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားခ့ဲသည္။ သူက လူထုအမ်ား၏ စိတ္တြင္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ရွိေနေသာ ယံုမွတ္မွားခ်က္ ၂ ခုကို ဖြင့္ခ် ရွင္းျပခ့ဲသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဤရာစုႏွစ္အတြင္း အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦး ျဖစ္သူ၊ ဂႏၵီႏွင့္ မာတင္ လူသာကင္းဂ်ဳနီယာကို ဘာသာေရးအေျခခံမွ ဤသို႔လႈပ္ရွားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈဟူသည္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတခု သဖြယ္သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး၊ လက္ေတြ႔က်က် ေ႐ြးခ်ယ္လႈပ္ရွားမႈတခု ဟူ၍မသတ္မွတ္ၾကျခင္းကို စာေရးသူက ရွင္းလင္းေစခ့ဲသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မားကို႔စ္ျပဳတ္က်၍၊ “ျပည္သူ႔အာဏာ” လႈပ္ရွားမႈ အႏိုင္ရခ့ဲေသာ အေျခအေနတြင္၊ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈ၏ေအာင္ပြဲ၊ အင္အားသည္ လမ္းမမ်ားေပၚ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ထြက္လာၾကေသာ လူအုပ္စုပမာဏ၊ လူထုအေရအတြက္ေပၚတြင္ တည္မီေနသည္ဟု မွားယြင္းယူဆေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ စာေရးသူက ရွင္းေစခ့ဲသည္မွာ၊ ဤသို႔လမ္းမေပၚအင္အားျပဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ တခါတရံလိုအပ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈတခု၏ လႈိင္းခ်က္ရစ္သမ္သည္ ဤသို႔ရုတ္ခ်ည္းအံုႂကြမႈမ်ဳိးအစား လူတဦးခ်င္းစီ၏ ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္ခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ကိစၥတခုကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။

ရုိဆာပါ့က္၏ ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္ခ်က္သည္ အလဟႆမျဖစ္ခ့ဲသလို မစုစုေႏြးတို႔၏ ရုိးရုိးေလးျငင္းပယ္ ခ်က္သည္လည္း တေန႔ အက်ဳိးရလာဒ္ေတြ႔ရလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ျမင္လိုေသာ လြတ္လပ္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လူသားဘ၀ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရုိဆာပါ့က္လို ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ပန္းတပြင့္ ေႂကြလြင့္သြားရသည့္အတြက္ ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပန္းေပါင္းမ်ားစြာကေတာ့ ဆက္လက္၍ ရဲရဲဖူးပြင့္၍၊ လူ႔ေလာကကို ဆက္လက္ေမႊးျပန္႔ေနေစ ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း

စာကိုး။

1. Rosa Parks, The Washington Post, Editorial,
October 26, 2005.
2. A Bus Ride Jolted Nation's Conscience, The Washington Post,
October 25, 2005.
3. An Overflowing Tribute to an Icon, The Washington Post,
November 1, 2005.
4. Dignitaries and Friends Laud Parks as a Hero, The Washington Post,
November 1, 2005.
5. Biography of Rosa Parks, Academy of Achievement, Available online at
www.achievement.org/autodoc/page/par0bio
6. A Force More Powerful: A century of Nonviolent Conflict, Paper Ackerman
and Jack Du Vall, St. Martin Press, New York, 2000.

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.