ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, July 22, 2007

ပုခက္လႊဲေသာလက္


ရားမ်တေသာ ခံယူခ်က္တခုကိုကုိင္စြဲ၊ ေမတၱာကိုတံတားခင္း၊ ဇြဲနပဲျဖင့္ေဆာင္ရြက္၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈအသီးအပြင့္တို႔ကို ရရိွေသာသူသည္ အားႏြဲ႔ေသာ၊ ပုခက္လႊဲေသာ လက္ပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီး ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုကို ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွသည္။


လက္ေမာင္းသံုးထြာ တုတ္ခုိင္ေသာ၊ ဆင္လည္ကို ျပတ္ေအာင္ခုတ္ႏုိင္စြမ္းေသာ၊ အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ျမင့္ေသာ စက္တုိင္ကို လွံစြဲေအာင္ပစ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရိွသည့္အမ်ဳိးသားတို႔ တခ်ိန္က တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း မျငင္းပါ။ ထိုေခတ္သည္ ရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကာယအားေကာင္းေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားမွသာ ႏုိင္ငံတခုကို ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွသည္ဆိုသည့္ အယူအဆသည္ တုတ္ေခတ္၊ ဓါးေခတ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလၿပီ။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာေနသည္။ အိႏိၵယတုိက္ငယ္တြင္ အင္ဒီရာဂႏီၵ၊ အစၥေရးႏုိင္ငံတြင္ ဂိုလ္ဒါေမယာ၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ မာဂရက္သက္ခ်ာတို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ အလယ္တြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ အာရွတုိက္အတြင္းမွာလည္း အမ်ဳိးသမီး ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

သိရီလကၤာမွ စရီမာဗို ရတ္၀တီသည္ ကမၻာ့ ပထမဆံံုး အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို သံုးႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မစၥစ္ဘူတို ျဖစ္ခဲ့၍ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး ရိွခဲ့သည္။ ခါလီဒါဇီယာႏွင့္ ရိွတ္ဟာဆီနာတို႔ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွ မစၥစအကြီႏုိ၊ လက္ရိွသမတကေတာ့ မစၥစအာရိုယို အစရိွသည္တို႔ကို ေတြ႔ရသည္။ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ဟယ္လင္ကလပ္သည္ အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မစၥစမာကယ္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး သမတ မေပၚထြန္းေသးေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား စတင္ေပၚထြက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ မက္ဒလင္းေအာဘရိုက္၊ လက္ရိွႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုလီစာရိုက္စ္ အစရိွသူတို႔ ျဖစ္သည္။ မစၥ ကလင္တန္ သည္လည္း အနာဂတ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသမီးသမတျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ ရိွေနသည္။

မၾကာေသးမီွကမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ သမတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲႏုိင္၍ အမ်ဳိးသားသမတ အသစ္တက္လာခဲ့သည္။ ၎၏ၿပိဳင္ဖက္ အမ်ဳိးသမီး သမတေလာင္းျဖစ္သူ မစၥရိုင္ရယ္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း မဲအေရအတြက္သည္ ၅၄% ႏွင့္ ၄၆ % ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တႀကိမ္တြင္ မစၥရုိင္ရုယ္ မႏုိင္ဟု မည္သူမွမေျပာႏုိင္။

လြတ္လပ္၍ တရားမ်တေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ တည္ရိွက်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံတို႔တြင္ မည္သူမဆို ႏုိင္ငံသားတို႔ ေထာက္ခံမႈကို ရယူႀကိဳးပမ္းရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ လူထု၏ အဆံုးအျဖတ္ကသာ အခရာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမပါရိွဘဲ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ႏုိင္ငံကို အုပ္စိုးေနေသာ အရိုင္းအစုိင္း အစိုးရမ်ား ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်န္ရိွသက္ဇိုးရွည္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရေသးသည္။ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရမွန္သမ်သည္ ေယာက္က်ားႀကီး၀ါဒကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ေလ့ ရိွသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ သူတို႔သာတုိင္းျပည္ကို ခ်စ္သည္။ သူတို႔သာ တုိင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည္။ သူတို႔သာ တုိင္းသူျပည္သားတို႔ကို ကယ္တင္ေနသည္ဟုလည္း ၀ါဒျဖန္႔ေလ့ရိွသည္။

အသိညာဏ္ျမင့္မားျခင္း၊ ပညာ၊ ေမတၱာႏွင့္သည္းခံစိတ္ႀကီးမားျခင္း တို႔သည္ ထိုသူတို႔ထံတြင္ ကိန္း၀ပ္မေန။ ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္တန္းတြင္ တုိင္းျပည္သည္ မတိုးတက္၊ မၿငိမ္းခ်မ္း။ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားသည္ သူတို႔တြင္စစ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳဘယ္မ်ရိွသည္ဟု လူထုကို တင္ျပရန္ မလို။ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲမက်ခင္ လက္တလံုးအလို၌ ဘယ္လိုကယ္တင္လုိက္ရသည္ဟုလည္း ၀ါႂကြားစရာ မလို။ သူတို႔ လက္ထက္ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္၌ တုိင္းသူျပည္သားတို႔အတြက္ အက်ဳိးရိွေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ သူတို႔၏အသိဥာဏ္ ျမင့္မားမႈကိုသာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုရန္ လိုသည္။ ေသနတ္ေဖာက္တတ္တာႏွင့္ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းတို႔သည္ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ျပည္သူတို႔ နားလည္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ျပည္သူတို႔ကို ေမတၱာတံတားခင္း၊ ျမင့္မားေသာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ စည္းရံုးႏုိင္စြမ္းရိွေသာ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္တဦး ရိွသည္။ သူမ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွာ သာမက ႏုိင္ငံတကာမွလည္း အသိအမွတ္ ျပဳေနရသည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ယံုၾကည္ခ်က္တခုကို ကိုင္စြဲထားသည့္အတြက္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည္။ သူမကိုင္စြဲထားသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္သည္ ျပည္သူတို႔ လက္ခံယံုၾကည္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မ် ျဖစ္သည္။ ထိုယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ သူမသည္ မေ၀၀ါး။ မယိမ္းယိုင္။ ခိုင္ၿမဲလွသည္။ လြတ္ေျမာက္ေရးကို သူမယံုၾကည္သည္။ လြတ္လပ္မႈကို တန္ဖိုးထားသည္။ ထို႔အတြက္ သူမသြားေလရာတြင္ သူမကိုခ်စ္ေသာ၊ ယံုၾကည္ေသာ ျပည္သူတို႔ သူမကို ၀န္းရံေနသည္။

သူမသည္ သားတို႔၏ မိခင္လည္း ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ႏူးည့ံေသာလက္တို႔သည္ တခ်ိန္က သားတို႔အတြက္ ပုခက္ကိုလႊဲခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္တာ၀န္ ဆိုေသာ ပုခက္ကိုလႊဲရန္ ျပည္သူတို႔က သူမကို ဆက္လက္ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ မလိုတမာရိွသူမ်ား၊ အလုိရမၼက္ႀကီးသူမ်ားက ထိုႏူးည့ံေသာ လက္အစံုကို ရိုင္းျပစြာ ပုတ္ခ်ခဲ့သည္။ ျပည္သူတို႔၏ လိုလား ေတာင့္တေသာ ဆႏၵကုိ ျငင္းဆန္ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္။

သူမသည္ ေခ်ာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေခ်ာ့ျမဴျခင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားခဲ့သည္။ သူမသည္ စိုးရြ႔ံထိတ္လန္႔ျခင္း အလ်င္းကင္းစြာ သူမထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ။ သူမသည္ ႏူးညံ့ေသာ သိမ္ေမြ႔ေသာ မိန္းမသားတဦး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္၍ တရားမ်တေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ အတြက္ သူမ ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း သည္ခရီးကို ဆက္လက္ေလ်ာက္လွမ္းေနဆဲ။

သူမသည္ ျမန္မာျပည္၏ မီးရႈးတန္ေဆာင္။ အေမွာင္ထုေအာက္က ျမန္မာျပည္၏ အလင္းတန္း။

(၆၂ ေျမာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔အတြက္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။)

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၈ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.