ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, July 11, 2007

ပလံု ႏွင့္ ေပၚလစီ

စီးပြားေရးပညာတြင္ (Sunk cost) ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးတခုရွိပါသည္။ ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ရလွ်င္ “ပလံုသြားသည္” ၊ လံုး၀ဆံုး႐ႈံးသြားသည့္ေငြရင္းေငြႏွီးဟု အဓိပၸါယ္ျပန္ရမည္ထင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းတခု၊ ကုမၸဏီတခုေစ်းကြက္ထဲမွ ထြက္သြားသင့္- မသြားသင့္ကိုတြက္ေသာ ေနရာ၌သံုးက်ေသာအသံုးအႏႈံးျဖစ္
ပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ျငင္းခံုေနဆဲလည္းျဖစ္ေသာ၊ အေျဖလည္းမရွိႏိုင္ေသးေသာ၊ သို႔မဟုတ္အေျဖလည္း အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ေသာ ပုစာၦျဖစ္ပါသည္။ ပလံု အရင္းအႏွီးဟုပဲ က်ေနာ္ဆက္၍သံုးပါမည္။

ပလံုအရင္းအႏွီးႏွင့္ပါတ္သတ္၍ ဥပမာတခုေပးလိုပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ပြဲၾကည့္ရန္လက္မွတ္တေစာင္ ၀ယ္ထားၿပီ ဆိုပါစို႔။ ဤလက္မွတ္ အတြက္ သင့္ေငြ ( ၁၀၀ ) ေပးထားၿပီးၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ပြဲရန္ ကိစၥကိုသင္ျပန္စဥ္းစား ေနရသည္။ သင့္မွာ အလုပ္တာ၀န္မ်ားေသာေၾကာင့္ ပြဲမၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ပင္ပန္းေနသည္။ အလုပ္ပင္ပန္း ေသာေၾကာင့္လည္း သိပ္ၿပီးေျခပစ္လက္ပစ္ အိပ္ခ်င္ေနၿပီဆိုပါစို႔။ ပြဲသြားၾကည့္ရန္လည္း အျပင္မွာသိပ္ေအးေနသည္။ ပြဲၾကည့္ရတာေတာ့ ေကာင္းသည္။ ႏွာေစး အေအးမိႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သင့္တြင္ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း ၂ မ်ဳိးရွိပါသည္။

အခြင့္အလမ္း ( ၁ )

 ပြဲသြားၾကည့္မည္။
 ျပန္လာလွ်င္ အေအးမိႏွာေစးမည္။
 ေနာက္တေန႔ဖ်ားေသာေၾကာင့္ ခြင့္ယူရမည္။
 ပိုက္ဆံ (၁၀၀) ပြဲလက္မွတ္ဖိုး ကုန္မည္။


အခြင့္အလမ္း ( ၂ )

 အိမ္မွာပဲေနမည္။
 ပ်င္းစရာေကာင္းေသာ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္ရမည္။
 အိပ္ေရး၀မည္။
 ပိုက္ဆံ ( ၁၀၀ ) ပြဲလက္မွတ္ဖိုးကုန္မည္။

ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ သင့္တြင္ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ား မရွိႏိုင္ပါ။ ပြဲသြားၾကည့္ၾကည့္၊ မၾကည့္ ၾကည့္ ပိုက္ဆံ (၁၀၀) ကေတာ့ ဆံုးၿပီးသားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဤပိုက္ဆံ ( ၁၀၀ ) ကို စီးပြားေရးပညာသေဘာအရ
ပလံု အရင္းအႏွီး (Sunk cost) ဟုေခၚၾကပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အေတာ္မ်ားမ်ား ဤအေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳ
ရေလ့ရွိပါသည္။ ပိုက္ဆံအျမတ္က ဘယ္ေနမွန္းမသိေသး ရင္းထားရေသာ အရင္းအႏွီးက အမ်ားအျပားျဖစ္သည္။
ဤအေျခအေနတြင္ ဤေစ်းကြက္ထဲမွ ထြက္သြားမလား။ ဆက္၍အ႐ႈံးခံလုပ္မလား ဟူေသာ အၾကပ္အတည္းေမးခြန္းမ်ဳိး ၾကံဳေလ့ရွိပါသည္။ တခ်ိန္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အျမတ္ကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ငုတ္ေကာင္ကိုဆက္ထိုးေနတတ္ေသာ အေျခအေနမ်ုဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မိမိကိုျပန္မခ်စ္ႏိုင္ေသာ မိန္းမပ်ဳိတဦးကို တဖက္သတ္ခ်စ္ေနရေသာ သူတဦး၏ အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္လည္း ဥပမာေပးႏိုင္ပါသည္။

ဤအေျခအေနသည္ စီးပြာေရးသမားမ်ားအတြက္သာ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ားလည္း ၾကံဳရေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံတြင္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္တာမွားယြင္းတာမ်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။ တလႊဲေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမိသည္မ်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီတြင္လည္း ဤျပႆနာမ်ဳိးၾကံဳဖူးပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ လိုဂင္ေလဆိပ္သြား၊ ေျမေအာက္ကားသြား လမ္းဥမင္တခုတူးသင့္သည္ ယူဆ၍တူးလိုက္ၾကသည္။ ဥမင္တူးရန္ အရင္းႏွီး ေဒၚလာသန္း ( ၄၀၀၀ ) ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံခ့ဲၾကရသည္။ ဥမင္ကေတာ့ၿပီးသြားသည္။ ဤဥမင္ကို အႀကီးအက်ယ္တူးထားရေသာ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (Big dig) ဟုၿမိဳ႕သားမ်ားက ေခၚၾကပါသည္။ ၿပီးသြားခါမွ အလုပ္မျဖစ္မွန္းေတြ႔ရွိၾကရေတာ့သည္။
ဥမင္က ဘယ္မွမေရာက္၊ အဆံုးတေနရာက ေဘာ့စတြန္ေလဆိပ္မွာဆံုးသည္။ ေလယာဥ္စီးခရီးသည္မ်ားအတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပသည္။ တဖက္က ထြက္ေပါက္ေနရာက အခ်က္အခ်ာ မက်။ လူစည္ကားရာၿမိဳ႔ေနရာ ဘယ္ကိုမွမေရာက္။ သည္ေတာ့ဥမင္ကလူသြားနည္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ဤဥမင္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္စားရိတ္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ၀န္ထမ္းစားရိတ္မ်ား ဆက္လက္ကုန္က်ေနသည္။ တႏွစ္ကို ေဒၚလာသန္း (၂၀၀) ေက်ာ္႐ႈံးူေနရသည္။ ဤအေျခအေနတြင္မွ ဤဥမင္သည္ “ပလံုအရင္းအႏွီး” ျဖစ္သြားၿပီမွန္းသိၾကသည္။ ၿမိဳ႔ေတာ္ေကာင္စီ အတြက္က စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ တႏွစ္ကို သန္း (၂၀၀) ဆက္လက္ အ႐ႈံးခံေနမလား။ ဤဥမင္ကို ပိတ္မလားဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ မိတ္ေဆြတို႔ စဥ္းစားေပးေစလိုပါသည္။

အလားတူအေမရိကန္-ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္လည္း နစ္ကဆင္အစိုးရအေနျဖင့္ ဤအေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳခ့ဲရသည္။
စစ္ပြဲတြင္အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျခအေတာ္ကၽြန္ခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ေငြအမ်ားအျပားရင္းထားခ့ဲၿပီ။
အေမရိကန္ျပည္သူေတြေသသည္။ ဒဏ္ရာရသည္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ဤေပၚလစီအတြက္မ်က္မွာပန္းမလွ။
( ယခုအီရတ္တြင္ ၾကံဳေနရေသာ အေျခအေနသည္လည္း အလားတူ ေရွ႔မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္္သာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ) ဆႏၵျပပြဲေတြၾကံဳေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း မေထာက္ခံ။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအတြင္းျပည္သူ ေတြကလည္း ဤစစ္ကိုမလိုလားပါ။ ဗီယက္နမ္စစ္မ်က္ႏွာမွာလည္း ေအာင္ပြဲရဖို႔ေနေနသာသာ အ႐ႈံးျပေနေသးသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အေမရိကန္အစိုးရအဖို႔ “ပလံုအရင္းအႏွီး” ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနမွ အျမန္ထြက္ ႏုိင္ဖို႔လိုသည္။ မထြက္ႏိုင္လွ်င္ ဆက္လက္၍ အ႐ႈံးခံဆက္လိုက္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျဖကေတာ့ဤသို႔ထြက္မလာ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ ၀င္ခ့ဲမိသည္ကို မမွားေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္က လာအိုကို ဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္ခ့ဲသည္ဟု သတင္းစာဆရာ ရစ္ခ်တ္ ရိဗ္ ကေရးခ့ဲသည္။

ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ားလုပ္ေလ့ရွိေသာ လုပ္ရပ္တခုရွိပါသည္။ အမ်ားႀကီးရင္းႏွီးထားၿပီးမွေတာ့ မထူးေတာ့ပါဘူး။ ဆက္ေလွ်ာက္။ ဆက္လုပ္ဆိုေသာ အေျဖျဖစ္ပါသည္။

ေဘာ့စတြန္တြင္လည္း ေျမေအာက္ဥမင္ႀကီး ဆက္လက္အ႐ႈံးခံၿပီးဖြင့္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ကလည္း
ဗီယက္နမ္စစ္ကို မမွားေၾကာင္း၊ သက္ေသျပႏိုင္ရန္ လာအိုကိုဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္ခ့ဲပါသည္။ ဤ “ဆက္လုပ္”
ဟူေသာ အေျဖသည္ မွား-မွန္ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ပါ။ ပညာရွင္အမ်ားလည္း ျငင္းခုန္ေနေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။

ဤ ပလံုဟူေသာကိစၥကိုဆက္လက္စဥ္းစားရန္ျဖစ္လာျပန္ပါသည္။ တခါတရံ စီးပြားေရးကိစၥတြင္ ႐ႈံးမွန္းသိေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရး တည္တံ့ေရးကိုေထာက္ထား၍ ဆက္ေရာင္းေနရသည္မ်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ကိုမဆံုးသင့္၊ ေဖာက္သည္ကို လက္မလႊတ္သင့္ဟူေသာ အယူအဆမ်ားရွိပါသည္။ အလားတူ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္လည္း မိန္းမယူၿပီးသည့္ႏွင့္ မႀကိဳက္တာေတြ႔တာႏွင့္လြယ္လြယ္ႏွင့္ ကြာ၍မရႏိုင္ပါ။ ေထာက္ထားေနရေသာ အေၾကာင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြဆိုးမ်ားႏွင့္ေပါင္းမိၿပီး ဆက္လက္ဆက္ဆံေနရ သည္မ်ားကလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိဘမ်ားကလည္း သားဆိုး ဆန္ကုန္ေျမေလးကို မစြန္႔ရက္ႏိုင္ပါ။ ဤက့ဲသို႔ စဥ္းစားေသာအခါ ပလံုျဖစ္တိုင္းမစြန္႔လႊတ္သင့္ ဟူေသာအေျဖကို ယူႏိုင္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးတြင္ေရာ ေထာက္ထားစရာကိစၥေတြမ်ားစြာရွိပါသည္။ ပလံုေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ က်ေနာ္တို႔အခြင့္ေကာင္းမယူႏိုင္ခ့ဲေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရွိခ့ဲပါသည္။ အခြင့္ အေရးမ်ားသည္ ႏွစ္ခါျပန္မလာတတ္ပါ။ တဖက္တြင္လည္း အသက္စြန္႔ခ့ဲေသာ သူရဲေကာင္းေတြရွိသည္။ ထြန္းေျပာင္ေသာ သမိုင္းရွိသည္။ ထိုသူက ထိုတိုက္ပြဲမွာ အသက္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုသူက ကိုကိုးကၽြန္းေထာင္ထဲမွာ ေျပာင္ေျပာင္ေျမာက္ေျမာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခ့ဲသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားက သူတို႔၏လူငယ္ဘ၀ကို ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်ဳိက္ခ်ဳိက္ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခ့ဲ ၾကသည္။ ဤသို႔ျပန္ေတြးေသာအခါ တန္ဖိုးထားစရာကိစၥအေျမာက္အမ်ားရွိလာသည္။ ဘယ္မွမေရာက္ေသာ တ၀ဲလယ္လယ္ ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနသည္ ပလံုတန္ဖိုးမဟုတ္ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ လမ္းရွာဖို႔လိုသည္။ ဤအေျခအေနမွ အျမန္ထြက္ဖို႔လို သည္။ တဖက္မွာ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ အမွားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးလည္းထပ္ဆင့္ ခ်မွတ္မိသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႔ရွိခ်က္တခုေတာ့ရွိသည္။ ထိုကိစၥမ်ာ ေပၚလစီခ်မွတ္သူအမ်ားသည္ “ပလံုသြားေသာ အရင္းအႏွီး” ကို ႏွေမွ်ာ၍ ဆက္လက္ အ႐ႈံးခံေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားႀကီး ရင္းထားခ့ဲၿပီ။ ဆက္လုပ္ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးပဲ ခ်ေလ့ရွိၾကသည္ဟုဆိုသည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
၂၁-၁၀-၂၀၀၁

စာကိုး
1. George Bojas's Microeconomics Lecture
2. Richard Reeves' President Nixon.

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.