ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Saturday, September 8, 2007

မစုစုေႏြး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

စစ္
အစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို႔ တရားလက္လြတ္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ သာသနာေတာ္အား ေသြးစြန္းေစေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ တ ညီတညြတ္တည္း စုေပါင္းေတာင္းဆိုရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္း႐ွိ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအေပါင္းတို႔အား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ပရိယတၲိ သံဃာေတာ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအေပါင္းသို႔ ပန္ၾကားလႊာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သာသနာေတာ္ႀကီး သံုးရပ္၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ေနၾကရင္း တစ္ဖက္မွလည္း လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ၿပီး ျပည္သူလူထုေ႐ွ႔မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္မွာ အထင္အ႐ွား ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ထင္ရာစိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းေနေသာ ျမန္မာျပည္သူ လူထုႀကီး၏ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေစေရးအတြက္ မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႔မွ သံဃာေတာ္မ်ားၿမိဳ႕တြင္း၌ ေမတၲာပို႔ စီတန္း လွည့္လည္ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ေ႐ွး႐ႈၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္စဥ္ စစ္အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္ ၾကံ့ ဖြံ႔ႏွင့္ စြမ္းအား႐ွင္ လူရမ္းကား တစ္စုမွ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သံဃာေတာ္အခ်ဳိ႕ ေသြးစြန္း ခဲ့ရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သံဃာေတာ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရလက္ကိုင္တုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သမိုင္းတြင္ ေျဖ၍မေျပ၊ ဖ်က္၍မပ်က္ေသာ ရာဇဝင္တြင္ က်န္ရစ္မည့္ အမဲစက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ သာသနာကို ညိႈးမိွန္ပ်က္စီးေစေသာ ဘုရား႐ွင္လက္ထက္က ေဒဝဒတ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အလားတူ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို႔ တရားလက္လြတ္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ သာသနာေတာ္အား ေသြးစြန္းေစေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ တ ညီတညြတ္တည္း စုေပါင္းေတာင္းဆိုရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္း႐ွိ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအေပါင္းတို႔အား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

စုစုေႏြး
၆၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂ဝဝ၇

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.