ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, September 23, 2007

ေဒါမာန္ဟုန္ စာအုပ္အတြက္ ေၾကျငာခ်က္

ေဒါ
မာန္ဟုန္ စာအုပ္အတြက္ ေၾကျငာခ်က္
က်ေနာ္တင္ထားတဲ့ လင့္ခ္ထဲက “ေဒါမာန္ဟုန္စာအုပ္” ဟာ တုန္၊ မႈန္၊ ျပတ္သားမႈ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုသန္းထြဋ္က ဒီ ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ဆီးႏိုင္ရေအာင္ သူ႔ရဲ႕ဘေလာ့မွာ ရိုက္ၿပီးတင္ထားေပးပါၿပီ။ ၂- ခန္းတင္ထားၿပီးၿပီ ဆိုပါတယ္။ သြားေရာက္ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးပါရေစ။

ကိုသန္းထြဋ္၏ ေဒါင္းမာန္ဟုန္ ဘေလာ့
http://dawnmanhon.blogspot.com/


ရြက္မြန္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.