ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, October 15, 2007

ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိႈင္းမ်ား

ျမန္
မာျပည္မွာ စစ္တပ္က နာမည္မ်ဳိးစံုသံုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ၁၉၆၂ ကတည္းဆိုတာ လူတိုင္းသိၿပီးသားပါ။ အခုဆိုရင္ စစ္တပ္ရဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ (၄၅) ႏွစ္ရိွခဲ့ပါၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ တုိင္းျပည္ဟာ ဘာမွ တိုးတက္မလာပါ။ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားကို စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ယုတ္စြအဆံုး ထမင္းနပ္မွန္တာျခင္းေတာင္ ၿပိဳင္လို႔မရသည္အထိ က်ရံႈးလာခဲ့ပါတယ္။

အနီးဆံုးဥပမာအေနနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးခါနီး တႏွစ္အလို ၁၉၄၄ မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စတင္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ၾကာၾကာမခံလုိက္ဘဲ ၁၉၄၈ မွာ စစ္အာဏာအသိမ္းခံရပါတယ္။ (ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီဟာ ၁၉၄၈ ကေန ၁၉၆၂ အထိ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏွစ္ကို ႏႈတ္ရင္ (၁၂) ေလာက္ သက္တမ္းရိွခဲ့ပါတယ္)။ အဲသည့္ စစ္အာဏာရွင္ကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ လူသိမ်ားတဲ့ ဖီးမာရွယ္ ပီဘြန္ ေဆာင္ခရန္ပါပဲ။ သူကေရွးရိုး အထက္တန္းလႊာ အုပ္စုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၇ မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စရစ္သန္နာရပ္ ဆိုသူက ေရြးေကာက္ပြဲ အတုတခုဖန္တီးၿပီး ပီဘြန္ေဆာင္ခရမ္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ အဲသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စရစ္ေနရာကို ေနာက္ပုိင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကစ္တီကာခြ်န္ ဆိုသူက ဆက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသံုးဦး ထုိင္းႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားဟာ စုစုေပါင္း (၂၅) ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြထက္ အားသာတဲ့ အခ်က္မ်ား သူတို႔မွာ ရိွေနပါတယ္။ (ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္နဲ႔ လက္ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြ တုိးတက္လာသလဲ ဆိုတာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါစို႔)။

ထုိင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို႔အာဏာေနရာမွ ထုိင္ေနၾကေပမဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရးတုိးတက္မလာရင္ ေရရွည္မွာ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကို သူတို႔ နားလည္ေနၾကျခင္းပါပဲ။ သူတို႔လက္ထက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ တႏွစ္ကို ၇% မွန္မွန္ႀကီး တုိးတက္လာ ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကည္ေတာ့ တုိင္းျပည္တခုမွာ မက္ခရိုစီးပြားေရး တုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ သေဘာေပါက္ၾကလို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြဆိုေတာ့ စီးပြားေရးကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ၾကပါဖူး။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ အားေကာင္းခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔နဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူရိွတဲ့ တက္ခႏုိိခရက္လို႔ ေခၚတဲ့ လူနည္းစုပညာတတ္မ်ားကို အားကိုးၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အဲသည့္ လူနည္းစု ပညာတတ္မ်ားက ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာသင္လာတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္စီးပြားေရးကို ေလ့လာခဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည့္ႏွစ္မ်ား အေတာအတြင္းမွာ ထုိင္းစစ္ဗိုလ္မ်ားနဲ႔ တက္ခႏိုခရက္ေတြဟာ အလုပ္လုပ္တဲ့ စနစ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး စနစ္ေတြ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္လာႏုိင္ၾကပါတယ္။ တက္ခႏိုခရက္ေတြရဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈအတြက္ စစ္ဗိုလ္ေတြဘက္က ျပန္ေပးခဲ့တာကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြားေရးေပၚလစီ ခ်မွတ္ခြင့္ေပးျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ သူတို႔ကို အကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကသူတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ အတြင္းလူမ်ားကိုသာ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးပါတယ္။ စီးပြားေရး အတတ္ပညာ ကြ်မ္းက်င္ဖို႔ မလိုပါဖူး။ အဲတာေၾကာင့္ ေတဇလို ဒီအက္ေအက ဗိုလ္ေလာင္းျပဳတ္လို လူေတြ ေကာင္းစားေနတာေပါ့။

ထုိင္းစစ္ဗိုလ္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ့ တရား၀င္မႈနဲ႔ ႂကြယ္၀မႈအတြက္ (လာဘ္စားမႈေတြအစ) တဖက္မွာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ လိုတယ္ ဆိုတာကို သိေနပါတယ္။ တက္ခႏုိခရက္ေတြဖက္ကလည္း စစ္ဗိုလ္ေတြဆီက ရက္ေရာမႈနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးမႈေတြ လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ရဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာကိုး။ အဲသည့္ရဲ့ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စရစ္ရဲ့ လက္ထက္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ မက္ခရိုစီးပြားေရးစနစ္ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈဟာ နီယိုလစ္ဘရယ္ လမ္းေၾကာင္း အတုိင္းစတင္ေနၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

လက္တဆုပ္စာသာရိွတဲ့ မက္ခရိုေပၚလစီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ မက္ခရိုစီးပြားေရးကို လမ္းေၾကာင္းေပးတဲ့ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔ကို ေမာင္းႏွင္ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘတ္ဂ်က္ျဗဴရိုအဖြဲ႔၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ ဘဏ္ေတြကို ကြပ္ကဲေမာင္းႏွင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အဲသည့္အဆင့္မွာ ထုိင္းစစ္ဗိုလ္မ်ားနဲ႔ တက္ခႏိုခရက္ေတြဟာ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္မိၿပီးသား အေျခအေနကို ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ အဲသည္လိုနဲ႔ စီးပြားေရးတစတစ တိုးတက္လာပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ လူေတြ ထမင္းနပ္မွန္လာတယ္၊ အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြ ရလာတယ္။ သို႔ေသာ္တဖက္မွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ၊ အေျခခံ လူအခြင့္အေရးအရ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားဟာ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲတာေတြရဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၁၉၇၃၊ ၁၉၇၆ ႏွစ္မ်ားက စလို႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေတာင္းဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလိႈင္းမ်ား စတင္ရိုက္ခတ္ လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းကာလမ်ားမွာေတာ့ ပိုၿပီး ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ့ အစိုးရမ်ား ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲသလိုတဆင့္ျခင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကို ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ကာလမ်ားမွာေတာင္မွ ၾကားေဖါက္ၿပီး ၁၉၉၁ မွာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတာ ေနာက္တခါ ၾကံဳၾကရပါေသးတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ကာလက စလို႔ ဒီမိုကေရစီလိႈင္း ရိုက္ခတ္မႈဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အရိွန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ဆက္ရိွေနပါတယ္။ အခုလည္း လက္ရိွအာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္တပ္ကို ဖက္ေပါင္းစံုကေန အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကပါတယ္။

လက္ရိွ စစ္အာဏာသိမ္းထားတဲ့ အေျခအေနကလည္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မ်က္ေမွာက္ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးဘ၀ဟာ အရင္က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗီဇ က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္ ျဖစ္ရတာလို႔ ထုိင္းပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ အရိွန္အဟုန္က ႀကီးမားတဲ့အတြက္ ဒါေတြရဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လာမဲ့ ဒီဇင္ဘာလမွာ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္လည္ က်င္းပေပးဖို႔ စစ္တပ္က ကတိေပးထားရပါတယ္။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ကာလအတုိင္းအဆမရိွ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလို႔ မရပါဖူး။

ျပန္ေကာက္ရရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ဖူးပါတယ္။ သို႔ေသာ္သူတို႔က တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကို ဂရုစိုက္ရမွန္း နားလည္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး တိုးတက္လာမႈနဲ႔အတူ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆိုသလုိ တျခားသူမ်ားကိုလည္း ရွယ္ယာခြဲေပးရမွာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ရလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ကို ဖားလာသိမ္း၊ ငါးလာသိမ္း သူတို႔အိပ္ထဲ အကုန္ထည့္တာမ်ဳိးမလုပ္ပါဖူး။

ႏုိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္္ ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းကတည္းက ခရုဆံကြ်တ္ မြဲလာလုိက္တာ အခုအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကာလေတြမွာေတာင္ စီးပြားေရး ႏွစ္စဥ္တိုး တက္လာေနတာ အခုအထိပါပဲ။ ကြာခ်က္ကေတာ့ နာလွခ်ည့္ရဲ့လို႔သာ ေျပာပါရေစ။

အခုတင္ျပခ်က္က သည္လိုဆိုေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အားလံုးေကာင္းပါသည္ ခင္ဗ်ားလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါ။ အားေကာင္းသည့္ နယ္ပယ္မ်ားရိွသလို အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္တဲ့နယ္ပယ္မ်ားလည္း က်န္ရိွေနပါေသးတယ္။ ပိုမိုခုိင္ခံ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေရး၊ ထုိင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ အလုပ္မ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ရိွေနပါေသးတယ္။

အဲသည့္အေျခအေနမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရပ္သား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေကာ္မရွင္မွာ ဥကၠဌျဖစ္သူ အာနန္ ပညာခြ်န္ က အခုလိုေျပာဖူးပါတယ္။ “ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္ထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ကိန္းေအာင္းေနမွ၊ အစိုးရမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိတ္တကယ္ရိွမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ရႏုိင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈလည္း ရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးထားရံုမဟုတ္တဲ့ တကဲ့တရားမွ်တမႈ လိုပါတယ္”။

သည္ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြ၊ အိမ္ခ်င္းကပ္ေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အသီးသီးတို႔မွာ ဘယ္လိုဖြံ႔ထြား (သို႔မဟုတ္) ဘယ္လိုက်ရံႈးခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ႏုိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ေစရန္ တင္ျပရင္းျဖင့္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၁၅ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.