ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, October 14, 2007

ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ေပၿပီ။

(၁)

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥကၠ႒၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ထြက္လာခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္၍ တိုင္းျပည္ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အမ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ထြက္လာလာ ခ်င္းပင္ ေထာက္ခံၾကသည္။ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ စစ္အစိုးရကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ဆက္လက္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပင္ ပယ္ခ်လိုက္ျပန္သည္။ ဒါကလည္း အံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔က လမ္းျပေျမပံု ၇-ခ်က္ အတိုင္း ဆက္သြားမည္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ မေျပာင္းႏိုင္၊ မေဆြးေႏြးႏိုင္၊ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ လူထုအမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ဆင့္ဆို၍ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံေၾကာင္း လူထုဆႏၵေထာက္ခံျပပြဲမ်ား ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ ဆက္လုပ္ေနျပန္ သည္။ သူတို႔လက္ေရြးစင္စုထားေသာ လူတစုျဖင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံေခၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတြက္ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္၊ အေသးစိတ္မူမ်ားကို အတင္းေထာက္ခံခိုင္းေနျပန္သည္။

အမွန္တြင္ေတာ့ စစ္အစိုးရက ဆႏၵျပသံဃာမ်ားအေပၚ တုတ္တခ်က္၀င့္ရံုမွ်ျဖင့္ လမ္းျပေျမပံု က်ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက ပထမဦးဆံုး ပစ္ေဖာက္လိုက္သည့္ က်ည္၊ ေသနတ္သံတြင္ပင္ သူတို႔ေျပာေနေသာ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္ေသဆံုးသြား ရသည္။ ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ လည္စင္းလိုက္ရသည္မွာ ျပည္သူမ်ားမဟုတ္။ စစ္အစိုးရ ေျပာေနသည့္ “စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္” သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္မ်ားက ျပင္ဆင္၍မရ မဟုတ္။ လူမ်ားက ဖန္တီးထားေသာ၊ လူအမ်ားက ေရးထားေသာအခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္၍ ရသည္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခြင့္မရွိေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္ လူအမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခြင့္ ရွိေနပါသည္။ လူအမ်ားက ဆန္႔က်င္မလိုလားလွ်င္ လူအမ်ားသေဘာက် လက္ခံမည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲခြင့္ ရွိေနပါသည္။

အရာကိစၥတိုင္းသည္ ျပင္ဆင္၍ မရေတာ့ေသာ တရားေသကိစၥမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

(၂)
တခါက ပံုျပင္တပုဒ္တြင္ဖတ္ရသည္။ ဇာတကထဲကျဖစ္မည္ထင္သည္။ အတိအက်မမွတ္မိေတာ့။

”တရံေရာ အခါက ရဟန္းႏွစ္ပါးခရီးအတူသြားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေကာက္ရုိးႏွစ္ထံုးကို အတူတကြ သယ္ေဆာင္ သြားၾကေလသည္။ ေနရာသို႔ေရာက္ေသာအခါ ျမက္ႏွစ္ထံုးကို ေတြ႔ၾကရျပန္၏။ ရဟန္းတပါးက ေကာက္ရုိးထံုးကိုခ်၍ ျမက္ထံုးကိုသယ္၏။ က်န္ရဟန္းတပါးကေတာ့ ယခုေကာက္ရုိးထံုးသည္ ခရီးေ၀းစြာ သယ္ေဆာင္လာခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ မစြန္႔ပစ္လိုေတာ့ဟုဆိုကာ ေကာက္ရုိးထံုးကိုပင္သယ္ေလသည္။ ဆက္လက္၍ ခရီးဆက္ၾကျပန္သည္။ တေနရာသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ၀ါဂြမ္းထံုးမ်ားကို ေတြ႔ရျပန္ေလသည္။ ထိုအခါရဟန္းတပါးက ျမက္ထံုးကို ခ်၍ ၀ါဂြမ္းထံုးကို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ေလ၏။ ေကာက္ရုိးသယ္ေဆာင္လာခ့ဲေသာ ရဟန္းကမူ ခရီးေ၀းမွလည္း သယ္ေဆာင္လာခ့ဲၿပီ။ သယ္ခ့ဲေသာ ေကာက္ရိုးထံုးကိုလည္း သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနၿပီဆိုကာ ေကာက္ရိုးထံုးကိုပင္ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ျပန္၏။”

ဤရဟန္းႏွစ္ပါးပံုျပင္သည္ က်ေနာ္တို႔အတြက္မ်ားစြာေသာ စဥ္းစားစရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပး၏။ က်ေနာ္တို႔ အစဥ္အဆက္ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း ေတြးေခၚခ့ဲၾကသည္။ အစဥ္အလာအတိုင္း ေလွ်ာက္ခ့ဲၾကသည္။ သယ္ေဆာင္လာခ့ဲေသာ အေတြးအေခၚ ေဟာင္းကို သံေယာဇဥ္ တြယ္ေနၾကသည္။ အေတြးအေခၚသစ္အတြက္ စမ္းသပ္မႈမလုပ္ရေသး၊ မွားႏိုင္သည္ဟု အလြယ္ပင္ ေတြးၾကသည္။ ေကာက္ရုိးထံုးကို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ေနေသာ ရဟန္းက့ဲသို႔ သြားလိုၾကသည္။

စစ္အစိုးရကလည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားက လက္မခံေသာ လမ္းျပေျမပံုအစုတ္ႀကီးႏွင့္ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္ကို ဆက္လက္ ဖက္တြယ္ေနသည္။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားၾကည့္သည္လည္း ပါလိမ့္မည္။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္မ်ားလည္း ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားက လက္မခံေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ားက ထင္ထင္ရွားရွား ျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ တကာ မိသားစုက UNSC ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ ျပသခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရကေတာ့ ေကာက္ရိုးထံုးႀကီးျဖင့္သာ ခရီး ဆက္လိုသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။

ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ မွားၿခိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္လည္း ေခ်ာက္ထဲက်ရမည့္ကိန္း ရွိေနပါသည္။

(၃)
တတိယလိႈင္း (Third Wave) ဟု အမည္ရသည့္ စာအုပ္ကိုေရးသားသူ ပါေမာကၡ ဆင္ျမဴရယ္ ဟန္တင္တန္ (Samuel Huntington) က သူ၏ စာအုပ္တြင္ ကမၻာႀကီး၏ေနာက္ဆံုးဆယ္စုႏွစ္မ်ားကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာပံုကို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

သူက ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ျခံဳငံုေလ့လာ၍ သံုးသပ္ခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။ သူက အခ်က္ ၅-ခ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ- အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား၏ တရား၀င္မႈ (Legitimacy) ျပႆနာ ပိုမိုနက္ရိႈ္င္း ႀကီးထြားလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ရႈံးရ ေသာအေျခအေန၊ စီးပြားေရး က်ရႈံးရေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ၾကံဳလာသည့္အခါ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိပံုကို ဆိုပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းတက္လာခ်ိန္မွစ၍ တရား၀င္မႈ မရခဲ့ပါ။ (De facto/ De Jure) စသျဖင့္ ျငင္းခံုရင္း ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေၾကာင့္သာ de facto government (တရား၀င္ေရြးေကာက္ျခင္း မခံထား ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားရေသာ အစိုးရအျဖစ္) လက္ခံထားၾကပါသည္။ စစ္ အစိုးရက ႏိုင္ငံအတြင္း လူအမ်ားက ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳလာေစေရးအတြက္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ အလွဴ အတန္းေပးကာ သာသနာပိုင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသေယာင္ တရား၀င္မႈရေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ မၾကာေသးခင္က သံဃာမ်ားကို လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤဘာသာေရးအရ တရား၀င္မႈဆံုးရရံုသာမွ်မက၊ ယခု ကုလ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံတကာဖက္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တရား၀င္မႈမွာ ဆံုးရႈံုးယိုယြင္းလာ ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခင္ကတည္းက မရွိတတ္ခဲ့ေသာ လူထုေထာက္ခံမႈမွာ ပို၍ ဆိုးရြားစြာၿပိဳလဲေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္- ပါေမာကၡဟန္တင္တန္က ေဖာ္ျပရာ၌ စီးပြားတက္လာေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲလာတတ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ လူလတ္တန္းစား မ်ားျပားလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း၊ လူအမ်ား၏ ပညာ အရည္အခ်င္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဖက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာပံု ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္၀မ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔ကို ဥပမာေပးႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ မဆိုင္လွပါ။

တတိယအခ်က္မွာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာထားကို ပိုမိုကိုင္စြဲလက္ခံလာၾကသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့ေသာ သံဃာမ်ား၏ “ဓမၼႏွင့္ အဓမၼတိုက္ပြဲ” ႏွင့္ သိသိသာသာႀကီး တိုက္ဆိုင္ေနပါေတာ့ သည္။

စတုတၳအခ်က္မွာ- လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ျပင္ပတြန္းအားမ်ား ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား (civil society) ဟု ေခၚေသာ ထြန္းကားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပရွိ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ (အန္ဂ်ီအို) အဖြဲ႔မ်ား၏ တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္လည္း ပါပါသည္။

ပဥၥမအခ်က္မွာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ တျဖည္းျဖည္းျခင္း အရွိန္ရအားေကာင္းလာေသာ အာဏိသင္သက္ေရာက္မႈ (snow balling effect) ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ပြဲမ်ား၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္လာမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပို၍ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ၊ ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား ရွိလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားက ေနာက္ထပ္တပတ္မွ် အခ်ိန္ရလွ်င္ လူထုမ်ားအဖို႔ ေအာင္ပြဲခံဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ေနာက္ဆံုးအၾကမ္းၾကဳတ္ အရက္စက္ဆံုးနည္းသံုး ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း တြက္ႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ကာကြယ္ေနျခင္း မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ခ်စ္လြန္း၍ မဟုတ္ဘဲ၊ ၎၏ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားကို ကူးစက္မည္စိုး၍ေလာဟူ၍လည္း တြက္ဆဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ပါေမာကၡဟန္တင္တန္တင္ျပသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ား ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းလာၾကသည့္ အေျခအေနကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျပာင္းလဲရေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားက ဆႏၵပိုင္းျဖတ္ဆံုးျဖတ္ထားၾကၿပီ ျဖစ္သလို၊ စစ္အစိုးရကိုလည္း “စစ္အစိုးရ ေတာ္ပါၿပီ” ဟု ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စစ္တပ္ႀကီးမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္လာမႈကို ခုခံႏိုင္စြမ္္းရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္အခါက်၍ ေျပာင္းလဲ လာေသာ အေတြးအေခၚတရပ္၏ အင္အားကို ခုခံႏိုင္စြမ္္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟု ပညာရွင္တဦးျဖစ္သူ ဗစ္တာဟူးဂိုးက ေျပာခ့ဲဖူးပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဖက္ကေတာ့ ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵပိုင္းျဖတ္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကၿပီ ျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုကလည္း ေထာက္ခံပ့ံပိုးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။

စစ္အစိုးရက ေျပာင္းလဲရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းျခင္း အားျဖင့္ ဘာမွမဆံုး႐ႈံးႏိုင္ပါ။ အခြင့္အလမ္းမ်ားကသာ ဆီးႀကိဳေနသည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
၂၀၀၇၊ ေအာက္တိုဘာလ။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.