ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, October 19, 2007

လူလုပ္ ကပ္ေဘးမ်ား

ေရ
ႀကီးျခင္း၊ မုိးေခါင္ျခင္း၊ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရျခင္း၊ ငလ်င္ဒဏ္ခံရျခင္း အစရိွေသာ သဘာ၀ ေဘးဒုကၡကပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာ အခါမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတခုအတြင္းရိွ ထိုေဘးဆိုးမ်ားကို ခံစားရေသာ ႏုိင္ငံသားတို႔အဖို႔ စားနပ္ရိကၡာ၊ က်န္းမာေရး စသျဖင့္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လာေလ့ရိွသည္။

ကူညီပံ့ပိုးဖို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ အတြင္း ျပည့္မီွသည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ တင္သြင္းစရာ မလိုဘဲ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္လိုလိုမုန္တုိင္းဒဏ္၊ ေရႀကီးသည့္ဒဏ္မ်ား ခံရေလ့ရိွသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား ကစၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ လိုအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားမွအစ အ၀တ္အစားအထိ ကူညီလႉဒါန္းၾကေလ့ရိွသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ား အစရိွသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အဆိုပါ သဘာ၀ ကပ္ေဘးဒဏ္ကို ခံရေသာ လူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ေပးေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္ခန္႔က ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ ငလ်င္အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ေသာေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၾကရသည္။ မဆုိင္းမတြပင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံ၍ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာ၍ ေထာက္ပ့ံေသာ အကူအညီမ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား မပါပါ။ သို႔ေသာ္ခြ်င္းခ်က္ရိွခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေတာ့လည္း ရိွဖူးသည္။ ဒါကလည္း သည္ေန႔ေခတ္မွာ မရိွေတာ့ သေလာက္ ရွားပါးလွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေနေသာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ႏုိင္ငံသားတို႔အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ဆန္မ်ားအႀကီးအက်ယ္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ဖူးသည္။ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္အစိုးရမွ တားျမစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဂုန္ေလ်ာ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ ဥပမာ က်ဴးဘားႏုိင္ငံသို႔ ဂုန္ေလွ်ာ္မ်ား တင္ပို႔ျခင္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။

သည္လိုမ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္ေတြက စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ကာလအတြင္း ကမၻာအႏွံ႔ျဖစ္ပြါးခဲ့ဖူးသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း စြက္ဖက္မႈမ်ဳိးေတြ ကေန႔ မေတြ႔ရေတာ့သေလာက္ပါ။

အလားတူပင္ အာဖရိကတုိက္တြင္ မုိးေခါင္းေရရွားျခင္းေၾကာင့္ ဘာမွစိုက္လို႔မပ်ဳိးလို႔မရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ငတ္မြတ္မႈကို ခံစားေနရေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢမွ ဦးေဆာင္၍ အကူအညီမ်ား ေပးေနသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားအစိုးရမ်ား မွလည္း တုိက္ရိုက္အကူအညီမ်ား ေပးေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေနရေသာ၊ လံုျခံဳစြာ မေနရေသာ အာဖရိကတုိက္သားမ်ား အတြက္လည္း ကမၻာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလံုးအရင္းႏွင့္ ကူညီေနတာေတြလည္း ရိွပါသည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပါကစၥတန္ အစိုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားပဲျဖစ္ျဖစ္ ငတ္မြတ္မႈကိုခံစား ေနရေသာ သူတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီကို ေတာင္းခံၾကသည္။ ေပးေနသည့္ အကူအညီမ်ား မလံုေလာက္ပါ၊ သည့္ထက္ပို၍ လိုအပ္ေနပါေသးသည္ဟုပင္ ထပ္မံေတာင္းဆိုရန္ ၀န္မေလးၾက။

ျမန္မာျပည္သို႔ ခရီးထြက္၍ ျပန္လာေသာ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ WFP မွ အာရွေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒါရိုက္တာ တဦးျဖစ္သူ တိုနီဘန္ဘူရီက ဘန္ေကာက္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္္ေန႔တြင္ သတင္းစာ ကြန္ဖရင့္ တခု ျပဳလုပ္သြားသည္။ ထိုသတင္းစာ ကြန္ဖရင့္တြင္ မစၥတာဘန္ဘူရီက အခုလို ေျပာသြားခဲ့သည္။

“က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္မွာ ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း သတိထားမိတာကေတာ့ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ စိမ္းလမ္းစိုေျပတဲ့ စုိက္ခင္းေတြ၊ လယ္ကြင္းေတြကို ျမင္ခဲ့ရတယ္။ သည္လို စုိက္လို႔ပ်ဳိးလို႔ သဘာ၀အရ အခက္အခဲ မရိွတဲ့ႏုိင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားေတြ စားေရရိကၡာ ရွားပါးမႈကို ရင္္ဆုိင္ေနရတယ္ ဆုိတာ က်ေနာ္ ပထမေတာ့ နားမလည္ႏုိင္ခဲ့ဖူး။ အာဖရိကတုိက္က အခ်ဳိ႔ႏုိင္ငံေတြလို မုိးေခါင္ၿပီး က်ပ္တည္းကုန္း၊ သဲကႏၱရေျမေတြလို ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ထားပါေတာ့။ ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ဆန္ထြက္တဲ့အရပ္ကေန ငတ္မြတ္မႈကို ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေဒသဖက္ေတြကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရ ခက္ခဲေနတဲ့ ျပႆနာက အဓိကျဖစ္ေနတာကို သြားေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက က်ေနာ္တို႔ ကုလသမဂၢ ၀န္ထမ္းေတြ ဆန္သယ္ယူတဲ့ ကိစၥကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ သယ္ယူခြင့္မေပးပါဖူး။ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြး ၾကန္႔ၾကာတဲ့ ျဗဴရိုကေရစီစနစ္ကို ျဖတ္သန္းရတဲ့အတြက္ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုိအပ္ေနတဲ့ စားနပ္ ရိကၡာေတြကို လုိအပ္တဲ့သူမ်ားဆီ အခ်ိန္မီွျဖန္႔ျဖဴးျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့ပါဖူး”။

သည္လို ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို မစၥတာ ဘန္ဘူရီက ဆက္ရွင္းျပပါသည္။ အာဖရိကတုိက္က ႏုိင္ငံေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခား ကေန တင္သြင္းရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ အာဖရိက တုိင္းျပည္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူတို႔ႏုိင္ငံအတြင္းမွာပင္ ဘာမွစုိက္လို႔ ပ်ဳိးလို႔ မရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက ပို၍ မ်ားေနသည္။ ျမန္မာျပည္ အေနအထားက ဆန္ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းစရာမလို၊ ျပည္တြင္းဆန္ ထုပ္လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားမွ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးရန္သာ လိုသည္။ သူတို႔ WFP ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တလလွ်င္ လူဦးေရ (၅၀၀,၀၀၀) အထိ ပစ္မွတ္ထား၍ စားနပ္ရိကၡာ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ တလတြင္ လူဦးေရ (၂၅၀, ၀၀၀) ေလာက္ကိုသာ ကူညီခြင့္ရေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားခဲ့သည္။

သူတို႔သြားေရာက္ ကူညီရမည့္ ေဒသမ်ားက နယ္စပ္ေဒသမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေနာက္ျခမ္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အပူပုိင္းဇုံ ေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ရွားပါးမႈကို ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ျဖစ္ေနပြားေနေသာ္လည္း WFP အေနျဖင့္ ၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားရိွ လူအမ်ားအား ကူညီရန္ထက္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားအား ကူညီရန္သာ ဘ႑ာေရး အေျခအေနက ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အစရိွသျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ လူတဦး၏ ေန႔စဥ္၀င္ေငြသည္ တေဒၚလာႏွင့္ တေဒၚလာေအာက္ တြင္သာရိွေနသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကူညီရန္အ တြက္ အစိုးရထံမွ ခရီးသြားခြင့္ ပါမစ္မ်ားေတာင္းခံရျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ခြင့္ ေတာင္းခံရျခင္း၊ အထူး ပါမစ္မ်ား ေတာင္းခံရျခင္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္၍ ရွည္လ်ားစြာေစာင့္ဆုိင္းရျခင္းတို႔သည္ စားနပ္ရိကၡာကူညီျခင္း လုပ္ငန္းအား ႀကီးစြာ ဖင့္ေလးေစသည္ဟုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူတပါး တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ကိုယ့္တုိင္းသူျပည္သား ငတ္မြတ္ေနသည့္အတြက္ မရွက္မေၾကာက္ႏုိင္ဘဲ ကူညီပါမည့္ အေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာ၍အကူအညီေတာင္းခံေနသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ကုိယ္တုိင္လည္း မကူညီ၊ ကူညီသည့္ သူမ်ားကိုလည္း အလုပ္မတြင္ရန္ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ေနသည္။ တကယ္တန္းတြင္ ျမန္မာျပည္သူ ို႔ ငတ္မြတ္ေနသည္မွာ သဘ၀ကပ္ေဘးမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္။ လူလုပ္ကပ္ေဘးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား လုပ္ေသာ ကပ္ေဘးေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိင္းသူျပည္သားမ်ား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနသည္ကို ဘာေၾကာင့္ လက္ပုိက္ၾကည့္ ေနၾကသနည္း။ ကုိယ့္အိတ္ထဲက ပုိက္ဆံစုိက္၍ ၀ယ္ေႂကြးေနရသည္လည္းမဟုတ္။

တခ်ိန္တည္းမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သယံဇာတမ်ားကို ခုိး၀ွက္ေရာင္းခ် ေနၿပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒၚလာမ်ားအား ပံုစံမ်ဳိးစံု၊ နာမည္မ်ဳိးစံုသံုး၍ စကၤာပူမွ ဘဏ္မ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္မွဘဏ္ မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ဆိုသူမ်ား၏ ေစတနာမ်ားကား ႀကီးမားလွပါေပသည္ဟု သာ အရြဲ႔တုိက္၍ ဆိုျခင္ေတာ့သည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၁၉ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.