ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, November 20, 2007

သြားမပါတဲ့ အာဆီယံခ်ာတာ

အာ
စီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏုိ္င္ငံမ်ားက အာစီယံ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္တခုနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ တခုကို အာစီယံခ်ာတာမွာ ထည့္သြင္းၿပီး သည္ေဒသအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ ၾကားရသူမ်ား အဖို႔ အားရစရာလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

ၿပီးခဲတဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းမွာ အာရွႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အာရွေဒသအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ကင္းမဲ့ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲသလို ေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အကာကြယ္ေပးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားနည္းေနေသးတာကို အထူးျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒီလိုလူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အာစီယံခ်ာတာမွာ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲမယ္ ဆိုတာကလည္း ပထမဦးဆံုးလွမ္းရမဲ့ ေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိက၊ အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပမ်ားမွာရိွတဲ့ သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ လာေရးနဲ႔ အကာကြယ္ေပးေရး တို႔ဟာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရိွေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီလိုအကာကြယ္ေပးဖို႔ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အားေကာင္းတဲ့အေျခအေနမ်ား ရိွေနသလို အလြန္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ႏုိင္ငံမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးမႈဟာ အားေကာင္းလာေပမဲ့ အခ်ဳိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းေနဆဲ ရိွေသာ္ျငားလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့ အဖြဲ႔မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရိွေနတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ဘာမွမရိွတာထက္ စာရင္ အမ်ားႀကီး ေတာ္ေသး တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။


မၾကာခင္ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ ခ်မွတ္ေတာ့မဲ့ အာစီယံခ်ာတာဟာ အာစီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားရဲ့သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခ်မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို ခ်မွတ္ၿပီးတာနဲ႔ အသက္၀င္အားေကာင္းလာဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ေရွ႔မွာဘယ္လို ဆက္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ၾကမလဲ ဆိုတာနဲ႔ တုိက္ရိုက္သက္ဆုိင္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြ ရိွလာခဲ့ရင္ ဘယ္လို ဒဏ္ခတ္အေရးယူမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးေတြ အာစီယံခ်ာတာမွာ မပါတာကေတာ့ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား ရိွလာရင္ ဘယ္လိုအေရးယူမယ္ ဆိုတဲ့ အပုိင္းကေတာ့ ေရေရရာရာမရိွပါ။ သက္ဆုိင္ရာ အာစီယံႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သင့္ ေတာ္သလို ၾကည့္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ပဲ တစ္ဆို႔ေနသလို ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အားလံုးသိတဲ့အတုိင္းပါပဲ အာစီယံအဖြဲ႔ႀကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အသင္း၀င္ (၁၀) ႏုိင္ငံပါ၀င္ပါတယ္။ သည္ဆယ္ႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ အာစီယံခ်ာတာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ ခုိင္မာအားေကာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာတဲ့ အသင္း၀င္ ႏုိင္ငံကို ျပင္းထန္စြာေ၀ဖန္ဖို႔ (သို႔) အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္က ဆုိင္းငံ့ထားဖို႔ (သို႔) အဖြဲ႔အ၀င္အျဖစ္က ထုတ္ပယ္ဖို႔ ဆုိတာမ်ဳိးကိုေတာ့ အခ်ဳိ႔ အာစီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အၾကံေတာ့ ျပဳထားပါတယ္။

အာစီယံခ်ာတာရဲ့ မူလရည္ရြယ္ခ်က္က အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားမွတဆင့္ ေဒသတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီက်ယ္ျပန္႔လာေစဖို႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြ ရိွလာဖို႔၊ ဥေပေဒစိုးမိုးေရးအားေကာင္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲတာေတြအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ ကာကြယ္ေပးေရးေတြလည္း အစရိွသျဖင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားရဲ့ အိမ္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖြက္ေရး ဆိုတဲ့မူကလည္း တဖက္မွာ ပါေနျပန္ပါတယ္။ အဲသလို သူတပါး အိမ္တြင္းေရး ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး ဆိုတဲ့မူဟာ အာစီယံ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ့ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ မလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ အာစီယံအဖြဲ႔ႀကီးအေနနဲ႔ အကန္႔အသတ္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆုိင္ရမွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည့္အတြက္ အာစီယံခ်ာတာဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မယ္လို႔ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္တုိင္း အားလံုးသေဘာတူရဲ့လား ဆိုတာကို ျပန္ငဲ့ၾကည့္ရတဲ့ အတြက္ ခ်ာတာဟာ ေရးဆြဲထားေပမဲ့ အသံုးမ၀င္သလို ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ အာစီယံခ်ာတာဟာ မ်က္ႏွာငယ္ ရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းမႈကိုလည္း ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရပါတယ္။ အစဥ္အဆက္ ဆိုသလိုပဲ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆာင္ရြက္ရတုိင္း အာစီယံ အေနနဲ႔ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ရတာေတြကလည္း အတိတ္မွာ သက္ေသ အေျမာက္အမ်ား ရိွခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အခုျဖစ္ေပၚလာေတာ့မဲ့ အာစီယံခ်ာတာမွာ ပါ၀င္မဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ အာစီယံအဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို စိန္ေခၚေနပါတယ္။ တိုတိုေျပာရရင္ အာစီယံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ့ ပတ္သက္လာရင္ တကယ္ေကာ စြမ္းရဲ့လားလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမဲ့ ကိန္းဆုိက္ေနပါတယ္။

အာစီယံ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္တဲ့ သေဘာသကန္ ရိွေနေပမဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ျပဌာန္းတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ က်ျပန္ေတာ့လည္း လက္ခံဖို႔၀န္ေလးေနျပန္ပါတယ္။

ခ်ဳပ္ၿပီးဆိုရရင္ေတာ့ အာစီယံခ်ာတာဟာ ေဒသတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔၊ ကာကြယ္ဖို႔ ရည္စူးထားေပမဲ့ တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကိုေတာ့ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးမထားျပန္ပါ ဖူး။ ကုိက္ဖို႔သြားမပါတဲ့ ေခြးတေကာင္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ စကၠဴက်ားလို႔ ေခၚျပန္ရင္လည္း မမွားပါဖူး။

အမွန္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥက သည္ကာလမွာ ေရွ႔ကိုေရာက္ေနလို႔ ျမန္မာကိစၥကို နမူနာထားၿပီး ေျပာေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား အာစီယံႏုိ္င္ငံမ်ားမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္တာေတြ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးေလးႏွစ္ေလာက္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ထုိင္းလူမ်ဳိး လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႔ေန စံုခ်ဳိင္းလို ကိစၥမ်ဳိးေတြ ရိွေနပါေသးတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႔ေနစံုခ်ဳိင္းဟာ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ စံုခ်ဳိင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာ တိတ္တဆိတ္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရတယ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ထိုင္းလူမ်ဳိး ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ လမ္းမမ်ား ေပၚမွာ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တကယ့္ မူးယစ္ရာဇာ မ်ားကေတာ့ လြတ္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဖယ္ထုတ္ထားလို႔ မရတဲ့အတြက္ အာစီယံခ်ာတာမွာ ထည့္သြင္း ေနရတာမ်ဳိးပါ။ တကယ္တန္းေျပာရရင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွရဲ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စီးပြားေရး ဖြြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ဆိုတာရဲ့ ေနာက္မွာသာ ရိွေနပါေသးတယ္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားမွာ ကတယ္ရိွေနတဲ့ အျမင္ကေတာ့ တရုတ္ရဲ့အျမန္ႏႈံးနဲ႔ တက္လာတဲ့ စီးပြားေရး ျဖန္႔က်က္မႈ အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္လို႔သာ အာစီယံ စုဖြဲ႔မႈကို ဒုိင္းသေဘာမ်ဳိးထားၿပီး ခုသာခံသာ ရိွေအာင္ လုပ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာစီယံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာ အထိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ မလည္း ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေ၀ဖန္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၁၉ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၀၇

စာကိုး။ ။ ပါေမာကၡ Jeremy Sarkin ၏ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၌ ပါရိွေသာ Toothless Charter Will Hurt ASEAN Credibility ေဆာင္းပါးမွ ကိုးကားေရးသားပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ ပါေမာကၡ ဂ်ယ္ရမီဆာကင္သည္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသားျဖစ္၍ အေနာက္ကိပ္ေတာင္း တကၠသိုလ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ခန္႔က ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစုိက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လာေရာက္၍ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ လက္ရိွတြင္ ပါေမာကၡ ဂ်ယ္ရမီဆာကင္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႔ရိွ Tufts University ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။


No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.