ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, January 3, 2008

ဖိႏိွပ္မႈမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီခရီး

ဖိ
ႏိွပ္မႈလို႔ ဆိုလုိက္တဲ့ အခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြ ကိုဖိႏိွပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အေပၚမွာ ခ်က္ျခင္းျမင္ေလ့ ရိွပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဒါကတုိက္ရုိက္ျမင္သာတဲ့ ဖိႏိွပ္မႈ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ပါ။ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုကို တည္ေထာင္ဖို႔ရည္မွန္း ထားတယ္ဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာရိွတဲ့ အျခားအျခား ေသာ ဖိႏိွပ္မႈမ်ဳိးစံု ကိုလည္း တုိက္ဖ်က္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ဖယ္ရွားပစ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဖိႏိွပ္မႈဟာ ေနရာမ်ားစြာမွာ ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးစံုနဲ႔ တည္ရိွေနပါတယ္။ ေနရာ၊ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကို လုိက္လို႔ အႀကီးအေသး ကြာတာမ်ဳိးေတာ့လည္း ရိွပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚဖိႏိွပ္မႈ။ ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚဖိႏိွပ္မႈဟာ ရိုးရာလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဖိႏိွပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အရာေအာက္မွာ ခြဲျခားခံရျခင္း ဆိုတာကလည္း တၿပိဳင္နက္နဲ႔ ကပ္ပါေနေလ့ရိွပါတယ္။ မိန္းမသား ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ဟုိဟာမလုပ္ရ၊ သည္ဟာမလုပ္ရ၊ ဘယ္ေနရာမသြားရ၊ ဘယ္လို၀တ္စားဆင္ယင္ရမယ္ စတဲ့ အေသးအမႊား ကစလို႔ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ေျမယာပစၥည္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးမွာပါ၀င္ခြင့္ စတာေတြကိုလည္း ကန္႔သတ္ခံရပါတယ္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖိႏိွပ္ခံရတာ အစိုးရက တုိက္ရိုက္ဖိႏိွပ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ေပမဲ့ ပါကစၥတန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖိႏိွပ္ခံေနရတာအတြက္ ကာကြယ္ေပးဖို႔ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ ဆိုတာကို အမ်ဳိသားအမ်ားစုက မသိသလို မဆုိင္သလို ေနၾကပါတယ္။ သြယ္၀ုိက္အားေပး တာမ်ဳိးေတာင္ရိွပါတယ္။

ဥပမာတခုေလာက္ ေပးရမယ္ဆုိရင္ ......။ ဇနီးသည္မိန္းမသားဟာ အျခားသူတဦးနဲ႔ ေဖာက္ျပန္တယ္လို႔ လင္သား ျဖစ္သူက ထင္ျမင္ယူဆတယ္ ဆိုရင္ အဲသည့္ ဇနီးသည္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရုိက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ အေျခအေန ေတြမွာဆိုရင္ ကန္ေက်ာက္ရံုမွ် မကဘဲ နားရြက္ကို ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းကို ျဖတ္ျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကို အကြင္း လုိက္ လီွးျဖတ္ျခင္း စသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေလ့ရိွပါတယ္။ သည္ထက္ပို ကံဆိုး သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေတာ့ မီးရိႈ႔အသတ္ ခံရပါတယ္။ အဲသလိုမ်ဳိး ဆုိးဆိုး၀ါး၀ါးလုပ္ေနတာကို က်န္တဲ့အမ်ဳိးသားမ်ား ကလည္း မသိက်ဳိးကြ်န္ ျပဳေနၾကပါတယ္။ သင္းတို႔ေဖာက္ျပန္လို႔ ခံရတာ ခံရပေစဆိုတဲ့ အျမင္မ်ဳိးရိွၾကပါတယ္။

နယူးေယာက္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ရဲ့ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ ရိုက္ႏွက္ တာ ထက္ ပိုၿပီး အဲသလို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ဖိႏိွပ္ခံေနရတာ တပတ္ကို (၄) ဦးႏႈံး ရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥပေဒ အရေတာ့ အဲသလိုလုပ္ခြင့္မရိွပါဖူး။ သို႔ေသာ္ ရဲမ်ားကစလို႔ အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း အဲသလို ကိစၥမ်ဳိးဆိုရင္ လာမတုိင္မခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးတာမ်ဳိးမရိွပါ။ မျမင္ေယာင္၊ မၾကားေယာင္ ေနေလ့ရိွပါတယ္။

ကေလးမ်ားအေပၚဖိႏိွပ္မႈ။ ကေလးမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈဆိုတာကေတာ့ ကေလးမ်ားကို ရုိက္ႏွက္ႏိွပ္စက္တာ ေတြထက္ မကဘဲ ျမင္သာတဲ့ အခ်က္မ်ားကေနတဆင့္ ေျပာရရင္ ကေလးမ်ားကို ကြ်န္ျပဳခုိုင္းေစမႈ၊ ပညာသင္ရမဲ့ အရြယ္မွာ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ မျပဳျခင္း၊ လိင္အရ ကေလးမ်ားအေပၚမွာ က်ဴးလြန္မႈ စတာေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံကိုၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ .....။

အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၅) မွာ ဆိုထားတာက ကေလးတုိင္းဟာ အသက္ (၁၄) ႏွစ္အထိ မျဖစ္မေန ပညာသင္ၾကားရမယ္ အဲသည့္အတြက္ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရိွတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အိႏိၵယဟာ ကမၻာေပၚမွာ ကေလးလုပ္သား အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကပါ ေန ပါတယ္။ ကေလးေတြ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ပညာသင္ၾကားဖို႔ အခြင့္အလမ္း မရိွျခင္းနဲ႔ သင္ၾကားခြင့္ရေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွ တာဟာ ဖိႏွိပ္မႈ ပံုစံတမ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

ပုဒ္မ (၂၅) မွာေတာ့ လူတုိင္းဟာတန္းတူ ညီမွ်ျဖစ္တယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရိွတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ႏုိင္တယ္ဆိုၿပီးေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ လူနည္းစု မြတ္စလင္ ေတြ ကို လူမ်ားစု ဟိႏၵဴေတြက အႏုိင္က်င့္ပါတယ္။ ဟိႏၵဴအခ်င္းခ်င္း ၾကေတာ့လည္း ဇတ္နိမ့္တဲ့သူက အၿမဲခံရတဲ့ဖက္က ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူး တခုမွ ေလာက္ေလာက္လားလား ခံစားခြင့္မရိွၾကပါဘူး။ ဥပေဒက ျပဌာန္းေပးထား တယ္ ဆိုေပမဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့ ေရွးရိုးစြဲ အယူအဆေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဖိႏိွပ္မႈျပႆနာမ်ား အသြင္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ဆက္လက္တည္ရိွ ေနျခင္းလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံလို႔ သတ္မွတ္ခံရေပမဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ ဇတ္စနစ္ အပါအ၀င္ အျခားအရိုးစြဲ အယူအဆေတြေၾကာင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ဳိးစံုကို ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း အိႏိၵယဟာ တဖက္မွာ စီးပြါးေရးတိုးတက္ဖို႔ အတုိင္းအတာ တခုအထိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနရသလို လစ္ ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ အထိမထြန္းကား ႏုိင္ေသးတာလို႔ တခ်ဳိ႔ကဆိုၾကပါတယ္။

ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အခုေဖၚျပထားတာထက္ ပိုတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား အသြင္ေပါင္းစံုနဲ့ ရိွပါေသးတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ အလက္မ်ား ေလာက္ကိုသာ ျမင္သာေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ မၾကာေသးခင္က အတုိက္ခံအမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဘနာဇီယာ ဘူတို လုပ္ၾကံခံရတာ အားလံုး သိၾကပါတယ္။ မစၥဘူတို ကိုေထာက္ခံတဲ့ အင္အားစု ေတြကလြဲရင္ လက္ရိွစစ္အစိုးရနဲ႔ က်န္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အုပ္စု မ်ားက သူမကို မိန္းမသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိပ္မႀကိဳက္ၾကပါဖူး။ ဒါ႔အျပင္ သူမကို အေမရိကန္လိုလား သူ အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထား ပါေသးတယ္။ သူမကို ႏုိင္ငံေရးကေန ဖယ္ထုတ္လိုတဲ့ သေဘာထား ရိွၾကပါတယ္။ အဲသည့္ အုပ္စုမ်ားဟာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံကို မိန္းမသား တဦးအုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ သူတို႔ရိုးရာနဲ႔ မကုိက္ညီဖူးလို႔ သေဘာထား ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုအယူအဆေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ သြားမယ္ဆိုတဲ့ ပါကစၥတန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း မွာ အေတာ္ေလး အျမစ္တြယ္ေန ပါေသးတယ္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာေတာ့ ကရယ္လာျပည္နယ္ဟာ ထူးထူးျခားျခား ရိွပါတယ္။ တျခားျပည္နယ္အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီး ေတြဟာ အေမြဆက္ခံခြင့္နဲ႔ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရိွၾကပါဖူး။ သို႔ေသာ္ ကရယ္လာျပည္နယ္က အမ်ဳိးသမီးေတြက ေတာ့ အေမြဆက္ခံ ခြင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရိွၾကပါတယ္။ အဲတာက ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာ ေစာေၾကာလုိက္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တရာေလာက္က စတင္ခဲ့တဲ့ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာေတြက ပန္ဂ်ာပီလို႔ အသိမ်ားတဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ဆစ္ခ္လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ လူတုိင္းဟာ တန္းတူျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူ အဆကို လက္ခံပါတယ္။ အဲသည့္ အယူအဆဟာ ဆစ္ခ္လူမ်ဳိးတဦးျဖစ္တဲ့ ဂုရု နာနတ္ေဒ့ဗ္ ဆိုသူကေန ဆင္းသက္ လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဂုရုႀကီးဟာ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၄၆၉ မွာေမြးဖြားခဲ့ၿပီး လူလူခ်င္း ဇတ္ခြဲျခား တဲ့ ဇတ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လူတုိင္းဟာတန္းတူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ဒႆန ဆရာတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည့္ အယူအဆဟာ အိႏိၵယလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုလံုးကို ေျပာင္းလဲမသြားေစ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထို ေခတ္ ထိုအခါက သူတို႔လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္း မွာ ရိွေနတဲ့ ဖိႏိွပ္မႈေတြကို တနည္းတလမ္းအားျဖင့္ ေဖါက္ထြက္ တုိက္ခုိက္ဖို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဖူး။ ဆစ္ခ္လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ႏုိ၀င္ဘာလမွာ အဲသည့္ ဂုရုႀကီးအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ လုပ္ၾကပါတယ္။

ဖိႏိွပ္မႈဆိုတာမ်ဳိးက အသြင္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေနရာမ်ဳိးစံုမွာ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အတြင္းမွာေတာင္ ေတြ႔ေနရပါေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း တခုအတြင္းမွာ မိမိႏွင့္ သေဘာထား အယူအဆတူသူ၊ လုိင္းတူသူကိုသာ ေနရာေပး အေရးထားၿပီး မိမိနဲ႔အေတြးအေခၚ အယူအဆ မတူသူ မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ထားျခင္း၊ ေခ်ာင္ထိုးထားျခင္း၊ မသိမသာ ပထုတ္ထားျခင္း စတာေတြဟာ ခြဲျခားမႈလို႔ သာမန္အားျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ေပမဲ့ အဲတာ ေတြကလည္း ဖိႏိွပ္မႈေနာက္ထပ္ ပံုစံတမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏွင့္သေဘာထား အယူအဆမတူ သူမ်ားကို ဘာမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လို႔ မရေအာင္ ကန္႔ထားတာျဖစ္လို႔ ဖိႏိွပ္မႈထဲမွာ အၾကံဳး၀င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဟာ ဖိႏိွပ္မႈမ်ဳိးစံုကို ေဖာက္ထြက္၊ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ က ဒီအခ်က္ကို မေမ့မေလ်ာ့ ရိွဖို႔အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ဆိုတာကေတာ့ ဖိႏိွပ္သူမွန္း လူတုိင္းသိေနလို႔ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အတြင္းမွာ လည္း အခ်င္းခ်င္း ဖိႏိွပ္ျခင္းကင္းေအာင္ သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္လိုဖိႏိွပ္ မႈမ်ဳိးေတြ သက္ဆုိး ရွည္ေန ေသးသလဲ၊ ဒီမိုကေရစီကို သြားတဲ့လမ္းမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ဘယ္လို ဖိႏိွပ္မႈမ်ဳိးေတြကို တုိက္ဖ်က္သြားၾကမလဲ ဆိုတာကို ဒီမိုကေရစီ ကင္းမဲ့ေနေသးတဲ့ အခုလိုကာလမ်ဳိး ကစလို႔ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ ဖို႔လို ပါတယ္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၃ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.