ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, February 14, 2008

ဖဒိုမန္းရွာလာဖန္း လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေတြးမ်ား


ဒိုမန္းရွာလာဖန္းကို လုပ္ၾကံခံရသည့္ သတင္း ဖတ္လိုက္ရသည္။ အေတာ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္။ အမည္မသိ ကရင္လူမ်ဳိး လက္နက္ကိုင္ ၂-ဦးက လုပ္ၾကံၿပီး ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွား မႈႀကီး တခုလံုး အတြက္ပါ အစားထိုး မရသည့္ ဆံုးရႈံးမႈႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ နီးစပ္သူ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားကေတာ့ ေကအဲန္ယူမွ ခြဲထြက္အဖြဲ႔ (တပ္မဟာ ၇ မွဴး) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အေပၚ သကၤာမကင္း ရွိၾကသည္။ ေလာ ေလာလတ္လတ္ လြန္ခဲ့သည့္လက ခြဲထြက္အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္၏ သားမက္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လယ္မူး ဗံုးခြဲ လုပ္ၾကံခံရ သည့္အေပၚ ၎တို႔က ဖဒိုမန္းရွာကို အမိန္႔ေပးသူဟု စြပ္စြဲထားခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ စစ္အစိုးရ၏ လက္ခ်က္မဟုတ္ဟု ေျပာရန္ ခက္ပါသည္။ စစ္ အစိုးရက မၾကာေသးမီက အလစ္အငိုက္ယူ၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို ေနာက္ ၃ လအၾကာ (ေမလ) တြင္ က်င္းပမည္ဟုေၾကျငာ ခဲ့ၿပီး ေကအန္ယူအပါအ၀င္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဤ ဆႏၵခံယူပြဲ ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေရးအတြက္ လူထုကို စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခု လုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္လာ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖဒိုမန္းရွာက ျပည္တြင္းေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအံတုမႈ ေကာ္ မီတီ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး “လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီမႈ” ကို စစ္အစိုးရက ဖ်က္ခဲ့ ၿပီဟု မၾကာေသးမီ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားၿပီး မၾကာမီ ယခု လုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ဖယ္ဒရယ္ စင္ၿပိဳင္ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) ကို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္း၍ လႈပ္ရွားမႈအားသစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာကာလတြင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မိမိေလ့လာခ်က္အရ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရဖက္ကေရာ၊ အတိုက္အခံမ်ားဖက္ကပါ လုပ္ၾကံေရး မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါ။ စစ္အစိုးရက သခင္သန္းထြန္းတို႔ကို လုပ္ၾကံခဲ့ဖူးသည့္ အစဥ္အလာေတာ့ ရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း မရွိသေလာက္ဟု ေယဘုယ် သံုးသပ္ရပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္မွ ဤမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးလာျခင္းေလာ॥ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သံဃာ့ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းအၿပီး စစ္အစိုးရ ဆက္လွမ္းလာေသာ ေျခလွမ္းမ်ားက ပို၍ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈ ကင္းမဲ့လာၿပီး၊ စိတ္ထင္ရာ လွမ္းသည့္ အရူးေျခလွမ္းမ်ဳိး ပိုျဖစ္လာပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား လည္း ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရး၊ ရွင္သန္ေရး အတြက္ သာ စဥ္းစားၾကပါေတာ့သည္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသဖြယ္ထား၍ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားၾကျခင္း မရွိ ေတာ့ပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားက မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သနည္း။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ဤလုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက လံုျခံဳေရး ပိုမို တင္းက်ပ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၃-လတာ မလိုေတာ့ေသာကာလ॥ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို တုံ႔ျပန္ရန္ အပူတျပင္း ႀကိဳးပမ္း ၾကရေတာ့မည့္ ကာလတြင္ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေျခခ်ဳပ္မိ အက်ဥ္းအက်ပ္က်ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခား ဒီမို ကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ လံုျခံဳေရးလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္ ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ အဆိုးဆံုး အေျခအေန က စစ္အစိုးရကို ဦးတည္တိုက္ရမည့္အစား ကရင္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အုပ္စုတိုက္ပြဲမ်ား (ဥပမာ- ခြဲထြက္ အဖြဲ႔၊ ေကအန္ယူႏွင့္ ဒီေကဘီေအ) ပိုမို ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ျခင္းပင္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကအန္ယူအဖြဲ႔ အစည္း အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အစားထိုးမည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ျဖည့္စြမ္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ထိုမွ်မက မိမိစိုးရိမ္ပူပန္ေနခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ဘနာဇီယာဘူတို ဗံုးခြဲလုပ္ၾကံ ခံရ ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အေတြးေခါင္မိေသာ စိုးရိမ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ပိုင္း စစ္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ေရး စဥ္းစား ပံုမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ယခင္က စစ္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ စည္းမ်ဥ္း က်င့္၀တ္လိုက္နာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ နည္းလာ ပါသည္။ အေမရိကန္က ဂြာတာနာမိုစခန္းတြင္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ကို ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္း ျပဳခဲ့သလို၊ အီရတ္သူပုန္မ်ားကလည္း ပြဲစစခ်င္း အီရတ္ရွိ ကုလသမဂၢရံုးကို ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ ခဲ့ပါသည္။ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (ICRC) စသျဖင့္ ၾကားထားဆက္ဆံမႈမ်ား ပို၍ ေလွ်ာ့နည္းလာေနပါ သည္။

ဘနာဇီယာ ဘူတိုကို လုပ္ၾကံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္တင္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ တဦး ကို ၿဖိဳခ်လိုက္သည့္ႏွယ္ ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအၾကား အႀကီးအက်ယ္ အက်ပ္ရိုက္ေစခဲ့သည္။ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကိုယ္၌က ကစားကြက္ေပ်ာက္သြား သည္။ အေမရိကန္ လိုလားသူ ေနာက္ထပ္ ေခါင္းေဆာင္အသစ္မ်ား ရွာေဖြရေတာ့မည့္ ကိန္းဆုိက္လာရသည္။ ဤသို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက အျခားႏိုင္ငံမ်ား တြင္လည္း ၾကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က လက္ဘႏြန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဖစ္ ဟာရီရီ လုပ္ၾကံမႈအပါအ၀င္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ၾကံခဲ့မႈမ်ား ရွိေနသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုျခံဳေရးအတြက္ပါ တိုး၍ စိုးရိမ္ေနမိပါသည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
ဤသံုးသပ္ခ်က္ကို မဇၥ်ိမအြန္လိုင္း ျမန္မာစာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.