ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, February 25, 2008

လူထုတုိက္ပြဲသာ အခရာ

စစ္
တပ္က ညစ္လာတာ တသက္လံုးကပါ။ ဘယ္တံုးကမွ သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကတိကို ေစာင့္ထိမ္းျခင္းမရိွတာ လူတုိင္း သိတဲ့ကိစၥမို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့လည္း အက်ယ္ခ်ဲ႔ မေျပာလိုပါ။

အခုေမလမွာ က်င္းပမဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးဟာလည္း ညစ္ပြဲႀကီးျဖစ္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ တရားမ်တတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲႀကီး ျဖစ္ ရပါေစ့မယ္လို႔ စစ္တပ္ကေန အခုအထိ တရား၀င္ေျပာဆိုျခင္းလည္း မရိွေသးပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေၾကာက္ စရာ မလိုဘဲ ခ်ိမ္းေျခာက္မႈေတြ မပါဘဲ လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္မဲေပးမွာ ေသခ်ာေန ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ စစ္တပ္လုပ္လိုတဲ့ သူတို႔ရဲ့ ညစ္နည္းတေထာင္ အေျခခံဥပေဒႀကီး ေရစံု ေမ်ာသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါကိုလည္း စစ္တပ္ကသိေနေတာ့ အဲသလို မျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ရဲ့ ဥပေဒအ ညစ္ထုပ္ႀကီးကို ကာကြယ္ ရေတာ့ မွာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ညစ္ပတ္လိမ့္မယ္လို႔ အတတ္ေျပာရဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သား အားလံုးရဲ့ တာ၀န္ကေတာ့ မၾကာခင္ျပဳလုပ္ေတာ့မဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳမဲ့ ဆႏၵခံ ယူပြဲႀကီး ကို တနည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ဆန္႔က်င္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္နဲ႔အားနဲ႔ ကိုယ့္ဖက္က မတုိက္ဖ်က္ႏုိင္လို႔က ေတာ့ အဲသည့္ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးဟာ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထိ မိမိတို႔ရဲ့ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားကို ဂုတ္ဂြစီး ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႔ကလည္း ဟာ.... သည္ဥစၥာႀကီးကို အခုမတုိက္ဖ်က္ႏုိင္လည္း ေနာင္အခြင့္သာရင္ ျပန္ျပင္ဖို႔အတြက္ တုိက္ယူ ၾကတာေပါ့ လို႔ ေျပာေကာင္းေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားမွာတံုးကလည္း အလားတူျဖစ္ခဲ့တာပဲ။ ေနာက္ပုိင္း ျပည္သူ ေတြက ျပန္တုိက္ခဲ့ ၾကလို႔ ေနာက္ဆံုး ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ အတုိင္း အေျခခံဥပေဒႀကီး ျပန္လည္ျဖစ္ တည္လာခဲ့ တာပဲလို႔ ဆိုမဲ့သူေတြလည္း ရိွႏုိင္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပန္တုိက္ဖို႔ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ေတြကလည္း မနည္းလွဖူး ဆိုတာ ေတာ့ သတိခ်ပ္ဖို႔ လို ပါတယ္။

အခုေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးထဲမွာ ပါတဲ့ ေရရွည္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေရး အခ်က္မ်ားစြာထဲက တခ်က္ကို ပထမ ဆံုး ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ တုိင္းျပည္ႀကီး ၿပိဳကြဲဖို႔ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကျငာႏုိင္ တယ္လို႔ သူ႔ကိုအခြင့္အာဏာ ေပးထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာတယ္ဆိုတာ ကေတာ့ စစ္အာဏာ သိမ္းတာကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း စကားလံုးသံုးၿပီး ခြင့္ျပဳေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ကာ အဲသလို အာဏာသိမ္းထား တ့ဲအခ်ိန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကျငာထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ တရားစီရင္ ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို တစိတ္တ ပုိင္း (သို႔မဟုတ္) တစံုလံုး စီမံကြပ္ကဲ ႏုိင္ေသး တယ္ လို႔လည္း အခြင့္အေရးထပ္ ေပးထားေသးတယ္။ တုိင္းျပည္တ ျပည္မွာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ အဲသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးခုစလံုး ကို စစ္တပ္က ႀကိဳက္သလို စီမံႏုိင္တယ္ဆိုမွေတာ့ ဒါဟာ စစ္တပ္လူတန္းစား ေကာင္းစားဖို႔ကလြဲလို႔ တျခားရိွပါ ဦးမလားဆိုတာ လူတုိင္းသေဘာေပါက္ပါတယ္။

အဲသည္မွာပဲ တခ်ဳိ႔ကဆိုလာပါတယ္။ ပါလီမန္အတြင္းကေန တျဖည္းျဖည္း တုိက္ယူသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ တည္ရိွေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကေန အဆိုတင္သြင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲသလို အဆိုတင္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ ရိွတဲ့ အမတ္ဦးေရရဲ့ (၂၀%) ေက်ာ္ ကေန တင္သြင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ (၂၀%) ကြက္တိပဲ ရိွတယ္ဆိုရင္ အထမေျမာက္ႏုိင္ပါ။ (၂၀%) ေက်ာ္ကို ေက်ာ္ေနမွ တင္ သြင္းဖို႔ သူတို႔ဥပေဒ အရ ကိုက္ညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္မွာ ပထမဆံုး တစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တံုး ဆိုေတာ့ ျဖစ္လာမဲ့ အမတ္တုိင္းဟာ ကိုယ့္ဖက္ပါမယ္လို႔ အတိအက် ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး အတြင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားမဲ့ စစ္ဗုိလ္ေတြက (၂၅%) ရိွေနပါေသးတယ္။

ေကာင္းပါၿပီး အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ျပင္ဖို႔အဆိုတင္တာ (၂၀%) ေက်ာ္သြားလို႔ တင္ႏုိင္သြားၿပီလို႔ဆိုႏုိင္ေပမဲ့ ဒါဟာ ျပင္ဖို႔တင္ ထားရံုသေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးရဲ့ (၇၅%) ေက်ာ္ အေရ အတြက္ရိွေသာ အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံမွ အဲသည့္ အေျခခံဥပေဒေတြထဲက ကိုယ္မႀကိဳက္တာကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ဗိုလ္ေတြခ်ည္းက ၂၅% ရိွေနေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ကိုယ့္ဖက္က (၇၅%) ေက်ာ္ ရႏုိင္ပါ့မလဲ။ သည္ၾကားထဲ ၾကံ့ ဖြတ္က ေန အမတ္ျဖစ္လာတဲ့ လူေတြ၊ စားဖားလုိလူစားမ်ဳိးေတြ၊ ကိုယ့္အက်ဳိးအတြက္ပဲၾကည့္တဲ့ အမတ္ေတြ၊ ႏွစ္ဖက္ လႊလုပ္ေနတဲ့ အမတ္ေတြ၊ စိတ္ေကာင္း ရိွေသာ္လည္း ေျခာက္လုိက္ရင္ ေၾကာက္သြားတဲ့ အမတ္ေတြ၊ ေငြေပးအ၀ယ္ ခံရတဲ့ အမတ္ေတြ၊ အဲသလိုမ်ဳိးေတြကလည္း သဘာ၀တရားအရ ပါေနဦးမယ္။ ကိုယ့္ဖက္မွာ (၇၅%) ကြက္တိရဖို႔ ေတာင္ မလြယ္ႏုိင္ပါဖူး။ ထားဦးေတာ့။

ဥပမာအားျဖင့္ ေခတ္ေတြအေတာ္အတန္ ေျပာင္းလာလို႔ စစ္ဗိုလ္အမတ္ (၂၅%) ကလည္း ကိုယ့္ဖက္ပါလာၿပီး အရပ္သား အမတ္ေတြနဲ႔ အတူေပါင္းလိုက္ၾကလို႔ (၁၀၀%) ကိုယ့္ဖက္ကရၿပီ ဆိုပါစို႔။ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ျပင္ ဆင္လို႔ရၿပီလို႔ ထင္ရင္ မွားပါ လိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲသည့္တထစ္ ေအာင္ျမင္ရံုနဲ႔ ျပင္လို႔မရပါ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲႀကီး ထပ္မံက်င္းပၿပီး ျပည္သူ (၅၀%) ေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ ျပင္လိုတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ႏုိင္ ဆင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက တခ်ဳိ႔ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ျခင္တယ္ ဆိုတာေတာင္မွ ကပ္တီးကပ္ဖဲ့ လုပ္ထားလို႔ ရပါေသးတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ပါေနတဲ့ အခ်က္တခုက ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္၏ အဓိက တာ၀န္ သည္ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ေထာက္ခံ အတည္ျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႀကီးကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ သည္တဲ့ဗ်ာ။ ျပည္သူကေထာက္ခံလို႔ အတည္ျဖစ္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က အမတ္ေတြ သေဘာတူယံုနဲ႔ေတာ့ ကျမင္းေၾကာထၿပီး ျပင္ခ်င္လို႔ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ။ ဆိုေတာ့ကာ သည္အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ကာကြယ္ဖို႔ရယ္၊ အမတ္ေတြ ရုန္း ရင္းဆန္ခတ္ လုပ္ေနလို႔ မ်က္ေစ့ေနာက္ေနရာက တုိင္းျပည္မတည္ ၿငိမ္ေတာ့ဖူး ဆိုတာကို အေၾကာင္း ျပၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကျငာႏုိင္ခြင့္ ရိွတယ္ ဆိုတာကို အထက္မွာလည္း တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ တရားမွ်တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ တခုလုပ္ေပးဖို႔အထိ စစ္တပ္က သေဘာ မေနာ ေကာင္းလိမ့္ မယ္လို႔ေတာ့ မထင္ပါ။

ေနာက္မွ ေျဖးေျဖးျပင္ယူမယ္ ဆိုတဲ့သူမ်ားကို အႀကံေပးလိုတာကေတာ့ ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုး အႏွစ္ေလးဆယ္ ေလာက္ ေတာ့ အရိွန္ယူမွ ျပင္ဆင္ဖို႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဒီလိုညစ္စုပ္ပဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို လာမဲ့ ေမလမွာ က်င္းပမဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ မွာ အတည္ျဖစ္ မသြားေအာင္ ႏုိင္ငံသား တုိင္း ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ဖက္က အားေကာင္းေကာင္း နဲ႔ မဆန္႔က်င္ႏုိင္ပါက စစ္တပ္က သည္တခ်ီမွာ လည္း အသာစီးရ သြားပါလိမ့္မယ္။

ျဖစ္ႏုိင္တာ မျဖစ္ႏုိင္တာကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အတတ္မေျပာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ညစ္မွာကိုသိရဲ့သားနဲ႔ မဲရံုသြား ကန္႔ ကြက္မဲ ထည့္မဲ့ အစား၊ ဆႏၵခံယူပြဲ မတုိင္ခင္ ႏွစ္ရက္ေလာက္အလိုမွာ တျပည္လံုး ခ်ိန္ကုိက္၍ အံုႂကြႏုိင္ပါက ထို ညစ္ပြဲႀကီး သားေလ်ာသြား မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ေစာေစာဆႏၵျပပါက ေစာေစာ ႏိွမ္နင္းလာမည္ကို သေဘာေပါက္ သည့္ အတြက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္အလုိမွာ အံုႂကြျခင္းက အုပ္စိုးသူစစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ား အားလံုး ၿပိဳက်သြားႏုိင္သည္ဟု တြက္ဆပါတယ္။

လူထုအံုႂကြ ဆႏၵျပတဲ့ နည္းနာမ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ား ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အားလံုး၀ုိင္း စဥ္းစားရင္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုေတြ႔ရိွလာမယ္လို႔ ယူဆေၾကာင္းပါ။ လူထုတုိက္ပြဲ လူထုအံုႂကြဆႏၵျပတဲ့ နည္းနာ က သည္တုိက္ပြဲအတြက္ ပိုအက်ဳိးရိွတယ္လို႔ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။

ၿဗိတိသ်ေတြလက္ေအာက္က တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရရမယ္ ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ တုိက္ပြဲေခၚသံ ေနာက္ကြယ္ မွာ လာသမွ်ရန္ အကုန္ခံခ်ဖို႔ လူ၊ စိတ္ဓာတ္၊ လက္နက္ ျပည္တြင္းမွာ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုး ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ တုိက္စရာမလိုဘဲ အဂၤလိပ္မ်ားနဲ႔ စကားေျပာၿပီး လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္တံုး က ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနကလည္း ကိုယ့္ဖက္ကို ပိုအားသာေစ ခဲ့တာလည္း တဖက္မွာရိွခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ကေန႔ အေျခအေနဟာ အဲသလိုမဟုတ္တဲ့ အတြက္ လူထုတုိက္ပြဲကိုသာ ဆက္တုိက္ေခၚဖို႔ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ သာ အဓိက လိုအပ္ပါတယ္။ မဲရံုသြား ကန္႔ကြက္မဲထည့္ ဆိုတဲ့အပုိင္းကို က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ သြယ္၀ုိက္ၿပီးေတာ့ သိုးမ်ားကို လည္စင္းေပးေအာင္ လုပ္တာမ်ဳိးနဲ႔ တူေနတယ္လို႔ ျမင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္နည္းနာက ပိုေကာင္းတယ္ လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အျငင္းအခုန္လုပ္တာမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ့္ရဲ့ အျမင္ကို တင္ျပတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္ေျမာက္ေရးတုိင္းဟာ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး တခုမဟုတ္တခု ေပးခဲ့ရတာခ်ည္းပါပဲ။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၄၊ ၀၂၊ ၂၀၀၈

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.