ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, March 4, 2008

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လူတစုက ဖ်က္ဆီးေနသည္။ လူတစုက တလြဲအသံုးခ်ေနသည္။

သည္
ေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာျပည္သမုိင္းတြင္ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ ဆိုသည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း ေရရွည္မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလာမဲ့ အေရး ကို ျမင္မိတဲ့ အတြက္လည္း ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ေရးသားတဲ့အတြက္ အမုန္းပြားမဲ့ လူေတြလည္း မ်ားလာမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ႀကိဳတြက္မိၿပီးသားပါ။

ဖိႏိွပ္သူ စစ္အစိုးရက ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္မည္၊ ၿပီးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မည္ဟု ေျပာေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္ အခ်င္းခ်င္းကို ေ၀ဖန္ရေသာ ေဆာင္းပါး ေရးသားရသည္မွာလည္း ကိုယ့္ဖက္က အားနည္းခ်က္ကို ျပသရာ ေရာက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မေျပာ မၿပီး၊ မတီးမမည္ ဆိုသလို ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းစဥ္မွာ ေျပာထားသလိုပါပဲ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လူတစုက ဖ်က္ဆီးေနပါတယ္။ ေနာက္လူတစုကေတာ့တလြဲ အသံုးခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အၿပီးတုိင္ဖ်က္ဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားကေတာ့ လက္တဆုပ္စာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းခ်င္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လူထုေပးတဲ့ မဲမ်ားနဲ႔ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ေအာင္ပြဲကို အသိအမွတ္ မျပဳလိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ သည္ေအာင္ပြင့္ေအာင္သီးကို ဖ်က္ဆီးဖို႔အတြက္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေရး လမ္းစဥ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လာမဲ့ေမလမွာ အတည္ျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူတစုက ဖ်က္ဆီးေနသည္လို႔ ဆိုလုိက္တာပါ။

အဲသည္ကမွ တဆင့္ ၂၀၁၀ မွာေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေၾကာျငာထားတာလည္း အမ်ားသိထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတံုးကလို ျပည္သူေတြေထာက္ခံတဲ့ ပါတီမ်ားအႏုိင္မေရေစဖို႔အတြက္ စစ္တပ္ကအႀကီး အက်ယ္ ညစ္ဦး မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါ။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ အမွန္တကယ္သာ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမယ္ ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ႏွစ္သက္တဲ့ ပါတီမ်ားသာ အႏုိင္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သည္တေခါက္ေတာ့ အဲသလို မျဖစ္ေစဖို႔ စစ္တပ္ အေနနဲ႔ မညစ္မျဖစ္ ညစ္ရေတာ့မွာပါပဲ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ လူထုတင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ တရား၀င္မႈကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ကလည္း အလို အေလ်ာက္ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။

စစ္တပ္ဟာ လူထုဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳရံုသာမက လူထုဆႏၵကို မ်က္လွည့္ျပၿပီး ကိုယ့္ကိုအမ်ားက ႀကိဳက္လို႔ အေရြးခ်ယ္ ခံရ ေလဟန္ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ တပါးသူက မေပးလိုတဲ့အရာကို ဇြတ္အတင္းယူျခင္း၊ လွည့္ဖ်ားလိမ္လွည္ ၍ ယူျခင္းတို႔ဟာ ခိုးယူျခင္းေျမာက္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ အမ်ားကလိုလို လားလား အပ္ႏွင္းျခင္း မျပဳ ဘဲ လွည့္ဖ်ားၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈကို ဇြတ္အတင္းယူျခင္းဟာလည္း ေနာက္ထပ္ခိုးယူျခင္း တမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ရလဒ္ကို လူတစုကတလြဲ အသံုးခ်ေနပါတယ္။ ဘယ္သူေတြမ်ား တလြဲအသံုးခ်ေနပါသလဲ။ စင္ၿပိဳင္ (သို႔) အေ၀းေရာက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတခု ထူေထာင္မည္ဟု ႀကိဳးစားေနသူေတြကို ရည္စူးေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္ဖို႔လိုတာလည္း အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ ဖြဲ႔စည္းမဲ့ ဖက္ဒရယ္အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္သူတို႔က ေရြးေကာက္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ လူေတြကိုသာ ေခါင္းေခါက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖြဲ႔၍မရပါ။ ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ လူႏွင့္ ကိုယ္ဖြဲ႔မည္ဟုဆို လာပါက အႏွီလမ္းစဥ္သည္ ဒီမိုေရစီက်င့္စဥ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္သည္လည္း သူတို႔ စိတ္ ႀကိဳက္ေရြးထားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့တာ မေမ့သင့္။

အခုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကေတာ့ ဖိႏိွပ္လြန္းသည့္ စစ္အစိုးရကို ျပန္တုိက္ဖို႔အတြက္ စင္ၿပိဳင္ (သို႔) အေ၀းေရာက္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ ထူေထာင္ဖို႔လိုေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ဟု သိရပါတယ္။ ထိုဖက္ဒရယ္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း၍ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟုလည္း ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ား အရ သိရိွရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ား ပါ၀င္မယ္ ဆိုတာကေတာ့ ပါသင့္ပါထုိက္တဲ့ သူမ်ားျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ထားပါေတာ့။ ဒါကသဘာ၀လည္း က်သည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာလူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုတာကို နားမလည္ႏုိင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ျပည္ပ တြင္ေရာက္ရိွေနေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲက တုိင္းရင္းသား အမတ္မ်ားကို ဆိုလိုတာလား။ သူတို႔လည္း ပါ၀င္ဖို႔ ဆႏၵရိွ သည္ ဆိုပါက ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ လူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္ထားသည့္ သူမ်ားျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆိုတာက မရွင္းပါ။ အခုေျပာေနေသာ အေ၀းေရာက္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ ဖြဲ႔ရာတြင္ ပါ၀င္မည့္ သူမ်ားသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ အေျခစုိက္ေသာ လူထုအတြင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း တင္ျပဖို႔လိုသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စုိက္လုိက္မတ္တတ္ ပါခဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူက ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္ထားသူ မဟုတ္ပါက ဤဖြဲ႔စည္းမည့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရတြင္ မပါ၀င္သင့္။ ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါက ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို လုိက္နာ ဖို႔ေတာ့လိုသည္။ အခုေတာ့ ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း ဆိုသလိုျဖစ္ေနတာေတြကို ၾကားေနရသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲက တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႔ကိုဘန္းျပ၍ ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္သူမ်ား ႏွင့္ လက္ သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚသည့္ အေ၀းေရာက္ အစိုးရမ်ဳိး မဖြဲ႔သင့္ပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ခဲ့သူျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ စစ္တပ္က ႏႈတ္ထြက္ခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရပါတယ္။ မဲပံုးေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ဖို႔ သူကိုယ္တုိင္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို မတိမ္းမေစာင္းေစရဘဲ လုိက္နာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေနာက္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တခ်က္ကိုတင္ျပလုိပါတယ္။ ၂၀၀၅ ေဖဖ၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ ေၾကျငာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည့္ ေၾကျငာခ်က္က သည္လိုဆို ထားပါတယ္။ “စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔စည္းမည္ဟု ၾကားသိရသည္။ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေၾကျငာလုိက္သည္။ ” အလြန္တိုေတာင္းရွင္းလင္းေသာ ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ အမတ္ မ်ား စင္ၿပိဳင္အစိုးတြင္ပါ၀င္လာပါက မိမိ၏ မိခင္ပါတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ သေဘာထားႏွင့္ လြဲေနေၾကာင္း ကိုလည္း သိသာ ေစႏိုင္ပါတယ္။ အခုလက္ရိွမွာလည္း အေ၀းေရာက္ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဆိုတာ ရိွထားႏွင့္ၿပီ။ ႀကိဳက္တာ မႀကိဳက္တာ အားနည္း တာဆိုတဲ့ အပိုင္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္နည္းနာမ်ားျဖင့္ ေရွ႔ေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက က်ေနာ္တို႔မွာ အေ၀းေရာက္ အစိုးရႏွစ္ရပ္ ရိွလာေတာ့မည္ဆိုသည့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေနတာကို ေတြ႔လာရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ လူထုလႈပ္ရွား မႈသည္ မည္သည့္ ျပင္ပက ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္မွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပည္သူတို႔၏ ခံစားေနရေသာ ဆႏၵမ်ားမွ တဆင့္ ေပၚ ထြန္းလာေသာ ရလဒ္သာျဖစ္ပါတယ္။ အေ၀းကေန စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔ျခင္းသည္ စစ္အစိုးအရကို မတုန္လႈပ္ ေစပါ။ ျပည္တြင္း လူထုတုိက္ပြဲကသာ စစ္မွန္ေသာ တုိက္ပြဲလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ျဖစ္ေစ (သို႔) အျခားလူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သို႔) ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို အမ်ားက မေပးအပ္ဘဲ၊ လူထုက မအပ္ႏွင္းဘဲ ဦးေဆာင္မႈကို ဇြတ္အတင္း ယူေဆာင္ျခင္းသည္ ခိုးယူျခင္းသာ မည္ပါတယ္။

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူရဲေကာင္းမ်ား အမွန္လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ သူခိုးမ်ားကို ေခါင္း ေဆာင္တင္ဖို႔ ဆိုတာေတာ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလြန္းရာ ေရာက္သလို ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေၾကာင္း သည္ေနရာက တင္ျပလိုပါတယ္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၃ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

3 comments:

ေရႊဘိုသား said...

YOU ARE RIGHT! I AM TOTALLY AGREE WITH YOU.

SHWEBOTHAR

YeKyawAungMDY said...

NCGUB has been already formed. I have no idea why they try to form another exile federal government. This is absolutely crazy idea.

min said...

since ever NCGUB formed,i feel like it a necessary fallcy,but now it's oblviously simply wrong man,idiot

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.