ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, April 25, 2008

ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လူထုအခြင့္အေရး

ႏုိင္
ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လူထုအခြင့္အေရးရိွတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားဟာ လြတ္လပ္စြာေျပာေရးဆိုခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္း မီဒီယာအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္းရိွ၊ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာလည္း ရိွတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ မခ်မ္းသာရင္ ေတာင္မွ တုိင္းျပည္ အတြင္းမွာ ရိွေနတဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေတာ္ေလး အဆင္ေျပသည္ အထိ အဲသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္း ရိွပါတယ္။

တုိက္ရိုက္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား အေၾကာင္းမေျပာေသးဘဲ အျခားျပႆနာမ်ားကို အရင္ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါတဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္မွာ သံုးေလးငါးႏွစ္ ဆက္တုိက္မိုးေခါင္ လာတဲ့ျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ ရၿပီဆိုပါ ေတာ့။ မိုးေခါင္လာတဲ့ အတြက္ အားလံုးသေဘာေပါက္ ၿပီးသားကိစၥကေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ တယ္ဆိုတာပါပဲ။ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို ထိခိုက္လာတဲ့ အတြက္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား အဖို႔ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မား မႈေတြကို ဆက္တုိက္ ရင္ဆုိင္လာရပါတယ္။ အဲသလို အခက္အခဲ မ်ားနဲ႔ ရင္္ဆုိင္လာရတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ အစိုးရက သည္အခက္အခဲ မ်ားကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းသလဲဆိုတာ ၾကည့္ၿပီး အဲသည့္တုိင္းျပည္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရိွသလဲ၊ ဘယ္ ေလာက္ လူထုအခြင့္အေရး ရိွသလဲ ဆိုတာကို အကဲျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လူထုအခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အထက္က ေျပာခဲ့သလို လြတ္လပ္စြာ ေျပာ ဆိုေရးဆိုခြင့္လည္းရိွ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာလည္း ရိွတဲ့အတြက္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးလာမႈကို အေတာ္ေလး ေျဖရွင္းႏုိင္ပါ တယ္။ အဲသလို ႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြမွာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကသလဲ ဆိုေတာ့၊

ဘယ္ခရိုင္ေတြ၊ ဘယ္ျပည္နယ္ေတြဟာ အဆိုး၀ါးဆံုး မိုးေခါင္မႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတယ္ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွ ေအာင္ ေဖာ္ ထုတ္တင္ျပခြင့္ ရိွပါတယ္။ တုိင္းျပည္လူဦးေရရဲ့ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ရိကၡာျပတ္လတ္မႈကို ရင္ဆုိင္ ေနရတယ္ ဆိုတာကို လည္း သိႏုိင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ အဲသလို သိရိွလာတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ပိုမိုရိကၡာျပတ္လတ္တဲ့ ၿမိဳ႔ေတြ၊ ေဒသေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြ အတြက္အရင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ၾကပါတယ္။ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ၾက တာက မိုးေခါင္မႈကို သိပ္ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး မရင္ဆုိင္ ရတဲ့ ေဒသဖက္က ပိုလ်ံေနတဲ့ စားနပ္ရိကၡာေတြကို ငတ္မြတ္မႈ အဆိုး၀ါးဆံုးနယ္မ်ားအတြက္ အစိုးရက ျပန္လည္၀ယ္ယူ ျဖန္႔ခ်ီ ၾကပါတယ္။ တတ္ႏုိင္သူေတြဖက္ကေနၿပီး တသီး ပုဂၢလ လွဴဒါန္းၾကတာေတြ ကိုလည္း ခြင့္ျပဳၾကပါတယ္။

ႏုိင္ငံနဲ႔အ၀ွမ္း မိုးေခါင္မႈကို ရင္ဆုိင္ရလို႔ တႏုိင္ငံလုံး ရိကၡာျပတ္လတ္မႈကို ၾကံဳရရင္ေတာ့ တဖက္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ကိုလည္း သည္ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသိေပးၿပီး ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ားထံမွာ အကူအညီ ရယူဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ၾကရပါတယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္မထားပဲ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို အသိေပးေလ့ရိွပါတယ္။ သတင္းအမွန္ကို ဖံုးကြယ္မထားတဲ့ အတြက္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ တက္ညီ လက္ညီရိွလာပါတယ္။ အား လံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥဆိုတဲ့ အသိကလည္း ႏုိင္ငံသားေတြမွာ ကိန္းေအာင္းလာတဲ့ အတြက္ ၁၀၀% အျပည့္မဟုတ္ရင္ ေတာင္ အငတ္ေဘးကေန လူထုကို ဆယ္မကယ္တင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက ဘာကို ျပဆိုသလဲဆိုရင္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ရဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားလို႔ ရလာတဲ့ ရလဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းသူျပည္သားမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္ ရိွတဲ့အတြက္ အဲသလို မိုးေခါင္ေနတဲ့ ကာလ စားနပ္ ရိကၡာ ရွားပါးေနတဲ့ ကာလမ်ားမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဘးထြက္ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြါးရေအာင္ အေတာ္ေလး ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါ တယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ တိုးပြားလာျခင္းနဲ႔ အျခားလူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဆူနာမီျဖစ္တံုးက ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း တျခားအိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြလို အစုလုိက္အပံုလုိက္ ေသေၾက ပ်က္စီး ျခင္းကို မၾကံဳလုိက္ရေပမဲ့ ဆံုးရံႈးပ်က္စီးမႈေတြ၊ လူေသတာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက ဘာမွမျဖစ္သလိုပဲ ခပ္တည္တည္ ေနခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းျပည္အတြင္း သည္သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာတာမ်ဳိး မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

အလားတူပါပဲ။ မႏွစ္က ေရေတြႀကီးလို႔ ေနရာအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပည္သူေတြ ေရေဘးဒုကၡကို ခံစားလုိက္ရ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရထံက ဘာအကူအညီမွ မရခဲ့ပါ။ မွန္မွန္ကန္ကန္သတင္းမ်ားကို အစိုးရပုိင္ သတင္းစာမ်ားက မေဖာ္ျပတဲ့ အျပင္ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား မွာလည္း ထုတ္ျပန္ဖို႔ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ေရက်သြားမွ ကိုယ့္ရြာကိုယ္ျပန္ မပ်က္စီးဘဲ က်န္ေနတဲ့ အကြ်င္းအက်န္ ေလးေတြကိုလုိက္ေကာက္ၿပီး ဘ၀ကို ျပန္စရပါတယ္။ လူထုဟာ ကိုယ္ခံစား ေနရတဲ့ သဘာ၀ေဘးဒုကၡကပ္ အေၾကာင္းကိုေတာင္မွ ျပည္တြင္းက သတင္းမီဒီယာထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ အင္တာဗ်ဴးခြင့္ ေျပာခြင့္မရိွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္အစိုးရကေတာ့ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္ဟာ သာယာ ၀ေျပာ ေအးခ်မ္းသေယာင္ အတုလုပ္ ဖန္တီးလိုေတာ့ သည္လို သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကပ္ေတြကိုေတာင္ အေျပာမခံ၊ အေရးမခံပါဖူး။

တခါ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ ပ်က္စီးလို႔၊ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းကုန္လို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေဘးဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရ တာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မေပးပါ။ သတင္းမီဒီယာေတြလည္း အတိအလင္း ေရးသားေဖၚျပခြင့္ မရိွပါ။ တုိင္းသူျပည္သား အားလံုးဟာ ေက်ာကုန္းၿပီး ငံု႔ခံေနၾကရတဲ့ အျဖစ္ဆိုးကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာ ကိုသာ ေထာက္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔ ဆိုတာေတြေတာင္ ေျပာေသးတာမဟုတ္ပါဖူး။

အခုလည္း လာေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အ၀ွမ္း စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈကို ေရရွည္အသြင္မ်ဳိး ရင္ဆုိင္ၾကရေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥ ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ေစ်းေတြ တက္လာေနပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံလို ဆန္အထြက္ေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိး ေတာင္မွာ ဆန္ေစ်းတက္ တာကို စတင္ရင္ဆုိင္ေရပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေကာ ဘာသားနဲ႔ထုထားတာ မို႔လို႔လဲ။ ဆန္ေစ်းတက္တဲ့ ျပႆနာေၾကာင့္ ေန႔တဓူ၀ ရင္ဆုိင္ရမဲ့ ဒုကၡဟာ ႀကီးသထက္ႀကီး လာေတာ့မွာပါ။ ဆန္ေစ်းေတြ တက္သထက္ တက္လာလို႔ ျပည္သူေတြ ဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာၾကရတဲ့ အခါမွာ သည္ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ဆိုတာေ၀းစြ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဖၚထုတ္ေရးသားခြင့္ ေတာင္ ျပဳလိမ့္မယ္မဟုတ္ဖူး ဆိုတာ ႀကိဳၿပီးေတာင္ ေျပာရဲပါေသးတယ္။

ျပန္ေကာက္ရရင္ေတာ့ အာဏာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးဖို႔ အသာထား သဘာ၀ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ လူမႈဒုကၡကိုေတာင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားခြင့္ မရိွတာ ျမန္မာႏုိင္ငံပါ။ အရင္းခံ အေၾကာင္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လူထုအခြင့္အေရး ကင္းမဲ့လို႔ ျဖစ္ရ တာပါ။ မိမိဆံုး ရံႈးေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ျပန္ရေအာင္ ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ဆိုတဲ့ ေရွးစကားအတုိင္း တက္ညီ လက္ညီ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၂၊ ၀၄၊ ၂၀၀၈

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.