ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, May 14, 2008

မူလတန္းေက်ာင္းအတြင္းေနထိုင္သူ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္သည့္အျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားလည္း မရရွိၾက


ဂံုၿမိဳ႔သစ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ရွိေသာ မူလတန္းေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံ ဒုကၡသည္မ်ား ကို ေက်ာင္းအတြင္းမေနထိုင္ရန္ ေမာင္းထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္အာဏာ ပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းမွာခိုင္ခံ့မႈ မရွိ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမွာ လူမ်ားေန ထိုင္ရန္ အေတာ္အသင့္ေကာင္မြန္ေနသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားကေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ား လည္း မရရွိေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိအာဏာပိုင္မ်ားက လိုက္လံေ၀ငွေပးခဲ့ေသာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေ၀ငွေပးျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းဆည္း ထားေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ မ်ားအား အျခားေသာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မနက္တစ္ၾကိမ္၊ ညေနတစ္ၾကိမ္ ေကၽြးေမြးေနရေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္ကာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ ေသာသူမ်ားမွာမူ ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ရပ္ကြက္ ဓမၼာရံုတြင္ ေန ထိုင္ေစခဲ့ၿပီး ရက္ကြက္ရယကမွ ေကၽြးေမြးသည္ဟုဆိုကာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို အလွ်ံပယ္ စားေသာက္ေနရ ေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္း ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို ေ၀ငွခဲ့ ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားသာ အမ်ားအျပား ရရွိၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

" ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ဗ်ာ။ ေနစရာမရွိလို႔ ေက်ာင္းထဲေနရပါတယ္ဆိုမွ အခုေမာင္းထုတ္ခံေနရၿပီ။ အိမ္ ကလည္း ျပန္ေဆာက္ဖို႔ ေနေနသာသာ စားစရာေတာင္ ရပ္ကြက္ကေပးေနလို႔စာရတာ။ သူတို႔ကေတာ့ ေက်ာင္းက မုန္တိုင္းဒဏ္ထိထားေတာ့ ျပန္ျပင္ ေဆာက္ရမယ္။ ပညာေရးမွဴးကိုယ္တိုင္က ရပ္ကြက္လူႀကီး ေတြကို လာေျပာထားတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုေက်ာင္းမွာ မေနနဲ႔ ေတာ့တဲ့။ ေနစ ရာအိမ္မရွိတဲ့လူေတြကို အခုလိုေျပာမွေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔သာစဥ္းစားၾကည့္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းေတြကို ၂၄ ရက္ေန႔ မဲရံု လုပ္ဖို႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းျပင္ေနၾကတယ္ေလ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိေနရင္ ေက်ာင္းကျပင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ မိုက္ရိုင္းလြန္းအားႀကီးတယ္" ဟု မုန္တိုင္းဒဏ္ခံဒုကၡသည္ ေဒၚေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ျပည္တြင္းရွိ မိတ္ေဆြတဦးက ေပးပို႔ပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.