ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, May 29, 2008

အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိရပါသည္ ခင္ဗ်ား

ငါ
တို႔ လူမ်ဳိးေတြကိုက
ည့ံကို ညံ့လြန္းလွပါတယ္။

ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက
ဒါေလာက္ေတာင္ အကူအညီေပးေနၾကတာကို
ေက်းဇူးတင္ရေကာင္းမွန္း မသိၾကဘူး။

ကုလသမဂၢက ေျပာတဲ့
“အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္မိရပါေၾကာင္း” ဆိုတာကို
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိရပါသည္ ဆိုတာမ်ဳိး

ဥေရာပ ပါလီမန္က ေျပာတဲ့
“မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မိရပါေၾကာင္း” ဆိုတာကို
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိရပါသည္ ဆိုတာမ်ဳိး

အေမရိကန္က ေျပာတဲ့
“ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္ရပါေၾကာင္း” ဆိုတာကို
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိရပါသည္ ဆိုတာမ်ဳိး

အာဆီယံက ေျပာတဲ့
“မ်ားစြာ စာနာနားလည္မိရပါေၾကာင္း” ဆိုတာကို
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိရပါသည္ ဆိုတာမ်ဳိး။

သူတို႔ချမာ
အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး အကူအညီေပးေနၾကရရွာတာ
(အားနာတတ္ရင္)
အားနာဖို႔ေတာင္ ေကာင္းလွၿပီ။

ကဲ … ဒီလို အေကာင္းဆံုး အကူအညီေပးတာမ်ဳိးကိုမွ
ေက်းဇူးစကား ဆိုရေကာင္းမွန္းမသိၾကတဲ့
ငါတို႔ လူမ်ဳိးေတြ
(ငတို႔ တေတြကိုက)
ညံ့ကို ညံ့လြန္းလွပါတယ္ေလ။

ေအာင္ေမာ္ဦး
ေမ၊ ၂၇၊ ၂၀၀၈။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.