ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, May 14, 2008

ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာမွ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူ မ်ားအား ဆန္မ်ား လိုက္လံလွဴဒါန္း

မု
န္တိုင္းဒဏ္ခံရၿပီး အိုးအိမ္မဲ့သူမ်ားအား ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္းမွ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆန္တစ္ျပည္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၀- ၅- ၂၀၀၈ ရက္ေန႔က ဆန္မ်ား လိုက္လံေ၀ငွေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေ၀ငွရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အိမ္မရွိေတာ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အဓိကထားၿပီး ဆန္ လာထုတ္ယူရန္ ကူပြန္ စာရြက္မ်ား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံေ၀ငွေပးေၾကာင္း၊ ကူပြန္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရိပ္ သာေက်ာင္းတိုက္သို႔ အဆိုပါည ေနပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ၿပီး ဆန္မ်ားယူေဆာင္ရေၾကာင္း၊ မိသားစုအရမ္း မ်ားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဆန္တစ္ျပည္ခဲြ အထိေ၀ငွေပးေၾကာင္း သြားေရာက္ယူေဆာင္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ မိတ္ေဆြတဦးက ေပးပို႔ပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.