ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, March 17, 2010

အားလံုးၿပိဳင္တူတြန္းၾကရေအာင္

စစ္
အစိုးရဟာ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီး အနာဂတ္ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရးကို ခ်ဳပ္လုိက္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟာ ဒါနဲ႔တြင္ အားမရေသးဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းတဲ့ အခါမွာလည္း ထံုးစံ အတုိင္း ညစ္နည္းတေထာင္ နည္းေတြကို ထုတ္သံုးျပန္၏။ အကယ္၍ လူထုက ၾကည္ညိဳတဲ့ ေလးစားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မွာ ပါဝင္လာရင္ ျပည္သူက မဲေပးဦးမွာဆိုတာကို သိေနေတာ့ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား တရားရံုးမွာ တရားတေဘာင္ ျဖစ္ေနဆဲသူမ်ား ပါတီဝင္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွာ ရိွေနရင္ အဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္မရိွဘူးလို႔ ညစ္ျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးခြန္ ထြန္းဦး၊ ဦးေဆထင္၊ ကိုမင္းကိုႏုိင္နဲ႔ ရွစ္ေလးလံုးမ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လက္ရိွမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့ သူတို႔ညစ္နည္းတေထာင္ ဥပေဒအတုိင္းဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခ်င္ရင္ အဲသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပါတီကထုတ္ ပစ္ဖို႔သာ ရိွေတာ့သည္။ ကိုမင္းကိုႏုိင္တို႔ကိုလည္း ဘယ္ပါတီကမွ လက္ခံလို႔ မရေတာ့။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လုပ္ရပ္ကား ကမ္းကုန္ေအာင္ အစြန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ေခ်ၿပီ။ အပစ္ရပ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔စစ္လိုလို နယ္ျခားေစာင့္တပ္လိုလို အသြင္ေျပာင္းဖို႔ အျပင္းအထန္ ဖိအားေပး ခံေနရသည္။ အဲသလိုမွ မေျပာင္းရင္ ထိုတုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ပါတီေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု တဖက္မွာလည္း ဆိုထားျပန္သည္

ယခုႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို ၾကည့္၍ တုိက္တြန္းလိုစိတ္တခု ေပၚမိသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ႔မ်ား၏ အခက္ အခဲလည္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူဖို႔ တုိက္တြန္းခ်င္တာပဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ အခက္အခဲ မ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အခက္အခဲ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထပ္တူျမင္မိသည္။

အိမ္ထဲတြင္ ေရာက္ေနေသာ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္သည္ ႂကြက္တို႔အတြက္သာ အႏၱရာယ္ရိွသည္မဟုတ္ အိမ္တြင္းမွာ အတူရိွေနေသာ ၾကက္၊ ဝက္၊ ႏြားတို႔ အတြက္လည္း ေနာင္တြင္ အႏၱရာယ္ ရိွလာမည္ကို သတိ မလြတ္ေစလိုပါ။ အားလံုး ဤပံုျပင္ကို ၾကားဖူးထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ယ္ေတာ့ ျပန္မေျပာလိုပါ။

အခုလို စစ္အစိုးရ ျပဌာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒႀကီးငယ္တို႔သည္ သူတို႔အုပ္စုတခုသာ အျမင့္ေရာက္ ေကာင္းစားေရး ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏုိးေသာ လူထုကေထာက္ခံေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မ်ဳိးတုန္းေအာင္ ႏိွပ္ကြပ္မည္ဆိုေသာ အမာတုိက္လမ္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာပါ တစစီ မက်န္ ေအာင္ အားထုတ္ေနသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏိွပ္မႈက ကမ္းကုန္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ တဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရ၏ စစ္တပ္မ်ားအား ခုခံ တုိက္ခုိက္ေသာ ခုခံေရးစစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာႏုိင္သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ ျပဳတ္ေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫႊန့္၏ အစီအမံျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားခဲ့သည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွာ (၁၇) ဖြဲ႔ခန္႔ရိွသည္။ ထို႔အတူ အပစ္အခတ္ မရပ္စဲ ဘဲ စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ က်န္ေနေသးသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း တြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ အပစ္ခတ္ရပ္သူမ်ား မရပ္သူမ်ား အားလံုးစုစုေပါင္းတြင္ လက္နက္ကုိင္ အင္အားသည္ ရွစ္ေသာင္းမွ တသိန္းခန္႔အထိ ရိွေနသည္။ အကယ္၍ ထိုတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအားလံုး ဘယ္လိုမွသည္းခံ၍ မရေတာ့သည့္ အခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္တြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္သည္။

အကယ္၍ ထိုသို႔သာ အားလံုးေပါက္ကြဲလာခဲ့ပါက လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရုိက္ခတ္လာႏုိင္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသည့္ ကာလမ်ားမွစတင္၍ တုိင္းရင္းသား လက္နကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား အတြင္းသို႔ လက္နက္ငယ္မ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ လက္နက္မ်ား တစတစ တင္သြင္းမထားဟု မည္သူမွ မေျပာႏုိင္။

ဤသို႔ လက္နက္မ်ား တင္သြင္းထားခဲ့သည္ ဆိုပါက တခ်ိန္က အဂၤလန္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ အုိင္ယာလန္မွ အုိင္အာ ေအေခၚ အုိင္းရစ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္မွ အစိုးရအရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအေဆာက္အဦမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထား၍ တုိက္ခုိက္ ေဖာက္ခြဲခဲ့သလို ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ ထိုအခ်ိန္က လန္ဒန္ၿမိဳ႔တြင္ တည္ရိွေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဂရက္သက္ခ်ာ၏ ရံုးခန္းသည္ပင္ အေဝးမွ ေမာ္တာျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္တို႔၏ နာမည္ေက်ာ္ (အမ္အိုင္ ၅) အမ္အုိင္ဖုိက္ဟုေခၚသည့္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦအား အုိင္အာေအ လွ်ဳိ႔ဝွက္ ၿမိဳ႔ျပ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သိမ္းျမစ္ထဲအတြင္း စပိဘုတ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ရင္း ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္ ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ေတာင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ ဖူးသည္။

လူတို႔သည္ သူတို႔၏ လြတ္ေျမာက္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္၍ မရႏုိင္ေသာ အခါ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္ျခင္းကို မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ လာရေတာ့သည္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ လူေတြေသေၾကမည္။ သူတို႔၏ အိုးအိမ္ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔ပစ္၍ လူေတြအေျမာက္အမ်ား အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား အတြင္းသို႔ စစ္ေဘး၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ခိုလံႈၾကရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ မေဝးေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ ေတာင္ေပၚမွာေရာ ေျမျပန္႔မွာပါ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ သူတို႔၏ အေပါင္းအပါမ်ားကို တုန္႔ျပန္လာခဲ့သည္ ရိွေသာ္ ထိုလမ္းထိုနည္းကို ေရြးသူမ်ားမွာ တုိင္းရင္း သား ျပည္သူတို႔ မဟုတ္ပါ။ စစ္အစိုးရကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ လမ္းျဖစ္သည္ဟုသာ ေျပာရေတာ့မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား၊ ျဖစ္လာအံ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ မ်ားသည္ အျခားနည္းလမ္း မရိွေတာ့ေသာ ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေနာက္ဆံုးလမ္းသာျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာမ်ာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းလိုသူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းခြင့္ မေပးဘဲ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကို တြန္းပို႔ျခင္းသည္ တြန္းပို႔သူ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာ လိုသည္။

လက္နက္ကုိင္စြဲ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း တမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား၊ ေသေၾက ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ မိကြဲဖကြဲ ျဖစ္ၾကရသည္။ မည္သူ႔အတြက္ မည္သည့္ဖက္အတြက္မွ မေကာင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းငံု႔ၿပီး ခံေနရတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ျဖစ္လာေသာအခါ ေနာက္ဆံုး ေရြးစရာ လမ္းသည္ ေသြးထြက္သံယို တုိက္ပြဲမ်ားသာ ျဖစ္ေတာ့သည္မွာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ သမုိင္းကလည္း ျပဆို ခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။

ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒုိင္ယာေလာ့ ဆိုသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းဆိုသည့္ လမ္းကို လိုက္မလား (သို႔မဟုတ္) အားလံုး အလံုးစံု ေၾကျပဳန္း ျခင္း လမ္းကို လုိက္ၾကေတာ့မွာလား ဆိုသည့္ စကားစုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိအေနနဲ႔ကေတာ့ လူမေသသည့္လမ္း ေသြးထြက္သံယိုကင္းသည့္ လမ္းကိုသာ အႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သည္ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းထဲကို ေရြးခ်ယ္သြားေနသလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္မွပင္ သိရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သည္းခံ၍ ကာလၾကာရွည္ ေစာင့္ဆုိင္းေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လမ္းကိုမွ ေရြးခ်ယ္ ဖို႔ အခြင့္အေရး မရိွေတာ့ဟု ဆိုပါက ၿမိဳ႔ေရာေတာပါ အားလံုးၿပိဳင္တူတြန္းဖို႔သာ လိုေတာ့သည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၁၇၊ ဝ၃၊ ၂ဝ၁ဝ

1 comment:

မန္းကိုကို said...

ပို႔စ္ေတြကေတာ့ ႀကိဳက္ပါတယ္ဗ်ာ၊
ဒါေပမယ့္ ၿပိဳင္တူတြန္းဖို႔ ေနေနသာသာ ကိုယ့္ကိုေျပာ
စကား နားေထာင္ေပးမယ့္သူေတြေတာင္ မနည္းရွာယူ
ရတာဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာပဲတြန္းေတာ့မယ္ဗ်ာ။
တစ္လကၼေရြ႕ေရြ႕၊ နွစ္လကၼေရြ႕ေရြ႕ေပါ့။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.