ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, November 25, 2010

ပါလီမန္ထဲမွာ တုိက္ယူမတဲ့လား

ျမန္မာျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတဲက အေျခအေနမ်ား တစံုတရာ အတုိင္းအတာ တခုထိ အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္ၿပီး ေျပာင္းေတာ့မလားလို႔ ႏုိင္ငံတာက အစိုးရမ်ားက တြက္ေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပတုိက္က အစိုးရတခ်ဳိ႔နဲ႔ အာရွေဒသတြင္းက အစိုးရမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ရိွတာဟာ ဘာပဲေျပာေျပာ တိုးတက္လာတဲ့ လကၡဏာလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဘာေတြမ်ား ျမင္သာထင္သာ တိုးတက္လာသလဲလို႔ ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ လုိက္ၾကည့္ လုိက္ေတာ့ ေတြ႔လုိက္ရတဲ့ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ကိစၥတခုကေတာ့ ရခုိင္ျပည္က တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဘုရားေတြ ေစတီေတြ ပုထိုးေတြ က်ဳံးေဟာင္းေတြကို ဘူဒိုဇာေတြနဲ႔ ဖ်က္စီးေနတယ္ ဆိုတာကို သြားေတြ႔ရပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာေတြပါပဲ။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးအတြက္ ဘယ္လိုမွ ျပန္အစားထိုး မရႏုိင္တဲ့ ဆံုးရံႈးမႈေတြလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားတို႔အဖို႔ သူတို႔ရဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဘာမွမတတ္ႏုိင္ဘဲ စစ္အစိုးရ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္ေနတာကို ထုိင္ၾကည့္ေနရပါတယ္။ အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေနရာ တခ်ဳိ႔ ရထားတဲ့ ရခုိင္ပါတီလည္း ဒီကိစၥအတြက္ ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲလို႔ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အမတ္မင္းမ်ားလည္း ဘာသံမွ မထြက္သလို ဘာမွမလုပ္ႏုိင္တာကို ျမင္ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ အမတ္ေတြ ျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ထဲမွာ ျပည္နယ္ရဲ့ ေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ထားတဲ့ တြက္ကိန္းဟာ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေနတယ္ ဆိုတာကို အထင္အရွား ျမင္ရပါတယ္။ ဒါဟာ အျပစ္တင္ေနတာ မဟုတ္ပါဖူး။ တြက္ေရးက စက္သူေဌး တြက္ၾကည့္မွ စက္မရိွ ဆိုတာလို ျဖစ္ေနတာကို ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခါ ရခုိင္အမတ္မင္း ေတြ ဘာမွေျပာရဲလို႔ ျမန္မာ အမတ္မင္းမ်ားက ကူၿပီး ဒီကိစၥကို ဝုိင္းဝန္းေပးတယ္ ဆိုတာလည္း မၾကားရပါဖူး။

စစ္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း မလုပ္သင့္တာ မလုပ္ထုိက္တာကို ခြဲျခားသိျမင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တခုကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုတာ တုိင္းရင္းလူမ်ဳိးေပါင္းစံုနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုတာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳပံု မေပၚပါဖူး။ ျမန္မာ လႊမ္းမိုးေရးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အေျခအေနေတြကို ျပန္ၾကည့္ တာနဲ႔လည္း သိႏုိင္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္တျပည္ တိုးတက္ဖို႔ဆိုတာက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းဖို႔ လုိပါတယ္။ တည္ၿငိမ္တယ္ ဆိုတာ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ လူေတြဘာမွာ ျပန္မေျပာရဲဘဲ တည္ၿငိမ္ တာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဖူး။ ဒီမိုကေရစီ ျဖန္႔က်က္မႈ၊ တရားမွ်မႈ ေတြေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္တာမ်ဳိးကို ဆိုလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လူမ်ဳိးစံုေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္ရယ္လို႔ ျဖစ္လာတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း တေထာင္ခန္႔ ရိွၿပီလို႔ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အၿပီးမွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ စကၤာကူလို ၿမိဳ႔ျပႏုိင္ငံ အသစ္ကေလး တခုေတာင္သူ႔ႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ မီွတင္း ေနထုိင္ေနတဲ့ အိႏိၵႏြယ္ဖြားေတြ၊ တရုတ္ ႏြယ္ဖြားေတြ၊ မူလကတည္းက ရိွခဲ့တဲ့ မေလးႏြယ္ဖြား အားလံုးအတြက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ တုိးတက္ေအာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ အားလံုး မ်က္ျမင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေျပာရရင္ စကၤာပူဟာ တည္ၿငိမ္တယ္ ေအးခ်မ္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီ ျဖန္႔က်က္မႈ အားမေကာင္းေသးတာ၊ ခြင့္ျပဳမႈ အလြန္ နည္းေသးတာကေတာ့ ခြ်င္းခ်က္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

လူမ်ဳိးတုိင္းဟာ သူတို႔ရဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမတ္ႏုိး တန္ဖိုး ထားၾကပါတယ္။ အဲတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပမာတခုကို ေျပာလိုပါတယ္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ လက္ထက္တုန္းက ဘုရားေပၚကို အဂၤလိပ္ အုပ္စိုးသူ အာဏာပုိင္ေတြ ဘြတ္ဖိနပ္စီးၿပီး တက္လာတဲ့အတြက္ ျမန္မာေတြဖက္မွာ ေစြ႔ေစြ႔ခုန္ မျဖစ္ခဲ့ဖူးလား။ ရုိင္းလုိက္တဲ့ ကုလားျဖဴေတြ၊ ငဒို႔လူမ်ဳိးကို ေစာ္ကားေလျခင္းဆိုၿပီး ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ အဲသည့္ ဘုရားေပၚမွာ ကိုလိုနီ အရွင္သခင္ေတြ ဖိနပ္စီးၿပီး တက္ရာကေန တဆင့္ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္ ဆိုတာကို မေမ့ၾကေသးဖူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဂၤလိပ္ေတြဟာ ဘြတ္ဖိနပ္စီးၿပီး ဘုရားေပၚ တက္ရံုသာ တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေတြကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီး တာမ်ဳိး မလုပ္ခဲ့ပါဖူး။

အခုမွာက ရခုိင္အမ်ဳိးသားေတြရဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို ရထားလမ္းေဖာက္ဖို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ နဲ႔ စစ္ အစိုးရက ဘူဒိုဇာေတြနဲ႔ ထုိးၿပီးဖ်က္စီး ေနတာကို ရခုိင္အမ်ဳိးသားေတြ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္မွာ အမွန္ပါပဲ။ ေဒါသထြက္ၾက မွာလည္း အေသအခ်ာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္ဟာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု မီွတင္းေန ထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္ဆိုတာ အထက္မွာလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အဲတာေၾကာင့္ ျမန္မာေတြ ကိုယ္ရဲ့့ ယဥ္ေက်းမႈ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြကို ျမတ္ႏုိးသလို တျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားလည္း သူတိုရဲ့ ကိုယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကို ျမတ္ႏုိး လိမ့္မယ္ ဆိုတာ အထူး သံသယ ျဖစ္စရာ မလိုပါဖူး။ အခုလို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ရခုိင္အမ်ဳိးသားေတြရဲ့ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကို ဖ်က္လုိဖ်က္စီး လုပ္ေနတာဟာ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားေတြ ဖက္က ဘယ္လိုျမင္မလဲ။ ရခုိင္ေတြဟာ ျမန္မာေတြရဲ့ လက္ေအာက္မွာ ကိုလိုနီကြ်န္ဘဝ သဖြယ္ ေနထုိင္ေနရလို႔ အခုလိုမ်ဳိး အျဖစ္ေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရတာလို႔ သူတို႔ဖက္က ျမင္မွာ မလြဲပါဖူး။ ဒီလို အက်ဳိးဆက္ ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာမုန္းတီးေရး စိတ္မ်ားလည္း တဟုန္းဟုန္းနဲ႔ ျမင့္တက္လာ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေန ၾကၿပီဆိုရင္ အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ လြယ္ကူပါ့ မလား။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေကာ ျဖစ္ႏုိင္ ပါ့မလား။

ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရခုိင္ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္က ထြက္ရိွ လာမယ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြကို ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ သံုးစြဲခြင့္ ရပါ့မလား ဆိုတာကလည္း ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ကို တုိက္ရုိက္တင္ပို႔ဖို႔ ပုိက္လုိင္းေတြ ေဆာက္ေနတယ္ မဟုတ္လား။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲသည့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ေတြကို ေဒသခံ ရခုိင္အမ်ဳိးသားေတြ သံုးစြဲခြင့္ ရမွာမဟုတ္သလို ျမန္မာအပါအဝင္ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း အဖိုးအခ နည္းနည္းနဲ႔ သံုးစြဲခြင့္ရဖို႔ဆိုတာ ငရဲျပည္က အပ္တစင္းနဲ႔ နတ္ျပည္က အပ္တစင္း လုိပါပဲ။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလတုန္းက စစ္ေတြၿမိဳ႔မွာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔ အခမ္းအနား လုပ္မွာကို စစ္အာဏာပုိင္ေတြက ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဖူး။ ဦးဥတၱမဟာ ရခုိင့္အာဏာဇာနည္ တပါးျဖစ္သလို ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုးရဲ့ ပထမ ဆံုးေသာ အာဇာနည္တဦး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဖူး။ ဒါကို ဘာသေဘာနဲ႔ စစ္အာဏာပုိင္ေတြက တားျမစ္တာလဲ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ေတြ ပိုမိုျမင့္တက္ လာမွာကို ခ်ဳိးႏိွမ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ရည္စူးၿပီး တားျမစ္တယ္လို႔သာ စြပ္စြဲရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အခုျဖစ္ေနသလို အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးေတြ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ တခုကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခုလက္ရိွ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ရွမ္းျပည္က က်ဳိင္းတံုေဟာ္နန္း ကိုလည္း အလာတူပါပဲ ဘူဒိုဇာနဲ႔ ထိုးခ်ဖ်က္စီး ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြ အေၾကာင္းျပတာ ကေတာ့ အဲသလို ဖ်က္စီးရတာဟာ ခရီးသြားနဲ႔ ဧည့္ႀကိဳလုပ္ငန္းအတြက္ ေခတ္မီ ေဟာ္တယ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ မခုိင္လုံပါဖူး။

က်ဳိင္းတံုေဟာ္နန္းဟာ တခ်ိန္တုန္းက ရွမ္းပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြားေတြ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ေဟာ္နန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ေစာ္ဘြားဆိုတာ မရိွေတာ့ေပမယ့္ ဒီအေဆာက္အဦဟာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ေရွးေဟာင္း ရိုးရာ အေမြအႏွစ္မ်ား ထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာေနာက္သား ရွမ္းမ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား သမုိင္းေရး ဆုိင္ရာအရ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာ ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ တည္ရိွသင့္တဲ့ အေဆာက္အဦလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေဟာ္တယ္ေဆာက္တာ လြတ္ရာကြ်တ္ရာ တေနရာရာမွာ ေဆာက္လို႔ ရပါတယ္။ ေငါ့ေတာ့ေတာ့ ေျပာရရင္ အဲဒီ ေနရာမွာမွ ေဟာ္တယ္မေဆာက္ရင္ တိုးရစ္ေတြက လာမတည္း ေတာ့ဖူးလို႔ အဆို တင္ထားလို႔လား။ ျမန္မာေတြ လက္ေအာက္မွာ ကိုလိုနီသဖြယ္ ေနနရလို႔ အခုလို ေစာ္ကား ခံရတာလို႔ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေတြဖက္က ျမင္မွာမလြဲပါဖူး။ အခုေတာ့ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးအတြက္ အစားထိုးလို႔ မရႏုိင္တဲ့ သမုိင္းဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ေတြကို လက္လြတ္စပါယ္ လုပ္ေနတယ္လို႔သာ ေျပာပါရေစ။

တကယ္တန္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ အစိုးရဆိုတာမ်ဳိးဟာ လူမ်ဳိးတုိင္းရဲ့ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း အေမြအႏွစ္ေတြကို မဖ်က္စီး သင့္တဲ့အျပင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားဖို႔ေတာင္ ကူညီဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေရွးေဟာင္း အေမြ အႏွစ္ဆိုရင္ ထိန္းသိမ္းထား၊ ေခတ္သစ္ အေဆာက္အဦဆိုရင္ ဖ်က္ျခခြင့္ ရိွတယ္လို႔ ဆိုလိုတာလည္း မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ တခုေျပာရရင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ရိွတဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ကိုးကြယ္ရာျဖစ္တဲ့ အခုေခတ္မွ တည္ေဆာက္တဲ့ ခရစ္ယန္ ဘုရားေက်ာင္း မ်ားကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီး မီးရိႈ႔တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို စစ္တပ္က အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္ရပ္ေတြဟာလည္း မလုပ္သင့္တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ဆိုပါရေစ။ ဒါမ်ဳိးေတြ ခ်င္းျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ အလြန္အင္မတန္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားပါ။

ေနာက္ဆက္ၿပီး ေျပာလိုတာကေတာ့ ဥပမာဆိုရရင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္းက ေရွးေဟာင္း ပုဂံဘုရားေတြကို တရုတ္စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီး တခုက ရထားလမ္း ေဖာက္တာနဲ႔ မလြတ္လို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ တရုတ္ျပည္ကို သြယ္တန္းေနတဲ့ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္တဲ့ လမ္းေပၚမွာ ေရာက္ေနလို႔ ဆိုၿပီး ဘူဒိုဇာ ေတြနဲ႔ ထိုးခ်ဖ်က္စီးေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုမ်ား ရိွပါ့မလဲ။ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ခံျပင္းျခင္းမ်ားနဲ႔ အတူ တရုတ္မုန္းတီး စိတ္ေတြလည္း တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္လာ လိမ့္မယ္ ဆိုတာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲပါဖူး။

ကိုယ့္လူမ်ဳိးရဲ့ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတာ၊ ထိန္းသိမ္းလိုတာ လူမ်ဳိးတုိင္းရဲ့ အခြင့္အေရး တခုပါ။ အဲသလိုပါပဲ ကိုယ့္ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္ေတြကို ကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသလို တျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားလည္း သူတို႔ရဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ေတြကို ခ်စ္လိမ့္မယ္ ျမတ္ႏုိးလိမ့္မယ္ဆိုတာ သံသယ ျဖစ္ရာ မလိုပါဖူး။

အခုလို တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာေတြကို ျမန္မာ စစ္အာဏာပုိင္ ေတြက ဖ်က္စီးေနတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိး မုန္းတီးေရးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား အထပ္ထပ္ ကိန္းေအာင္း ေနမလဲဆိုတာ တြက္မၾကည့္ရဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္မိပါတယ္။

ကုိင္းေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ကေတာ့ ၿပီးလို႔သြားပါၿပီ။ အနာဂတ္မွာ အမတ္မင္းမ်ား ဘာေတြလုပ္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာ ကေတာ့ မသိေသးေပမယ့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အခုလို အေျခအေနေတြကို ဘယ္သူမွ အကာ အကြယ္ မေပးႏုိင္ဖူး ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရပါတယ္။ ပါလီမန္ထဲမွာ တုိက္ယူမယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ၾကပါသလဲ။

ေဇာ္မင္း
၂၅ ရက္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္Share/Bookmark

1 comment:

မန္းကိုကို said...

ပါလီမန္ထဲမွာ တုိက္ယူမယ္ ဆိုတာက ဟို .. ဟို ..
ဒါနဲ႔ ပါလီမန္က ဘယ္နားမွာ ရွိလဲဟင္ .. ဘယ္ေတာ့ ပါလီမန္ကို စေခၚမွာလဲ .. ၾကားရင္လည္း (အမတ္မင္း) ဦးတို႔ကို ေျပာျပၾကပါအံုး။ :-)

ေနာက္တာပါဗ်ာ။
ေဆာင္းပါးေလးကို ႀကိဳက္ပါတယ္။
က်ေနာ္ တေနရာမွာ ေရးခဲ့ဖူးသလိုပဲ တိုင္းရင္းသားေတြထဲက “သခင္မ်ိဳးေဟ့ ဒို႔ရခိုင္၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့ ဒို႔ရွမ္း၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့ ဒို႔မြန္” ေတြဆိုၿပီး ျဖစ္လာၾကရင္ ဗမာေတြရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈက အဂၤလိပ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ကြာေလမလဲ ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားမိပါတယ္ဗ်ာ။

ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ကိုယ္ခ်င္းမစာနာ ႏိုင္သ၍၊ ကေမာက္ကမ စိတ္ဓါတ္၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြကို ျပင္ဖို႔ မက်ိဳးစားၾကသ၍ေတာ့ ဂ်ာေအး သူ႔အေမရိုက္သလို ခ်ာလပတ္လည္ ေနရအံုးမွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ရွိသမွ် အေထြေထြေသာ အရင္းအျမစ္ေတြ အားလံုးလည္း အလဟႆ ျဖစ္ခဲ့ရတာ ရွည္ၾကာမ်ားျပားလြန္းလို႔ ႏွေမ်ာတသ ဝမ္းနည္းတတ္သူဆိုရင္ မယ္ပဋာ ေျမလူးရေလာက္တယ္။

အင္းေလ .. ျပန္မရႏိုင္တာေတြကို တမ္းတလို႔ မထူးဘူးဆိုေတာ့ အင္အားနဲ႔ လက္နက္ပါတဲ့ သတင္းစကားကိုမွ နည္းနည္းေလး ငဲ့ေစာင္းၾကည့္တတ္တဲ့ ကုလားထိုင္ေပၚက လူမ်ားကို ဘယ္လို လက္ေတြ႕က်က် ရင္ဆိုင္သြားၾကရမယ္ ဆိုတာကိုပဲ ေတြးၾကတာ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါရဲ့။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.