ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, December 22, 2010

ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးဖို႔ က်ေနာ့္စာအုပ္ ထြက္ပါေတာ့မယ္။ ေမွ်ာ္...ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ ေပးဖို႔ က်ေနာ့္စာအုပ္ထြက္ပါေတာ့မယ္။ ဒီေန႔ စစ္အစိုးရေျပာေနတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသလဲ။ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုေတြ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ေတြ ေျပာေနတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသလဲ။ ျပည္သူေတြအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက ဘာလဲ။ က်ေနာ္ျမင္သေလာက္ စုေဆာင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ မၾကာမီ ထြက္ပါေတာ့မယ္။ ေမွ်ာ္..

1 comment:

ZIN MINN said...

please ko zaw min, how can i buy from France???

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.