ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, January 4, 2011

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ စီးပြားေရး မလုပ္သင့္

မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေတာ့မယ္တဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္း ဆိုေတာ့ ပါတီရန္ပံုေငြ လုိအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ကူးေတြလို႔ ဆိုရင္လည္း မွားမယ္ မထင္ပါဖူး။ ဒါက နဂို ကတည္းက ပါတီရန္ပံုေငြ အလံုအေလာက္မရိွဘဲ ထူေထာင္ထားတဲ့ ပါတီေတြရဲ့ ျပႆနာ လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔လို အေတာ္ေစာေစာကတည္းက အခြင့္အေရးေတြ အေျမာက္အမ်ား ရထားတဲ့ ပါတီ မ်ဳိးဟာ ပါတီရန္ပံုေငြ အတြက္ ပူစရာ မလိုဖူးဆိုေပမဲ့ ေရရွည္အတြက္ သူတို႔လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဆက္ၿပီး လုပ္ကုိင္ လိမ့္မယ္ဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပါဖူး။

ဘယ္လိုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ ထူေထာင္ လုပ္ကုိင္ၾကမလဲ။ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းလိုဟာမ်ဳိးေတြ လုပ္လာ ႏုိင္ပါတယ္။ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေတြလည္း ပါပါလိမ့္မယ္။ ကန္ထရုိက္စနစ္နဲ႔ လုပ္တဲ့ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း ေတြလည္း ခ်န္ထားမယ္လို႔ မထင္ပါဖူး။ သတၴဳတူးေဖာ္ခြင့္တို႔၊ သစ္ထုတ္ခြင့္တို႔ေရာ ပါလာ ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ပါတီ အႀကီး အေသးကိုလုိက္ၿပီး စစ္တပ္က မ်က္ႏွာသာ ေပးရင္ေပးသလို လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာ တြက္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေမးစရာ ေမးခြန္းေတြ ေပၚလာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ပါတီနာမည္ကို အသံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ထူေထာင္သင့္သလား။ ထူေထာင္ခြင့္ေကာ ရိွသလား။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အဓိကပါတီႀကီး ႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ ရီပတ္ဗလီကင္နဲ႔ ဒီမိုကရက္ ပါတီတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုဟာ ပါတီနာမည္ကို အေျခခံထားတဲ့ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ မလုပ္ၾကပါဖူး။ အေမရိကန္ ဥပေဒအရလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ မရိွပါဖူး။ ဒါဆိုရင္ သူတို႔ ပါတီလည္ပတ္ဖို႔ ဘယ္က ပုိက္ဆံ ရသလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာလည္း အခုဆိုရင္ အဓိကပါတီႀကီး သံုးခု ရိွလာပါတယ္။ ကြန္ဆာ ေဗးတစ္ရယ္၊ ေလဘာရယ္၊ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲသည့္ ႏုိင္ငံမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရပါတယ္။ ပါတီကိုမီွၿပီး ပါတီနာမည္ခံၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္တာမ်ဳိး လုပ္ခြင့္ မရိွပါဖူး။ ဒါျဖင့္ရင္ သူတို႔လည္း သူတို႔ပါတီေတြ လည္ပတ္ဖို႔ ဘယ္ကေန ပုိက္ဆံရသလဲ။

သူတို႔ရဲ့ ပါတီဝင္ေတြဆီကေန ပထမအဆင့္ ႏွစ္စဥ္ ပါတီေၾကး ေကာက္ခံရာကေန အေျခခံပါတယ္။ ပါတီဝင္ တဦးခ်င္း စီက သူတို႔ရဲ ဓနႂကြယ္ဝမႈကို လုိက္ၿပီး လွဴဒါန္းတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ ပါတီဝင္မဟုတ္တဲ့ ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ား ထံကလည္း လွဴဒါန္းေငြေတြ ရရိွပါတယ္။ အဲသလို ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား လွဴဒါန္းႏုိင္တဲ့ သူေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီႀကီးေတြက လူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ဘာျဖစ္လို႔ လွဴသလဲ။ အတုိင္းအတာ တခုအထိ အက်ဳိးရိွလို႔ လွဴတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအက်ဳိးရိွသလဲ ဆိုတာ ျပန္ၾကည့္ရင္။ ကိုယ္လွဴဒါန္းတဲ့ ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရလို႔ အစိုးရျဖစ္ရင္ ကိုယ့္ရဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဏာရ အစိုးရက သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းကေန ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အတုိင္း အတာအရ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာသာေပး တာမ်ဳိးကို ရရိွႏုိင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တခုေလာက္ေပးရ မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ေထာက္ခံ လွဴဒါန္းထားတဲ့ ပါတီက အာဏာရလာၿပီ ဆိုပါစို႔။ အဲသည့္ အစိုးရက ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို ခရီးသြားတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ ေငြလွဴထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြက အဆင့္ျမင့္ အရာရိွေတြကိုပါ အုပ္စု လုိက္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံက အစိုးရေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ႏုိင္ေအာင္ ဆက္စပ္ ေပးပါတယ္။ တဖက္ႏုိင္ငံက ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္လာေအာင္ ၾကားဝင္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ တခုကိုသာ ျမင္သာေအာင္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တခါ အဲသလို စီးပြားေရးအုပ္စုေတြ ပိုၿပီးအလုပ္ျဖစ္လာတဲ့ အခါမွာ ပိုၿပီးဝင္ေငြမ်ားလာပါတယ္။ ဝင္ေငြမ်ားလာတဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အစိုးရမွာလည္း အခြန္ေငြေတြ ပိုၿပီးဝင္လာပါတယ္။ အလားတူပါပဲ အဲသလို စီးပြားေရးအုပ္စု ေတြမွာ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံသားတဦးခ်င္း ဆီကလည္း အစိုးရဟာ အခြန္ေငြေတြ ရရိွပါ ေသးတယ္။

ေနာက္တခုကေတာ့ သမၼတေလာင္း (သို႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း မ်ားက သူတို႔ရဲ့ ထင္ေပၚမႈကို ေရာင္းခ် ရင္းနဲ႔ ပါတီရန္ပံုေငြကို ရွာေဖြျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုတုန္းဆိုေတာ့ ရီပတ္ဗလီကင္ ပါတီက ညစာစားပြဲ တခုက်င္းပတယ္ ဆိုပါစို႔။ အဲသည့္ ညစာ စားပြဲကို သမတေလာင္း ကလည္း လာတက္ပါတယ္။ သမၼတေလာင္း ကို လူကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ဆံု လိုၿပီး ညစာစားပြဲကို တက္လိုတဲ့ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားက ညစာစားပြဲ တေနရာ အတြက္ ေဒၚလာတေသာင္း ေပးဝယ္ၿပီး (လွဴဒါန္းတယ္လို႔လဲဆိုႏုိင္) တက္ေရာက္ပါတယ္။ သမၼတေလာင္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြ ဘာေတြ တြဲရုိက္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ကာ အဲသလို ညစာစားပြဲကို လူေပါင္း ၂ဝဝ ေလာက္ လာတက္ တယ္ဆိုရင္ ရီပတ္ဗလီကင္ ပါတီဟာ တညထဲနဲ႔ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း ရန္ပံုေငြ ရလုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပါတီရန္ပံုေငြ ရွာေဖြတဲ့ နည္းနာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာထဲက တခုႏွစ္ခုကို တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္က နမူနာေပးထားတဲ့ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံက ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔ပါတီကို လူေတြလွဴဒါန္းခ်င္ လာေအာင္ သူတို႔ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ထက္ျမက္တယ္ ဆိုတာေတြ အတြက္ အၿမဲတန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ျပသ ေနရပါတယ္။ လူထုအက်ဳိးအတြက္ ဘာေတြလုပ္မယ္၊ ဘယ္က႑ ေတြကို ျမွင့္တင္မယ္ အစ ရိွသျဖင့္လည္း စနစ္တက် တင္ျပေနရပါတယ္။ ပါတီပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္ ဆုိတာမ်ဳိး ေျပာသံ လည္း တခါမွ မၾကားဖူးပါဖူး။

ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံက အေၾကာင္းကို ေျပာလိုပါတယ္။ တခ်ိန္က လွ်မ္းလွ်မ္း ေတာက္ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တပ္စင္ရီွနာဝပ္ဟာ အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးသမားႀကီး ျဖစ္ပါ တယ္။ သူဟာ သန္းႂကြယ္သူေဌးအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရိွလာသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့ပါတီက "ထုိင္းရပ္ထုိင္း" လို႔ ေခၚပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီဟာ အေမရိကန္လို အဂၤလန္လို မရင့္မာေသးပါဖူး။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိင္းရပ္ထုိင္းပါတီ နာမည္နဲ႔ တုိက္ရိုက္လုပ္ကုိင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုတာ မရိွခဲ့ပါဖူး။ တဖက္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ကိုယ္တုိင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ ပါတီနာမည္ သံုးၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ဖို႔ မလိုတာလည္း ပါေကာင္းပါႏုိင္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒအရေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ပါတီနာမည္သံုးၿပီး စီးပြားလုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္လို႔ မရပါဖူး။

အခုျမန္မာျပည္က အေျခအေနေတြကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္မယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥေတြ ဘယ္လို ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္မယ္။ လယ္သမားေတြကို ဘယ္လို အကူ အညီ ေပးမယ္ စသျဖင့္ ဘာတခုမွ မေျပာႏုိင္ဘဲ ပါတီပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ၾကဖို႔သာ စုိင္းျပင္းေန တာကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီအတုိင္းသာဆို ေနာင္မွာ ဆင္းရဲတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္လိုခ်င္ရင္ က်ဳပ္တို႔ပါတီကိုဝင္ ဆိုတဲ့ အေျခအေန မ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ပါတီက တုိင္းျပည္အေရး မလုပ္ဘဲ ပါတီရဲ့ စီးပြားေရးသာ လုပ္ေနေတာ့မွာကိုး။ တဖက္မွာလည္း အလုပ္ရွင္ သူေဌးဆိုတာလည္း ဒီပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အစိုးရဆိုတာလည္း ဒီပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆိုသလိုမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ပါတီေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္တာဟာ ပါတီအာဏာရဖို႔ အတြက္သာ ျဖစ္ေနႏုိင္ၿပီး အာဏာရလာျပန္ရင္လည္း ပါတီစီးပြားေရး ပိုၿပီးေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ဦးမွာမို႔ လူမ်ားစု ျပည္သူေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိရာ ျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ ေဝးေနပါလိမ့္ဦးမယ္။

ပါတီတရပ္ဟာ အစိုးရျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ျပည္သူေတြဆီက ေကာက္ခံထားတဲ့ အခြန္ေတာ္ေငြေတြနဲ႔ တုိင္းျပည္ အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့အခါ ရလာတဲ့ အျမတ္ေငြေတြ အေပၚကေန ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အခြန္ေတာ္ေငြ ေပး-မေပး ဆိုတာကလည္း ေနာက္ထပ္ေမးရမဲ့ ေမးခြန္း တခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို အာဏာရ အစိုးရက အဲသေလာက္ အခြင့္အေရး ေပးထားမွ ဟိုပါတီသည္ပါတီေတြဟာ ၿငိမ္ေနမွာကိုး။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ သခြတ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ ျဖစ္ေနမွာကို အာဏာရ အစိုးရကလည္း ျဖစ္ျခင္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဖူး။ ေနာက္ဆံုးေပါင္းလုိက္ရင္ အာဏာရ ပါတီေရာ၊ အာဏာမရတဲ့ ပါတီ ႀကီးငယ္လတ္ေတြေကာ အားလံုးဟာ ပုလင္းတူဗူးဆို႔မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

တကယ္တန္း ျဖစ္သင့္တာက အမ်ဳိးသားပုိင္၊ တုိင္းရင္းသားပုိင္ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးသထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာ ေအာင္ အစိုးရ လုပ္တဲ့သူက ကူညီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ ဦးေမာ့လာေအာင္ လယ္သမား အစစ္အမွန္ေတြကို ကူညီဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ အလြမ္းသင့္သူေတြကို အခြင့္အေရးေတြ ခ်ေပးေနတာကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါ။ အစိုးရက ကူညီဖို႔ ပ်က္ကြက္တယ္ဆိုရင္ အဲတာကို အာဏာမရတဲ့ အတုိက္ခံ ပါတီေတြက ေထာက္ျပေဝဖန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ အဲသလိုမဟုတ္ဘဲ ပါတီေတြ အားလံုးဟာ စားဖားညီၫႊတ္ေရး တည္ေဆာက္ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး ကစားကြက္ကေတာ့ ဟိုေရွးတုန္းနဲ႔ အခုေခတ္ အတူတူလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ ၁၉၈၉ ကစလို႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးဟာ စီးပြားလုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြ အမ်ားအျပား ရထားပါတယ္။ အဲသလို လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထား တာကလည္း အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြ နားပူနာဆာ မလုပ္ေအာင္ ၿငိမ္ေဆး ေကၽြးထားတာလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အခုလည္း အလားတူပါပဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဆူပြက္ဆူပြက္ ျဖစ္မလာေအာင္ အခြင့္အေရး ေပးလုိက္တဲ့ သေဘာပါေနသလို ေနာင္တက္လာမဲ့ အာဏာရပါတီ အတြက္လည္း ဆက္ၿပီး စီးပြားေရးေတြ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ၿပီး လမ္းဖြင့္ထားတဲ့ သေဘာလို႔ ဆိုႏုိင္ပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုတာကေတာ့ အရိပ္အေရာင္ေတာင္ မျမင္ရေသးဖူးလို႔ ေျပာရင္ လြန္မယ္ မထင္ပါဖူး။

ေဇာ္မင္း
၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္

2 comments:

burmacampaignmalay said...

ကိုေဇာ္မင္း
သူတို႕ပံုစံက မေလးရွားက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြပံုစံဗ်။ ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ပါ။

burmacampaignmalay said...

ကိုေဇာ္မင္း
သူတို႕ပံုစံက မေလးရွားက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြပံုစံဗ်။ ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ပါ။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.