ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, January 27, 2011

ပညာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လြန္းပ်ံ

ႏုိင္ငံတကာက ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပတဲ့ အဆိုအရ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကား တိုးတက္ဖို႔ ဆိုတာ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဖို႔က အေရး တႀကီး လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စီးပြားေရးဆိုေတာ့ လူေတြရဲ့ ေန႔တဓူဝ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၿပီး ဝင္ေငြရွာျခင္း ဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း မျဖစ္မေန ပါလာ ပါတယ္။ ေကာင္းပါၿပီး နဂိုကထက္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေနတဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာ တျခားနယ္ပယ္ေတြမွာ လည္း ပိုမိုတိုးတက္လာဖို႔ မလိုဖူးလားဆိုတာ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ စီးပြားေရး သက္သက္ပဲ တိုးတက္ဖို႔ ဝုိင္းဝန္းလုပ္ ကုိင္တာနဲ႔ မလံုေလာက္ေသးဖူး ဆိုတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႔ ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ စီးပြားေရးေကာင္းလာ ေအာင္၊ ဦးေမာ့လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာလည္း လြတ္လပ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရး စနစ္တရပ္ ေပၚေပါက္တည္ရိွဖို႔ လိုေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ပညာရွင္ေတြ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ ေျပာမွေထာက္ျပမွ မဟုတ္ပါဖူး။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာ မွာ ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ဖို႔ဟာ အလြန္အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာ လူတုိင္းနားလည္ သေဘာေပါက္ၾက ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိဘလုပ္သူေတြ အေနနဲ႔ ပိုလို႔နားလည္ပါတယ္။ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို အဆင့္ျမင့္ ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာကိုး။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ မိဘတုိင္းဟာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူေတြ မဟုတ္ တာေၾကာင့္ သူတို႔မေသခင္ သားသမီးေတြကို ပညာအေမြ ရေစခ်င္တာေၾကာင့္လို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ ဗမာ့လူအဖြဲ႔ အစည္း မွာလည္း စကားပံု ရိွတယ္မို႔လား။ ပညာမရိွ သူ၏ ဝန္ထမ္းတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ပညာေရး စနစ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။

ႏုိင္ငံျခားက အကူအညီရမွ ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္မွာလား။ ကိုယ့္ဟာကိုေကာ တည္ေဆာက္လို႔ မရႏုိင္ဖူး လား ဆိုတာ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ကိုယ့္မွာမရိွတဲ့ နည္းပညာကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားက ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မူလအေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ေတြမွာ ပညာေရးစနစ္ အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက် တည္ရိွဖို႔ အတြက္ လြတ္လပ္မႈ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာ ပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို နားလည္တဲ့၊ တတ္ကြ်မ္းတဲ့ ပညာရွင္မ်ား လက္ထဲအပ္ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ရိွဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ အာဏာပုိင္ အစိုးရက ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ ပညာေရး ေပၚလစီမ်ဳိးသာ သတ္မွတ္ေပးၿပီး အဲဒီေပၚလစီေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပညာေရးေလာကကို မလိုလားအပ္တဲ့ စည္းကမ္းေတြ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ မထားသင့္ပါဖူး။

ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င့္သံုးခ့ဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အစိုးရက ေနရာ တကာမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ျခင္း မရိွဘဲ ပညာေရး စနစ္ေတြကို မၾကာခဏ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ျပစ္ပါတယ္။ အဲတာေတြအတြက္ ဥပမာေပးၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းေတြမွာ ဘယ္လို သင္ရိုးမ်ဳိးေတြ သင္ၾကားရမယ္ဆိုတာကို အတင္းအဓမၼ ခ်မွတ္ေပးပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ရိုးမ်ား ၾကျပန္ေတာ့လည္း ျပန္ျဖဳတ္ပစ္တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္တခု ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာစာ သတ္ပံု က်မ္းကို နားလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုခြင့္မရဘဲ ဘယ္လိုေရးသားျပဌာန္း ရမယ္ ဆိုတာေတြကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ပါတယ္။ တခါ ဒါနဲ႔တင္ အားမရေသးပါဖူး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ သမုိင္းမွန္ ေရးသားဖို႔ ဆိုၿပီး ပညာရွင္ေတြကို ဖိအားေပးၿပီး သမိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား လိုအင္ဆႏၵ အတုိင္း ေရးသားေစပါတယ္။

ပညာေရးဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရိွရမယ္လို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ သူတို႔ဆႏၵရိွတဲ့ အတုိင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရိွရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူမ်ားစု သက္သက္ကိုသာ ဦးစားေပးတဲ့၊ လူမ်ားစုကိုသာ အခြင့္အေရး ေပးတဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သြားေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ နယ္ေျမေဒသ ေပါင္းစံုက ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြဟာ ပညာရပ္ေတြကို အမ်ားသံုး ဘာသာစကားနဲ႔ ေလ့လာဆူးပူးဖို႔ လိုအပ္သလို သက္ဆုိင္ရာ မိခင္ဘာသာ စကားမ်ားနဲ႔ သင္ၾကား ေလ့လာႏုိင္ဖို႔ အခြင့္ အေရးလည္း ရရိွသင့္ပါတယ္။ ဘာသာစကား အတားအဆီးေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားရာမွာ အခက္အခဲ ေတြ႔တာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဖူး။ အကယ္၍ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားဖို႔ သက္ဆုိင္ရာ မိခင္ ဘာသာစကားမ်ားနဲ႔ အဆင့္သင့္ ဘာသာျပန္ဆို ထားတာေတြ မရိွဖူး ဆိုရင္လည္း အနည္း ဆံုးေတာ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း အဆင့္အထိ မိမိလူမ်ဳိးရဲ့ စာေပ ဘာသာစကားေတြကို လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားဆည္ပူး ႏုိင္ခြင့္ ရိွဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိမွာလည္း မိမိရဲ့ မိခင္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားလိုတယ္ ဆိုရင္ သင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ရိွဖို႔ ဖန္တီးေပး သင့္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

မိမိရဲ့ မိခင္ဘာသာစကားကို ငယ္ရြယ္စဥ္ကထဲက ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ရမွာသာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အသီးသီးဟာ သူတို႔ရဲ့ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေရရွည္ထိမ္းသိမ္းႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔အတြက္ အခြင့္အေရး တရပ္အေနနဲ႔ ရိွသင့္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဆိုးဆံုး ရင္ဆုိင္ေနရတာက ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အစိုးရရဲ့ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈဟာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ နည္းပါးလြန္းလွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိန္ထဲ မွာေတာ့ စစ္တပ္ႀကီးထြားဖို႔အတြက္ သံုးစြဲတဲ့ ေငြေၾကးဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျမင့္မားေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းျပည္ရဲ့ သယံဇာတ ေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ ေငြေတြကို စစ္စရိတ္အတြက္ ပိုမိုသံုးစြဲေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ့ လစာႏႈန္းထားဟာ အလြန္အမင္း နိမ့္က်ေနတာကလည္း ပညာေရးစနစ္ မေအာင္ျမင္ရတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာထဲက တခ်က္လို႔လည္း ဆိုႏုိင္ပါေသး တယ္။ ရတဲ့ လခက မိသားစုကို ၾကားကန္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရတဲ့လခက မိသားစု အတြက္ ဘယ္လိုမွ မေလာက္ငွရင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ခ်င္ရာေတြ ျဖစ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ေနပါတယ္။

အုပ္စိုးသူအစိုးရကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားဖို႔ လမ္းခင္းေပးေနတယ္လို႔ မၾကာခဏ ေျပာပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပညာေရးစနစ္က မလြတ္လပ္ေတာ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း အဆင့္ဆင့္ေတြမွာ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒီမိုကေရစီရဲ့ တန္ဖိုးဆုိတာဘာလဲ စတာေတြကို သင္ၾကားဖို႔ ၾကျပန္ ေတာ့လည္း ခြင့္မျပဳျပန္ပါဖူး။ ေက်ာင္းသားငယ္ဘဝမွာ ဒီမိုကေရစီကို မိတ္ဆက္မေပးႏုိင္ေသးတဲ့အျပင္ တကၠသုိလ္ အဆင့္မွာလည္း ေလ့လာ ဆည္းပူးဖို႔ အခြင့္အေရး ေပးမထား ျပန္ပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏွစ္သာရကို ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ဘဝထဲက ေလ့လာဆည္းပူး ႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္ အတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမွာပါ။ ဒီမိုကေရစီရဲ့ လမ္းစဥ္ကို သေဘာေပါက္မွသာ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ား အတြင္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရိွမွာသာ တဦး အေပၚတဦး ယံုၾကည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ဥပမာ အက်ဳိးစီးပြားခြဲေဝျခင္း မွ်တမႈ ရိွမွလည္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စကားခ်ပ္)

ဒီလိုမ်ဳိး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ တည္ၿငိမ္တဲ့ ေအးခ်မ္းတဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး မလိုလားအပ္တဲ့ အခက္အခဲေတြကို ပယ္ထုတ္ႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ အဆင့္ဆင့္တုိင္း ဒီမိုကေရစီရဲ့ တန္ဖိုး ကို ေလ့လာ ဆည္းပူးႏုိင္မွသာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုခုိင္မာ လာလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔ အတြက္ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ လက္နက္ကို အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ လို႔ မရဖူးဆိုတာ အတိတ္က သင္ခန္းစာ မ်ားကေန က်ေနာ္တို႔ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

အခုေခတ္မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအသီးသီးဟာ သူတိုရဲ့ မိခင္ဘာသာစကားေတြကို လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားခြင့္ ရသလား ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ မ်ားကိုသာ တန္းစီၿပီး ေတြ႔ရတယ္ဆိုရင္ လြန္မယ္ မထင္ပါဖူး။ စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားမွာ ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထား တယ္ ဆိုေပမယ့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ မိခင္ဘာသာ စကား ေတြကို လြတ္လပ္စြာ သင္ယူေလ့လာႏုိင္ ျခင္း မရိွတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ဥပမာ ဆိုရရင္ မြန္ျပည္နယ္မွာ မြန္လူငယ္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိခင္မြန္ဘာသာ စကားကို ေက်ာင္းေတြမွာ တရားဝင္ သင္ယူခြင့္ မရိွပါဖူး။ တိတ္တဆိတ္သာ ႀကိတ္ၿပီး သင္ၾကားေလ့လာေနရပါတယ္။ အလားတူ ပါပဲ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာလည္း ရွမ္းလူငယ္ေလးေတြဟာ ရွမ္းစာေပကို ေက်ာင္းေတြမွာ တရားဝင္ သင္ၾကားခြင့္ မရိွျပန္ပါဘူး။ တျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း အလားတူ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ရင္ဆုိင္ ေနရပါတယ္။

ဘယ္သူမဆို ဒီႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေက်ာင္းေနရင္ ျမန္မာစာကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး ပညာသင္ၾကားရမယ္ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီ မ်ဳိးဟာ အက်ဳိးထက္ အျပစ္ကိုသာ ေပၚေပါက္ေစပါတယ္။ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အၾကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈေတြ၊ သံသယ ေတြကို ပြားမ်ားေစပါတယ္။ အဲတာေတြရဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အၾကားမွာ အမယ္စံု လွတဲ့ ပဋိပကၡေတြကိုသာ ေမြးဖြားေစပါတယ္။ တုိင္းျပည္တျပည္ အတြင္းမွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြ မ်ားေနရင္ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ တုိင္းျပည္မတည္ၿငိမ္သလုိ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ မႈကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိး ေအာက္မွာ ရလဒ္ မေကာင္းတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုသာ ျမင္ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာကေလးငယ္ေတြ အပါအဝင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတုိင္း လူမ်ဳိးတုိင္းက ကေလးမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏွစ္သာရကို သက္ဆုိင္ရာ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ ေစာေစာကတည္းက သင္ယူႏုိင္ခြင့္ ရမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ တုိင္းျပည္ အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးကို သယ္ေဆာင္လာမယ့္ ကိစၥျဖစ္လို႔ အထူးအားေပး သင့္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ေဇာ္မင္း
၂၇ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.