ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, February 27, 2011

ေနျပည္ေတာ္ဒီဇိုင္း။ ။ အမ်ဳိးသမီးေရးရာက႑

ခါက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္တန္းတခုတက္ခဲ့တာ အမွတ္ရေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတာ၊ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာတို႔॥ဘာတို႔॥ စသျဖင့္ ေျပာၾကသလို၊ က်ေနာ္တုိ႔က တိုင္းရင္းသားေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုတယ္ဆိုတာေတြ ေျပာၾကၿပီး၊ ကိုယ့္ပါတီမူ၀ါဒေတြကို ေျပာျပ ၾကတယ္။ သင္တန္း လာေပးတဲ့ တျခားႏိုင္ငံတခုက ပါတီကိစၥေတြ လုပ္ေဆာင္ေနသူကေတာ့ ရွင္းရွင္းပဲျပန္ေျပာျပတယ္။ မူ၀ါဒေတြဆိုတာ စာရြက္ေပၚရွိရံုနဲ႔ မၿပီး၊ အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပဖို႔ လိုပါတယ္တဲ့။ "အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို က်ေနာ္တို႔ ပါတီက ေလးစားပါတယ္ဆိုၿပီး ေျပာမေန နဲ႔တဲ့။ အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပတဲ့။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အမ်ဳိးသမီး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲတဲ့။ တိုင္းရင္းသား အေရးကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္၊ ေထာက္ခံပါတယ္၊ ေျပာမေနနဲ႔တဲ့။ အလုပ္နဲ႔သက္ေသျပ။ ေခါင္းေဆာင္မႈထဲမွာ တိုင္းရင္းသားဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါသလဲ။ အဲသလို တကယ္ဖြဲ႔စည္းထားတာ၊ အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပႏိုင္တာက ပိုထိေရာက္ပါတယ္တဲ့။"

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား
အဲသည္ေတာ့ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ ကက္ဘိနက္ထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါမလာတာ က ေျပာစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္လာၾကတာ ၾကာပါၿပီ။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကလည္း ေျပာဆိုလာၾကတာ ၾကာပါၿပီ။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အစိုးရေရးရာ မူ၀ါဒဆံုးျဖတ္ခြင့္ေတြမွာ ပါ၀င္သင့္တယ္။ ေနရာရသင့္တယ္ ဆိုတာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုေျပာဆိုရတာ အေျခခံအေၾကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြက လူဦးေရရဲ႔၊ တနည္းေျပာရင္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႔ တ၀က္နီးပါးကို ကိုယ္စားျပဳထားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုၿပီးခဲ့တဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္တဲ့ တရား၀င္စာရင္းဇယားေတြအရ မဲေပးပိုင္ ခြင့္ရွိသူ (၂၉) သန္းအနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ဆိုရင္ (၂၂। ၄ သန္း)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ (၂၂। ၂) သန္း မဲေပးခဲ့ၾက တယ္လို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၇-ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီး မဲဆႏၵရွင္ မည္မွ်က မဲေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႔ရဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရဖြဲ႔စည္းပံုအရ တ၀က္နီးပါး၊ သို႔မဟုတ္ တ၀က္ထက္မ်ားတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အလားတူပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စား လွယ္ မည္ေရြ႔မည္မွ်ဆိုတာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ေရြးခ်ယ္ခံမယ့္ မဲဆႏၵေနရာေတြ အတြက္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃, ၀၆၉) ဦး ၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၉၆၉ + အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၄၇၉ + တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၆၀၁ ဦး) အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း အေရအတြက္က မည္ေရြ႔မည္မွ်ဆို တာ ေဖာ္ျပမထားဘူး။ အဲဒါအျပင္ က်ေနာ္သိခ်င္ေနတဲ့ အခု မဲေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိခဲ့သူ ၾကံံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း (၁,၁၆၃) ဦး ၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ မည္ေရြ႔မည္မွ်ကို အမ်ဳိးသမီးေတြကို တင္သြင္းတယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ရ ဘူး။ မျပည့္စံုတဲ့သတင္းေတြအရ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၁၀-ဦးေလာက္ပဲ ရွိမယ္လို႔ထင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ယခုေၾကညာတဲ့ အႏိုင္ရရွိသူ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ (၃၂၆ ဦးအနက္) ၁၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ (၁၆၈ ဦးအနက္) ၆ ဦးဆိုၿပီး ေတြ႔ရတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔ဖက္ ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္တေလမွ တက္လာတာ မေတြ႔ရဘူး။ (တကယ္ဆိုရင္ ေဆးတပ္က အမ်ဳိးသမီး အရာရွိေတြကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။) ျခံဳၿပီး တြက္ရ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၆၅၆ ဦး (၆၆၀- ၄) အနက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၃. ၀၄% ပဲ ရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။ အခု အမ်ဳိး သမီးအမတ္ ၂၀ ဦးမွာေတာင္မွ အႏိုင္ရပါတီက ဘယ္ႏွစ္ဦး၊ အႏိုင္ရပါတီမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြကို ကိုယ္စားျပဳသူ အမ်ဳိးသမီးက ဘယ္ႏွစ္ဦးဆိုတာ အခ်ဳိးခ်ၾကည့္ရင္ ပိုလို႔စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာေတြ ေတြ႔ရႏိုင္ေသးတယ္။ စစ္အစိုးရ က အာဏာမလႊဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၈၅ မွာ အမ်ဳိးသမီးအမတ္က ၁၅ ဦးပဲ ႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ (၃. ၀၉%) ပဲရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ေတာ့ သိပ္ မျခားနားလွေပဘူး။

လက္ရွိ သမၼတက တင္သြင္းတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႔ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔၀င္ေတြကို ေတြ႔ရတဲ့အခါက်ေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စား ျပဳမႈ သုည (၀) ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဦးေဆာင္မႈမွာ အမ်ဳိးသမီးဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္ သလဲ။ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ထားတာ မဟုတ္ေလေတာ့ မသိရ ေသးဘူး။ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အမ်ဳိး သမီး ကိုယ္စားလွယ္ မည္ေရြ႔မည္မွ် ၿပိဳင္ခဲ့သလဲ॥ မည္မွ် အႏိုင္ရ အမတ္ျဖစ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကလည္း စိတ္၀င္စားစရာ တြက္ခ်က္ထုတ္ၾကည့္ဖို႔ေတာ့ ေကာင္းလွတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးကို ေလးစားပါတယ္ဆိုတာ အေျပာမဟုတ္၊ အလုပ္နဲ႔လည္း သက္ေသျပဖို႔ လိုေသးတယ္။ (စကားခ်ပ္။ တိုင္းရင္းသားအေရးလည္း အလားတူပါပဲ။ သမၼတက တင္သြင္းတဲ့ အစိုးရသစ္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ ၃၃-ဦးကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ဒု-သမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္း (ရွမ္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ ၃) နဲ႔ ဦးအုန္းျမင့္ (ဗခေဟာင္း) ဖားကန္႔၊ ဦးေအးျမင့္ (ဗခေဟာင္း) ေမာ္လၿမိဳင္ ၃-ဦးသာပဲ တိုင္းရင္း သား ျပည္နယ္ ေတြက ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသူဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။ က်န္တဲ့ ၀န္ႀကီး ၃၀-က ျပည္မမဲဆႏၵနယ္ေတြက စစ္တပ္ကို ကိုယ္စားျပဳတင္တာ၊ (မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း॥ စသျဖင့္) က တင္ထားသူေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။)

အမ်ဳိးသမီးေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သလား။ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သလား။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဦးေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ထားဖို႔ ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ သီအိုရီ ၂-ခု အေပၚ အေျခခံစဥ္းစား ေျပာဆိုၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ပထမစဥ္းစားခ်က္ သီအိုရီကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေနရာသာေပးလိုက္၊ သူတို႔က မုဆိုးစိုင္သင္ လုပ္ရင္းနဲ႔ သင္ယူသြားလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးသမီး ေတြလည္း ေယာက္်ားေတြလိုပဲ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္တတ္တယ္၊ အရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆိုတာ ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ စဥ္းစားခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြကို ေသခ်ာ ခြန္အား အာဏာ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေပး။ empowerment လုပ္။ ၿပီးမွသာ ေနရာေပးဆိုတဲ့စဥ္းစား ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ ေတြအရ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႔ အားေကာင္းခ်က္က သူတို႔က အစဥ္အလာ အရ မိသားစုကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လာ ခဲ့ရသူေတြ ျဖစ္ေလေတာ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးေတြမွာ အားေကာင္း တယ္။ လူမႈေရးက႑ကို ပိုလို႔ အေလးထားၾကတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ႏိုင္ငံဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ ျမင့္ျမင့္မားမား ေနရာေပးေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႔ အေျမာ္အျမင္နဲ႔လည္း အမ်ားႀကီးဆိုင္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ (ေအာက္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါလီမာန္လႊတ္ ေတာ္ အမတ္မ်ား သမဂၢရဲ႔ စီမံခ်က္ျဖစ္တဲ့ "ပါလီမာန္တြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား" (Women in Parliament) ဆိုတဲ့ စီမံခ်က္က အခ်က္အလက္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေရွးရိုးစြဲဆန္၊ မဟာဖို၀ါဒရွိၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္လိုႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးသမီး အမတ္ နည္းတာ ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္မွာကေတာ့ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ သေဘာ၊ အရည္အခ်င္းရွိသူ ဦးစားေပး ၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့ သေဘာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေနရာရမႈ အားနည္းတာကို ေတြ႔ရပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္၀င္ စားစရာက ကြန္ျမဴနစ္/ ဆိုရွယ္လစ္အယူအဆ ရွိၾကတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီး လြတ္ေျမာက္ေရး အယူအဆေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေနရာေကာင္းေကာင္း ေပးထားတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတခုမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြေခါင္းေဆာင္ ေနရာရတာ တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ၊ စီးပြားေရး/လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔လည္း မဆိုင္လွပါဘူး။ ဥပမာ အေရွ႔တီေမာလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အမတ္စုစုေပါင္း (၈၇) မွာ အမ်ဳိးသမီး ၂၂ ရွိတာ (၂၀၀၅ စာရင္း) ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ လာအိုႏိုင္ငံမွာလည္း အမတ္စုစုေပါင္း (၁၀၉) မွာ အမ်ဳိးသမီး (၂၅) ဦးရွိတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

တခါ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ကုလသမဂၢစတဲ့ အင္အားစု ေတြရဲ႔ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံသစ္ခ်င္တဲ့ အေနအထားမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အထူးေနရာေပးခဲ့ၾကတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ- မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္စစ္ပြဲေတြ ၾကံဳခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ ရ၀မ္ဒါဆိုရင္ အမတ္ (၈၀) မွာ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္က တ၀က္နီးပါး ေနရာရထားပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ၾကသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႔ အေျမာ္အျမင္အေပၚ အမ်ားႀကီး မူတည္ေန ပါတယ္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံက ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္လက္ထက္မွာေတာင္ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ (MDGs) ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စဥ္းစားၾကေတာ့ သူတို႔က အတန္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးလို႔၊ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ အေတာ္မ်ား မ်ားလည္း ျပည့္မီေနၿပီး ျဖစ္ေတာ့ကာ၊ သူတို႔က MDG Plus (ေထာင္ စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြထက္ အပို) ရည္မွန္းခ်က္ ေတြအျဖစ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ရည္မွန္းအိမ္မက္ခဲ့ၾကပါ ေသးတယ္။ လက္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနေသးေပးမယ့္ အဲဒီအိပ္မက္ေတြထဲမွာ "ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ထဲ ရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ကို ၂၀၀၂-၂၀၀၆ အတြင္း ၂-ဆ တိုးတက္လာေစေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရေတြ (ၿမိဳ႔ပိုင္၊ ခရိုင္ပိုင္) ေနရာေတြနဲ႔ ထိပ္တန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူးေတြမွာ အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ ၂-ဆ တိုးလာေစေရး" ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခ၀တ၊ မ၀တ ဥကၠ႒ေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီး ဘယ္ႏွစ္ဦး ရွိပါသလဲ။ အခုအသစ္ေပၚထြက္လာတဲ့ ေဒသဆိုင္ ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ေတြမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးၿမိဳ႔ပိုင္၊ နယ္ပိုင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလာမွာလဲ။ ဒီျပႆနာရဲ႔ ေရေသာက္ ျမစ္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ စစ္ေရး -လံုျခံဳေရး အသားေပး၀ါဒ၊ တို႔ေယာက္်ား ေတြကသာ စြမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ မဟာဖို ၀ါဒ ထဲက မထြက္ႏိုင္ၾကေသးဘူး ဆိုႏိုင္သလို၊ တဖက္မွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ အခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ပ်က္ကြက္ေနတယ္ ဆိုတာလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

စီေဒါ နဲ႔ က်ား-မတန္းတူမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေစေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ (CEDAW) ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ၾကံဳရေလ့ရွိတာ၊ နစ္နာေနၾကတာျဖစ္တဲ့ ျပႆနာ ေတြက လုပ္သားေနရာခ်မႈမွာ ပါ၀င္ မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေနရာမရ ႏိုင္တာ၊ အလုပ္ရျပန္ရင္လည္း လုပ္ခနည္း၊ အခ်ိန္ရွည္ အလုပ္မ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ရာထူး ရာခံ ေတြအတြက္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္မႈက ပိုနည္းေနတတ္ပါတယ္။ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ျဖစ္တဲ့ အၾကမ္း ဖက္မႈေတြ၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြလည္း ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ သူတို႔ ကုိယ္သူတို႔ ကာကြယ္ ခုခံမႈမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ခြန္အား အာဏာလည္း နည္းေနတတ္ၾကပါတယ္။

ဒီေနရာေတြမွာ ျဖစ္တတ္တာက ရာထူးခန္႔ထားေရးေကာ္မီတီမွာ ဦးေဆာင္ေနတာ ေယာက္်ားေတြခ်ည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာထူး၀န္ခ်ဳပ္၊ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးေရး အဖြဲ႔ဆိုတာက စစ္ဗိုလ္ ေဟာင္းေတြ၊ ေယာက္်ားေတြခ်ည္း ဦးေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရဖြဲ႔စည္းပံုမွာက အမ်ဳိးသမီးေတြက နစ္နာတယ္ထင္လို႔ရွိရင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ တဲ့ အြန္ဘာ့မင့္ရံုး (Ombudsman) လို၊ က်ား-မ လိင္ကြဲျပားမႈ တန္းတူေရးရံုး (Gender Equality Office/ Balancing Committee) လိုမ်ဳိးလည္း မရွိပါဘူး။ အဲသည္ေတာ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္ခံထားခ်က္၊ လက္ေတြ႔ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လည္း အခ်ဳိ႔ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြက သမဂၢေတြ ဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္ရွိၾကၿပီး၊ နစ္နာရင္ စုေပါင္းအေရးဆို တာမ်ဳိး လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြလည္း မရွိျပန္ပါဘူး။

ဒါဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အစိုးရက အစီအစဥ္ခ် လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။ အမ်ဳိးသမီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ေတြလည္း အစိုးရဆီမွာ မရွိေနျပန္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြကို တကယ္ေနရာ ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ တည္ရွိေနတဲ့ အကန္႔အသတ္-အတားအဆီးေတြကို တဖက္က ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လိုအပ္သလို၊ တဖက္က လည္း သူတို႔ စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးေနရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ CEDAW ေကာ္မီတီက ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြထဲမွာ CEDAW နဲ႔ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇ၀တ္ဥပေဒ၊ တရားမဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို စိစစ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အၾကံေပးထားတာ ၾကာပါၿပီ။ ဦးထြန္းထြန္းဦးနဲ႔ က်န္ အမ်ဳိးသား ၆-ဦး ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္က ဒီကိစၥေတြကို စိစစ္ၾကမွာလား၊ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ေတြက ဒီကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကမွာလား... ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ ေတာ့ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မွာ ရွိဟန္ မတူပါဘူး။

ဒါတင္မကပါဘူး။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို တကယ္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ လုပ္ေဆာင္စရာ ကိစၥေတြက အမ်ားအျပားရွိေန ပါေသးတယ္။ ပညာေရးက႑မွာ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေလးထားတဲ့ ပညာေရး သင္ရိုး ညႊန္းတန္းေတြ ျဖစ္လာေစေရး၊ အစိုးရဌာနေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေလးထားတတ္ဖို႔ (Gender sensitivity education) သင္တန္းေတြေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဘ၀ တကယ္ ျမင့္တက္လာေအာင္လည္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ (affirmative actions) ေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇိုင္းအသစ္က ဒီလိုစဥ္းစားခ်က္ ေတြ ရွိပါရဲ႔လား။ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ အာဏာကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္ၾကတာခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အတူတကြ ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ၾကရတာပါ။ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ဗမာေတြနဲ႔မွမဟုတ္။ က်ားနဲ႔ မ တန္းတူ ရည္တူ လက္တြဲၿပီး တည္ ေဆာက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနေၾကာင္းပါ။

ေအာင္သူၿငိမ္း
ေဖ ၂၇၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.